Thứ Ba, Tháng Sáu 25, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
00:00
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:24:20
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
01:22:49
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ ChineMaster Chinese đào tạo Hán ngữ 123
01:32:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123
01:27:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:18
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ Tô Vĩnh Diện uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK-TOCFL
01:23:50
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản theo lộ trình mới
01:29:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ chuyên đào tạo giao tiếp HSK-HSKK giáo trình Hán ngữ
01:32:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Hà Nội
01:28:40
Video thumbnail
Luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:31:30
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 4 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung online Thầy Vũ đào tạo bài bản theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:29:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ ChineMaster
01:31:08
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK cao cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại ChineMaster
01:24:17
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 HSKK sơ cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ mới
01:28:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và giáo án HSKK
01:37:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo
01:28:10
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp Hán ngữ cơ bản HSK 123 và HSKK
01:22:36
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 3 theo giáo trình Hán ngữ kế toán Tác gải Nguyễn Minh Vũ
01:39:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:28:29
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp giao tiếp tiếng Trung HSK và HSKK
01:30:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:27:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:24:24
Video thumbnail
Học Kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 2 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:35:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo và chuyên biệt
01:25:01
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster giáo trình Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp quyển 1
01:25:53
Video thumbnail
Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master Forum học tiếng Trung Quốc Số 1 Việt Nam về chất lượng đào tạo
01:26:22
Video thumbnail
Chinese Master trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:35:22
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 1 theo giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:57
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình Hán ngữ
01:30:59
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ khóa học giao tiếp HSK-HSKK bài bản
01:28:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Thầy Vũ HSK
01:32:46
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:25:41
Video thumbnail
Chinese Master ChineMaster - Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:29:59
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới giáo trình Hán ngữ 9 quyển
01:23:00
Video thumbnail
Luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:34:43
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phát miễn phí cho học viên
01:23:39
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
01:24:14
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản lộ trình bài bản
01:22:22
Video thumbnail
Nguyễn Minh Vũ - Tác giả của Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới đào tạo lớp giao tiếp HSK 123 và HSKK
01:26:25
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả là ai? Nguyễn Minh Vũ là Tác giả của Tác phẩm Giáo trình Hán ngữ mới
01:31:35
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới - Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK
01:29:55
Video thumbnail
Ai là Tác giả của Giáo trình Hán ngữ? Tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ livestream đào tạo lớp HSK-HSKK
01:10:18
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân ở trung tâm tiếng Trung THANHXUANHSK ChineMaster giáo trình Hán ngữ
01:37:12
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu lớp Hán ngữ 1 sơ cấp Chinese Thầy Vũ đào tạo
45:37
Video thumbnail
Tác giả của Giáo trình Hán ngữ là ai? Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đào tạo bài bản lớp Hán ngữ giao tiếp
01:30:28
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:33
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:28:13
Trang chủGiới thiệuLịch Đào tạo Hán ngữ Đột phá HSK 4 HSKK trung cấp

Lịch Đào tạo Hán ngữ Đột phá HSK 4 HSKK trung cấp

Lịch Đào tạo Hán ngữ Đột phá HSK 4 HSKK trung cấp theo Bộ Giáo trình Hán ngữ độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ, gồm Bộ Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ và Bộ Giáo trình Hán ngữ 9 quyển phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

5/5 - (1 bình chọn)

Lịch Đào tạo Hán ngữ Đột phá HSK 4 HSKK trung cấp theo Giáo trình Hán ngữ ChineMaster

Lịch Đào tạo Hán ngữ Đột phá HSK 4 HSKK trung cấp Tháng 6/2024 như sau:

Lịch học thứ 2-4-6 các lớp Hán ngữ Đột phá HSK 4 & HSKK trung cấp

 • Lớp Hán ngữ 4 khai giảng ngày 3/6, thời gian học từ 19h45 đến 21h15.
 • Lớp Hán ngữ 4 khai giảng ngày 10/6, thời gian học từ 19h45 đến 21h15.
 • Lớp Hán ngữ 4 khai giảng ngày 17/6, thời gian học từ 19h45 đến 21h15.
 • Lớp Hán ngữ 4 khai giảng ngày 24/6, thời gian học từ 19h45 đến 21h15.

Lịch học thứ 3-5-7 các lớp Hán ngữ Đột phá HSK 4 & HSKK trung cấp

 • Lớp Hán ngữ 4 khai giảng ngày 4/6, thời gian học từ 19h45 đến 21h15.
 • Lớp Hán ngữ 4 khai giảng ngày 11/6, thời gian học từ 19h45 đến 21h15.
 • Lớp Hán ngữ 4 khai giảng ngày 18/6, thời gian học từ 19h45 đến 21h15.
 • Lớp Hán ngữ 4 khai giảng ngày 25/6, thời gian học từ 19h45 đến 21h15.

Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được phát miễn phí cho toàn thể học viên ChineMaster

Chú ý: Các bạn liên hệ trước Thầy Vũ để đăng ký tham gia các lớp Hán ngữ 4.

Holtine Tiếng Trung Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo)

Đặc biệt:

Giáo trình Hán ngữ phát miễn phí

Lớp học trang bị sẵn máy tính

Các bạn chú ý đăng ký kênh Youtube của Thầy Vũ theo link bên dưới để thuận tiện theo dõi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ lên sóng livestream giảng bài trên lớp mỗi ngày.

Kênh Youtube học tiếng Trung Thầy Vũ

Thông tin chi tiết về Khóa học Hán ngữ Đột phá HSK 4 và HSKK trung cấp như sau:

 • Lịch học: Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7, hoặc có thể điều chỉnh linh hoạt hơn tùy vào nhu cầu của học viên
 • Thời gian học: Từ 19h45 đến 21h15
 • Thời lượng: 22 buổi/khóa, 1h30/buổi
 • Tài liệu giảng dạy: Giáo trình Hán ngữ trung cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
 • Giáo viên chủ nhiệm: Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ
 • Cam kết chất lượng đầu ra: Học viên học lại miễn phí liên tục cùng học viên khóa mới cho đến khi đạt chứng chỉ tiếng Trung HSK 4 và HSKK trung cấp.
 • Học phí: 4000k/khóa/22 buổi
 • Giáo trình Hán ngữ phát miễn phí
 • Ưu đãi: Học lại miễn phí vô số lần cùng các bạn học viên khóa mới quanh năm

Chính sách Khuyến học đặc biệt dành cho các bạn đăng ký theo Nhóm học viên

 • Nhóm học viên 2 bạn đăng ký thì học phí chỉ còn 3300k/học viên (Tiết kiệm 200K/học viên)
 • Nhóm học viên 3 bạn đăng ký thì học phí chỉ còn 3200k/học viên (Tiết kiệm 300K/học viên)
 • Nhóm học viên 4 bạn đăng ký thì học phí chỉ còn 3100k/học viên (Tiết kiệm 400K/học viên)
 • Nhóm học viên 5 bạn đăng ký thì học phí chỉ còn 3000k/học viên (Tiết kiệm 500K/học viên)
 • Nhóm học viên 6 bạn đăng ký thì học phí chỉ còn 2900k/học viên (Tiết kiệm 600K/học viên)

Các bạn cập nhập thông tin chi tiết mới nhất về tất cả khóa đào tạo Hán ngữ sơ trung cao cấp được udpate hàng tháng tại link bên dưới:

Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster là trung tâm tiếng Trung duy nhất ở Việt Nam phát miễn phí toàn bộ giáo trình giảng dạy trên lớp, gồm bộ giáo trình tiếng Trung PDF MP3, bộ giáo trình Hán ngữ PDF MP3 và sách tiếng Trung PDF MP3 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ cho cộng đồng học viên trong Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam.

@hoctiengtrungonline.org

Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày cùng Thầy Vũ theo lộ trình đào tạo bài bản và chuyên biệt với bộ giáo trình Hán ngữ phiên bản mới của Tác giả Nguyễn Minh Vũ #hoctiengtrung #hoctiengtrungonline #tiengtrungthayvu #tiengtrungchinese #hoctiengtrungquoc #hanngu #giaotrinhhanngu

♬ nhạc nền – Học tiếng Trung online Thầy Vũ – Học tiếng Trung online Thầy Vũ
ChineMaster là trung tâm tiếng Trung duy nhất tại Việt Nam liên tục livestream tường thuật trực tiếp toàn bộ nội dung giáo án giảng dạy và đào tạo tiếng Trung Quốc trên lớp theo lộ trình bài bản & chuyên nghiệp nhất với Bộ Giáo trình Hán ngữ độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Không chỉ có vậy, ChineMaster cũng là trung tâm tiếng Trung duy nhất ở Việt Nam sử dụng độc quyền Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Hay nói cách khác, ngoài ChineMaster thì không một trung tâm tiếng Trung nào khác có thể sử dụng được Bộ Giáo trình Hán ngữ độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ mà họ phải dùng giáo trình nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam. Tiếng Trung Chinese Thầy Vũ và ChineMaster chính là Công xưởng sản xuất CHẤT XÁM được trích xuất mỗi ngày từ trong Bộ não của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ – Nhà sáng lập ChineMaster – Chuyên gia đào tạo dịch thuật tiếng Trung Quốc TOP 1 Việt Nam – Chuyên gia đào tạo biên phiên dịch tiếng Trung Quốc hàng đầu Việt Nam – Chuyên gia đào tạo ngôn ngữ tiếng Trung Quốc Số 1 Việt Nam – Chuyên gia đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK/HSKK điểm cao – Chuyên gia đào tạo chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL điểm cao.

ChineMaster – Mang Lớp Học Tiếng Trung Đến Gần Bạn Hơn Bao Giờ Hết!

Bạn đang tìm kiếm một trung tâm tiếng Trung uy tín với phương pháp giảng dạy hiện đại và hiệu quả? ChineMaster chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn!

ChineMaster là trung tâm tiếng Trung duy nhất tại Việt Nam livestream tường thuật trực tiếp toàn bộ nội dung giáo án giảng dạy và đào tạo tiếng Trung Quốc trên lớp, ChineMaster mang đến cho học viên trải nghiệm học tập tiện lợi, linh hoạt và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Tại sao bạn nên lựa chọn trung tâm tiếng Trung ChineMaster?

 • Bộ Giáo trình Hán ngữ độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ – Chuyên gia đào tạo Hán ngữ TOP 1 Việt Nam, với nội dung bài bản, bám sát thực tế và phù hợp với mọi trình độ học viên.
 • Phương pháp giảng dạy hiện đại: kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng một cách hiệu quả.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm: tâm huyết, nhiệt tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập.
 • Môi trường học tập chuyên nghiệp: với cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ tiện nghi, tạo điều kiện tối ưu cho việc học tập của học viên.
 • Livestream tường thuật trực tiếp: giúp học viên tiếp cận bài giảng mọi lúc mọi nơi, ôn tập kiến thức đã học và củng cố kỹ năng một cách dễ dàng.

Đến với ChineMaster, bạn sẽ được:

 • Học tiếng Trung một cách bài bản và chuyên nghiệp nhất.
 • Nâng cao kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết toàn diện.
 • Giao tiếp tự tin bằng tiếng Trung trong mọi tình huống.
 • Mở ra nhiều cơ hội học tập và việc làm trong tương lai.

ChineMaster – Nơi biến ước mơ chinh phục tiếng Trung của bạn thành hiện thực!

Hãy liên hệ ngay với ChineMaster để được tư vấn miễn phí và trải nghiệm học tập chất lượng cao!

ChineMaster: Trung tâm tiếng Trung hàng đầu tại Việt Nam

ChineMaster không chỉ là một trung tâm tiếng Trung thông thường, mà còn được coi là một trung tâm tiếng Trung hàng đầu tại Việt Nam với sứ mệnh đào tạo tiếng Trung Quốc một cách chuyên nghiệp và bài bản.

Đặc biệt, ChineMaster là trung tâm duy nhất tại Việt Nam thực hiện việc tường thuật trực tiếp toàn bộ nội dung giáo án giảng dạy trên lớp, đảm bảo học viên không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong quá trình học.

Giáo trình Hán ngữ độc quyền được sáng tác bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ

Bí quyết thành công của ChineMaster chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa giáo án bài bản và chuyên nghiệp với Bộ Giáo trình Hán ngữ độc quyền được sáng tạo bởi tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Bộ giáo trình này không chỉ tập trung vào việc giảng dạy ngữ pháp và từ vựng một cách cơ bản, mà còn mở rộng đến các kỹ năng giao tiếp, văn hóa và lịch sử Trung Quốc, giúp học viên hiểu rõ hơn về văn hóa và truyền thống của đất nước này.

Khác biệt nổi bật của ChineMaster so với các trung tâm tiếng Trung khác là việc thực hiện livestream tường thuật trực tiếp toàn bộ nội dung giảng dạy. Điều này giúp học viên có thể tham gia học mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có kết nối internet, không bị hạn chế về địa điểm hoặc thời gian.

Đồng thời, việc tường thuật trực tiếp cũng giúp các bài học được cập nhật liên tục, đảm bảo rằng học viên luôn tiếp cận với những kiến thức mới nhất và chính xác nhất.

Trung tâm Hán ngữ ChineMaster không chỉ cung cấp một môi trường học tiếng Trung chất lượng cao mà còn đặt mình ở vị trí tiên phong trong việc áp dụng công nghệ livestream để giảng dạy.

Với Bộ Giáo trình Hán ngữ độc quyền và đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, ChineMaster tự hào mang đến cho học viên một trải nghiệm học tập tiếng Trung Quốc đầy đủ và hiệu quả.

ChineMaster không chỉ chú trọng đến việc cung cấp nội dung giáo án chất lượng mà còn sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại và hiệu quả.

Đội ngũ giảng viên tại ChineMaster được đào tạo chuyên nghiệp, có kinh nghiệm trong việc áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến như học hỏi dựa trên vấn đề, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để tăng cường tương tác giữa giảng viên và học viên.

Ngoài Bộ Giáo trình Hán ngữ độc quyền, ChineMaster còn có một hệ thống tài liệu và nguồn lực phong phú, từ sách giáo trình, đến video, audio, và các tài liệu học thuật.

Điều này giúp học viên có thể tự học và nâng cao khả năng tiếng Trung của mình ở mọi trình độ, từ cơ bản đến nâng cao.

ChineMaster đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất và môi trường học tập để đảm bảo rằng học viên có một không gian học tập thoải mái, hiện đại và đầy đủ tiện nghi.

Từ phòng học rộng rãi, trang bị hiện đại đến các khu vực thư viện và trung tâm học liệu, tất cả đều được thiết kế để hỗ trợ quá trình học tập của học viên.

ChineMaster không chỉ coi trọng việc đào tạo ngôn ngữ mà còn hỗ trợ học viên trong việc phát triển nghề nghiệp. Đội ngũ tư vấn viên sẵn lòng giúp đỡ học viên trong việc xây dựng hồ sơ, chuẩn bị phỏng vấn và tìm kiếm cơ hội việc làm liên quan đến tiếng Trung.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa giáo trình độc quyền, phương pháp giảng dạy hiện đại, hệ thống tài liệu và nguồn lực phong phú, cơ sở vật chất hiện đại và sự hỗ trợ trong việc phát triển nghề nghiệp, ChineMaster đã và đang khẳng định vị thế của mình là trung tâm tiếng Trung hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời mang lại cho học viên một trải nghiệm học tập toàn diện và chất lượng.

ChineMaster không chỉ nổi bật với việc thực hiện livestream tường thuật trực tiếp nội dung giảng dạy và phương pháp giảng dạy hiện đại, mà còn đặc biệt hơn với việc sở hữu độc quyền Bộ Giáo trình Hán ngữ của tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Điều này đặt ChineMaster ở một vị trí độc đáo, khi trở thành trung tâm tiếng Trung duy nhất tại Việt Nam có quyền sử dụng và phát triển Bộ Giáo trình Hán ngữ này.

Một điểm khác biệt rõ ràng và độc đáo của ChineMaster so với các trung tâm tiếng Trung khác là việc sử dụng Bộ Giáo trình Hán ngữ độc quyền này. Trong khi nhiều trung tâm tiếng Trung khác phải dựa vào giáo trình nhập khẩu từ Trung Quốc, ChineMaster đã có được một giáo trình hoàn toàn phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của học viên tại Việt Nam.

Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ không chỉ đơn thuần là một bộ giáo trình học tiếng Trung, mà còn là kết quả của sự nghiên cứu sâu rộng và nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Trung.

Giáo trình này được thiết kế sao cho phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ và nhu cầu học tập của người Việt, từ việc học ngữ pháp, từ vựng đến kỹ năng giao tiếp và hiểu biết văn hóa.

Trung tâm Hán ngữ ChineMaster không chỉ đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung của cộng đồng mà còn đóng góp vào sự phát triển của giáo dục tiếng Trung tại Việt Nam thông qua việc sử dụng và phát triển Bộ Giáo trình Hán ngữ độc quyền của tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Điều này không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn khẳng định vị thế của ChineMaster là trung tâm tiếng Trung hàng đầu tại Việt Nam.

Sử dụng độc quyền Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ là một trong những yếu tố quan trọng giúp ChineMaster nổi bật và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực giáo dục tiếng Trung tại Việt Nam, đồng thời mang lại lợi ích và giá trị lâu dài cho học viên.

Trung tâm tiếng Trung Chinese Thầy Vũ và ChineMaster: Nơi “chất xám” được đúc kết thành tri thức

Trung tâm Hán ngữ ChineMaster, dưới sự dẫn dắt của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ – Chuyên gia đào tạo tiếng Trung hàng đầu Việt Nam, không chỉ là một trung tâm đào tạo mà còn là “công xưởng” sản xuất “chất xám” quý giá.

Nơi đây, mỗi ngày, kiến thức và kinh nghiệm dày dặn của Thầy Vũ được chắt lọc, đúc kết thành những bài giảng chất lượng, giúp học viên chinh phục tiếng Trung một cách hiệu quả nhất.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ – “Nhà máy sản xuất Chất xám”

 • Chuyên gia đào tạo tiếng Trung hàng đầu Việt Nam: Với hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, Thầy Vũ đã đào tạo thành công hàng ngàn học viên, giúp họ đạt được điểm cao trong các kỳ thi HSK/HSKK và TOCFL.
 • Tác giả bộ giáo trình độc quyền: Thầy Vũ là tác giả của bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster, được đánh giá cao bởi tính khoa học, thực tiễn và hiệu quả.
 • Sáng tạo phương pháp giảng dạy mới: Thầy Vũ không ngừng sáng tạo và áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và hứng thú.

ChineMaster – Nơi “Chất xám” được hiện thực hóa

 • Hệ thống bài giảng bài bản: ChineMaster sở hữu hệ thống bài giảng được thiết kế bài bản, khoa học, theo sát lộ trình học tập của học viên.
 • Giáo trình độc quyền: Bộ giáo trình ChineMaster được biên soạn bởi Thầy Vũ, bám sát thực tế và ứng dụng cao, giúp học viên dễ dàng tiếp thu và vận dụng kiến thức vào thực tế.
 • Đội ngũ giáo viên tâm huyết: Đội ngũ giáo viên tại ChineMaster đều là những người có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm giảng dạy và tâm huyết với nghề.
 • Phương pháp giảng dạy hiện đại: ChineMaster áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại như: học qua dự án, học qua tương tác, học qua chơi, v.v. giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả và hứng thú.
 • Môi trường học tập chuyên nghiệp: ChineMaster sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, khang trang, tạo môi trường học tập chuyên nghiệp và hiệu quả.

ChineMaster – Nơi “Chất xám” lan tỏa

 • Hàng ngàn học viên thành công: ChineMaster đã đào tạo thành công hàng ngàn học viên, đạt điểm cao trong các kỳ thi HSK/HSKK và TOCFL, và hiện đang thành công trong các lĩnh vực khác nhau.
 • Cộng đồng học viên gắn kết: ChineMaster sở hữu cộng đồng học viên gắn kết, tạo môi trường học tập互相帮助,互相鼓励.
 • Uy tín và thương hiệu: ChineMaster là trung tâm tiếng Trung uy tín hàng đầu tại Việt Nam, được nhiều học viên và tổ chức tin tưởng lựa chọn.

ChineMaster, với đội ngũ giáo viên tâm huyết, phương pháp giảng dạy hiện đại và môi trường học tập chuyên nghiệp, chính là nơi “chất xám” được đúc kết và lan tỏa. ChineMaster cam kết mang đến cho học viên những khóa học tiếng Trung chất lượng cao, giúp họ chinh phục tiếng Trung một cách hiệu quả nhất và đạt được thành công trong tương lai.

Hãy đến với ChineMaster để trải nghiệm “công xưởng sản xuất chất xám” độc đáo này!

Trung tâm tiếng Trung Chinese Thầy Vũ và ChineMaster: Công xưởng sản xuất CHẤT XÁM đỉnh cao

Trong lĩnh vực đào tạo tiếng Trung tại Việt Nam, Thầy Nguyễn Minh Vũ không chỉ là một thầy giáo, mà còn là một nhà sáng lập, một chuyên gia đào tạo dịch thuật và biên phiên dịch tiếng Trung hàng đầu. Với sự đam mê và tâm huyết, Thầy Vũ đã khởi đầu và phát triển ChineMaster – một nơi được coi là “Công xưởng sản xuất CHẤT XÁM” đỉnh cao, nơi trích xuất kiến thức và kỹ năng tiếng Trung từ bộ não của mình hàng ngày.

Nhà sáng lập ChineMaster – Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ

Nhà sáng lập ChineMaster, Thầy Nguyễn Minh Vũ, không chỉ có kiến thức sâu rộng về tiếng Trung mà còn có khả năng truyền đạt và đào tạo xuất sắc. Với phương pháp giảng dạy tiên tiến, ChineMaster đã trở thành địa chỉ tin cậy cho những ai muốn học và nâng cao trình độ tiếng Trung của mình.

Chuyên gia đào tạo dịch thuật và biên phiên dịch tiếng Trung Số 1 Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy tiếng Trung cơ bản, Thầy Vũ còn đào tạo chuyên sâu về dịch thuật và biên phiên dịch tiếng Trung. Với kinh nghiệm thực tế và sự hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ, Thầy Vũ giúp học viên không chỉ nắm vững kiến thức ngôn ngữ mà còn phát triển kỹ năng dịch thuật chuyên nghiệp.

Chuyên gia đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK/HSKK và TOCFL TOP 1 Việt Nam

Trung tâm tiếng Trung Chinese Thầy Vũ cũng là một chuyên gia trong việc đào tạo và chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ tiếng Trung HSK/HSKK và TOCFL. Với phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả, học viên của ChineMaster thường đạt được điểm số cao và đậu kỳ thi một cách tự tin.

Trung tâm tiếng Trung Chinese Thầy Vũ và trung tâm tiếng Trung ChineMaster không chỉ là nơi học tiếng Trung mà còn là “Công xưởng sản xuất CHẤT XÁM” đỉnh cao, nơi đào tạo và phát triển các chuyên gia tiếng Trung tại Việt Nam. Với sự tận tâm và chuyên nghiệp, Thầy Vũ đã và đang góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Trung, đồng thời giúp hàng ngàn học viên thực hiện ước mơ của mình.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp ChineMaster và Thầy Vũ nổi bật là phương pháp giảng dạy độc đáo và hiệu quả. Thầy Vũ luôn áp dụng các kỹ thuật giảng dạy tiên tiến, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên dễ dàng áp dụng kiến thức vào thực tế. Bằng cách này, không chỉ kiến thức mà kỹ năng thực sự được rèn luyện và phát triển.

ChineMaster còn tự hào sở hữu một đội ngũ giáo viên chất lượng cao, được Thầy Vũ tuyển chọn kỹ lưỡng. Đội ngũ này không chỉ có kiến thức sâu rộng về tiếng Trung mà còn có kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo, giúp học viên nhận được sự hỗ trợ tận tâm và chu đáo trong quá trình học tập.

Trung tâm Hán ngữ ChineMaster cung cấp một loạt các khóa học tiếng Trung đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao, từ học thuật đến thực hành. Khóa học được thiết kế linh hoạt, phù hợp với mọi nhu cầu và mục tiêu học tập của học viên. Điều này giúp học viên có thể lựa chọn khóa học phù hợp và tiến bộ theo tốc độ của mình.

Bên cạnh các khóa học chuẩn, ChineMaster còn cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu, giúp cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức có thể tùy chỉnh nội dung và thời gian học tập. Điều này đặc biệt hữu ích cho những ai muốn học tiếng Trung theo nhu cầu riêng của mình hoặc muốn đào tạo nhóm nhỏ.

Với tầm nhìn và tâm huyết của Thầy Nguyễn Minh Vũ, ChineMaster đã và đang trở thành “Công xưởng sản xuất CHẤT XÁM” uy tín và đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực đào tạo tiếng Trung tại Việt Nam. Qua mỗi khóa học, mỗi buổi giảng dạy, ChineMaster không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn nuôi dưỡng tình yêu và đam mê với ngôn ngữ tiếng Trung Quốc.

Trong video bài giảng này Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ lên sóng livestream Youtube hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Trung Quốc phổ thông chuẩn tuyệt đối theo giáo án bài giảng được thiết kế chuyên biệt chỉ duy nhất có trong Hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster toàn quốc. Chỉ trong 30 phút thời gian đào tạo, học viên sẽ nắm bắt nhanh chóng toàn bộ cách phát âm chuẩn tiếng Trung phổ thông, gồm các thanh mẫu tiếng Trung, vận mẫu tiếng Trung và thanh điệu tiếng Trung. Với phương pháp đào tạo bài bản kết hợp với lộ trình giảng dạy chuyên nghiệp nhất, học viên dần dần từng bước chinh phục Hán ngữ đỉnh cao cùng Chinese Thầy Vũ, từ HSK 1 đến HSK 6, từ HSKK sơ cấp đến HSKK trung cấp cực kỳ hiệu quả.

Phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối chỉ trong 30 phút cùng Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ

Bạn đang mong muốn chinh phục tiếng Trung Quốc phổ thông với phát âm chuẩn xác như người bản ngữ?

Hãy tham gia buổi livestream hướng dẫn chi tiết của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ trên Youtube, nơi bạn sẽ được trang bị bí kíp độc quyền giúp nắm bắt toàn bộ cách phát âm chuẩn tiếng Trung chỉ trong 30 phút ngắn ngủi.

Bí quyết thành công nằm ở đâu?

 • Giáo án bài giảng độc quyền: Được thiết kế chuyên biệt bởi Hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster, mang đến phương pháp đào tạo bài bản và lộ trình giảng dạy chuyên nghiệp nhất.
 • Hướng dẫn chi tiết từ chuyên gia: Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ – giảng viên dày dặn kinh nghiệm với chuyên môn cao sẽ hướng dẫn từng bước, giúp bạn dễ dàng tiếp thu và áp dụng kiến thức.
 • Nắm trọn kiến thức phát âm: Buổi học bao gồm đầy đủ kiến thức về thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu tiếng Trung, giúp bạn phát âm chuẩn xác từ những bước đầu tiên.
 • Học nhanh, nhớ lâu: Phương pháp giảng dạy hiệu quả kết hợp với lộ trình học tập khoa học sẽ giúp bạn ghi nhớ kiến thức một cách nhanh chóng và lâu dài.

Kết quả bạn đạt được trong khóa đào tạo Hán ngữ chuyên biệt của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ:

 • Phát âm tiếng Trung chuẩn xác như người bản ngữ, tự tin giao tiếp trong mọi tình huống.
 • Nắm vững nền tảng phát âm vững chắc, tạo tiền đề chinh phục các cấp độ HSK từ 1 đến 6 và HSKK từ sơ cấp đến trung cấp một cách hiệu quả.
 • Tiết kiệm thời gian và công sức học tập nhờ phương pháp học tập khoa học và bài bản.

Còn chần chừ gì nữa, hãy tham gia ngay buổi livestream của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ để bắt đầu hành trình chinh phục tiếng Trung thành công!

Hãy đăng ký tham gia ngay để không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này!

Trong video bài giảng mới nhất được lên sóng livestream mỗi ngày, Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đã trình bày một bài hướng dẫn phát âm tiếng Trung Quốc chuẩn tuyệt đối trên kênh livestream của mình trên Youtube. Đặc biệt, phương pháp này không chỉ là một bài giảng thông thường mà còn được thiết kế chuyên biệt chỉ có tại Hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster, một hệ thống đào tạo tiếng Trung uy tín trên toàn quốc.

Chỉ trong vòng 30 phút đào tạo, học viên sẽ có cơ hội nắm bắt toàn bộ cách phát âm chuẩn tiếng Trung phổ thông. Bài giảng bao gồm các thanh mẫu tiếng Trung, vận mẫu tiếng Trung và cả thanh điệu tiếng Trung, giúp học viên hiểu rõ và áp dụng những nguyên tắc này vào việc phát âm của mình.

Phương pháp đào tạo bài bản và lộ trình giảng dạy chuyên nghiệp của Thạc sỹ Vũ đảm bảo rằng học viên sẽ tiến bộ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Với sự hướng dẫn từ HSK 1 đến HSK 6, cũng như từ HSKK sơ cấp đến HSKK trung cấp, học viên có cơ hội chinh phục Hán ngữ đỉnh cao và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Trung của mình.

Nhờ vào việc áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến và chuyên nghiệp, Thầy Vũ không chỉ giúp học viên nắm vững kiến thức mà còn khích lệ và động viên học viên vượt qua mọi thử thách trong việc học tiếng Trung. Đây chắc chắn là một trong những khóa học không thể bỏ lỡ cho những ai muốn trở thành người nói tiếng Trung thành thạo.

Ngoài việc hướng dẫn phát âm, Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ cũng chia sẻ những kinh nghiệm và mẹo nhỏ giúp học viên tự tin và linh hoạt trong việc sử dụng tiếng Trung trong giao tiếp hàng ngày. Qua những ví dụ thực tế và các bài tập thực hành, học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao để áp dụng vào các tình huống giao tiếp thực tế.

Một điểm đặc biệt của khóa học này là sự linh hoạt trong lộ trình học. Dù bạn là người mới bắt đầu học tiếng Trung hay đã có kinh nghiệm nhất định, hệ thống giáo án của ChineMaster được thiết kế sao cho phù hợp với mọi trình độ và nhu cầu học tập của học viên. Thầy Vũ luôn sẵn lòng tư vấn và hỗ trợ học viên để họ có thể đạt được mục tiêu học tập của mình một cách hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ vào quá trình học cũng là một điểm nổi bật. Hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster sử dụng các công cụ và ứng dụng hiện đại để hỗ trợ học viên, từ việc ghi âm, luyện nghe đến các bài kiểm tra kiến thức, giúp học viên kiểm tra và cải thiện kỹ năng của mình một cách khoa học và tiện lợi.

Khóa học tiếng Trung HSK/HSKK của Chinese Thầy Vũ cũng nhấn mạnh việc rèn luyện kỹ năng tự học và tư duy phản biện. Thầy Vũ khuyến khích học viên không chỉ dựa vào bài giảng mà còn tự tìm hiểu và nghiên cứu thêm để phát triển khả năng ngôn ngữ của mình. Điều này không chỉ giúp họ đạt được kết quả tốt hơn mà còn làm cho quá trình học trở nên thú vị và đầy ý nghĩa hơn.

Qua video bài giảng livestream Youtube Facebook Tiktok, Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ và hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster đã mang đến cho học viên một cơ hội vàng để tiếp cận và nắm bắt tiếng Trung một cách toàn diện và hiệu quả. Đối với những ai đang tìm kiếm một khóa học tiếng Trung chất lượng, đây chắc chắn là một lựa chọn không thể tốt hơn.

Phương pháp đào tạo Hán ngữ của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ vô cùng đặc biệt mà không một giáo viên tiếng Trung nào khác có thể bắt chước được, thậm chí kể cả là giáo viên tiếng Trung thâm niên nhất trong nghề. Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ lên lớp giảng bài không cần bất kỳ giáo án nào và cũng không theo bất kỳ một giáo án cụ thể nào. Những gì Tiếng Trung Chinese Thầy Vũ livestream giảng bài là hoàn toàn dựa vào kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được từ ứng dụng thực tế, kiến thức rất thực dụng và gần gũi với đời sống và công việc hàng ngày. Tiếng Trung Chinese Thầy Vũ có thể biến những kiến thức khô khan trong bất kỳ sách giáo trình trở nên cực kỳ sinh động và dễ hiểu dễ nhớ nhằm giúp học viên nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm kiến thức ngay lập tức. Chính bởi vì điều này mà càng ngày càng nhiều người tìm đến Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ để được huấn luyện và đào tạo trong môi trường học tập bài bản & chuyên nghiệp nhất.

Phương pháp đào tạo Hán ngữ của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là một sự kết hợp độc đáo giữa kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn, tạo nên một phong cách giảng dạy không thể nhầm lẫn. Không giống như các giáo viên tiếng Trung khác, dù có kinh nghiệm thâm niên trong nghề, Thầy Vũ không cần sự giúp đỡ của bất kỳ giáo án hay tài liệu nào.

Thầy Vũ luôn chia sẻ kiến thức một cách tự do, dựa trên những kinh nghiệm thực tế và ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Điều này giúp bài giảng của Thầy trở nên gần gũi và thực dụng, giúp học viên dễ dàng áp dụng vào cuộc sống và công việc của mình.

Một điểm đặc biệt nữa của phương pháp giảng dạy của Thầy Vũ là khả năng biến những kiến thức khô khan, trừu tượng trong sách giáo trình trở nên sinh động và hấp dẫn. Thầy Vũ sử dụng các ví dụ, truyện cười, và các tình huống thực tế để minh họa, giúp học viên nắm bắt nhanh chóng và nhớ lâu.

Sự độc đáo và hiệu quả của phương pháp này đã thu hút một lượng lớn người học đến với Thầy Vũ. Họ đến không chỉ để học ngữ pháp và từ vựng, mà còn để trải nghiệm một môi trường học tập bài bản và chuyên nghiệp.

Với phương pháp giảng dạy này, Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đã đạt được thành công lớn trong việc giúp hàng ngàn học viên tiếng Trung không chỉ nắm vững kiến thức mà còn trở thành những người sử dụng thành thạo, tự tin trong giao tiếp và ứng dụng ngôn ngữ trong công việc.

Môi trường học tập do Thầy Vũ tạo ra không chỉ là nơi để học kiến thức mà còn là nơi để phát triển kỹ năng giao tiếp và tư duy logic. Thầy luôn khuyến khích học viên tham gia vào các hoạt động thảo luận, trao đổi ý kiến và thậm chí là biểu diễn trước lớp, giúp họ tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Trung.

Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy tiếng Trung, Thầy Vũ còn chia sẻ những bí quyết và kinh nghiệm cá nhân trong việc học ngoại ngữ. Thầy luôn khuyến khích học viên có tinh thần cầu tiến, tự học và không ngừng nâng cao trình độ. Điều này không chỉ giúp học viên nắm vững kiến thức mà còn giúp họ phát triển tư duy độc lập và khả năng tự học suốt đời.

Một điểm đáng chú ý khác là Thầy Vũ không chỉ giới hạn việc giảng dạy trong lớp học truyền thống. Thầy thường xuyên tổ chức các buổi livestream trực tiếp trên mạng xã hội, nơi mà học viên có thể tham gia và đặt câu hỏi trực tiếp. Điều này tạo ra một sân chơi mở và linh hoạt, giúp học viên tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên và dễ dàng hơn.

Với những đặc điểm và ưu điểm nổi bật này, phương pháp đào tạo tiếng Trung của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đã và đang tạo nên một làn sóng mới trong lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ tại Việt Nam. Học viên không chỉ học được kiến thức mà còn được trang bị những kỹ năng sống và tư duy phản biện, giúp họ tự tin và thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ liên tục lên sóng livestream đào tạo online mỗi ngày trên kênh Youtube Facebook Tiktok của trung tâm tiếng Trung ChineMaster và lưu trữ các video bài giảng này trên kênh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng học viên ChineMaster có thể vào xem lại video bài giảng online, bất kỳ lúc nào cho dù học viên ở bất cứ đâu, chỉ cần thiết bị của học viên được kết nối với Internet là oke, vô cùng thuận tiện và tiện lợi. Giờ đây, học tiếng Trung Quốc mỗi ngày với Tiếng Trung Chinese Thầy Vũ đã trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết. Với nguồn tài nguyên lưu trữ trực tuyến khổng lồ trên khắp Youtube Facebook Tiktok như vậy, hàng vạn video clip là một con số không hề nhỏ và đủ để cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới có thể đánh giá cũng như nhận xét về chất lượng đào tạo tiếng Trung Quốc của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ theo Bộ Giáo trình Hán ngữ độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ – Học tiếng Trung mọi lúc mọi nơi với các buổi đào tạo Hán ngữ Livestream và kho bài giảng khổng lồ lên tới hàng vạn video clip bài giảng trực tuyến miễn phí

Bạn đang ấp ủ dự định chinh phục tiếng Trung nhưng bận rộn với công việc và cuộc sống? Đừng lo lắng, giờ đây học tiếng Trung mỗi ngày trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết cùng Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ và kênh đào tạo online ChineMaster!

Livestream mỗi ngày – Nắm bắt kiến thức mọi lúc mọi nơi:

 • Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ mang đến các buổi livestream bài giảng tiếng Trung MIỄN PHÍ trên các kênh Youtube, Facebook và Tiktok của ChineMaster mỗi ngày.
 • Lịch livestream được cập nhật thường xuyên trên các trang mạng xã hội của ChineMaster, giúp bạn dễ dàng theo dõi và tham gia.
 • Nội dung livestream bám sát chương trình học, đi từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với mọi đối tượng học viên.

Kho bài giảng khổng lồ – Ôn luyện HSK-HSKK mọi lúc mọi nơi:

 • Toàn bộ bài giảng livestream được lưu trữ trên kênh Youtube, Facebook và Tiktok của ChineMaster, cho phép bạn xem lại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
 • Với hàng ngàn video bài giảng, bạn có thể ôn luyện kiến thức đã học, trau dồi thêm kỹ năng và củng cố nền tảng tiếng Trung một cách hiệu quả.
 • Nguồn tài nguyên khổng lồ này là minh chứng cho chất lượng đào tạo tiếng Trung uy tín của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ theo Bộ Giáo trình Hán ngữ độc quyền do chính ông biên soạn.

Học tiếng Trung cùng ChineMaster – Dễ dàng, hiệu quả và tiện lợi:

 • Phương pháp giảng dạy tiện tiến, sinh động kết hợp với giáo trình độc quyền giúp bạn tiếp thu kiến thức nhanh chóng và hiệu quả.
 • Cộng đồng học viên ChineMaster nhiệt tình, sôi nổi tạo môi trường học tập lý tưởng, giúp bạn thêm hứng thú và động lực chinh phục tiếng Trung.
 • Tham gia vào Hệ thống Giáo dục Hán ngữ ChineMaster, bạn sẽ được hỗ trợ nhiệt tình bởi đội ngũ giáo viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm và hệ thống hỗ trợ học tập chuyên nghiệp.

Hãy cùng Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ và ChineMaster biến việc học tiếng Trung trở nên đơn giản, dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết!

Hãy đăng ký tham gia ChineMaster ngay hôm nay để bắt đầu hành trình chinh phục tiếng Trung thành công!

Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, người sáng lập và giảng dạy tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster, đã đưa hình thức đào tạo tiếng Trung lên một tầm cao mới thông qua việc tổ chức livestream đào tạo online hàng ngày trên các nền tảng Youtube, Facebook và Tiktok. Không chỉ giúp sinh viên có cơ hội học tiếng Trung mỗi ngày, mà còn lưu trữ các video bài giảng để học viên có thể xem lại bất kỳ lúc nào.

Việc này đã tạo ra một sự thuận lợi vô cùng đặc biệt cho cộng đồng học viên ChineMaster. Bất kỳ ai muốn nâng cao kỹ năng tiếng Trung của mình, dù ở đâu và khi nào, chỉ cần có thiết bị kết nối Internet là có thể truy cập vào nguồn tài nguyên học liệu phong phú mà Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đã cung cấp.

Không dừng lại ở việc livestream, Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ còn sản xuất hàng vạn video clip với nội dung đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao, phục vụ mọi nhu cầu học tập của cộng đồng. Điều này giúp học viên không chỉ có cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ mỗi ngày mà còn có thể tự học và nâng cao kiến thức một cách linh hoạt.

Đặc biệt, chất lượng đào tạo tại Hệ thống Giáo dục Hán ngữ ChineMaster được xây dựng dựa trên Bộ Giáo trình Hán ngữ độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Điều này chứng tỏ sự cam kết và đam mê của Thạc sỹ trong việc giảng dạy tiếng Trung, đồng thời đảm bảo rằng học viên sẽ nhận được một trải nghiệm học tập chất lượng và hiệu quả.

Với sự tiện lợi và linh hoạt mà Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ mang lại, việc học tiếng Trung Quốc đã trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết. Cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới không chỉ có cơ hội tiếp cận nguồn tài nguyên học tiếng Trung phong phú mà còn đánh giá và nhận xét chất lượng đào tạo cao cấp mà ChineMaster mang lại.

Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ thường xuyên lên sóng livestream không chỉ giới hạn ở việc truyền đạt kiến thức một cách truyền thống. Anh cũng tạo ra một môi trường học tập trực tuyến sôi nổi, tương tác với học viên thông qua các phiên hỏi đáp, thảo luận trực tiếp. Điều này không chỉ nâng cao sự thấu hiểu của học viên về nội dung mà còn tạo ra một cộng đồng học tập tích cực, nơi mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học.

Ngoài ra, việc lưu trữ các video bài giảng trên các nền tảng như Youtube, Facebook và Tiktok cũng giúp ChineMaster xây dựng một cơ sở dữ liệu kiến thức lớn, có thể trở thành nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên nghiên cứu về tiếng Trung Quốc.

Với phương pháp giảng dạy dựa trên Bộ Giáo trình Hán ngữ độc quyền, Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho việc đào tạo tiếng Trung. Bộ giáo trình này không chỉ tập trung vào việc học từ vựng và ngữ pháp mà còn khám phá văn hóa, lịch sử và ngữ cảnh sử dụng ngôn ngữ, giúp học viên có cái nhìn toàn diện về tiếng Trung Quốc.

Nhờ những nỗ lực và cam kết không ngừng nghỉ của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, ChineMaster đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo tiếng Trung hàng đầu, thu hút sự quan tâm và tín nhiệm từ cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới. Điều này không chỉ là minh chứng cho chất lượng đào tạo mà còn là niềm tự hào của người Việt trong việc bảo tồn và phát triển ngôn ngữ và văn hóa của mình.

Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đã mở ra một cánh cửa mới, một phương pháp học tiếng Trung hiện đại, linh hoạt và tiện lợi. Nhờ sự sáng tạo và đam mê, anh đã giúp hàng ngàn học viên trên toàn thế giới trở thành những người thông thạo tiếng Trung, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -