Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster
00:00
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster
01:44:28
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy Hán ngữ 1
01:26:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:09:24
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
01:49:54
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
01:33:28
Video thumbnail
Trung tâm đào tạo tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Master Thầy Vũ giảng dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:23:15
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:30:23
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ
01:31:34
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo Bộ Giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
34:11
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ HSKK
01:30:34
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ tập 1
01:29:44
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp bài 3 Chinese Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ tập 1
39:20
Video thumbnail
Học tiếng Trung cơ bản Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo
01:31:34
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ 1
01:35:14
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán bài 10 với lộ trình bài bản
01:30:57
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ 1 bài 2
01:28:36
Video thumbnail
Lớp giao tiếp tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
01:30:43
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng tại Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ
01:31:30
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân theo giáo trình Hán ngữ 1
01:22:22
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Khương Mai Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ dạy giáo trình Hán ngữ HSKK
01:20:49
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ live giáo trình Hán ngữ 1
01:34:43
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn ChineMaster Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy Hán ngữ
01:34:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ 1
01:49:41
Video thumbnail
Học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:26:16
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội bài 1 Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:48:42
Video thumbnail
Tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:32:55
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:26:44
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Thầy Vũ giảng dạy Hán ngữ sơ cấp
01:29:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 2
01:07:01
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp phần 1
22:22
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Hoàng Mai Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ sơ cấp thực dụng bài số 3
01:36:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Ngõ 250 Thầy Vũ dạy lớp Hán ngữ quyển 1
01:29:26
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Thầy Vũ đào tạo nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung
01:32:57
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 250 Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ quyển 1
01:29:33
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Xiển Hạ Đình Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ hướng dẫn phát âm chuẩn
01:31:49
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Chinese Master ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ 1 sơ cấp
01:29:51
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Chinese Master Thầy Vũ đào tạo lớp giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài 4
01:23:13
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân ChineseMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ 1 về ngữ pháp HSKK
01:30:53
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài số 2
01:26:54
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Xiển Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ sơ cấp bài 1 phát âm chuẩn
56:23
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 9 phân tích từ vựng chuyên ngành tiếng Trung kiểm toán ứng dụng
01:35:21
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 8 mẫu câu tiếng Trung kế toán ứng dụng thực tế giáo trình Hán ngữ
01:33:17
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 7 Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ kế toán chuyên biệt
01:31:07
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại Logistics Vận chuyển xuất nhập khẩu bài 7 Thầy Vũ đào tạo lộ trình bài bản
01:27:10
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 6 dịch thuật tiếng Trung phiên dịch
01:36:12
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics vận chuyển xuất nhập khẩu bài 5 Thầy Vũ đào tạo lớp ngoại thương
24:09
Video thumbnail
Học tiếng Trung Khương Hạ Khương Đình Thanh Xuân lớp giáo trình Hán ngữ 3 bài 3 Thầy Vũ chủ nhiệm
01:15:18
Video thumbnail
Tiếng Trung thương mại logistics xuất nhập khẩu vận chuyển bài 4 Thầy Vũ đào tạo bài bản chuyên biệt
47:26
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online bài 6 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế
01:32:16
Trang chủTài liệu Học Tiếng TrungHọc tiếng Trung Thầy VũGiáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1

Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1

Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 là bài giảng trực tuyến đầu tiên của lớp học tiếng Trung HSK 7 theo tiêu chuẩn HSK 9 cấp mới nhất. Toàn bộ giáo án giảng dạy tiếng Trung HSK cấp 7 đều được thiết kế bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ - Chuyên gia đào tạo ngôn ngữ tiếng Trung Quốc TOP 1 Việt Nam - Chuyên gia đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK-HSKK điểm cao - Chuyên gia đào tạo chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL điểm cao theo bộ giáo trình Hán ngữ ChineMaster 9 quyển.

5/5 - (1 bình chọn)

Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ thiết kế

Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 là bài giảng trực tuyến đầu tiên của lớp học tiếng Trung HSK 7 theo tiêu chuẩn HSK 9 cấp mới nhất. Toàn bộ giáo án giảng dạy tiếng Trung HSK cấp 7 đều được thiết kế bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Bạn nào muốn tham gia các khóa đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 theo lộ trình giảng dạy bài bản và chuyên biệt được thiết kế chuyên sâu bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ thì hãy liên hệ ngay Thầy Vũ theo số HOTLINE 090 468 4983 (Zalo) nhé.

Giới thiệu trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Trong quá trình học tiếng Trung HSK 7 mỗi ngày cùng Thầy Vũ, các bạn bị hổng kiến thức ở phần nào, thì hãy tích cực thảo luận với Thầy Vũ ngay trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master – Forum tiếng Trung ChineMaster nhé.

Diễn đàn tiếng Trung HSK Thầy Vũ

Ngay sau đây là nội dung chính của giáo án bài giảng hôm nay – Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1.

Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1

人类科学技术的发展

自人类文明诞生以来,科学技术就一直在推动着人类社会的进步和发展。从最早的石器工具到现代的航天技术,人类在科技发展的道路上不断取得突破和进步。本文将探讨人类科学技术的发展历程,以及科技对人类社会的影响和意义。

Rénlèi kēxué jìshù de fǎ zhǎn

zì rénlèi wénmíng dànshēng yǐlái, kēxué jìshù jiù yīzhí zài tuīdòngzhe rénlèi shèhuì de jìnbù hé fāzhǎn. Cóng zuìzǎo de shíqì gōngjù dào xiàndài de hángtiān jìshù, rénlèi zài kējì fāzhǎn de dàolù shàng bùduàn qǔdé túpò hé jìnbù. Běnwén jiāng tàntǎo rénlèi kēxué jìshù de fǎ zhǎn lìchéng, yǐjí kējì duì rénlèi shèhuì de yǐngxiǎng hé yìyì.

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật loài người

Kể từ khi nền văn minh loài người ra đời, khoa học kỹ thuật đã không ngừng thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của xã hội loài người. Từ những công cụ đá đầu tiên cho đến công nghệ hàng không vũ trụ hiện đại, loài người đã không ngừng đạt được những đột phá và tiến bộ trên con đường phát triển khoa học kỹ thuật.

Bài viết này sẽ khám phá quá trình phát triển của khoa học kỹ thuật loài người, cũng như tác động và ý nghĩa của công nghệ đối với xã hội loài người.

古代科学技术

在人类文明的早期阶段,人们开始使用简单的工具和武器,如石器、火和弓箭等。随着时间的推移,人们逐渐掌握了金属冶炼、农业种植和纺织等技术,这些技术的发展为人类社会的稳定和繁荣奠定了基础。

在古希腊和罗马时期,人们开始研究数学、天文学、物理学和哲学等学科,这些学科的发展为后来的科学技术奠定了基础。例如,古希腊数学家毕达哥拉斯发现了勾股定理,这个定理为后来的几何学和物理学的发展奠定了基础。

Gǔdài kēxué jìshù

zài rénlèi wénmíng de zǎoqí jiēduàn, rénmen kāishǐ shǐyòng jiǎndān de gōngjù hé wǔqì, rú shíqì, huǒ hé gōngjiàn děng. Suízhe shíjiān de tuīyí, rénmen zhújiàn zhǎngwòle jīnshǔ yěliàn, nóngyè zhòngzhí hé fǎngzhī děng jìshù, zhèxiē jìshù de fǎ zhǎn wéi rénlèi shèhuì de wěndìng hé fánróng diàndìngle jīchǔ.

Zài gǔ xīlà hé luómǎ shíqí, rénmen kāishǐ yánjiū shùxué, tiānwénxué, wùlǐ xué hé zhéxué děng xuékē, zhèxiē xuékē de fǎ zhǎn wèi hòulái de kēxué jìshù diàndìngle jīchǔ. Lìrú, gǔ xīlà shùxué jiā bì dá gē lā sī fāxiànle gōu gǔ dìnglǐ, zhège dìnglǐ wèi hòulái de jǐhé xué hé wùlǐ xué de fǎ zhǎn diàndìngle jīchǔ.

Khoa học kỹ thuật cổ đại

Ở giai đoạn sớm của nền văn minh loài người, mọi người bắt đầu sử dụng các công cụ và vũ khí đơn giản như đá, lửa và cung tên. Theo thời gian, mọi người dần dần nắm vững các kỹ thuật như luyện kim, trồng trọt nông nghiệp và dệt may, những kỹ thuật này đã đặt nền móng cho sự ổn định và thịnh vượng của xã hội loài người.

Trong thời kỳ Hy Lạp và La Mã cổ đại, mọi người bắt đầu nghiên cứu các môn học như toán học, thiên văn học, vật lý học và triết học, sự phát triển của những môn học này đã đặt nền móng cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật sau này.

Ví dụ, nhà toán học Hy Lạp cổ đại Pythagoras đã phát hiện ra định lý Pythagoras, định lý này đã đặt nền móng cho sự phát triển của hình học và vật lý học sau này.

中世纪科学技术

中世纪时期,欧洲的教会和封建制度对科技发展产生了限制。然而,在这个时期,一些重要的科技发明和创新仍然出现了。例如,中国的四大发明——造纸术、印刷术、火药和指南针,对欧洲的文化、军事和航海等领域产生了深远的影响。

在这个时期,阿拉伯人在医学、数学和天文学等领域也取得了重大成就。例如,阿拉伯医学家伊本•纳菲斯对医学做出了重大贡献,他发明了许多医疗器械和治疗方法,对后来的医学发展产生了深远的影响。

Zhōngshìjì kēxué jìshù

zhōngshìjì shíqí, ōuzhōu de jiàohuì hé fēngjiàn zhìdù duì kējì fāzhǎn chǎnshēngle xiànzhì. Rán’ér, zài zhège shíqí, yīxiē zhòngyào de kējì fāmíng hé chuàngxīn réngrán chūxiànle. Lìrú, zhōngguó de sì dà fāmíng——zàozhǐ shù, yìnshuā shù, huǒyào hé zhǐnánzhēn, duì ōuzhōu de wénhuà, jūnshì hé hánghǎi děng lǐngyù chǎnshēngle shēnyuǎn de yǐngxiǎng.

Zài zhège shíqí, ālābó rén zài yīxué, shùxué hé tiānwénxué děng lǐngyù yě qǔdéle zhòngdà chéngjiù. Lìrú, ālābó yīxué jiā yī běn•nà fēi sī duì yīxué zuò chūle zhòngdà gòngxiàn, tā fāmíngliǎo xǔduō yīliáo qìxiè hé zhìliáo fāngfǎ, duì hòulái de yīxué fāzhǎn chǎnshēngle shēnyuǎn de yǐngxiǎng.

Khoa học kỹ thuật thời Trung cổ

Trong thời kỳ Trung cổ, giáo hội và chế độ phong kiến ở châu Âu đã hạn chế sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, trong thời kỳ này, một số phát minh và đổi mới khoa học kỹ thuật quan trọng vẫn xuất hiện.

Ví dụ, bốn phát minh lớn của Trung Quốc – công nghệ sản xuất giấy, in ấn, thuốc súng và la bàn, đã tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đối với văn hóa, quân sự và hàng hải của châu Âu.

Trong thời kỳ này, người Ả Rập đã đạt được những thành tựu lớn trong các lĩnh vực như y học, toán học và thiên văn học. Ví dụ, nhà y học Ả Rập Ibn Nafis đã đóng góp lớn cho y học, ông đã phát minh ra nhiều dụng cụ y tế và phương pháp điều trị, tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đối với sự phát triển của y học sau này.

现代科学技术

自文艺复兴以来,科学技术的发展开始加速。在这个时期,人们开始使用机器和电力来生产和生活,这些技术的发展为人类社会的现代化进程奠定了基础。

19世纪末20世纪初,人们开始使用电子技术和计算机技术来生产和处理信息。这些技术的发展为人类社会的信息化和数字化进程奠定了基础。同时,人们也开始研究原子能、航空航天和遗传学等领域,这些领域的研究为人类社会的能源、交通和医疗等领域的发展提供了重要的支持。

Xiàndài kēxué jìshù

zì wényì fùxīng yǐlái, kēxué jìshù de fǎ zhǎn kāishǐ jiāsù. Zài zhège shíqí, rénmen kāishǐ shǐyòng jīqì hé diànlì lái shēngchǎn hé shēnghuó, zhèxiē jìshù de fǎ zhǎn wéi rénlèi shèhuì de xiàndàihuà jìnchéng diàndìngle jīchǔ.

19 Shìjìmò 20 shìjì chū, rénmen kāishǐ shǐyòng diànzǐ jìshù hé jìsuànjī jìshù lái shēngchǎn hé chǔlǐ xìnxī. Zhèxiē jìshù de fǎ zhǎn wéi rénlèi shèhuì de xìnxī huà hé shùzìhuà jìnchéng diàndìngle jīchǔ. Tóngshí, rénmen yě kāishǐ yánjiū yuánzǐnéng, hángkōng hángtiān hé yíchuán xué děng lǐngyù, zhèxiē lǐngyù de yánjiū wéi rénlèi shèhuì de néngyuán, jiāotōng hé yīliáo děng lǐngyù de fǎ zhǎn tígōngle zhòngyào de zhīchí.

Khoa học kỹ thuật hiện đại

Kể từ thời kỳ Phục hưng, sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã bắt đầu tăng tốc. Trong thời kỳ này, mọi người bắt đầu sử dụng máy móc và điện năng để sản xuất và sinh sống, những kỹ thuật này đã đặt nền móng cho quá trình hiện đại hóa của xã hội loài người.

Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, mọi người bắt đầu sử dụng công nghệ điện tử và máy tính để sản xuất và xử lý thông tin. Sự phát triển của những công nghệ này đã đặt nền móng cho quá trình số hóa và thông tin hóa của xã hội loài người.

Đồng thời, mọi người cũng bắt đầu nghiên cứu về năng lượng nguyên tử, hàng không vũ trụ và di truyền học, những lĩnh vực nghiên cứu này đã cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển của năng lượng, giao thông và y tế trong xã hội loài người.

当代科学技术

随着计算机技术和互联网技术的不断发展,人类社会已经进入了信息时代。在这个时代,人们可以使用计算机和互联网来获取、处理和传播信息,这些技术的发展为人类社会的信息化和全球化进程提供了重要的支持。

同时,人们也开始研究人工智能、大数据、物联网和生物技术等领域,这些领域的研究和发展将为人类社会的未来发展提供重要的支持和保障。例如,人工智能技术的发展将为人类的生产和生活带来更多的便利和效率,生物技术的发展将为人类的医疗和健康带来更多的保障和支持。

Dāngdài kēxué jìshù

suízhe jìsuànjī jìshù hé hùliánwǎng jìshù de bùduàn fāzhǎn, rénlèi shèhuì yǐjīng jìnrùle xìnxī shídài. Zài zhège shídài, rénmen kěyǐ shǐyòng jìsuànjī hé hùliánwǎng lái huòqǔ, chǔlǐ hé chuánbò xìnxī, zhèxiē jìshù de fǎ zhǎn wéi rénlèi shèhuì de xìnxī huà hé quánqiú huà jìnchéng tígōngle zhòngyào de zhīchí.

Tóngshí, rénmen yě kāishǐ yánjiū réngōng zhìnéng, dà shùjù, wù liánwǎng hé shēngwù jìshù děng lǐngyù, zhèxiē lǐngyù de yánjiū hé fāzhǎn jiāng wéi rénlèi shèhuì de wèilái fāzhǎn tígōng zhòngyào de zhīchí hé bǎozhàng. Lìrú, réngōng zhìnéng jìshù de fǎ zhǎn jiāng wéi rénlèi de shēngchǎn hé shēnghuó dài lái gèng duō de biànlì hé xiàolǜ, shēngwù jìshù de fǎ zhǎn jiāng wéi rénlèi de yīliáo hé jiànkāng dài lái gèng duō de bǎozhàng hé zhīchí.

Khoa học kỹ thuật đương đại

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ máy tính và công nghệ internet, xã hội loài người đã bước vào thời đại thông tin. Trong thời đại này, mọi người có thể sử dụng máy tính và internet để thu thập, xử lý và truyền tải thông tin, những công nghệ này đã cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho quá trình thông tin hóa và toàn cầu hóa của xã hội loài người.

Đồng thời, mọi người cũng bắt đầu nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật và công nghệ sinh học, những lĩnh vực nghiên cứu và phát triển này sẽ cung cấp sự hỗ trợ và bảo đảm quan trọng cho sự phát triển tương lai của xã hội loài người. Ví dụ, sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ mang lại nhiều tiện ích và hiệu quả hơn cho sản xuất và cuộc sống của loài người, sự phát triển của công nghệ sinh học sẽ mang lại nhiều bảo đảm và hỗ trợ hơn cho y tế và sức khỏe của loài người.

科技对社会的影响

科学技术的发展对人类社会产生了深远的影响。首先,科技的发展提高了人类的生产力和生活质量,使人们能够更好地满足自身的需求和欲望。其次,科技的发展改变了人们的生产和生活方式,使人们能够更好地适应环境的变化和发展。最后,科技的发展也带来了许多问题和挑战,如环境污染、资源枯竭和信息安全等问题,这些问题需要人类共同面对和解决。

Kējì duì shèhuì de yǐngxiǎng

kēxué jìshù de fǎ zhǎn duì rénlèi shèhuì chǎnshēngle shēnyuǎn de yǐngxiǎng. Shǒuxiān, kējì de fǎ zhǎn tígāole rénlèi de shēngchǎnlì hé shēnghuó zhìliàng, shǐ rénmen nénggòu gèng hǎo de mǎnzú zìshēn de xūqiú hé yùwàng. Qícì, kējì de fǎ zhǎn gǎibiànle rénmen de shēngchǎn hé shēnghuó fāngshì, shǐ rénmen nénggòu gèng hǎo de shìyìng huánjìng de biànhuà hé fāzhǎn. Zuìhòu, kējì de fǎ zhǎn yě dài láile xǔduō wèntí hé tiǎozhàn, rú huánjìng wūrǎn, zīyuán kūjié hé xìnxī ānquán děng wèntí, zhèxiē wèntí xūyào rénlèi gòngtóng miàn duì hé jiějué.

Ảnh hưởng của khoa học kỹ thuật đối với xã hội

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đối với xã hội loài người. Đầu tiên, sự phát triển của công nghệ đã nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống của con người, giúp mọi người có thể thoả mãn nhu cầu và mong muốn của bản thân một cách tốt hơn. Thứ hai, sự phát triển của công nghệ đã thay đổi cách sản xuất và lối sống của mọi người, giúp mọi người có thể thích nghi tốt hơn với sự thay đổi và phát triển của môi trường. Cuối cùng, sự phát triển của công nghệ cũng mang lại nhiều vấn đề và thách thức, như ô nhiễm môi trường, cạn kiệt nguồn lực và an ninh thông tin, những vấn đề này đòi hỏi loài người phải đối mặt và giải quyết cùng nhau.

总的来说,科学技术的发展是人类社会进步和发展的重要支撑和保障。在未来,人们将继续研究和探索科技领域的新问题和挑战,为人类社会的未来发展提供更多的支持和保障。同时,人们也应该认识到科技发展所带来的问题和挑战,并积极采取措施来解决这些问题和挑战。

Zǒng de lái shuō, kēxué jìshù de fǎ zhǎn shì rénlèi shèhuì jìnbù hé fāzhǎn de zhòngyào zhīchēng hé bǎozhàng. Zài wèilái, rénmen jiāng jìxù yánjiū hé tànsuǒ kējì lǐngyù de xīn wèntí hé tiǎozhàn, wéi rénlèi shèhuì de wèilái fāzhǎn tígōng gèng duō de zhīchí hé bǎozhàng. Tóngshí, rénmen yě yīnggāi rènshí dào kējì fāzhǎn suǒ dài lái de wèntí hé tiǎozhàn, bìng jījí cǎiqǔ cuòshī lái jiějué zhèxiē wèntí hé tiǎozhàn.

Nói chung, sự phát triển của khoa học kỹ thuật là trụ cột và bảo đảm quan trọng cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội loài người. Trong tương lai, mọi người sẽ tiếp tục nghiên cứu và khám phá những vấn đề và thách thức mới trong lĩnh vực công nghệ, cung cấp thêm sự hỗ trợ và bảo đảm cho sự phát triển tương lai của xã hội loài người. Đồng thời, mọi người cũng nên nhận ra những vấn đề và thách thức mà sự phát triển của công nghệ mang lại, và chủ động thực hiện các biện pháp để giải quyết những vấn đề và thách thức này.

科技的发展也给人类社会带来了许多新的机遇和可能性。例如,随着人工智能和机器学习技术的发展,人们可以开发出更加智能化的机器人和自动化设备,这些设备可以帮助人们更好地完成各种任务和工作。此外,随着生物技术的发展,人们可以更好地了解和掌握生命的奥秘,从而更好地解决许多医疗和健康问题。

Kējì de fǎ zhǎn yě jǐ rénlèi shèhuì dài láile xǔduō xīn de jīyù hàn kěnéng xìng. Lìrú, suízhe réngōng zhìnéng hé jīqì xuéxí jìshù de fǎ zhǎn, rénmen kěyǐ kāifā chū gèngjiā zhìnéng huà de jīqìrén hé zìdònghuà shèbèi, zhèxiē shèbèi kěyǐ bāngzhù rénmen gèng hǎo de wánchéng gè zhǒng rènwù hé gōngzuò. Cǐwài, suízhe shēngwù jìshù de fǎ zhǎn, rénmen kěyǐ gèng hǎo de liǎojiě hé zhǎngwò shēngmìng de àomì, cóng’ér gèng hǎo de jiějué xǔduō yīliáo hé jiànkāng wèntí.

Sự phát triển của công nghệ cũng mang lại nhiều cơ hội và khả năng mới cho xã hội loài người. Ví dụ, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và công nghệ học máy, mọi người có thể phát triển ra những robot và thiết bị tự động hóa thông minh hơn, những thiết bị này có thể giúp mọi người hoàn thành các nhiệm vụ và công việc một cách tốt hơn. Ngoài ra, với sự phát triển của công nghệ sinh học, mọi người có thể hiểu và nắm bắt được những bí ẩn của cuộc sống một cách tốt hơn, từ đó giải quyết tốt hơn nhiều vấn đề về y tế và sức khỏe.

然而,科技的发展也带来了一些问题和挑战。例如,随着互联网和社交媒体的发展,人们面临着信息安全和隐私保护的问题。此外,随着人工智能和机器人的广泛应用,人们面临着就业和职业转型的问题。这些问题需要我们认真思考和解决,以确保科技的发展能够更好地造福人类社会。

Rán’ér, kējì de fǎ zhǎn yě dài láile yīxiē wèntí hé tiǎozhàn. Lìrú, suízhe hùliánwǎng hé shèjiāo méitǐ de fǎ zhǎn, rénmen miànlínzhe xìnxī ānquán hé yǐnsī bǎohù de wèntí. Cǐwài, suízhe réngōng zhìnéng hé jīqìrén de guǎngfàn yìngyòng, rénmen miànlínzhe jiùyè hé zhíyè zhuǎnxíng de wèntí. Zhèxiē wèntí xūyào wǒmen rènzhēn sīkǎo hé jiějué, yǐ quèbǎo kējì de fǎ zhǎn nénggòu gèng hǎo de zàofú rénlèi shèhuì.

Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ cũng mang lại một số vấn đề và thách thức. Ví dụ, với sự phát triển của internet và truyền thông xã hội, mọi người đang đối mặt với vấn đề an ninh thông tin và bảo vệ quyền riêng tư. Ngoài ra, với việc ứng dụng rộng rãi của trí tuệ nhân tạo và robot, mọi người đang đối mặt với vấn đề việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp. Những vấn đề này đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ và giải quyết một cách nghiêm túc, để đảm bảo rằng sự phát triển của công nghệ có thể phục vụ tốt hơn cho xã hội loài người.

在未来,人们需要更加注重科技与人类社会的协调发展。我们需要加强科技伦理和道德建设,确保科技的发展符合人类的价值观和利益。同时,我们也需要加强科技创新和发展,推动科技领域的不断进步和发展。只有这样,我们才能更好地应对未来面临的挑战和机遇。

Zài wèilái, rénmen xūyào gèngjiā zhùzhòng kējì yǔ rénlèi shèhuì de xiétiáo fāzhǎn. Wǒmen xūyào jiāqiáng kējì lúnlǐ hé dàodé jiànshè, quèbǎo kējì de fǎ zhǎn fúhé rénlèi de jiàzhíguān hé lìyì. Tóngshí, wǒmen yě xūyào jiāqiáng kējì chuàngxīn hé fāzhǎn, tuīdòng kējì lǐngyù de bùduàn jìnbù hé fāzhǎn. Zhǐyǒu zhèyàng, wǒmen cáinéng gèng hǎo dì yìngduì wèilái miànlín de tiǎozhàn hé jīyù.

Trong tương lai, mọi người cần chú trọng hơn đến sự phát triển hài hòa giữa công nghệ và xã hội loài người. Chúng ta cần tăng cường xây dựng đạo đức và đạo lý khoa học kỹ thuật, đảm bảo rằng sự phát triển của công nghệ phù hợp với giá trị và lợi ích của loài người. Đồng thời, chúng ta cũng cần tăng cường sự sáng tạo và phát triển khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển không ngừng trong lĩnh vực công nghệ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đối mặt tốt hơn với những thách thức và cơ hội trong tương lai.

科学技术的发展是人类社会进步和发展的重要支撑和保障。在未来,我们需要更加注重科技与人类社会的协调发展,加强科技创新和发展,推动科技领域的不断进步和发展。同时,我们也需要认真思考和解决科技发展所带来的问题和挑战,以确保科技的发展能够更好地造福人类社会。

Kēxué jìshù de fǎ zhǎn shì rénlèi shèhuì jìnbù hé fāzhǎn de zhòngyào zhīchēng hé bǎozhàng. Zài wèilái, wǒmen xūyào gèngjiā zhùzhòng kējì yǔ rénlèi shèhuì de xiétiáo fāzhǎn, jiāqiáng kējì chuàngxīn hé fāzhǎn, tuīdòng kējì lǐngyù de bùduàn jìnbù hé fāzhǎn. Tóngshí, wǒmen yě xūyào rènzhēn sīkǎo hé jiějué kējì fāzhǎn suǒ dài lái de wèntí hé tiǎozhàn, yǐ quèbǎo kējì de fǎ zhǎn nénggòu gèng hǎo de zàofú rénlèi shèhuì.

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật là trụ cột và bảo đảm quan trọng cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội loài người. Trong tương lai, chúng ta cần chú trọng hơn đến sự phát triển hài hòa giữa công nghệ và xã hội loài người, tăng cường sự sáng tạo và phát triển khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển không ngừng trong lĩnh vực công nghệ. Đồng thời, chúng ta cũng cần suy nghĩ và giải quyết một cách nghiêm túc những vấn đề và thách thức mà sự phát triển của công nghệ mang lại, để đảm bảo rằng sự phát triển của công nghệ có thể phục vụ tốt hơn cho xã hội loài người.

科技与人类未来的发展

在未来,科学技术的发展将继续推动人类社会的进步和发展。随着科技的不断发展,我们可以预见到以下几个趋势:

智能化时代的到来:随着人工智能、大数据等技术的发展,未来的社会将更加智能化。人们将会使用智能化的设备和软件来解决日常生活中的各种问题,例如智能家居、智能交通等等。

绿色和可持续发展:随着环境问题的日益严重,未来的科技发展将更加注重绿色和可持续发展。人们将会研究和开发更加环保和可持续的技术,例如可再生能源、环保材料等等。

Kējì yǔ rénlèi wèilái de fǎ zhǎn

zài wèilái, kēxué jìshù de fǎ zhǎn jiāng jìxù tuīdòng rénlèi shèhuì de jìnbù hé fāzhǎn. Suízhe kējì de bùduàn fāzhǎn, wǒmen kěyǐ yùjiàn dào yǐxià jǐ gè qūshì:

Zhìnéng huà shídài de dàolái: Suízhe réngōng zhìnéng, dà shùjù děng jìshù de fǎ zhǎn, wèilái de shèhuì jiāng gèngjiā zhìnéng huà. Rénmen jiāng huì shǐyòng zhìnéng huà de shèbèi hé ruǎnjiàn lái jiějué rìcháng shēnghuó zhōng de gè zhǒng wèntí, lìrú zhìnéng jiājū, zhìnéng jiāotōng děng děng.

Lǜsè hàn kě chíxù fāzhǎn: Suízhe huánjìng wèntí de rìyì yánzhòng, wèilái de kējì fāzhǎn jiāng gèngjiā zhùzhòng lǜsè hàn kě chíxù fāzhǎn. Rénmen jiāng huì yánjiū hé kāifā gèngjiā huánbǎo hàn kě chíxù de jìshù, lìrú kě zàishēng néngyuán, huánbǎo cáiliào děng děng.

Sự phát triển của công nghệ và tương lai của loài người

Trong tương lai, sự phát triển của khoa học kỹ thuật sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của xã hội loài người. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, chúng ta có thể dự đoán những xu hướng sau đây:

Đến kỷ nguyên thông minh: Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ khác, xã hội tương lai sẽ trở nên thông minh hơn. Mọi người sẽ sử dụng các thiết bị và phần mềm thông minh để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như nhà thông minh, giao thông thông minh, v.v.

Phát triển xanh và bền vững: Với vấn đề môi trường ngày càng nghiêm trọng, sự phát triển công nghệ trong tương lai sẽ tập trung nhiều hơn vào phát triển xanh và bền vững. Mọi người sẽ nghiên cứu và phát triển các công nghệ thân thiện với môi trường và bền vững hơn, ví dụ như năng lượng tái tạo, vật liệu thân thiện với môi trường, v.v.

生物科技的广泛应用:随着生物科技的发展,未来的医疗和健康领域将会有更多的突破。人们将会使用基因编辑、细胞疗法等技术来治疗许多难以治愈的疾病,同时也会提高人类的生活质量和健康水平。

虚拟现实和增强现实的应用:虚拟现实和增强现实技术的发展将为人类的生活带来更多的沉浸式体验。人们可以通过这些技术实现虚拟旅游、虚拟工作、虚拟教育等,让生活更加便捷和丰富。

Shēngwù kējì de guǎngfàn yìngyòng: Suízhe shēngwù kējì de fǎ zhǎn, wèilái de yīliáo hé jiànkāng lǐngyù jiāng huì yǒu gèng duō dì túpò. Rénmen jiāng huì shǐyòng jīyīn biānjí, xìbāo liáofǎ děng jìshù lái zhìliáo xǔduō nàn yǐ zhìyù de jíbìng, tóngshí yě huì tígāo rénlèi de shēnghuó zhìliàng hé jiànkāng shuǐpíng.

Xūnǐ xiànshí hé zēngqiáng xiànshí de yìngyòng: Xūnǐ xiànshí hé zēngqiáng xiànshí jìshù de fǎ zhǎn jiāng wéi rénlèi de shēnghuó dài lái gèng duō de chénjìn shì tǐyàn. Rénmen kěyǐ tōngguò zhèxiē jìshù shíxiàn xūnǐ lǚyóu, xūnǐ gōngzuò, xūnǐ jiàoyù děng, ràng shēnghuó gèngjiā biànjié hé fēngfù.

Ứng dụng rộng rãi của công nghệ sinh học: Với sự phát triển của công nghệ sinh học, lĩnh vực y tế và sức khỏe trong tương lai sẽ có nhiều đột phá. Mọi người sẽ sử dụng các công nghệ như chỉnh sửa gen, liệu pháp tế bào để điều trị nhiều bệnh khó chữa, đồng thời cũng sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống và mức độ sức khỏe của loài người.

Ứng dụng của thực tế ảo và thực tế tăng cường: Sự phát triển của công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường sẽ mang lại nhiều trải nghiệm chìm đắm hơn cho cuộc sống của con người. Mọi người có thể sử dụng những công nghệ này để thực hiện du lịch ảo, làm việc ảo, giáo dục ảo, v.v., làm cho cuộc sống trở nên tiện lợi và phong phú hơn.

然而,未来的科技发展也带来了一些挑战和风险。例如,人工智能的发展可能会对人类的就业和社会稳定产生影响;生物科技的发展可能会引发伦理和道德问题;虚拟现实和增强现实的应用可能会引发沉迷和社交隔离等问题。因此,我们需要在推动科技发展的同时,加强科技伦理和道德的建设,确保科技的发展符合人类的价值观和利益。

总之,科学技术的发展是人类社会进步和发展的重要支撑和保障。在未来,我们需要更加注重科技与人类社会的协调发展,加强科技创新和发展,推动科技领域的不断进步和发展。同时,我们也需要认真思考和解决科技发展所带来的问题和挑战,以确保科技的发展能够更好地造福人类社会。

Rán’ér, wèilái de kējì fāzhǎn yě dài láile yīxiē tiǎozhàn hé fēngxiǎn. Lìrú, réngōng zhìnéng de fǎ zhǎn kěnéng huì duì rénlèi de jiùyè hé shèhuì wěndìng chǎnshēng yǐngxiǎng; shēngwù kējì de fǎ zhǎn kěnéng huì yǐnfā lúnlǐ hé dàodé wèntí; xūnǐ xiànshí hé zēngqiáng xiànshí de yìngyòng kěnéng huì yǐnfā chénmí hé shèjiāo gélí děng wèntí. Yīncǐ, wǒmen xūyào zài tuīdòng kējì fāzhǎn de tóngshí, jiāqiáng kējì lúnlǐ hé dàodé de jiànshè, quèbǎo kējì de fǎ zhǎn fúhé rénlèi de jiàzhíguān hé lìyì.

Zǒngzhī, kēxué jìshù de fǎ zhǎn shì rénlèi shèhuì jìnbù hé fāzhǎn de zhòngyào zhīchēng hé bǎozhàng. Zài wèilái, wǒmen xūyào gèngjiā zhùzhòng kējì yǔ rénlèi shèhuì de xiétiáo fāzhǎn, jiāqiáng kējì chuàngxīn hé fāzhǎn, tuīdòng kējì lǐngyù de bùduàn jìnbù hé fāzhǎn. Tóngshí, wǒmen yě xūyào rènzhēn sīkǎo hé jiějué kējì fāzhǎn suǒ dài lái de wèntí hé tiǎozhàn, yǐ quèbǎo kējì de fǎ zhǎn nénggòu gèng hǎo de zàofú rénlèi shèhuì.

Tuy nhiên, sự phát triển công nghệ trong tương lai cũng mang lại một số thách thức và rủi ro. Ví dụ, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến việc làm và sự ổn định xã hội của loài người; sự phát triển của công nghệ sinh học có thể gây ra các vấn đề về đạo đức và đạo lý; ứng dụng của thực tế ảo và thực tế tăng cường có thể gây ra các vấn đề như nghiện và cô lập xã hội. Do đó, chúng ta cần tăng cường xây dựng đạo đức và đạo lý khoa học kỹ thuật trong khi thúc đẩy sự phát triển công nghệ, để đảm bảo rằng sự phát triển của công nghệ phù hợp với giá trị và lợi ích của loài người.

Nói chung, sự phát triển của khoa học kỹ thuật là trụ cột và bảo đảm quan trọng cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội loài người. Trong tương lai, chúng ta cần chú trọng hơn đến sự phát triển hài hòa giữa công nghệ và xã hội loài người, tăng cường sự sáng tạo và phát triển khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển không ngừng trong lĩnh vực công nghệ. Đồng thời, chúng ta cũng cần suy nghĩ và giải quyết một cách nghiêm túc những vấn đề và thách thức mà sự phát triển của công nghệ mang lại, để đảm bảo rằng sự phát triển của công nghệ có thể phục vụ tốt hơn cho xã hội loài người.

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án giảng dạy tiếng Trung HSK 9 cấp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ – Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1. Toàn bộ nội dung bài giảng này đều được chia sẻ miễn phí trong Hệ thống Giáo dục & Đào tạo Hán ngữ ChineMaster toàn diện nhất Việt Nam.

Nội dung bài giảng hôm nay của Thầy Vũ đến đây là kết thúc rồi. Các bạn xem Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 mà còn chỗ nào chưa nắm vững kiến thức thì hãy mạnh dạn tương tác online cùng Thầy Vũ theo thời gian thực real time thông qua Hệ thống Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master – Forum tiếng Trung ChineMaster nhé.

 1. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 ngữ pháp tiếng Trung
 2. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 từ vựng tiếng Trung
 3. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 luyện tập đặt câu tiếng Trung
 4. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 tập đặt câu tiếng Trung
 5. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 biên phiên dịch tiếng Trung
 6. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 ngữ pháp HSK 9 cấp
 7. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Hướng dẫn tự học dịch tiếng Trung
 8. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Cách nắm bắt nghệ thuật dịch HSK 7
 9. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Tài liệu ôn tập HSK 7 dịch
 10. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Cách học hiệu quả với giáo án HSK 7
 11. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Phương pháp ôn tập kỹ năng dịch tiếng Trung
 12. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Tài liệu luyện dịch HSK 7
 13. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Bài tập mẫu dịch tiếng Trung HSK 7
 14. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Chiến lược ôn tập dịch tiếng Trung cấp độ cao
 15. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Các bước thực hiện bài tập dịch HSK 7
 16. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Nâng cao khả năng dịch ngôn ngữ Trung Quốc
 17. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Học phương pháp dịch HSK 7 từ vựng và ngữ pháp
 18. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Tổ chức thời gian học tập cho giáo án HSK 7
 19. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Lời khuyên ôn tập dịch tiếng Trung hiệu quả
 20. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Đánh giá kiến thức dịch tiếng Trung HSK 7
 21. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Tìm hiểu về chủ đề dịch trong giáo án HSK 7
 22. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Thực hành dịch tiếng Trung hàng ngày
 23. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Tư duy khi dịch tiếng Trung
 24. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Sử dụng tài nguyên học tiếng Trung trực tuyến
 25. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Học từ kinh nghiệm của người học tiếng Trung thành công.
 26. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Bài kiểm tra kỹ năng dịch tiếng Trung
 27. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Sách hướng dẫn dịch tiếng Trung HSK 7
 28. Giáo án luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài tập 1 Cách đọc và hiểu nghệ thuật dịch HSK 7

Dưới đây là một số bài viết khác, có thể bạn đang quan tâm:

Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

2028 Từ vựng tiếng Trung Công xưởng

Top 1 trung tâm tiếng Trung uy tín nhất Hà Nội ChineMaster

696 Từ vựng tiếng Anh Vật lý Vỉa Dầu Khí và Công nghệ Mỏ

Thuật ngữ tiếng Anh Khai thác Dầu Khí và Công nghệ Mỏ

CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũ
CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũhttp://tiengtrungnet.com
CHINEMASTER là Thương hiệu nổi tiếng được sáng lập bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Chuyên gia đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK-HSKK và TOCFL. Ông chính là Tác giả của hàng nghìn cuốn Ebook học tiếng Trung miễn phí và Ebook học tiếng Anh miễn phí được chia sẻ trong Hệ thống Giáo dục Đào tạo Anh ngữ & Hán ngữ ChineMaster với chất lượng giảng dạy tốt nhất TOP 1 Việt Nam. Các Tác phẩm của ông được cộng đồng dân tiếng Trung và dân tiếng Anh chia sẻ rộng rãi trên khắp mạng xã hội. Ông chính là người đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển thần tốc của Ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung thông qua hàng nghìn tài liệu học tiếng Trung online miễn phí & tài liệu học tiếng Anh online miễn phí. Trong đó, đặc biệt phải kể đến số lượng KHỦNG các video clip bài giảng và hàng nghìn cuốn sách Ebook tiếng Trung tiếng Anh miễn phí. Ông được cộng đồng người Việt Nam trên khắp Thế giới yêu quý bởi văn phong rất gần gũi và thân thiện với độc giả.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -