Từ vựng Tiếng Trung

Từ vựng tiếng Trung là chuyên mục lưu trữ tất cả bài giảng trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đào tạo tiếng Trung các khóa học tiếng Trung online cơ bản nâng cao chuyên đề tổng hợp từ vựng tiếng Trung theo chủ đề và từ vựng tiếng Trung chuyên ngành. Ví dụ như danh sách từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành, list từ vựng tiếng Trung xuất nhập khẩu, từ vựng tiếng Trung chuyên công xưởng, từ vựng tiếng Trung quần áo, từ vựng tiếng Trung giày dép, từ vựng tiếng Trung kế toán thuế kiểm toán, từ vựng tiếng Trung giày dép .v.v. Mỗi ngày đội ngũ giáo viên trung tâm tiếng Trung chinemaster.com cập nhập thêm rất nhiều từ vựng mới theo đủ các loại ngành nghề khác nhau để phục vụ cho nhu cầu tra cứu từ vựng tiếng Trung online và tra từ điển tiếng Trung trực tuyến trên nền tảng học tiếng Trung miễn phí được nghiên cứu và phát triển bởi ThS Nguyễn Minh Vũ.