Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội Bài 3

Phương pháp học tiếng Trung cơ bản cấp tốc tốt nhất Hà Nội Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

0
6233
5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội miễn phí

 1. Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?
 2. Khóa Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?
 3. Lớp Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?
 4. Video Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?
 5. Giáo trình Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?
 6. Tự Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?
 7. Kênh YouTube Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội tại Hà Nội ChineMaster cho người mới bắt đầu Xin chào mừng các bạn học viên trực tuyến đến với Web học tiếng Trung online miễn phí của chúng ta ngày hôm nay.

Video Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội

Hôm nay chúng ta sẽ đến với Bài 3 Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội với phần ngữ pháp quan trọng là Sự lặp lại của từ ngữ (phần 3). Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần nội dung chính của bài học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay nhé.

 1. Lượng từ lặp lại
 • Thông thường các lượng từ đơn âm tiết trong tiếng Hán đều có thể dùng dưới dạng lặp lại, chúng biểu thị nghĩa “toàn bộ”. “tất cả”, “mỗi một” .
 • AA: tất cả A/toàn bộ A
 • Ví dụ:

这些孩子哥哥都会用电脑。(Tất cả những đứa trẻ này đều biết sử dụng máy tính.)

部部小说都很有意思。(Tất cả những tiểu thuyết của Lỗ Tấn đều rất hay.)

我去过三次广州,回回都遇上台风。(Tôi tùng đến Quảng Châu ba lần, lần nào cũng gặp phải bão.)

他次次都打车来。(Mỗi lần anh ấy đều ngồi xe đến đây.)

Khóa Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội

 • Lưu ý: Trước vị ngữ các câu có sự lặp lại của lượng từ thông thường hay có “都”.
 1. Sự lặp lại của đoản ngữ chỉ số lượng.
 • Đoản ngữ chỉ sô lượng trong câu cũng có thể dùng dưới dạng lặp lại, nó sẽ biểu thị một ý nghĩa nhất định, ví dụ như rất nhiều, phương thức của động tác, trình tự của động tác, động tác xảy ra liên tục, tần số của động tác rất nhiều. Thông thường sẽ có ba hình thức sau đây:
 • ABAB 一个一个,两张两张,一回一回
 • BB 一个个,一回回,一遍遍
 • B B 一个又一个,一遍又一遍,一回又一回
 • Ví dụ:

一幅幅的画儿都很漂亮。(Mỗi bức tranh đều rất đẹp.)

老师把生词一个一个地写在黑板上。(Thầy giáo viết từng từ mới bảng đen.)

我一回又一回地麻烦你,真不好意思。(Tôi đã làm phiền anh hết lần này đến lần khác, thật ngại quá.)

 • Lưu ý: Nếu phía sau đoản ngữ chỉ số lượng dùng dưới dạng lặp lại mà còn có các trạng ngữ khác nữa thì phải chú ý đến vị trí của “地”.

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội cho người mới bắt đầu hôm nay của chúng ta rất quan trọng, mình hi vọng các bạn sẽ cố gắng ghi chép bài vở thật cẩn thận nhé. Để học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn,các bạn có thể tham khảo thêm một số video bài giảng sau nhé:

Nên học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?

Trung tâm học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?

Website học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?

Hướng dẫn học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?

Lớp Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội hôm nay sẽ chia sẻ miễn phí với các bạn học viên ChineMaster các mẫu câu tiếng Trung giao tiếp online cơ bản được trích dẫn từ nguồn tài liệu bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

 1. 大夫给你开了什么药?dàifu gěi nǐ kāi le shénme yào
 2. 打针 dǎzhēn
 3. 你要打几针?nǐ yào dǎ jǐ zhēn
 4. 大夫给我打了一针 dàifu gěi wǒ dǎ le yì zhēn
 5. V + 后
 6. 吃饭后 chī fàn hòu
 7. 吃饭后你吃两片药 chīfàn hòu nǐ chī liǎng piàn yào
 8. 哭 kū
 9. 她哭什么?tā kū shénme
 10. 寂寞 jìmò
 11. 我觉得很寂寞 wǒ juéde hěn jìmò
 12. 为什么你觉得寂寞?wèishénme nǐ juéde jìmò
 13. 所以 suǒyǐ
 14. 因为她觉得寂寞,所以她哭了很多 yīnwèi tā juéde jìmò, suǒyǐ tā kū le hěn duō
 15. 别 bié + V + 了
 16. 你别哭了 nǐ bié kū le
 17. 你别说了 nǐ bié shuō le
 18. 你别唱了 nǐ bié chàng le
 19. 你别喝了 nǐ bié hē le
 20. 难过 nán guò
 21. 我觉得很难过 wǒ juéde hěn nánguò
 22. 为什么你觉得难过?wèishénme nǐ juéde nánguò
 23. 为什么你哭?wèishénme nǐ kū
 24. 礼堂 lǐtáng
 25. 你去礼堂做什么?nǐ qù lǐtáng zuò shénme
 26. 舞会 wǔhuì
 27. 跳舞 tiàowǔ
 28. 生日晚会 shēngrì wǎnhuì
 29. 你会跳舞吗?nǐ huì tiàowǔ ma
 30. 竹 zhú
 31. 看样子,看起来,看来,看上去
 32. 看样子她很喜欢去玩 kàn yàngzi tā hěn xǐhuān qù wán
 33. 看样子天快要下雨了 kàn yàngzi tiān kuài yào xiàyǔ le
 34. 陈文进 chén wén jìn
 35. 大夫 dàifu
 36. 护士 hùshi
 37. 经理 jīnglǐ
 38. 飞碟 fēi dié
 39. 县 xiàn
 40. 省 shěng
 41. 城市 chéngshì
 42. 郡 jùn
 43. 国家 guójiā
 44. 村 cūn
 45. 村道 cūn dào
 46. 村路 cūn lù
 47. 街 jiē
 48. 小街 xiǎo jiē
 49. 胡同 hú tong
 50. 路 lù
 51. 森林 sēnlín
 52. 草原 cǎoyuán
 53. 味道 wèidào
 54. 鲜美 xiānměi
 55. 抓 zhuā
 56. 羊肉 yáng ròu
 57. 水牛 shuǐ niú
 58. 仙境 xiān jìng
 59. 太阳 tàiyáng
 60. 作家 zuòjiā
 61. 急促 jí cù
 62. 连忙 liánmáng
 63. 用力 yònglì
 64. 意识 yì shí
 65. 寻常 xún cháng
 66. 惊呆 jīngdāi
 67. 不约而同 bù yuē ér tóng
 68. 天空 tiānkōng
 69. 只见 zhǐ jiàn
 70. 巨大 jù dà
 71. 光束 guāngshù
 72. 快速 kuàisù
 73. 自转 zì zhuàn
 74. 悬 xuán
 75. 橙红 chénghóng
 76. 光亮 guāngliàng
 77. 耀眼 yàoyǎn
 78. 明显 míngxiǎn
 79. 涡流 wō liú
 80. 发亮 fā liàng
 81. 照亮 zhàoliàng
 82. 神奇 shénqí
 83. 无奈 wú nài
 84. 傻瓜 shǎguā
 85. 手忙脚乱 shǒumáng jiǎo luàn
 86. 明白 míngbai
 87. 难得 nán dé
 88. 朝 cháo
 89. 直 zhí
 90. 冲 chōng
 91. 降落 jiàngluò
 92. 闪Shǎn
 93. 星星 xīng xīng
 94. 碟子 diézi
 95. 速度 sùdù
 96. 渐渐 jiàn jiàn
 97. 恢复 huīfù
 98. 彼此 bǐcǐ
 99. 痛快 tòngkuài
 100. 入睡 rùshuì
 101. 宇宙 yǔ zhòu
 102. 地球 dì qiú
 103. 存才 cúnzài
 104. 智能 zhìnéng
 105. 智能手机 zhìnéng shǒujī
 106. 生物 shēngwù
 107. 无数 wú shù
 108. AA = A + 一下
 109. 试试 shìshi = 试一下 shì yí xià
 110. 我可以试试吗?wǒ kěyǐ shìshi ma
 111. 我可以试一下吗?wǒ kěyǐ shì yí xià ma
 112. 看看 kànkan = 看一下 kàn yí xià
 113. 我可以看看吗?wǒ kěyǐ kànkàn ma
 114. 我可以看一下吗?wǒ kěyǐ kàn yí xià ma
 115. A了A = A + 了 + 一下
 116. 昨天我看了看这本书 zuótiān wǒ kàn le kàn zhè běn shū
 117. 我看了一下这本书 wǒ kàn le yí xià zhè běn shū
 118. ABAB = AB + 一下
 119. 休息休息 xiūxi xiūxi
 120. AB了AB
 121. 休息了休息 xiūxi le xiūxi
 122. 昨天我在家休息了休息 zuótiān wǒ zài jiā xiūxi le xiūxi
 123. 你要喝点什么?nǐ yào hē diǎn shénme
 124. 有一点 + adj
 125. 这条牛仔裤有一点长 zhè tiáo niúzǎikù yǒu yì diǎn cháng
 126. 面包 miànbāo
 127. 毛衣 máoyī
 128. 听说 tīng shuō
 129. 听说你要买衣服 tīngshuō nǐ yào mǎi yīfu
 130. 冬天 dōngtiān
 131. 冷 lěng
 132. 冬天冷吗?dōngtiān lěng ma
 133. 机场 jī chǎng
 134. 接 jiē
 135. 接电话 jiē diànhuà
 136. 你去接电话吧 nǐ qù jiē diànhuà ba
 137. 我去机场接我的朋友 wǒ qù jīchǎng jiē wǒ de péngyou
 138. 能 néng
 139. 你能说汉语吗?nǐ néng shuō hànyǔ ma
 140. 我不能说汉语 wǒ bù néng shuō hànyǔ
 141. 抽烟 chōuyān
 142. 这里能抽烟吗?zhè lǐ néng chōuyān ma
 143. 这里不能抽烟 zhè lǐ bù néng chōuyān
 144. 展览 zhǎnlǎn
 145. 什么时候你去看展览?shénme shíhou nǐ qù kàn zhǎnlǎn
 146. 年 nián
 147. 今年 jīnnián
 148. 岁 suì
 149. 今年你多少岁?jīnnián nǐ duōshǎo suì
 150. 我今年二十六岁 wǒ jīnnián èr shí liù suì
 151. 明年 míngnián
 152. 后年 hòu nián
 153. 去年 qù nián
 154. 去年你去哪儿旅行?qù nián nǐ qù nǎr lǚxíng
 155. 毕业 bìyè
 156. 大学毕业 dà xué bìyè
 157. 什么时候你大学毕业?shénme shíhou nǐ dàxué bìyè
 158. 多大了?duō dà le
 159. 出生 chū shēng
 160. 属 shǔ
 161. 你属什么?nǐ shǔ shénme
 162. 属 shǔ
 163. 鼠 shǔ
 164. 牛 niú
 165. 虎 hǔ
 166. 猫 māo
 167. 兔 tù
 168. 龙 lóng
 169. 蛇 shé
 170. 马 mǎ
 171. 羊 yáng
 172. 猴 hóu
 173. 鸡 jī
 174. 狗 gǒu
 175. 猪 zhū
 176. 可能性 kěnéngxìng
 177. 律师 lǜshī
 178. 记者 jìzhě
 179. 看起来她不喜欢你了kàn qǐlái tā bù xǐhuān nǐ le
 180. 像 … 一样
 181. A跟B一样
 182. 她像我姐姐一样 tā xiàng wǒ jiějie yí yàng
 183. 我要买一个像你一样的手机 wǒ yào mǎi yí ge xiàng nǐ yí yàng de shǒujī
 184. 她像我女朋友一样 tā xiàng wǒ de nǚ péngyou yíyàng
 185. 她很像我的女朋友 tā hěn xiàng wǒ de nǚpéngyou
 186. 她感动得不知道说什么 tā gǎndòng de bù zhīdào shuō shénme
 187. 她高兴得跳了起来 tā gāoxìng de tiào le qǐlái
 188. 她看足球看得忘了吃饭 tā kàn zúqiú kàn de wàng le chīfàn
 189. 下课就回宿舍 xiàkè jiù huí sùshè
 190. 起床就去跑步 qǐchuáng jiù qù pǎobù
 191. 放寒假就回国 fang hánjià jiù huíguó
 192. 没事就去玩 méi shì jiù qù wán
 193. 你来我就走 nǐ lái wǒ jiù zǒu
 194. 她去我也去 tā qù wǒ yě qù
 195. 老师来了就好了 lǎoshī lái le jiù hǎo le
 196. 你去就知道了 nǐ qù jiù zhīdào le
 197. 让我很感动 rang wǒ hěn gǎndòng
 198. 让妈妈很着急 rang māma hěn zháojí
 199. 让她很生气 ràng tā hěn shēngqì
 200. 让朋友很不高兴 ràng péngyou hěn bù gāoxìng
 201. 看样子要下雨 kàn yàngzi yào xiàyǔ
 202. 看样子是夫妻 kàn yàngzi shì fūqī
 203. 看样子是中国人 kàn yàngzi shì zhōngguórén
 204. 看样子她不来了 kàn yàngzi tā bù lái le
 205. 不小心把护照丢了 bù xiǎoxīn bǎ hùzhào diū le
 206. 不小心把腿摔了 bù xiǎoxīn bǎ tuǐ shuāi le
 207. 不小心把照相机摔坏了 bù xiǎoxīn bǎ zhàoxiàngjī shuāi huài le
 208. 不小心把杯子碰倒了 bù xiǎoxīn bǎ bēizi pèng dǎo le
 209. 有困难找警察 yǒu kùnnán zhǎo jǐngchá
 210. 有事来找我 yǒu shì lái zhǎo wǒ
 211. 有问题问老师 yǒu wèntí wèn lǎoshī
 212. 有事来电话 yǒu shì lái diànhuà
 213. 有意见跟我提 yǒu yìjiàn gēn wǒ tí
 214. 这件事让我很感动 zhè jiàn shì rang wǒ hěn gǎndòng
 215. 这件事让妈妈很着急 zhè jiàn shì rang māma hěn zháojí
 216. 这件事让朋友很不高兴 zhè jiàn shì rang péngyou hěn bù gāoxìng
 217. 这件事叫我很难过 zhè jiàn shì jiào wǒ hěn nán guò
 218. 这件事叫我很生气 zhè jiàn shì jiào wǒ hěn shēngqì
 219. 看样子今天要下雨 kànyàngzi jīntiān yào xiàyǔ
 220. 看样子他们是夫妻 kànyàngzi tāmen shì fūqī
 221. 包 bāo
 222. 手提包 shǒu tí bāo
 223. 圆珠笔 yuánzhūbǐ
 224. 铅笔 qiānbǐ
 225. 报纸 bàozhǐ
 226. 地图 dìtú
 227. 椅子 yǐzi
 228. 冰淇淋 bīngqílín
 229. 你喜欢吃冰淇淋吗?nǐ xǐhuān chī bīngqílín ma
 230. 厕所 cèsuǒ
 231. 请问厕所在哪儿?qǐngwèn cèsuǒ zài nǎr
 232. 洗手间 xǐshǒujiān
 233. 卫生间 wèishēngjiān
 234. 经理 jīnglǐ
 235. 你的经理去哪儿?
 236. 谁是你的经理?shuí shì nǐ de jīnglǐ
 237. 她是我的经理 tā shì wǒ de jīnglǐ
 238. 好久 hǎojiǔ
 239. 好久我不见她 hǎo jiǔ wǒ bú jiàn tā
 240. 马马虎虎 mǎmǎ hūhū
 241. 她是人
 242. 她是一个很马虎的人
 243. 最近 zuìjìn
 244. 最近你的工作怎么样?zuìjìn nǐ de gōngzuò zěnmeyàng
 245. 最近你身体好吗?zuìjìn nǐ shēntǐ hǎo ma
 246. 不好意思 bù hǎo yìsi
 247. S + 刚 + V + O
 248. 你刚说什么?nǐ gāng shuō shénme
 249. 你刚去哪儿呢?nǐ gāng qù nǎr ne
 250. 我刚去玩呢 wǒ gāng qù wán ne
 251. 你刚做什么呢?nǐ gāng zuò shénme ne
 252. 开学 kāixué
 253. 什么时候你的班开学?shénme shíhou nǐ de bān kāixué
 254. S + V + O + 的时候 de shíhou
 255. 我吃饭的时候 wǒ chīfàn de shíhou
 256. Tā shì yí ge hěn mǎhū de rén
 257. 开门 kāi mén
 258. 有一点 + adj
 259. 的 de
 260. S + 的 + N
 261. 我的wǒ de
 262. 我的老师 wǒ de lǎoshī
 263. 我的哥哥wǒ de gēge
 264. 我哥哥 wǒ gēge
 265. 我哥哥的老师 wǒ gēge de lǎoshī
 266. 书 shū
 267. 我的书 wǒ de shū
 268. 我的汉语书 wǒ de hànyǔ shū
 269. 我的英语书 wǒ de yīngyǔ shū
 270. 我哥哥的汉语书 wǒ gēge de hànyǔ shū
 271. 我妹妹的英语书 wǒ mèimei de yīngyǔ shū
 272. 谁 shuí
 273. 这是谁?zhè shì shuí
 274. 这是我老师 zhè shì wǒ lǎoshī
 275. 谁的 shui de + N
 276. 谁的书?shuí de shū
 277. 这是谁的汉语书?zhè shì shuí de hànyǔ shū
 278. 这是我的汉语书 zhè shì wǒ de hànyǔ shū
 279. 我觉得有一点累 wǒ juéde yǒu yì diǎn lèi
 280. 今天我的工作有一点多 jīntiān wǒ de gōngzuò yǒu yì diǎn duō
 281. 建议 jiànyì
 282. V + 一点
 283. 你要吃点什么?nǐ yào chī diǎn shénme ma
 284. 你要喝点什么吗?nǐ yào hē diǎn shénme ma
 285. 我要喝点茶 wǒ yào hē diǎn chá
 286. 咖啡 kāfēi
 287. 你喜欢喝什么咖啡?nǐ xǐhuān hē shénme kāfēi
 288. 我想喝点咖啡 wǒ xiǎng hē diǎn kāfēi
 289. 还是 háishì
 290. 你喜欢我还是她?nǐ xǐhuān wǒ háishì tā
 291. 你要喝咖啡还是茶?nǐ yào hē kāfēi háishì chá
 292. 杯 bēi
 293. 你给我一杯咖啡吧 nǐ gěi wǒ yì bēi kāfēi ba
 294. 干杯 gānbēi
 295. 车 chē
 296. 自行车 zìxíngchē
 297. 汽车 qìchē
 298. 摩托车 mótuōchē
 299. 出租车 chūzūchē
 300. 颜色 yánsè
 301. 这是什么颜色?zhè shì shénme yánsè
 302. 蓝色 lánsè
 303. 辆 liàng
 304. 我有一辆汽车 wǒ yǒu yí liàng qìchē
 305. 你喝啤酒吗?nǐ hē píjiǔ
 306. 喝啊 hē a
 307. 看样子她是欧洲人 kànyàngzi tā shì ōuzhōu rén
 308. 看样子她病得很厉害 kànyàngzi tā bìng de hěn lìhai
 309. 看样子她是个球迷 kàn yàngzi tā shì qiúmí
 310. 你们把美松竹叫做什么?nǐmen bǎ méi sōng zhú jiàozuò shénme
 311. 我们把美松竹叫做岁寒三友 wǒmen bǎ méi sōng zhú jiàozuò suìhán sān yǒu
 312. 你们把爸爸的弟弟叫做什么?nǐmen bǎ bàba de dìdi jiàozuò shénme
 313. 葡萄 pútao
 314. 葡萄酒 pútao jiǔ
 315. 红酒 hóng jiǔ
 316. 来 lái
 317. 三年来 sān nián lái
 318. 半死不活 bàn sǐ bù huó
 319. 没想到 méi xiǎng dào
 320. 不料 bú liào
 321. 竟然 jìngrán
 322. 许多 xǔ duō
 323. 叶子 yèzi
 324. 当 dāng
 325. 熟 shú
 326. 串 chuàn
 327. 今天 jīntiān
 328. 今天你忙吗?jīntiān nǐ máng ma
 329. 今天你好吗?jīntiān nǐ hǎo ma
 330. 天 tiān
 331. 叫 jiào
 332. 你叫她去换钱吧 nǐ jiào tā qù huàn qián ba
 333. 让 ràng
 334. 你让她吧 nǐ ràng tā ba
 335. 大家 dà jiā
 336. 国家 guó jiā
 337. 大家好 dà jiā hǎo
 338. 谈 tán
 339. 自己 zìjǐ
 340. 你要谈什么?nǐ yào tán shénme
 341. 你自己做吧 nǐ zìjǐ zuò ba
 342. 爱好 àihào
 343. 你爱好什么?nǐ àihào shénme
 344. 你的爱好是什么?nǐ de àihào shì shénme
 345. 京剧 jīngjù
 346. 喜欢 xǐhuān
 347. 你喜欢做什么?nǐ xǐhuān zuò shénme
 348. 你喜欢什么工作?nǐ xǐhuān shénme gōngzuò
 349. 非常 fēicháng + adj
 350. 非常好 fēicháng hǎo
 351. 我非常喜欢这个工作 wǒ fēicháng xǐhuān zhège gōngzuò
 352. 唱 chàng
 353. 你喜欢唱什么?nǐ xǐhuān chàng shénme
 354. 玩 wán
 355. 你喜欢玩什么?nǐ xǐhuān wán shénme

Khóa học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội bài giảng số 3 đến đây là tạm dừng, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.

Kênh YouTube học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội ChineMaster chính là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta.