Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 5

Tài liệu học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Cơ sở 2 TP HCM Thầy Vũ chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa học tiếng Trung cơ bản đến nâng cao cực kỳ uy tín và chất lượng

0
1157
Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 5 - Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM Sài Gòn - Tài liệu học tiếng Trung tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Cơ sở 2 Sài Gòn
Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 5 - Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM Sài Gòn - Tài liệu học tiếng Trung tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Cơ sở 2 Sài Gòn
5/5 - (1 bình chọn)

Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM ChineMaster

Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 5 là bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học luyện dịch tiếng Trung HSK online từ HSK 4 đến HSK 9. Khóa học luyện dịch tiếng Trung HSK online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Cơ sở 2 TP HCM bao gồm:

  • Khóa học luyện dịch tiếng Trung HSK 4 online
  • Khóa học luyện dịch tiếng Trung HSK 5 online
  • Khóa học luyện dịch tiếng Trung HSK 6 online
  • Khóa học luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online
  • Khóa học luyện dịch tiếng Trung HSK 8 online
  • Khóa học luyện dịch tiếng Trung HSK 9 online

Chương trình đào tạo tiếng Trung HSK online theo tiêu chuẩn mới được chia sẻ miễn phí rất nhiều tài liệu học tiếng Trung HSK online trên website này. Các bạn thường xuyên theo dõi kênh này của Thầy Vũ sẽ nhận được rất nhiều nguồn tài liệu giáo trình giảng dạy các lớp luyện thi HSK online của Thầy Vũ hoàn toàn miễn phí từ A đến Z. Để giúp các bạn học viên cũng như các bạn thành viên diễn đàn tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM, Thầy Vũ đã ngay lập tức Chủ biên và Biên soạn ra bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK toàn tập gồm từ HSK cấp 4 đến HSK 9 chỉ chuyên luyện tập kỹ năng và phát triển kỹ năng dịch thuật tiếng Trung HSK trung cấp đến HSK cao cấp để chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Trung HSK sắp tới được phân chia thành 9 cấp độ HSK theo tiêu chuẩn mới.

Trước khi học sang bài mới hôm nay, chúng ta cần xem qua lại một vài kiến thức mảng dịch thuật tiếng Trung HSK bài giảng hôm qua tại link bên dưới.

Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 4

Sau đây chúng ta sẽ cùng vào phần chính của bài giảng hôm nay lớp luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online.

Tài liệu Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 5

Nội dung trong tài liệu Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 5 được trình bày rất chi tiết ở bên dưới. Các bạn chú ý tập đọc thật kỹ và có chỗ nào chưa biết cách dịch sang tiếng Việt hoặc thắc mắc ở phần ngữ pháp tiếng Trung nào thì hãy tham gia diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Cơ sở 2 để được hỗ trợ giải đáp trong thời gian nhanh nhất nhé.

Tài liệu học tiếng Trung ChineMaster Quận 10 bài 5

在越南的人员伤亡中,最重要的两个是删除一家主要通讯社的数据库,以及在一个越南政府网站上显示中国国旗。

尽管具有异想天开的性质,但这种在线黑客行为表明,在保护国家主权免受物理冲突到网络空间战争的斗争中,范式可能会发生转变。换句话说,网络空间将成为越南与中国领土争端的主要战场。

我认为,网络空间战场不再是浮华和异想天开的,而是将变得冷酷无情。参军不仅是非正式的技术专家,而且是专业的黑客大军,他们保持冷静并专注于长期战略意图。

高额赌注

随着在线战斗人员规模和严重性的增加,人员伤亡将超过网站崩溃的水平。取而代之的是,损害将通过所获得的宝贵间谍活动的数量来衡量-涉及政治,经济和国防问题的信息被盗,这将在双边外交关系和冲突中发挥巨大作用。

尽管缺乏官方的官方认可,但从2000年代初起,就有证据表明存在着一个中国网络空间工作队,该工作队被美国政府机构和许多独立研究人员确定为61398部队。据称,该公司在上海浦东的一栋建筑物内运作,渗入了其他国家的政府,国防承包商和私人科技公司,以从事中国间谍活动。

在2013年关于APT1编码的一组黑客(也称为Comment Panda)的76页报告中,美国网络安全公司Mandiant得出结论,认为APT1黑客是中国网络空间部门的一部分。该报告还指出,从2006年起,ATP1黑客已经渗透了来自20个不同行业的至少141家公司,以窃取技术专利。

尽管很难跟踪基于Internet的攻击,但Mandiant设法使用普通话设计的系统,将97%的APT1连接追溯到上海的Internet IP地址。该调查甚至设法绕过APT1的安全系统来拍摄黑客的一次工作会议。

此外,曼迪安分享了61398建筑物的图像,并公开识别了一些APT1黑客,其中五名嫌疑人因从美国公司和组织中窃取贸易和行业机密而被美国缺席起诉。联邦调查局随后发布了对五人的逮捕令,还提供了嫌疑人的照片,其中有两人穿着中国军装。

同样,在2015年,得益于爱德华·斯诺登的信息,德国Der Spiegel新闻社发布了有关美国国家安全局(NSA)2009年拜占庭黑德行动的绝密文件,该文件提供了APT1与第三部门3PLA之间的链接中国人民解放军总参谋部。 3PLA是国家信号情报局,与美国国家安全局(NSA)大致相当。

其他许多互联网安全提供商对中国网络攻击部门的私人研究也支持了这一发现,除西方国家外,该组织的目标还包括越南,尤其是在有关越南与中国海洋领土争端的敏感时刻。

在2016年7月的一次事件中最清楚地显示了这种中国人的网络侵略性,该事件是由HCCN的Tan Son Nhat机场,河内的Noi Bai机场和越南航空的操作系统遭到一个名为“ 1973cn”的小团体的黑客入侵,显示出通过这些信息传播中国主张的信息。臭名昭著的“九点划线”,同时在线发布了超过4.1万名越南航空客户的私人信息。

源自中国的对越南的网络攻击可以追溯到2012年,针对许多政府机构,包括PetroVietnam,越南新闻社和越南邮电集团,并提供ThreatConnect和Dell SecureWorks提供的证据,证实了与中国黑客的联系。

2014年,当中国将HD-981石油钻机送入越南水域时,越南政府机构再次受到“未经证实”的黑客的攻击,如ThreatConnect和ESET记录的那样。袭击是专门在越南自然资源和环境部发动的,可能针对该部的海事报告。

在2018年末和2019年末,两家独立的互联网安全提供商CrowdStrike和Anomali提供了中国“野马熊猫”黑客对越南边境办事处的攻击证明。

这些攻击显示出越南缺乏网络安全准备的令人担忧的迹象。它也清楚地表明了一个简单的事实:如果越南无法参与并保护自己在网络战中,它就不可能成为网络安全强国。

Phiên âm tiếng Trung tài liệu học tiếng Trung Quận 10 bài 5

Zài yuènán de rényuán shāngwáng zhōng, zuì zhòngyào de liǎng gè shì shānchú yījiā zhǔyào tōngxùnshè de shùjùkù, yǐjí zài yīgè yuènán zhèngfǔ wǎngzhàn shàng xiǎnshì zhōngguó guóqí.

Jǐnguǎn jùyǒu yìxiǎngtiānkāi dì xìngzhì, dàn zhè zhǒng zàixiàn hēikè xíngwéi biǎomíng, zài bǎohù guójiā zhǔquán miǎn shòu wùlǐ chōngtú dào wǎngluò kōngjiān zhànzhēng de dòuzhēng zhōng, fànshì kěnéng huì fāshēng zhuǎnbiàn. Huàn jù huàshuō, wǎngluò kōngjiān jiāng chéngwéi yuènán yǔ zhōngguó lǐngtǔ zhēngduān dì zhǔyào zhànchǎng.

Wǒ rènwéi, wǎngluò kōngjiān zhànchǎng bù zài shì fúhuá hé yìxiǎngtiānkāi de, ér shì jiāng biàn dé lěngkù wúqíng. Cānjūn bùjǐn shìfēi zhèngshì de jìshù zhuānjiā, érqiě shì zhuānyè de hēikè dàjūn, tāmen bǎochí lěngjìng bìng zhuānzhù yú chángqí zhànlüè yìtú.

Gāo é dǔzhù

suízhe zàixiàn zhàndòu rényuán guīmó hé yán chóng xìng de zēngjiā, rényuán shāngwáng jiàng chāoguò wǎngzhàn bēngkuì de shuǐpíng. Qǔ’érdàizhī dì shì, sǔnhài jiāng tōngguò suǒ huòdé de bǎoguì jiàndié huódòng de shùliàng lái héngliáng-shèjí zhèngzhì, jīngjì hé guófáng wèntí de xìnxī bèi dào, zhè jiàng zài shuāngbiān wàijiāo guānxì hé chōngtú zhōng fāhuī jùdà zuòyòng.

Jǐnguǎn quēfá guānfāng de guānfāng rènkě, dàn cóng 2000 niándài chū qǐ, jiù yǒu zhèngjù biǎomíng cúnzàizhe yīgè zhōngguó wǎngluò kōngjiān gōngzuò duì, gāi gōngzuò duì bèi měiguó zhèngfǔ jīgòu hé xǔduō dúlì yánjiū rényuán quèdìng wèi 61398 bùduì. Jù chēng, gāi gōngsī zài shànghǎi pǔdōng de yī dòng jiànzhú wù nèi yùnzuò, shènrùle qítā guójiā de zhèngfǔ, guófáng chéngbāo shāng hé sīrén kējì gōngsī, yǐ cóngshì zhōngguó jiàndié huódòng.

Zài 2013 nián guānyú APT1 biānmǎ de yī zǔ hēikè (yě chēng wèi Comment Panda) de 76 yè bàogào zhōng, měiguó wǎngluò ānquán gōngsī Mandiant dé chū jiélùn, rènwéi APT1 hēikè shì zhōngguó wǎngluò kōngjiān bùmén de yībùfèn. Gāi bàogào hái zhǐchū, cóng 2006 nián qǐ,ATP1 hēikè yǐjīng shèntòule láizì 20 gè bùtóng hángyè de zhìshǎo 141 jiā gōngsī, yǐ qièqǔ jìshù zhuānlì.

Jǐnguǎn hěn nán gēnzōng jīyú Internet de gōngjí, dàn Mandiant shèfǎ shǐyòng pǔtōnghuà shèjì de xìtǒng, jiāng 97%de APT1 liánjiē zhuīsù dào shànghǎi de Internet IP dìzhǐ. Gāi diàochá shènzhì shèfǎ ràoguò APT1 de ānquán xìtǒng lái pāishè hēikè de yīcì gōngzuò huìyì.

Cǐwài, màn dí ān fèn xiǎng le 61398 jiànzhú wù de túxiàng, bìng gōngkāi shìbiéle yīxiē APT1 hēikè, qízhōng wǔ míng xiányí rén yīn cóng měiguó gōngsī hé zǔzhī zhōng qièqǔ màoyì hé hángyè jīmì ér bèi měiguó quēxí qǐsù. Liánbāng diàochá jú suíhòu fābùle duì wǔ rén de dàibǔ lìng, hái tígōngle xiányí rén de zhàopiàn, qízhōng yǒu liǎng rén chuānzhuó zhōngguó jūnzhuāng.

Tóngyàng, zài 2015 nián, dé yì yú àidéhuá·sī nuò dēng de xìnxī, déguó Der Spiegel xīnwén shè fābùle yǒuguān měiguó guójiā ānquán jú (NSA)2009 nián bàizhàntíng hēi dé xíngdòng de juémì wénjiàn, gāi wénjiàn tígōngle APT1 yǔ dì sān bùmén 3PLA zhī jiān de liànjiē zhōngguó rénmín jiěfàngjūn zǒng cānmóu bù. 3PLA shì guójiā xìnhào qíngbào jú, yǔ měiguó guójiā ānquán jú (NSA) dàzhì xiāngdāng.

Qítā xǔduō hùliánwǎng ānquán tígōng shāng duì zhōngguó wǎngluò gōngjí bùmén de sīrén yánjiū yě zhīchíle zhè yī fà xiàn, chú xīfāng guójiā wài, gāi zǔzhī de mùbiāo hái bāokuò yuènán, yóuqí shì zài yǒuguān yuènán yǔ zhōngguó hǎiyáng lǐngtǔ zhēngduān dì mǐngǎn shíkè.

Zài 2016 nián 7 yuè de yīcì shìjiàn zhōng zuì qīngchǔ dì xiǎnshìle zhè zhǒng zhōngguó rén de wǎngluò qīnlüè xìng, gāi shìjiàn shì yóu HCCN de Tan Son Nhat jīchǎng, hénèi de Noi Bai jīchǎng hé yuènán hángkōng de cāozuò xìtǒng zāo dào yīgè míng wèi “1973cn” de xiǎo tuántǐ de hēikè rùqīn, xiǎnshì chū tōngguò zhèxiē xìnxī chuánbò zhōngguó zhǔzhāng de xìnxī. Chòumíng zhāozhù de “jiǔ diǎn huá xiàn”, tóngshí zàixiàn fābùle chāoguò 4.1 Wàn míng yuènán hángkōng kèhù de sīrén xìnxī.

Yuán zì zhōngguó de duì yuènán de wǎngluò gōngjí kěyǐ zhuīsù dào 2012 nián, zhēnduì xǔduō zhèngfǔ jīgòu, bāokuò PetroVietnam, yuènán xīnwén shè hé yuènán yóudiàn jítuán, bìng tígōng ThreatConnect hé Dell SecureWorks tígōng de zhèngjù, zhèngshíle yǔ zhōngguó hēikè de liánxì.

2014 Nián, dāng zhōngguó jiāng HD-981 shíyóu zuànjī sòng rù yuènán shuǐyù shí, yuènán zhèngfǔ jīgòu zàicì shòudào “wèi jīng zhèngshí” de hēikè de gōngjí, rú ThreatConnect hé ESET jìlù dì nàyàng. Xíjí shì zhuānmén zài yuènán zìrán zīyuán hé huánjìng bù fādòng de, kěnéng zhēnduì gāi bù dì hǎishì bàogào.

Zài 2018 niánmò hé 2019 niánmò, liǎng jiā dúlì de hùliánwǎng ānquán tígōng shāng CrowdStrike hé Anomali tígōngle zhōngguó “yěmǎ xióngmāo”hēikè duì yuènán bian jìng bànshì chǔ de gōngjí zhèngmíng.

Zhèxiē gōngjí xiǎnshì chū yuènán quēfá wǎngluò ānquán zhǔnbèi de lìng rén dānyōu de jīxiàng. Tā yě qīngchǔ dì biǎomíngliǎo yīgè jiǎndān de shìshí: Rúguǒ yuè ná mó fǎ cānyù bìng bǎohù zìjǐ zài wǎngluò zhàn zhōng, tā jiù bù kěnéng chéngwéi wǎngluò ānquán qiángguó.

Phiên dịch tiếng Trung tài liệu dạy tiếng Trung ChineMaster bài 5

Trong số các thương vong của Việt Nam, hai thương vong đáng kể nhất là việc xóa cơ sở dữ liệu của một hãng thông tấn lớn và hiển thị quốc kỳ Trung Quốc trên một trang web của chính phủ Việt Nam.

Việc hack trực tuyến này, mặc dù có tính chất kỳ quái, nhưng cho thấy một sự thay đổi mô hình có thể xảy ra trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia khỏi các cuộc xung đột vật lý sang các cuộc chiến tranh trên không gian mạng. Nói cách khác, không gian mạng sẽ là một chiến trường lớn trong tranh chấp lãnh thổ Việt – Trung.

Chiến trường không gian mạng, theo tôi, sẽ không còn hào nhoáng và hay thay đổi nữa, mà sẽ trở nên lạnh lẽo và không ngừng nghỉ. Tham gia lực lượng sẽ không chỉ là những người trẻ tuổi không chính thức am hiểu công nghệ, mà còn là đội quân hack chuyên nghiệp luôn giữ bình tĩnh và tập trung vào những ý định chiến lược lâu dài.

Cổ phần Cao

Với sự gia tăng có thể xảy ra về quy mô và mức độ nghiêm trọng của các chiến binh trực tuyến, thương vong sẽ tăng lên so với mức độ sập trang web. Thay vào đó, thiệt hại sẽ được đo lường bằng số lượng gián điệp có giá trị đạt được – thông tin bị đánh cắp về các vấn đề chính trị, kinh tế và quốc phòng, điều này sẽ tạo ra đòn bẩy to lớn trong các mối quan hệ ngoại giao và xung đột song phương.

Mặc dù thiếu sự thừa nhận chính thức của chính phủ, nhưng đã có bằng chứng về sự tồn tại, từ đầu những năm 2000, của một lực lượng đặc nhiệm không gian mạng Trung Quốc, được các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và nhiều nhà nghiên cứu độc lập xác định là Đơn vị 61398. Nó bị cáo buộc hoạt động từ một tòa nhà ở Phố Đông, Thượng Hải, thâm nhập vào các nhà thầu chính phủ, quốc phòng và các tập đoàn công nghệ tư nhân của các quốc gia khác để thực hiện hoạt động gián điệp của Trung Quốc.

Trong một báo cáo dài 76 trang năm 2013 về một nhóm tin tặc có mã APT1, còn được gọi là Comment Panda, công ty an ninh mạng Mandiant của Mỹ kết luận rằng tin tặc APT1 là một phần của đơn vị không gian mạng Trung Quốc. Báo cáo cũng chỉ ra rằng từ năm 2006, tin tặc ATP1 đã xâm nhập vào ít nhất 141 công ty từ 20 ngành công nghiệp khác nhau để đánh cắp các bằng sáng chế công nghệ.

Mặc dù gặp khó khăn trong việc theo dõi các cuộc tấn công dựa trên Internet, Mandiant đã quản lý để theo dõi 97% kết nối APT1 trở lại địa chỉ IP Internet ở Thượng Hải, với các hệ thống được thiết kế bằng tiếng Quan Thoại. Cuộc điều tra thậm chí còn vượt qua được hệ thống bảo mật của APT1 để quay lại một phiên làm việc của các tin tặc.

Hơn nữa, Mandiant đã chia sẻ hình ảnh tòa nhà 61398 và công khai danh tính một số tin tặc APT1, với 5 nghi phạm bị tòa án Hoa Kỳ truy tố vắng mặt vì tội ăn cắp bí mật thương mại và công nghiệp từ các công ty và tổ chức của Hoa Kỳ. FBI sau đó đã ban hành lệnh bắt giữ đối với năm người, đồng thời cung cấp hình ảnh của các nghi phạm, với hai người mặc quân phục Trung Quốc.

Tương tự, vào năm 2015, một tài liệu tuyệt mật về Chiến dịch Byzantine Hades năm 2009 của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA), do hãng thông tấn Der Spiegel của Đức phát hành, nhờ thông tin từ Edward Snowden, đã cung cấp các liên kết giữa APT1 và 3PLA, Cục Thứ ba. của Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. 3PLA là cơ quan tình báo tín hiệu quốc gia, gần giống với NSA của Hoa Kỳ.

Phát hiện này được nhiều nhà cung cấp dịch vụ bảo mật Internet ủng hộ nghiên cứu riêng về đơn vị tấn công mạng của Trung Quốc, mục tiêu của chúng, ngoài nhiều quốc gia phương Tây, bao gồm cả Việt Nam, đặc biệt là vào những thời điểm nhạy cảm liên quan đến tranh chấp lãnh thổ biển Việt Nam – Trung Quốc.

Sự hung hăng trên không gian mạng của Trung Quốc được thể hiện rõ ràng nhất trong một sự cố vào tháng 7 năm 2016, trong đó hệ thống điều hành của Sân bay Tân Sơn Nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, Sân bay Nội Bài của Hà Nội và Vietnam Airlines bị tấn công bởi một nhóm nhỏ có tên “1973cn”, hiển thị các thông điệp tuyên truyền các tuyên bố của Trung Quốc với khét tiếng “đường chín đoạn”, khi tung lên mạng thông tin cá nhân của hơn 41.000 khách hàng của Vietnam Airlines.

Các cuộc tấn công mạng có nguồn gốc từ Trung Quốc nhằm vào Việt Nam có thể bắt nguồn từ năm 2012 nhằm vào nhiều cơ quan chính phủ, bao gồm PetroVietnam, Thông tấn xã Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, với bằng chứng được cung cấp bởi ThreatConnect và Dell SecureWorks, xác nhận mối liên hệ với tin tặc Trung Quốc.

Năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển Việt Nam, các cơ quan chính phủ Việt Nam lại bị tin tặc tấn công “chưa được kiểm chứng”, theo ghi nhận của ThreatConnect và ESET. Cuộc tấn công được phát động đặc biệt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, có thể nhắm vào các báo cáo hàng hải của bộ.

Vào cuối năm 2018 và 2019, hai nhà cung cấp bảo mật Internet riêng biệt là CrowdStrike và Anomali đã cung cấp bằng chứng về các cuộc tấn công nhằm vào các văn phòng biên giới Việt Nam của tin tặc “Mustang Panda” Trung Quốc.

Các cuộc tấn công này cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại về việc Việt Nam thiếu chuẩn bị cho an ninh mạng. Nó cũng chỉ ra một thực tế đơn giản rằng: Việt Nam không thể là một quốc gia mạnh về an ninh mạng nếu không thể tham gia và tự bảo vệ mình trong chiến tranh mạng.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài giảng lớp học tiếng Trung Quận 10 ChineMaster Cơ sở 2 trong thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn. Các bạn còn câu hỏi nào thắc mắc cần được giải đáp thì hãy để lại bình luận ngay trong diễn đàn ChineMaster Quận 10 TP HCM nhé.