Phát triển từ vựng tiếng Trung

Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng thực tế theo giáo án và lộ trình Thầy Vũ thiết kế

0
621
Phát triển từ vựng tiếng Trung - Học từ vựng tiếng Trung - Giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển
Phát triển từ vựng tiếng Trung - Học từ vựng tiếng Trung - Giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển
Đánh giá post

Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng thực tế

Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng thực tế là bài tập Thầy Vũ thiết kế dành riêng cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn và các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn nội dung bài tập Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK toàn diện của Thầy Vũ để giúp các bạn học viên nhanh chóng phát triển thêm vốn từ vựng tiếng Trung HSK cũng như mở rộng thêm nhanh hơn phạm vi từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp theo tiêu chuẩn mới nhất của nhà nước trung quốc.

Nội dung bài giảng hôm nay là Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng.

Trước khi vào bài học mới này, chúng ta cần xem qua lại một vài trọng điểm kiến thức quan trọng của bài giảng hôm qua tại link bên dưới.

Bài tập phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng

Các bạn học viên cần kết hợp học từ vựng tiếng Trung HSK với bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để đẩy nhanh tiến độ học tiếng Trung HSK nhé. Bạn nào chưa cài đặt phiên bản mới nhất của bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì tải ngay xuống tại link bên dưới.

Tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn hân hạnh và vinh dự được Thầy Vũ chỉ định làm nhà tài trợ chính thức cho chương trình đào tạo tiếng Trung trực tuyến miễn phí này. Các bạn hãy chia sẻ kênh học tiếng Trung online và luyện thi HSK online này tới nhiều người bạn xung quanh vào học miễn phí cùng chúng ta nhé.

Nội dung chi tiết của bài tập Phát triển từ vựng tiếng Trung ngay bên dưới.

Bài tập Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng

Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần chính của bài học hôm nay là Phát triển từ vựng tiếng Trung.

Văn bản tiếng Trung học  từ vựng tiếng Trung

Bên dưới là văn bản tiếng Trung cho bài tập Phát triển từ vựng tiếng Trung.

这个功能强大的举动将提醒您如何正确地将沉重的杂货袋搬上楼梯(是的,有一种方法可以避免酸痛)。但事情是这样的:手提行李箱不仅仅是抓住并将重量抬离地面。锻炼你的三头肌和前臂将增强你的抓地力并减轻肩部的压力,从而实现更强大、更有效的运动。

反向弓步的一个常见错误是后退不够远,并且将所有重量都放在前脚上。为避免这种情况,Peel 说要在后退时专注于将膝盖放在臀部下方。 Peel 说:“当退出弓步时,用前脚蹬地以站回起始位置。”

通过锻炼你的背部和核心,以及你的腿和臀部,平板划船是一个很好的抗旋转、单侧力量(一次锻炼身体的一侧)和脊柱稳定性的测试。记住在整个运动过程中保持臀部平直,避免将一个臀部抬得比另一个更高。进行划船时,请专注于从背部而不是手臂开始运动。 “考虑将一只手推入哑铃,同时将另一只手拉向臀部而不旋转,”皮尔说。

想把你的体重深蹲提升到一个新的水平吗?前蹲是复合练习的一个很好的例子,因为它们可以同时接触到多个关节和肌肉群。在这里,你将哑铃架在肩膀上,让你的三角肌前束帮助承受负荷。将哑铃保持在这个前架位置还可以使您的背部更加垂直,并防止您在深蹲时胸部向前塌陷,从而迫使您募集核心力量。

在这个动作中利用你的呼吸是至关重要的:“在顶部吸气到你的腹部,在你下蹲时保持呼吸,当你站起来时呼气,”皮尔说。 “专注于将臀部向后和向下拉入深蹲,并向上推动肘部,以在降低时保持胸部挺拔,”她补充道。皮尔说,根据你的活动能力,目标是让你的臀部低于膝盖,但前提是你能够保持适当的形式并避免背部弯曲。

将你的站立肩部推举到半跪姿不仅对刚开始练习的人来说是理想的,而且对那些希望增加负荷的人来说也是一种有益的复习。在站立姿势中,当您将重量压过头顶时,很容易将其倾斜,但半跪姿势可确保您的肩膀保持叠放在臀部上方,并且您可以在两侧均匀地转移重量。它还迫使你使用你的核心,避免从你的腿产生力量来将重量压过头顶。皮尔说:“当你将哑铃直接向上推时,保持身体紧绷并呼气,最后用你的耳朵收紧你的二头肌。”

这个令人心跳加速的动作将前蹲和肩部推举结合成一个连续的动作。皮尔说:“当你从深蹲站起来时,用你的腿的力量来完成你的二头肌在你的耳朵上。”就像前蹲一样,你想用你的呼吸,男孩,你需要它吗?在顶部吸气,在蹲下时保持吸气,站起来按压时呼气。

经过所有的压力,现在是时候通过一些拉动来平衡它了。在俯身姿势中,保持背部平坦并保持臀部和肩膀向下是很重要的。将你的大部分体重转移到前腿上,并通过用你的非工作手握拳并收紧你的核心来避免旋转。

罗马尼亚硬拉提供了许多与传统硬拉相同的好处,但硬腿姿势特别强调腘绳肌,增加臀部和脊柱的运动范围。 “将臀部向后推,想象你在向下的过程中画你的腿的前部。当你站起来时,把地板推到一个站立的木板位置,”皮尔说。

硬拉的这种变化既是对力量的挑战,也是对平衡的挑战。关键是在放下站立腿内侧的哑铃时,用大脚趾和膝盖朝下将抬起的腿向后踢。降低时注意不要移动您面前的重物。相反,它应该靠近你站立的腿并与你的脚踝对齐,以确保你用臀部和腿部移动负载。

另一个增强腿部力量的伟大动作,哑铃抓举是硬拉、高拉和推举的结合——但动作应该来自下半身。就像外套上的拉链一样,你想让哑铃靠近你的身体,以一种流畅的动作将它从地板移到头顶。

锤式弯举可能看起来很简单,但在这个动作中错误的姿势可能会导致其他肌肉的滥用,而不是像你想要的那样锻炼你的二头肌。

Phiên âm tiếng Trung bài tập học từ vựng tiếng Trung

Bên dưới là phần chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập Phát triển từ vựng tiếng Trung.

Zhège gōngnéng qiángdà de jǔdòng jiāng tíxǐng nín rúhé zhèngquè de jiāng chénzhòng de záhuò dài bān shàng lóutī (shì de, yǒuyī zhǒng fāngfǎ kěyǐ bìmiǎn suāntòng). Dàn shìqíng shì zhèyàng de: Shǒutí háng lǐ xiāng bùjǐn jǐn shì zhuā zhù bìng jiāng zhòngliàng tái lí dìmiàn. Duànliàn nǐ de sān tóu jī hé qiánbì jiāng zēngqiáng nǐ de zhuā dìlì bìng jiǎnqīng jiān bù de yālì, cóng’ér shíxiàn gèng qiángdà, gèng yǒuxiào de yùndòng.

Fǎn xiàng gōng bù de yīgè chángjiàn cuòwù shì hòutuì bùgòu yuǎn, bìngqiě jiāng suǒyǒu zhòngliàng dōu fàng zài qiánjiǎo shàng. Wèi bìmiǎn zhè zhǒng qíngkuàng,Peel shuō yào zài hòutuì shí zhuānzhù yú jiāng xīgài fàng zài túnbù xiàfāng. Peel shuō:“Dāng tuìchū gōng bù shí, yòng qiánjiǎo dèng de yǐ zhàn huí qǐ shǐ wèizhì.”

Tōngguò duànliàn nǐ de bèibù hé héxīn, yǐjí nǐ de tuǐ hé túnbù, píngbǎn huáchuán shì yīgè hěn hǎo de kàng xuánzhuǎn, dān cè lìliàng (yīcì duànliàn shēntǐ de yī cè) hé jǐzhù wěndìng xìng de cèshì. Jì zhù zài zhěnggè yùndòng guòchéng zhōng bǎochí túnbù píng zhí, bìmiǎn jiāng yīgè túnbù tái dé bǐ lìng yīgè gèng gāo. Jìnxíng huáchuán shí, qǐng zhuānzhù yú cóng bèibù ér bùshì shǒubì kāishǐ yùndòng. “Kǎolǜ jiāng yī zhī shǒu tuī rù yǎlíng, tóngshí jiāng lìng yī zhī shǒu lā xiàng túnbù ér bù xuánzhuǎn,” pí’ěr shuō.

Xiǎng bǎ nǐ de tǐzhòng shēn dūn tíshēng dào yīgè xīn de shuǐpíng ma? Qián dūn shì fùhé liànxí de yīgè hěn hǎo de lìzi, yīnwèi tāmen kěyǐ tóngshí jiēchù dào duō gè guānjiéhé jīròu qún. Zài zhèlǐ, nǐ jiāng yǎlíng jià zài jiānbǎng shàng, ràng nǐ de sānjiǎo jī qián shù bāngzhù chéngshòu fùhè. Jiāng yǎlíng bǎochí zài zhège qián jià wèizhì hái kěyǐ shǐ nín de bèibù gèngjiā chuízhí, bìng fángzhǐ nín zài shēn dūn shí xiōngbù xiàng qián tāxiàn, cóng’ér pòshǐ nín mùjí héxīn lìliàng.

Zài zhège dòngzuò zhōng lìyòng nǐ de hūxī shì zhì guān zhòngyào de:“Zài dǐngbù xī qì dào nǐ de fùbù, zài nǐ xià dūn shí bǎochí hūxī, dāng nǐ zhàn qǐlái shí hū qì,” pí’ěr shuō. “Zhuānzhù yú jiāng túnbù xiàng hòu hé xiàng xiàlā rù shēn dūn, bìng xiàngshàng tuīdòng zhǒu bù, yǐ zài jiàngdī shí bǎochí xiōngbù tǐngbá,” tā bǔchōng dào. Pí’ěr shuō, gēnjù nǐ de huódòng nénglì, mùbiāo shì ràng nǐ de túnbù dī yú xīgài, dàn qiántí shì nǐ nénggòu bǎochí shìdàng de xíngshì bìng bìmiǎn bèibù wānqū.

Jiāng nǐ de zhànlì jiān bù tuījǔ dào bàn guì zī bùjǐn duì gāng kāishǐ liànxí de rén lái shuō shì lǐxiǎng de, érqiě duì nàxiē xīwàng zēngjiā fùhè de rén lái shuō yěshì yī zhǒng yǒuyì de fùxí. Zài zhànlì zīshì zhōng, dāng nín jiāng zhòngliàng yāguò tóudǐng shí, hěn róngyì jiāng qí qīngxié, dàn bàn guì zīshì kě quèbǎo nín de jiānbǎng bǎochí dié fàng zài túnbù shàngfāng, bìngqiě nín kěyǐ zài liǎng cè jūnyún dì zhuàn yí zhòngliàng. Tā hái pòshǐ nǐ shǐyòng nǐ de héxīn, bìmiǎn cóng nǐ de tuǐ chǎnshēng lìliàng lái jiāng zhòngliàng yāguò tóudǐng. Pí’ěr shuō:“Dāng nǐ jiāng yǎlíng zhíjiē xiàngshàng tuī shí, bǎochí shēntǐ jǐn bēng bìng hū qì, zuìhòu yòng nǐ de ěrduǒ shōu jǐn nǐ de èr tóu jī.”

Zhège lìng rén xīntiào jiāsù de dòngzuò jiāng qián dūn hé jiān bù tuījǔ jiéhé chéng yīgè liánxù de dòngzuò. Pí’ěr shuō:“Dāng nǐ cóng shēn dūn zhàn qǐlái shí, yòng nǐ de tuǐ de lìliàng lái wánchéng nǐ de èr tóu jī zài nǐ de ěrduǒ shàng.” Jiù xiàng qián dūn yīyàng, nǐ xiǎng yòng nǐ de hūxī, nánhái, nǐ xūyào tā ma? Zài dǐngbù xī qì, zài dūn xià shí bǎochí xī qì, zhàn qǐlái ànyā shí hū qì.

Jīngguò suǒyǒu de yālì, xiànzài shì shíhòu tōngguò yīxiē lādòng lái pínghéng tāle. Zài fǔ shēn zīshì zhōng, bǎochí bèibù píngtǎn bìng bǎochí túnbù hé jiānbǎng xiàng xià shì hěn zhòngyào de. Jiāng nǐ de dà bùfèn tǐzhòng zhuǎnyí dào qián tuǐ shàng, bìng tōngguò yòng nǐ de fēi gōngzuò shǒu wòquán bìng shōu jǐn nǐ de héxīn lái bìmiǎn xuánzhuǎn.

Luómǎníyǎ yìng lā tígōngle xǔduō yǔ chuántǒng yìng lā xiāngtóng de hǎochù, dàn yìng tuǐ zīshì tèbié qiángdiào guó shéng jī, zēngjiā túnbù hé jǐzhù de yùndòng fànwéi. “Jiāng túnbù xiàng hòu tuī, xiǎngxiàng nǐ zài xiàng xià de guòchéng zhōng huà nǐ de tuǐ de qián bù. Dāng nǐ zhàn qǐlái shí, bǎ dìbǎn tuī dào yīgè zhànlì de mùbǎn wèizhì,” pí’ěr shuō.

Yìng lā de zhè zhǒng biànhuà jìshì duì lìliàng de tiǎozhàn, yěshì duì pínghéng de tiǎozhàn. Guānjiàn shì zài fàngxià zhànlì tuǐ nèicè de yǎlíng shí, yòng dà jiǎozhǐ hé xīgài cháo xià jiāng tái qǐ de tuǐ xiàng hòu tī. Jiàngdī shí zhùyì bùyào yídòng nín miànqián de zhòng wù. Xiāngfǎn, tā yīnggāi kàojìn nǐ zhànlì de tuǐ bìng yǔ nǐ de jiǎohuái duìqí, yǐ quèbǎo nǐ yòng túnbù hé tuǐ bù yídòng fùzǎi.

Lìng yīgè zēngqiáng tuǐ bù lìliàng de wěidà dòngzuò, yǎlíng zhuājǔ shì yìng lā, gāo lā hé tuījǔ de jié hé——dàn dòngzuò yīnggāi láizì xiàbànshēn. Jiù xiàng wàitào shàng de lāliàn yīyàng, nǐ xiǎng ràng yǎlíng kàojìn nǐ de shēntǐ, yǐ yī zhǒng liúchàng de dòngzuò jiāng tā cóng dìbǎn yí dào tóudǐng.

Chuí shì wān jǔ kěnéng kàn qǐlái hěn jiǎndān, dàn zài zhège dòngzuò zhōng cuòwù de zīshì kěnéng huì dǎozhì qítā jīròu de lànyòng, ér bùshì xiàng nǐ xiǎng yào dì nàyàng duànliàn nǐ de èr tóu jī.

Phiên dịch tiếng Trung bài tập học từ vựng tiếng Trung

Bên dưới là phần phiên dịch tiếng Trung sang tiêng Việt cho bài tập Phát triển từ vựng tiếng Trung.

Động tác mang tính ứng dụng cao này sẽ nhắc bạn cách xách một túi hàng tạp hóa nặng lên cầu thang đúng cách (vâng, có một cách để tránh đau nhức). Nhưng vấn đề ở đây là: Một chiếc vali không chỉ đơn thuần là lấy và nâng vật nặng lên khỏi mặt đất. Vận động cơ tam đầu và cẳng tay sẽ nâng cao khả năng cầm nắm của bạn và tạo ít áp lực hơn lên vai, cho phép chuyển động mạnh hơn, hiệu quả hơn.

Một sai lầm phổ biến với động tác lộn ngược là không lùi đủ xa và dồn toàn bộ sức nặng lên bàn chân trước. Để tránh điều này, Peel nói rằng hãy tập trung vào việc hạ thấp đầu gối ngay dưới hông khi bạn lùi lại. “Khi bước lùi ra khỏi lunge, hãy lái vào chân trước của bạn để đứng trở lại vị trí ban đầu,” Peel nói.

Bằng cách vận động lưng và cốt lõi của bạn, cũng như chân và cơ mông của bạn, các bài plank là một bài kiểm tra tuyệt vời trong việc chống xoay người, sức mạnh một bên (làm việc một bên của cơ thể tại một thời điểm) và ổn định cột sống. Hãy nhớ giữ cho hông của bạn vuông trong toàn bộ chuyển động và tránh nâng một bên hông lên cao hơn bên kia. Khi thực hiện hàng, hãy tập trung vào việc bắt đầu chuyển động từ lưng bạn chứ không phải cánh tay. “Hãy nghĩ đến việc đẩy một tay vào quả tạ khi bạn kéo quả tạ còn lại về phía hông mà không xoay,” Peel nói.

Bạn đang tìm cách đưa bài tập squat với trọng lượng cơ thể của mình lên một tầm cao mới? Động tác ngồi xổm phía trước là một ví dụ tuyệt vời về các bài tập kết hợp vì chúng tiếp cận nhiều khớp và nhóm cơ cùng một lúc. Ở đây, bạn đang đặt các quả tạ ngang vai, cho phép các thanh tạ phía trước của bạn hỗ trợ việc chịu tải. Giữ các quả tạ ở vị trí giá đỡ phía trước này cũng giúp lưng bạn thẳng đứng hơn và ngăn ngực của bạn hướng về phía trước khi bạn ngồi xổm, buộc bạn phải dồn trọng tâm vào cơ thể.

Điều quan trọng là phải sử dụng hơi thở của bạn trong động tác này: “Hít vào bụng của bạn ở phía trên, giữ nó khi bạn hạ xuống khi ngồi xổm và thở ra khi bạn nhấn để đứng,” Peel nói. “Tập trung vào việc kéo hông của bạn trở lại và hạ xuống trong tư thế ngồi xổm và thúc cùi chỏ lên để giữ cho ngực của bạn cao khi bạn hạ thấp,” cô ấy nói thêm. Tùy thuộc vào khả năng vận động của bạn, mục tiêu là để hông của bạn thấp hơn đầu gối, nhưng chỉ khi bạn có thể duy trì hình dạng phù hợp và tránh bị tròn lưng, Peel nói.

Đưa lực ép vai đang đứng của bạn sang tư thế nửa quỳ không chỉ lý tưởng cho những người mới làm quen với bài tập, mà nó còn là một cách bồi dưỡng hữu ích cho những người đang muốn tăng tải. Ở tư thế đứng, bạn có thể dễ dàng nghiêng người ra khỏi trọng lượng khi bạn ấn nó qua đầu, nhưng tư thế nửa quỳ đảm bảo rằng vai của bạn vẫn chồng lên hông và bạn đang chuyển trọng lượng đồng đều ở cả hai bên. Nó cũng buộc bạn phải tập trung vào trọng tâm của bạn và tránh tạo ra lực từ chân của bạn để nhấn trọng lượng trên đầu. “Giữ chặt cơ thể và thở ra khi bạn ấn trực tiếp quả tạ lên, kết thúc bằng bắp tay của bạn bằng tai của bạn,” Peel nói.

Động tác bơm tim này kết hợp động tác ngồi xổm phía trước và ấn vai thành một nhịp liên tục. “Sử dụng sức mạnh của đôi chân khi bạn đứng từ tư thế ngồi xổm để kết thúc bằng bắp tay bằng tai,” Peel nói. Giống như với squat phía trước, bạn muốn sử dụng hơi thở của mình, và cậu bé, bạn có cần nó không. Hít vào bụng ở phần trên cùng, giữ nó khi bạn hạ người vào tư thế ngồi xổm và thở ra khi bạn đứng lên để nhấn.

Sau tất cả những bức xúc đó, bây giờ đã đến lúc cân bằng nó với một số kéo. Ở tư thế cúi gập người, điều quan trọng là phải giữ lưng phẳng và giữ cho hông và vai của bạn hướng xuống dưới. Chuyển phần lớn trọng lượng của bạn sang chân trước và tránh xoay người bằng cách nắm tay bằng tay không hoạt động và căng cơ.

Bài tập tạ tay kiểu Romania mang lại nhiều lợi ích giống như bài tập thông thường, nhưng tư thế chân cứng đặc biệt chú trọng đến gân kheo và tăng phạm vi chuyển động của hông và cột sống của bạn. “Đẩy hông ra sau và tưởng tượng bạn đang vẽ phần trước của chân trên đường đi xuống. Khi bạn đứng dậy, hãy đẩy xuống sàn để đứng ở tư thế plank, ”Peel nói.

Biến thể deadlift này là một thách thức về thăng bằng cũng như sức mạnh. Điều quan trọng là bạn phải đá chân vừa nhấc ra sau với ngón chân cái và đầu gối hướng xuống khi bạn hạ quả tạ ở bên trong chân đang đứng. Cẩn thận không di chuyển tạ trước mặt khi bạn hạ xuống. Thay vào đó, nó phải gần với chân đứng của bạn và thẳng hàng với mắt cá chân của bạn để đảm bảo bạn đang di chuyển tải bằng hông và chân.

Một động tác tuyệt vời khác để xây dựng sức mạnh cho đôi chân, động tác giật tạ là sự kết hợp của deadlift, high pull và press — nhưng tác phẩm phải đến từ phần thân dưới. Giống như một dây kéo trên áo khoác, bạn muốn giữ quả tạ gần cơ thể của mình, di chuyển nó từ sàn nhà lên trên cao theo một chuyển động linh hoạt.

Các động tác uốn tóc kiểu búa có thể trông đơn giản, nhưng tư thế không tốt trong động tác này có thể dẫn đến việc lợi dụng các cơ khác và không thu hút được bắp tay của bạn như ý muốn.

Bài tập Phát triển từ vựng tiếng Trung của chúng ta đến đây là kết thúc rồi.

Thầy Vũ sẽ tiếp tục thiết kế thêm các dạng bài tập Phát triển từ vựng tiếng Trung trong những ngày tới. Các bạn chú ý đón xem những bài tập ứng dụng để Phát triển từ vựng tiếng Trung nhé.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài giảng của Thầy Vũ chuyên đề Phát triển từ vựng tiếng Trung. Các bạn có câu hỏi nào chưa được giải đáp thì hãy đăng lên diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.