Luyện thi HSK Online Cấp 1 Từ vựng HSK 1 Part 6

0
2784
5/5 - (1 bình chọn)

Luyện thi HSK Online Từ vựng Tiếng Trung HSK 1

Phương pháp học Từ vựng Tiếng Trung HSK 1 hiệu quả nhất chính là học xong từ vựng HSK nào là phải ứng dụng vào luôn và ngay trong các tình huống Tiếng Trung giao tiếp thực tế, tức là HỌC PHẢI ĐI ĐÔI VỚI THỰC HÀNH.

Và phải đặt các câu ví dụ cụ thể cho mỗi từ vựng HSK vừa học xong, đặt càng nhiều ví dụ cụ thể chi tiết càng tốt, khi đó thì khả năng rơi rụng từ vựng HSK đó là rất thấp.

Các em muốn nhớ lâu từ vựng HSK 1 thì phải sử dụng chúng hàng ngày và thường xuyên, coi đó như một phần tất yếu trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Trong mỗi bài giảng Video học Tiếng Trung Luyện thi HSK, Thầy Nguyễn Minh Vũ chỉ dạy đúng 5 từ vựng HSK, không ít hơn và cũng không nhiều hơn, mục đích là để chúng ta duy trì sự hứng thú trong quá trình tự học Tiếng Trung và tự luyện thi HSK.

Bên dưới là các đề thi HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6, các em học xong 5 từ vựng HSK trong video bài giảng này xong thì làm thử các đề luyện thi HSK trực tuyến bên dưới.

Luyện thi Tiếng Trung HSK Online

Luyện thi Tiếng Trung HSK Online Cấp 1

Luyện thi Tiếng Trung HSK Online Cấp 2

Luyện thi Tiếng Trung HSK Online Cấp 3

Luyện thi Tiếng Trung HSK Online Cấp 4

Luyện thi Tiếng Trung HSK Online Cấp 5

Luyện thi Tiếng Trung HSK Online Cấp 6

Cách tính điểm thi HSK

Cách tính điểm thi HSK 1

Cách tính điểm thi HSK 2

Cách tính điểm thi HSK 3

Cách tính điểm thi HSK 4

Cách tính điểm thi HSK 5

Cách tính điểm thi HSK 6

Từ vựng Tiếng Trung HSK

150 Từ vựng HSK cấp 1

300 Từ vựng HSK cấp 2

600 Từ vựng HSK cấp 3

1200 Từ vựng HSK cấp 4

2500 Từ vựng HSK cấp 5

5000 Từ vựng HSK cấp 6

Download Đề thi HSK

Các em vào link bên dưới tải các đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6.

Download Đề thi HSK 1

Download Đề thi HSK 2

Download Đề thi HSK 3

Download Đề thi HSK 4

Download Đề thi HSK 5

Download Đề thi HSK 6