Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội Bài 2

Học tiếng Trung cơ bản online tốt nhất ở đâu tại Hà Nội - Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

0
2180
5/5 - (5 bình chọn)

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội

 1. Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?
 2. Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội TP HCM?
 3. WEB Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?
 4. Kênh YouTube Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?
 5. Khóa Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?
 6. Giáo trình Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?
 7. Tự Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?
 8. Lớp Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?
 9. Website Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?
 10. Địa chỉ Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội tại Hà Nội ChineMaster cho người mới bắt đầu Xin chào mừng các bạn học viên trực tuyến đến với Web học tiếng Trung online miễn phí của chúng ta ngày hôm nay. Trung tâm tiếng Trung ChineMaster mỗi ngày sẽ mang đến cho các bạn một bài học cực kì hiệu quả và bổ ích, giúp các bạn có thể giao tiếp và thực hành tiếng Trung một cách tốt nhất và nhanh nhất.

Tư vấn nên học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?

Youtube Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội

Hôm nay chúng ta sẽ đến với Bài 2 Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội với phần ngữ pháp quan trọng là Sự lặp lại của từ ngữ (phần 2). Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần nội dung chính của bài học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay nhé.

 1. Danh từ lặp lại
 • Có một số danh từ đơn âm tiết trong tiếng Hán có thể dùng dưới dạng lặp lại , chúng biểu thị ý nghĩa “ toàn thể, tất cả, mỗi một”.
 • Ví dụ:

家家都在吃团圆饭。(Mọi nhà đều đang ăn bữa cơm đoàn tụ gia đình. ) Danh từ đơn âm tiết sau khi lặp lại có thể làm chủ ngữ.

我年年都去中国休假。(Mỗi năm tôi đều đi Trung Quốc nghỉ phép.) Danh từ đơn âm tiết sau khi lặp lại có thể làm trạng ngữ của câu

 • Lưu ý: Trước vị ngữ của câu có danh từ lặp lại thì thường hay có “ 都đều” như trong hai ví dụ bên trên.
 1. Tính từ lặp lại
 • Có một số tính từ trong tiếng Hán có thể được dùng dưới dạng lặp lại, thông thường chúng sẽ làm tăng thêm mức độ nghĩa của từ.

Khóa Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội

Nội dung bài giảng học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?

Tính từ Loại hình Hình thức

Tính từ đơn âm tiết A AA

Ví dụ  高 cao  高高  rất cao

Tính từ hai âm tiết thông thường  AB    ABAB

整齐Gọn gàng  整齐整齐 rất gọn gàng

Tính từ phức hợp  AB   ABAB

Ví dụ:  雪白  trắng xóa  雪白雪白  trắng xóa

 • Ví dụ:

那朵红红的花很好看。

(Đóa hoa mẫu đơn đỏ thẫm kia trông thật đẹp.)

孩子们痛痛快快地玩儿了一天。

(Bọn trẻ đã chơi vô cùng thoải mái cả ngày.

树上的花鲜红鲜红的。

(Hoa trên cây nở đỏ thẫm)

她的手冻得通红通红的。

(Tay của anh ấy bị rét đến mức đỏ cả lên.)

 • Lưu ý: Có những tính từ động từ đồng thời cũng là động từ, khi dùng như động từ thì hình thức lặp lại của chúng cũng phải tuân theo quy tắc lặp lại của động từ. Ví dụ như hình thức lặp lại của “高兴 – vui mừng” và “ 干净– sạch sẽ” sẽ là “高兴高兴” và “干净干净”.

Phía sau các tính từ dùng dưới dạng lặp lại thì không được dùng  kết hợp với các từ biểu thị mức độ như “很” “大” Cách nói ““很高高兴兴”“很大大” là không đúng.

Hình thức lặp lại của các tính từ phức hợp ( 漆黑- Tối như mực, 油绿  xanh rì) sẽ là  ABAB chứ không phải là AABB.

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội cho người mới bắt đầu hôm nay của chúng ta rất quan trọng, mình hi vọng các bạn sẽ cố gắng ghi chép bài vở thật cẩn thận nhé. Để học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn,các bạn có thể tham khảo thêm một số video bài giảng sau nhé:

Khóa học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?

Chương trình tự học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?

Tổng hợp các website học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?

Video Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội

Sau đây học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội ChineMaster sẽ đưa ra những mẫu câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản hàng ngày ở bên dưới được trích dẫn từ nguồn bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Nên học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?

Trung tâm học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?

Giáo trình tự học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?

 1. 你在电视台工作吗?nǐ zài diànshì tái gōngzuò ma
 2. 表演 biǎoyǎn
 3. 你会表演什么节目?nǐ huì biǎoyǎn shénme jiémù
 4. 你喜欢看什么节目?nǐ xǐhuān kàn shénme jiémù
 5. 愿意 yuànyì
 6. 你愿意做这个工作吗?nǐ yuànyì zuò zhège gōngzuò ma
 7. 我不愿意 wǒ bú yuànyì
 8. 为什么 wèishénme
 9. 为什么今天你不去工作?wèi shénme jīntiān nǐ bú qù gōngzuò
 10. V + 得 + adj
 11. 她说得很难听 tā shuō de hěn nán tīng
 12. 不错 bú cuò
 13. 她工作得不错 tā gōngzuò de bú cuò
 14. 错 cuò
 15. 你做错了 nǐ zuò cuò le
 16. 你说错了 nǐ shuō cuò le
 17. 进步 jìnbù
 18. 最近你有很多进步 zuìjìn nǐ yǒu hěn duō jìnbù
 19. 你进步得很快nǐ jìnbù de hěn kuài
 20. 水平 shuǐpíng
 21. 汉语水平 hànyǔ shuǐpíng
 22. 英语水平 yīngyǔ shuǐpíng
 23. 提高 tígāo
 24. 你要提高汉语水平吗?nǐ yào tígāo hànyǔ shuǐpíng ma
 25. 快 kuài
 26. 她说得很快 tā shuō de hěn kuài
 27. 哪里 nǎlǐ
 28. 钱包 qiánbāo
 29. 我的钱包在哪里?wǒ de qiánbāo zài nǎlǐ
 30. 准 zhǔn
 31. 你的发音很准 nǐ de fāyīn hěn zhǔn
 32. 流利 liúlì
 33. 她说得很流利 tā shuō de hěn liúlì
 34. 她说英语说得很流利 tā shuō yīngyǔ shuō de hěn liúlì
 35. 努力 nǔlì
 36. 她学得很努力 tā xué de hěn nǔlì
 37. 认真 rènzhēn
 38. 她很认真 tā hěn rènzhēn
 39. 你要看她表演吗?nǐ yào kàn tā biǎoyǎn ma
 40. 为 + muc dich + S + V + O
 41. 先 + V1 + O1 + 再 + V2 + O2 + 然后 + V3 + O3 + 最后 + V4 + O4
 42. 明天我们先吃早饭再去上课,然后去看电影,最后去喝咖啡 míngtiān wǒmen xiān chī zǎofàn zài
 43. qù shàngkè, ránhòu qù kàn diànyǐng, zuìhòu qù hē kāfēi
 44. Adj + 地 de + V
 45. 她很高兴得说
 46. V + 得 + adj
 47. 她说得很高兴
 48. 生活 shēnghuó
 49. 最近你的生活怎么样?zuìjìn nǐ de shēnghuó zěnmeyàng
 50. 没有你,我还生活得很好 méiyǒu nǐ, wǒ hái shēnghuó de hěn hǎo
 51. 差不多 chà bù duō
 52. 我差不多忘了她是谁了 wǒ chà bù duō wàng le tā shì shuí le
 53. 习惯 xí guàn
 54. 她有一个很好的习惯 tā yǒu yí ge hěn hǎo de xíguàn
 55. 我已经习惯了这里的生活了wǒ yǐjīng xíguàn le zhèlǐ de shēnghuó le
 56. 气候 qìhòu
 57. 你习惯河内气候了吗?nǐ xíguàn hénèi qìhòu le ma
 58. 干燥 gānzào
 59. 河内冬天很干燥 hénèi dōngtiān hěn gānzào
 60. 干净 gānjìng
 61. 你的房间很干净 nǐ de fángjiān hěn gānjìng
 62. 菜 cài
 63. 蔬菜 shū cài
 64. 你喜欢吃什么菜?nǐ xǐhuān chī shénme cài
 65. 这是我很喜欢吃的菜 zhè shì wǒ hěn xǐhuān chī de cài
 66. 油腻 yóu nì
 67. 我觉得中国菜很油腻 wǒ juéde zhōngguó cài hěn yóunì
 68. 牛奶niú nǎi
 69. 新鲜 xīn xiān
 70. 你喜欢喝牛奶吗?nǐ xǐhuān hē niúnǎi ma
 71. 不过 bú guò
 72. 我很喜欢她,不过她不喜欢我 wǒ hěn xǐhuān tā, bú guò tā bù xǐhuān wǒ
 73. 课间 kèjiān
 74. 的时候 de shíhou
 75. S + V + O + 的 + 时候
 76. 我吃饭的时候她在看电影 wǒ chīfàn de shíhou tā zài kàn diànyǐng
 77. 一块蛋糕 yí kuài dàngāo
 78. 点心 diǎnxīn
 79. 课间的时候我常去吃点心 kèjiān de shíhou wǒ cháng qù chī diǎnxīn
 80. 从来 cóng lái
 81. 让我自己做吧 rang wǒ zìjǐ zuò ba
 82. 我从来起得很早 wǒ cóng lái qǐ de hěn zǎo
 83. 从来没有 + V + 过 + O
 84. 从来没有 = 从没
 85. 我从来没有抽过烟 wǒ cónglái méiyǒu chōu guò yān
 86. 我从没爱过谁 wǒ cóng méi ài guò shuí
 87. 午觉 wǔ jiào
 88. 我从没睡过午觉 wǒ cóng méi shuì guò wǔjiào
 89. 游泳 yóu yǒng
 90. 功课 gōngkè
 91. 你复习功课了吗?nǐ fùxí gōngkè le ma
 92. 散步 sànbù
 93. 我们去散一会步吧 wǒmen qù sàn yí huì bù ba
 94. 记住 jì zhù
 95. 你记住了吗?nǐ jì zhù le ma
 96. 我记不住 wǒ jì bú zhù
 97. 一般 yì bān
 98. 我觉得很一般 wǒ juéde hěn yì bān
 99. 感谢 gǎn xiè
 100. 感谢你 gǎn xiè nǐ
 101. 感谢你来到我的生活 gǎn xiè nǐ lái dào wǒ de shēnghuó
 102. 父母 fùmǔ
 103. 每次 měi cì
 104. 每当 měi dāng
 105. 机会 jīhuì
 106. 这是一个很好的机会 zhè shì yí ge hěn hǎo de jīhuì
 107. 原来 yuán lái
 108. 老板 lǎobǎn
 109. 原来你是老板 yuánlái nǐ shì lǎobǎn
 110. 延长 yáncháng
 111. 你要延长多长时间?nǐ yào yáncháng duō cháng shíjiān
 112. 练 liàn
 113. 你常练说汉语吗?nǐ cháng liàn shuō hànyǔ ma
 114. 气功 qìgōng
 115. 练气功 liàn qìgōng
 116. 好 + adj = 很 + adj
 117. 今天有好多人来参加我的生日晚会 jīntiān yǒu hǎo duō rén lái cānjiā wǒ de shēngrì wǎnhuì
 118. 不一定 bù yí dìng
 119. 她不一定爱你 tā bù yí dìng ài nǐ
 120. 钟头 zhōngtóu
 121. 你常练几个钟头汉语? nǐ cháng liàn jǐ ge zhōngtóu hànyǔ
 122. 你学几个月汉语了?nǐ xué jǐ ge yuè hànyǔ le
 123. 我学两个月汉语了 wǒ xué liǎng ge yuè hànyǔ le
 124. 我学了两个月汉语 wǒ xué le liǎng ge yuè hànyǔ
 125. S + V + 了 + bo ngu thoi luong + O
 126. S + V + 了 + bo ngu thoi luong + 的 + O
 127. 我学了两个月的汉语 wǒ xué le liǎng ge yuè de hànyǔ
 128. 昨天晚上我看了两个小时的电视 zuótiān wǎnshang wǒ kàn le liǎng ge xiǎoshí de diànshì
 129. 你在河内住了几年?nǐ zài hénèi zhù le jǐ nián
 130. 我在河内住了两年wǒ zài hénèi zhù le liǎng nián
 131. 我在河内住了两年了 wǒ zài hénèi zhù le liǎng nián le
 132. 她喝了十杯啤酒了 tā hē le shí bēi píjiǔ le
 133. 一个多月 yí ge duō yuè
 134. 两个多月 liǎng ge duō yuè
 135. 一斤多 yì jīn duō
 136. 她买了两斤多苹果 tā mǎi le liǎng jīn duō píngguǒ
 137. 这条牛仔裤一百多块钱 zhè tiáo niú zǎi kù yì bǎi duō kuài qián
 138. 这件毛衣三四百块钱 zhè jiàn máoyī sān sì bǎi kuài qián
 139. 一天我工作大概两三个小时 yì tiān wǒ gōngzuò dà gài liǎng sān ge xiǎoshí
 140. 我的汉语班有大概十几个人 wǒ de hànyǔ bān yǒu dàgài shí jǐ ge rén
 141. 考试 kǎo shì
 142. 明天你考什么试?míngtiān nǐ kǎo shénme shì
 143. 一天你睡几个小时觉?yì tiān nǐ shuì jǐ ge xiǎoshí jiào
 144. 唱歌 chànggē
 145. 你喜欢唱什么歌?nǐ xǐhuān chàng shénme gē
 146. 跳舞 tiàowǔ
 147. 一支舞 yì zhī wǔ
 148. 你跟跳一支舞吧 nǐ gēn tiào yì zhī wǔ ba
 149. 毕业 bìyè
 150. 以后你毕了业打算做什么?yǐhòu nǐ bì le yè dǎsuàn zuò shénme
 151. 游泳 yóu yǒng
 152. 我们去游一会泳吧 wǒmen qù yóu yí huì yǒng ba
 153. 见面 jiànmiàn
 154. 你要见谁的面?nǐ yào jiàn shuí de miàn
 155. 效果 xiàoguǒ
 156. 你看有效果吗?nǐ kàn yǒu xiàoguǒ ma
 157. 我觉得没有效果 wǒ juéde méiyǒu xiàoguǒ
 158. 挺 tǐng + adj + 的
 159. 我觉得挺有意思 wǒ juéde tǐng yǒu yìsi
 160. 挺好的 tǐng hǎo de
 161. 好处 hǎo chù
 162. 有什么好处吗?yǒu shénme hǎochù ma
 163. 坏处 huàichù
 164. 抽烟有很多坏处 chōuyān yǒu hěn duō huàichù
 165. 抽烟有挺多坏处 chōuyān yǒu tǐng duō huài chù
 166. 慢性病 màn xìng bìng
 167. 高血压 gāo xuè yā
 168. 失眠 shī mián
 169. 昨天晚上我失了眠 zuótiān wǎnshang wǒ shī le mián
 170. 必须 bìxū
 171. 你必须爱我 nǐ bìxū ài wǒ
 172. 打鱼 dǎ yú
 173. 晒 shài
 174. 晒衣服 shài yīfu
 175. 十多个人 shí duō ge rén
 176. 一年多 yì nián duō
 177. 为学汉语我去中国旅行 wèi xué hànyǔ wǒ qù zhōngguó lǚxíng
 178. 这么 + adj
 179. 为什么她学得这么好?wèishénme tā xué de zhème hǎo
 180. 她怎么学得这么好?tā zěnme xué de zhème hǎo
 181. 那么 + adj
 182. 为什么她那么漂亮?wèishénme tā name piàoliang
 183. 这么 + 喜欢 + V + O
 184. 为什么你这么喜欢学汉语?wèishénme nǐ zhème xǐhuān xué hànyǔ
 185. 早 zǎo
 186. 今天她来得很早 jīntiān tā lái de hěn zǎo
 187. 运动 yùndòng
 188. 你常常运动吗?nǐ cháng cháng yùndòng ma
 189. 你喜欢什么运动?nǐ xǐhuān shénme yùndòng
 190. 跑步 pǎobù
 191. 下午我常去操场跑步 xiàwǔ wǒ cháng qù cāochǎng pǎobù
 192. 跑 pǎo
 193. 她跑远了 tā pǎo yuǎn le
 194. 她跑得很快 tā pǎo de hěn kuài
 195. 篮球 lánqiú
 196. 你会打篮球吗?nǐ huì dǎ lánqiú ma
 197. 球 qiú
 198. 你会打什么球?nǐ huì dǎ shénme qiú
 199. 刚才 gāng cái
 200. 你刚才说什么?nǐ gāngcái shuō shénme
 201. 可以 kěyǐ
 202. 这里可以停车吗?zhèlǐ kěyǐ tíngchē ma
 203. 坚持 jiānchí
 204. 你要坚持 nǐ yào jiānchí
 205. 你要坚持学汉语 nǐ yào jiānchí xué hànyǔ
 206. 因为 yīnwéi .. 所以 suǒyǐ
 207. 因为我喜欢学汉语,所以我去中国 yīnwèi wǒ xǐhuān xué hànyǔ, suǒyǐ wǒ qù zhōngguó
 208. 晚 wǎn
 209. 今天她回得很晚 jīntiān tā huí de hěn wǎn
 210. 你去哪儿取钱?nǐ qù nǎr qǔ qián
 211. 今天上午你忙吗?jīntiān shàngwǔ nǐ máng ma
 212. 下午 xiàwǔ
 213. 今天下午你要去哪儿?jīntiān xiàwǔ nǐ yào qù nǎr
 214. 图书馆 túshūguǎn
 215. 你要买什么?nǐ yào mǎi shénme
 216. 你要什么?nǐ yào shénme
 217. 换 huàn
 218. 你要换什么?nǐ yào huàn shénme
 219. 你要换钱吗?nǐ yào huàn qián ma
 220. 你要换什么钱?nǐ yào huàn shénme
 221. 越南盾 yuènán dùn
 222. 你要换多少越南盾?nǐ yào huàn duōshǎo yuènán dùn
 223. 人民币 rénmínbì
 224. 你要换多少人民币?nǐ yào huàn duōshǎo rénmínbì
 225. 我要换八万人民币 wǒ yào huàn bā wàn rénmínbì
 226. 上午 shàngwǔ
 227. 今天上午你忙吗?jīntiān shàngwǔ nǐ máng ma
 228. 下午 xiàwǔ
 229. 明天下午你要去哪儿?míngtiān xiàwǔ nǐ yào qù nǎr
 230. 换 huàn
 231. 你要换什么?nǐ yào huàn shénme
 232. 你要换钱吗?nǐ yào huàn qián ma
 233. 人民币 rénmínbì
 234. 你要换人民币吗?nǐ yào huàn rénmínbì ma
 235. 你要换多少人民币?nǐ yào huàn duōshǎo rénmínbì
 236. 越南盾 yuènán dùn
 237. 你要换越南盾吗?nǐ yào huàn yuènán dùn ma
 238. 你要换多少越南盾?nǐ yào huàn duōshǎo yuènán dùn
 239. 图书馆 túshūguǎn
 240. 小姐 xiǎojiě
 241. 营业员 yíngyè yuán
 242. 人民 rénmín
 243. 一百 yì bǎi
 244. 168 一百六十八 yì bǎi liù shí bā
 245. 一千 yì qiān
 246. 1709 一千七百零九
 247. 一万 yí wàn
 248. 十万 shí wàn
 249. 一百万 yì bǎi wàn
 250. 一兆 yì zhào
 251. 一千万 yì qiān wàn
 252. 美元 měiyuán
 253. 你要换美元吗?nǐ yào huàn měiyuán ma
 254. 你要换多少美元?nǐ yào huàn duōshǎo měiyuán
 255. 等 děng
 256. 你要等谁?nǐ yào děng shuí
 257. 一会 yí huì
 258. 你等一会吧 nǐ děng yí huì ba
 259. 数钱 shǔ qián
 260. 办公室 bàn gōngshì
 261. 这是你的办公室吗?zhè shì nǐ de bàn gōngshì ma
 262. 这不是 zhè bú shì
 263. 这不是我的办公室 zhè bú shì wǒ de bàngōngshì
 264. 办公 bàngōng
 265. 星期天你办公吗?xīngqī tiān nǐ bàngōng ma
 266. 职员 zhíyuán
 267. 她是职员 tā shì zhíyuán
 268. 她是银行职员 tā shì yínháng zhíyuán
 269. 家 jiā
 270. 在 zài
 271. 在家 zài jiā
 272. 今天我在家学习 jīntiān wǒ zài jiā xuéxí
 273. 她在办公室吗?tā zài bàngōngshì ma
 274. 呢 ne
 275. 我在家呢 wǒ zài jiā ne
 276. 你要吃什么呢?nǐ yào chī shénme ne
 277. 住 zhù
 278. 你住在哪儿?nǐ zhù zài nǎr
 279. 楼 lóu
 280. 我住二楼 wǒ zhù èr lóu
 281. 门 mén
 282. 房间 fángjiān
 283. 这是谁的房间?zhè shì shuí de fángjiān
 284. 这是我朋友的房间 zhè shì wǒ péngyou de fángjiān
 285. 这不是我的房间 zhè bú shì wǒ de fángjiān
 286. 知道 zhīdào
 287. 你知道吗?nǐ zhīdào ma
 288. 我不知道 wǒ bù zhīdào
 289. 你知道她是谁吗?nǐ zhīdào tā shì shuí ma
 290. 电话 diànhuà
 291. 号 hào
 292. 电话号 diànhuà hào
 293. 号码 hàomǎ
 294. 电话号码 diànhuà hàomǎ
 295. 你的电话号码是多少?nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo
 296. 手机 shǒujī
 297. 手机号 shǒujī hào
 298. 你的手机号是多少?nǐ de shǒujī hào shì duōshǎo
 299. 手 shǒu
 300. 零 líng
 301. 营业员 yíngyè yuán
 302. 小姐 xiǎojiě
 303. 人民 rénmín
 304. 一百 yì bǎi
 305. 一千 yì qiān
 306. 一万 yí wàn
 307. 十万 shí wàn
 308. 一百万 yì bǎi wàn
 309. 一兆 yí zhào
 310. 我要换一百兆越南盾 wǒ yào huàn yì bǎi zhào yuènán dùn
 311. 美元 měiyuán
 312. 你要换多少美元?nǐ yào huàn duōshǎo měiyuán
 313. 我要换一万二美元 wǒ yào huàn yí wàn èr měiyuán
 314. 等 děng
 315. 你要等谁?nǐ yào děng shuí
 316. 先生 xiānshēng
 317. 数钱 shǔ qián
 318. 一会 yí huì
 319. 你等一会 nǐ děng yí huì
 320. 办公室 bàn gōng shì
 321. 办公 bàngōng
 322. 星期天你办公吗?xīngqī tiān nǐ bàngōng ma
 323. 星期天我还办公吗?xīngqī tiān nǐ hái bàngōng ma
 324. 这是谁的办公室?zhè shì shuí de bàngōngshì
 325. 这是我朋友的办公室 zhè shì wǒ péngyou de bàngōngshì
 326. 职员 zhíyuán
 327. 我是职员 wǒ shì zhíyuán
 328. 找 zhǎo
 329. 你要找谁?nǐ yào zhǎo shuí
 330. 我要找一个汉语老师 wǒ yào zhǎo yí ge hànyǔ lǎoshī
 331. 家 jiā
 332. 你要回家吗?nǐ yào huí jiā ma
 333. 在 zài
 334. 在家 zài jiā
 335. S + dia diem, noi chon + V + O
 336. 我在家学汉语 wǒ zài jiā xué hànyǔ
 337. 今天我在家工作 jīntiān wǒ zài jiā gōngzuò
 338. 呢 ne
 339. 今天我很忙呢 jīntiān wǒ hěn máng ne
 340. 你要去哪儿呢?nǐ yào qù nǎr ne
 341. 住 zhù
 342. 你住在哪儿?nǐ zhù zài nǎr
 343. 楼 lóu
 344. 我住二楼 wǒ zhù èr lóu
 345. 门 mén
 346. 房间 fángjiān
 347. 这是谁的房间?zhè shì shuí de fángjiān
 348. 这是我朋友的房间 zhè shì wǒ péngyou de fángjiān
 349. 号 hào
 350. 房间号 fángjiān hào
 351. 你的房间号是什么?nǐ de fángjiān hào shì shénme
 352. 你住在这个房间吗?nǐ zhù zài zhège fángjiān ma
 353. 知道 zhīdào
 354. 你知道吗?nǐ zhīdào ma
 355. 我不知道 wǒ bù zhīdào
 356. 我不知道她是谁 wǒ bù zhīdào tā shì shuí
 357. 电话 diànhuà
 358. 电话号 diànhuà hào
 359. 你的电话号是多少?nǐ de diànhuà hào shì duōshǎo
 360. 号码 hào mǎ
 361. 电话号码 diànhuà hàomǎ
 362. 零 líng
 363. 手机 shǒujī
 364. 有 yǒu
 365. 你有手机吗?nǐ yǒu shǒujī ma
 366. 手机号 shǒujī hào
 367. 你的手机号是多少?nǐ de shǒujī hào shì duōshǎo
 368. 手 shǒu
 369. 你给我你的手吧 nǐ gěi wǒ nǐ de shǒu ba
 370. 你在听音乐吗?nǐ zài tīng yīnyuè ma
 371. 没有 méiyǒu
 372. 录音 lùyīn
 373. 事 shì
 374. 你有什么吗?nǐ yǒu shénme shì ma
 375. 你找我有什么事吗?nǐ zhǎo wǒ yǒu shénme shì ma
 376. 我找你有点事 wǒ zhǎo nǐ yǒu diǎn shì
 377. V:完 wán,懂 dǒng,见 jiàn,开 kāi,上 shàng,到 dào,给 gěi,成 chéng
 378. 你说完了吗?nǐ shuō wán le ma
 379. 你做完了吗?nǐ zuò wán le ma
 380. 你看完了吗?nǐ kàn wán le ma
 381. 你做完作业了吗?nǐ zuò wán zuòyè le ma
 382. 我做完作业了 wǒ zuò wán zuòyè le
 383. 你听懂吗?nǐ tīng dǒng ma
 384. 你看懂吗?nǐ kàn dǒng ma
 385. 你读懂吗?nǐ dú dǒng ma
 386. 我听不懂 wǒ tīng bù dǒng
 387. 我看不懂 wǒ kàn bù dǒng
 388. 我读不懂 wǒ dú bù dǒng
 389. 你看见谁吗?nǐ kàn jiàn shuí ma
 390. 昨天你在银行看见谁?zuótiān nǐ zài yínháng kànjiàn shuí
 391. 昨天我在邮局看见你 zuótiān wǒ zài yóujú kànjiàn nǐ
 392. 听见 tīngjiàn
 393. 我听不见你说什么 wǒ tīng bú jiàn nǐ shuō shénme
 394. 我没听见她说什么 wǒ méi tīngjiàn tā shuō shénme
 395. 我没听懂她讲什么 wǒ méi tīng dǒng tā jiǎng shénme
 396. 我没看见你 wǒ méi kànjiàn nǐ
 397. 你打开书吧 nǐ dǎ kāi shū ba
 398. 你开开书吧 nǐ kāi kāi shū ba
 399. 你打开门吧 nǐ dǎkāi mén ba
 400. 你开开门吧 nǐ kāi kāi mén ba
 401. 你打开电视吧 nǐ dǎkāi diànshì
 402. 你开开电视吧 nǐ kāikāi diànshì ba
 403. 你穿上毛衣吧 nǐ chuān shàng máoyī ba
 404. 你穿上裤子吧 nǐ chuān shàng kùzi ba
 405. 考上 kǎo shàng
 406. 她考上大学吗?tā kǎo shàng dàxué ma
 407. 她考不上大学 tā kǎo bú shàng dàxué
 408. 她没考上大学 tā méi kǎo shàng dàxué
 409. 你买到票吗?nǐ mǎi dào piào ma
 410. 我买不到票 wǒ mǎi bú dào piào
 411. 我没买到票 wǒ méi mǎi dào piào
 412. 你做到这个工作吗?nǐ zuò dào zhège gōngzuò ma
 413. 你打给我吧 nǐ dǎ gěi wǒ ba
 414. 你说给我吧 nǐ shuō gěi wǒ ba
 415. 生活 shēnghuó
 416. 我的生活还很好 wǒ de shēnghuó hái hěn hǎo
 417. 差不多 chà bù duō
 418. 习惯 xíguàn
 419. 你习惯这里的生活了吗?nǐ xíguàn zhèlǐ de shēnghuó le ma
 420. 气候 qìhòu
 421. 你习惯河内气候吗?nǐ xíguàn hénèi qìhòu ma
 422. 干燥 gānzào
 423. 河内冬天干燥吗?hénèi dōngtiān gānzào ma
 424. 干净 gānjìng
 425. 菜 cài
 426. 油腻 yóunì
 427. 你喜欢吃油腻菜吗?nǐ xǐhuān chī yóunì cài ma
 428. 牛奶niú nǎi
 429. 不过 bú guò
 430. 课间 kèjiān
 431. 一块蛋糕 yí kuài dàngāo
 432. 点心 diǎnxīn
 433. 从来 cónglái
 434. 从来没有 cónglái méiyǒu
 435. 我从没爱过你 wǒ cóng méi ài guò nǐ
 436. 午觉 wǔjiào
 437. 游泳 yóuyǒng
 438. 功课 gōngkè
 439. 记住 jì zhù
 440. 一般 yì bān
 441. 感谢 gǎnxiè
 442. 父母 fùmǔ
 443. 机会 jīhuì
 444. 原来 yuánlái
 445. 延长 yáncháng
 446. 练 liàn
 447. 气功 qìgōng
 448. 不一定 bù yí dìng
 449. 钟头 zhōngtóu
 450. 效果 xiàoguǒ
 451. 挺 tǐng
 452. 好处 hǎochù
 453. 慢性病 mànxìng bìng
 454. 高血压 gāoxuèyā
 455. 失眠 shīmián
 456. 必须 bìxū
 457. 你必须要回家 nǐ bìxū yào huí jiā

Nội dung bài giảng số 2 chuyên đề học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội ChineMaster của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.

Lớp học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội?

Trung tâm dạy học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội ChineMaster chính là sự lựa chọn hàng đầu của chúng ta.