Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 1

Lớp học tiếng Trung online uy tín Thầy Vũ hướng dẫn cách nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK online mỗi ngày

0
682
Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 1 - Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TP HCM ChineMaster Sài Gòn Thầy Vũ
Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 1 - Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TP HCM ChineMaster Sài Gòn Thầy Vũ
Đánh giá post

Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM ChineMaster

Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 1 là bài giảng lớp học tiếng Trung giao tiếp online chuyên đề nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK cho các bạn học viên khóa học luyện thi tiếng Trung HSK online từ HSK cấp 4 đến HSK cấp 6 tại Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster TP HCM (Sài Gòn). Hôm nay mình chia sẻ với các bạn bài giảng đầu tiên lớp học tiếng Trung HSK online ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Thầy Vũ. Các bạn chú ý thường xuyên theo dõi các bài giảng trực tuyến mới nhất mỗi ngày trên kênh này nhé.

Mình sẽ thường xuyên liên hệ Thầy Vũ để nắm bắt thông tin mới nhất ngay khi Thầy Vũ vừa xuất bản một bài giảng mới nhất chuyên đề học tiếng Trung Quốc mỗi ngày và luyện thi HSK 1 đến HSK 6. Các bạn độc giả chú ý đón xem và chia sẻ thêm cho nhiều người khác vào học trực tuyến miễn phí cùng chúng ta nhé.

Nội dung và cấu trúc bài giảng của Thầy Vũ chuyên đề rèn luyện và nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK online mình sẽ chia ra làm 3 phần bao gồm:

Phần 1: Nội dung văn bản tiếng Trung HSK online

Phần 2: Chú thích phiên âm tiếng Trung HSK cho văn bản tiếng Trung ở phần trên

Phần 3: Đưa ra bản phiên dịch tiếng Trung ở phần thô để các bạn học viên và độc giả tham khảo, còn về phần dịch tinh chỉnh và chính xác thì phải thông qua thêm bước nữa. Mình nghĩ chỉ cần đến bước dịch thô là ổn rồi. Vì mỗi người sẽ có cách nhìn nhận và quan điểm riêng nên có thể sẽ có người này cảm thấy dịch theo họ sẽ hay hơn và trau chuốt câu văn hơn. Mình rất hoan nghênh ý kiến đóng góp của tất cả các bạn độc giả và khán giả yêu thích chương trình đào tạo tiếng Trung trực tuyến mỗi ngày miễn phí của Thầy Vũ.

Nội dung Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 1 chi tiết

Các bạn chú ý theo dõi và đọc thật kỹ đoạn văn bản tiếng Trung HSK online bên dưới nhé.

Luyện tập kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK online bài 1

Đoạn văn bản tiếng Trung HSK online mới nhất hôm nay ngày 26/3/2021 được trình bày chi tiết ở bên dưới.

一名70岁的男子死亡,而其他几人在呼吸机上存活了几个月。

肉毒杆菌是人类已知的最致命的毒素,是由肉毒梭菌细菌在低氧条件下产生的。肉毒杆菌毒素是通过细菌或其孢子在其中存活的食物摄入的,然后生长并产生毒素。

症状通常在食用食物后12到36个小时内出现。它们包括胃痛,疲劳,肌肉疼痛,视力模糊,口干,吞咽和说话困难以及眼睑下垂。患者可能会因呼吸肌麻痹甚至死亡而导致呼吸衰竭。

除最近的病例外,越南在过去的三十年中没有记录到任何肉毒杆菌中毒事件。

两名越南非法入境者被诊断出患有Covid-19

2021年3月25日晚,在海丰市北部的Vinmec Hai Phong国际医院被隔离,当时一名来医院的妇女被诊断出患有Covid-19。

周五早上,两名越南妇女通过南部海岸非法返回家园,被确认为Covid-19病患者。
他们俩都是25岁,他们是乘坐一艘渔船从柬埔寨回到越南的,该船周一抵达富国岛。

当天,他们中的一个人乘船从岛上到达大陆,然后乘公共汽车去HCMC,另一人则通过Vietjet VJ458航班飞往河内,然后乘坐私家车前往附近的海防市。

根据目前的大流行预防措施,任何通过官方边境关口进入越南的人都将被隔离。

来HCMC的一个人在FV医院进行了健康检查,并在星期四被确认患有新的冠状病毒,而另一个人在周三在Vinmec Hai Phong医院进行了检查,第二天也被确认为阳性。

卫生部已将它们列为社区病例。

卫生当局已发布紧急公告,寻找已前往这些妇女去过的地方的人以及乘坐VJ458航班的乘客。

这对二人结束了HCMC的42个清洁日和Hai Phong市的34个清洁日的连胜。

到目前为止,越南已记录了2581例Covid-19病例,其中1603例是社区传播的。

越南Covid疫苗人体试验副科学大臣,获得第二枪

科技部副部长范从达(Pham Cong Tac)。

科学与技术部副部长​​范聪塔克(Pham Cong Tac)将获得第二剂纳米柯瓦克斯(Nanocovax),这是Covid-19土生土长的疫苗,他自愿为其进行了人体试验。
他是2月26日开始的560名志愿者之一。

Tac收到了Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC生产的疫苗的第一枪后,表示自己感觉“正常且没有副作用”。

他告诉VnExpress:“注射后我的血液检查结果表明抗体浓度很高。”

“我决定(自愿),因为我对该国的科学家充满信心。”

他说,除非有其他人同意,否则通常会保密有关自愿参加药物试验的志愿者的个人信息。因此,他无法透露冠状病毒工作队负责人副总理武·杜克·达姆(Vu Duc Dam)是否也得到了批准。 Nanocovax射击。

副总理在他收到第一枪时就和他在一起。

科学,技术和培训管理局副局长Nguyen Ngo Quang表示,该疫苗已成功在志愿者中产生了大量抗体,并已证明对突变菌株也有效。

第二阶段将使研究人员能够了解具有免疫原性的Nanocovax的精确性。根据国家研究道德委员会的说法,第二阶段的志愿者可能包括65岁及以上的人群以及患有非严重基础疾病(例如高血压和糖尿病)的人群。

该疫苗有望在五月份进入人体试验的第三阶段,并在第三季度末完成,比原定计划提前三个月。

Tac说,预计Nanocovax将在第三季度获得生产许可。

Phiên âm tiếng Trung online kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK bài 1

Phiên âm tiếng Trung HSK online cho bài giảng Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 1

Yī míng 70 suì de nánzǐ sǐwáng, ér qítā jǐ rén zài hūxī jīshàng cúnhuóle jǐ gè yuè.

Ròu dú gǎn jūn shì rénlèi yǐ zhī de zuì zhìmìng de dúsù, shì yóu ròu dú suō jùn xìjùn zài dī yǎng tiáojiàn xià chǎnshēng de. Ròu dú gǎnjùn dúsù shì tōngguò xìjùn huò qí bāozǐ zài qízhōng cúnhuó de shíwù shè rù de, ránhòu shēngzhǎng bìng chǎnshēng dúsù.

Zhèngzhuàng tōngcháng zài shíyòng shíwù hòu 12 dào 36 gè xiǎoshí nèi chūxiàn. Tāmen bāokuò wèitòng, píláo, jīròu téngtòng, shìlì móhú, kǒu gān, tūnyàn hé shuōhuà kùnnán yǐjí yǎnjiǎn xiàchuí. Huànzhě kěnéng huì yīn hūxī jī mábì shènzhì sǐwáng ér dǎozhì hūxī shuāijié.

Chú zuìjìn de bìnglì wài, yuènán zài guòqù de sānshí nián zhōng méiyǒu jìlù dào rènhé ròu dú gǎn jūn zhòngdú shìjiàn.

Liǎng míng yuènán fēifǎ rùjìng zhě bèi zhěnduàn chū huàn yǒu Covid-19

2021 nián 3 yuè 25 rì wǎn, zài hǎi fēng shì běibù de Vinmec Hai Phong guójì yīyuàn bèi gélí, dāngshí yī míng lái yīyuàn de fùnǚ bèi zhěnduàn chū huàn yǒu Covid-19.

Zhōu wǔ zǎoshang, liǎng míng yuènán fùnǚ tōngguò nánbù hǎi’àn fēifǎ fǎnhuí jiāyuán, bèi quèrèn wéi Covid-19 bìng huànzhě.
Tāmen liǎ dōu shì 25 suì, tāmen shì chéngzuò yī sōu yúchuán cóng jiǎnpǔzhài huí dào yuènán de, gāi chuán zhōuyī dǐdá fùguó dǎo.

Dàngtiān, tāmen zhōng de yīgèrén chéng chuán cóng dǎo shàng dàodá dàlù, ránhòu chénggōnggòng qìchē qù HCMC, lìng yīrén zé tōngguò Vietjet VJ458 hángbān fēi wǎng hénèi, ránhòu chéngzuò sījiā chē qiánwǎng fùjìn dì hǎifáng shì.

Gēnjù mùqián de dà liúxíng yùfáng cuòshī, rènhé tōngguò guānfāng biānjìng guānkǒu jìnrù yuènán de rén dōu jiāng bèi gélí.

Lái HCMC de yīgè rén zài FV yīyuàn jìnxíngle jiànkāng jiǎnchá, bìng zài xīngqísì bèi quèrèn huàn yǒu xīn de guānzhuàng bìngdú, ér lìng yīgè rén zài zhōusān zài Vinmec Hai Phong yīyuàn jìnxíngle jiǎnchá, dì èr tiān yě bèi quèrèn wéi yángxìng.

Wèishēng bù yǐ jiāng tāmen liè wèi shèqū bìnglì.

Wèishēng dāngjú yǐ fābù jǐnjí gōnggào, xúnzhǎo yǐ qiánwǎng zhèxiē fùnǚ qùguò dì dìfāng de rén yǐjí chéngzuò VJ458 hángbān de chéngkè.

Zhè duì èr rén jiéshùle HCMC de 42 gè qīngjié rì hé Hai Phong shì de 34 gè qīngjié rì de lián shèng.

Dào mùqián wéizhǐ, yuènán yǐ jìlùle 2581 lì Covid-19 bìnglì, qízhōng 1603 lì shì shèqū chuánbò de.

Yuènán Covid yìmiáo réntǐ shìyàn fù kēxué dàchén, huòdé dì èr qiāng

kējì bù fù bùzhǎng fàncóngdá (Pham Cong Tac).

Kēxué yǔ jìshù bù fù bùzhǎng​​fàn cōng tǎ kè (Pham Cong Tac) jiāng huòdé dì èr jì nàmǐ kē wǎ kè sī (Nanocovax), zhè shì Covid-19 tǔshēngtǔzhǎng de yìmiáo, tā zìyuàn wéi qí jìnxíngle réntǐ shìyàn.
Tā shì 2 yuè 26 rì kāishǐ de 560 míng zhìyuàn zhě zhī yī.

Tac shōu dàole Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC shēngchǎn de yìmiáo de dì yī qiāng hòu, biǎoshì zìjǐ gǎnjué “zhèngcháng qiě méiyǒu fùzuòyòng”.

Tā gàosù VnExpress:“Zhùshè hòu wǒ de xiěyè jiǎnchá jiéguǒ biǎomíng kàngtǐ nóngdù hěn gāo.”

“Wǒ juédìng (zìyuàn), yīnwèi wǒ duì gāi guó de kēxuéjiā chōngmǎn xìnxīn.”

Tā shuō, chúfēi yǒu qítā rén tóngyì, fǒuzé tōngcháng huì bǎomì yǒuguān zìyuàn cānjiā yàowù shìyàn de zhìyuàn zhě de gè rén xìnxī. Yīncǐ, tā wúfǎ tòulù guānzhuàng bìngdú gōngzuò duì fùzé rén fù zǒnglǐ wǔ·dù kè·dá mǔ (Vu Duc Dam) shìfǒu yě dédàole pīzhǔn. Nanocovax shèjí.

Fù zǒnglǐ zài tā shōu dào dì yī qiāng shí jiù hé tā zài yīqǐ.

Kēxué, jìshù hé péixùn guǎnlǐ jú fù júzhǎng Nguyen Ngo Quang biǎoshì, gāi yìmiáo yǐ chéng gōng zài zhìyuàn zhě zhōng chǎnshēngle dàliàng kàngtǐ, bìng yǐ zhèngmíng duì túbiàn jūnzhū yě yǒuxiào.

Dì èr jiēduàn jiāng shǐ yánjiū rényuán nénggòu liǎojiě jùyǒu miǎnyì yuán xìng de Nanocovax de jīngquè xìng. Gēnjù guójiā yánjiū dàodé wěiyuánhuì de shuōfǎ, dì èr jiēduàn de zhìyuàn zhě kěnéng bāokuò 65 suì jí yǐshàng de rénqún yǐjí huàn yǒu fēi yánzhòng jīchǔ jíbìng (lìrú gāo xiěyā hé tángniàobìng) de rénqún.

Gāi yìmiáo yǒuwàng zài wǔ yuèfèn jìnrù réntǐ shìyàn de dì sān jiēduàn, bìng zài dì sān jìdù mò wánchéng, bǐ yuán dìng jìhuà tíqián sān gè yuè.

Tac shuō, yùjì Nanocovax jiàng zài dì sān jìdù huòdé shēngchǎn xǔkě.

Phiên dịch tiếng Trung bài tập kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK bài 1

Bản phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt bài giảng Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 1

Một người đàn ông 70 tuổi đã chết, trong khi một số người khác sống sót nhờ máy thở trong nhiều tháng sau đó.

Botulinum, loại độc tố chết người nhất mà con người từng biết, được tạo ra bởi vi khuẩn Clostridium botulinum trong điều kiện thiếu oxy. Độc tố botulinum được tiêu hóa qua thức ăn mà vi khuẩn hoặc bào tử của chúng tồn tại, sau đó phát triển và tạo ra độc tố.

Các triệu chứng thường xuất hiện trong vòng 12 đến 36 giờ sau khi tiêu thụ thức ăn. Chúng bao gồm đau bụng, mệt mỏi, đau cơ, mờ mắt, khô miệng, khó nuốt và nói và sụp mí mắt. Bệnh nhân có thể bị suy hô hấp do các cơ hô hấp bị tê liệt, thậm chí tử vong.

Ngoại trừ các trường hợp gần đây, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc botulinum nào trong 3 thập kỷ qua.

Hai người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp được chẩn đoán nhiễm Covid-19

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng ở phía Bắc thành phố Hải Phòng bị cách ly vào cuối ngày 25/3/2021 sau khi một phụ nữ đến khám tại bệnh viện được chẩn đoán mắc bệnh Covid-19.

Hai phụ nữ Việt Nam trở về nhà bất hợp pháp qua bờ biển phía nam đã được xác nhận là bệnh nhân Covid-19 vào sáng thứ Sáu.
Cả hai người, 25 tuổi, trở về Việt Nam từ Campuchia trên một tàu cá đến đảo Phú Quốc hôm thứ Hai.

Cùng ngày, một người đi tàu từ đảo vào đất liền trước khi đón xe khách vào TP HCM, người còn lại bay ra Hà Nội bằng chuyến bay VJ458 của Vietjet trước khi đi ô tô riêng về thành phố Hải Phòng gần đó.

Theo các biện pháp phòng chống đại dịch hiện nay, bất kỳ ai nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu chính thức sẽ bị kiểm dịch.

Một người đến TP HCM kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện FV và được xác nhận dương tính với coronavirus mới vào thứ Năm trong khi người còn lại làm xét nghiệm tại Bệnh viện Vinmec Hải Phòng vào thứ Tư và cũng được xác nhận dương tính vào ngày hôm sau.

Bộ Y tế đã liệt kê họ vào danh sách các trường hợp cộng đồng.

Cơ quan y tế đã ra thông báo khẩn về việc tìm kiếm những người đã đến thăm những địa điểm mà những phụ nữ này đã đến cũng như các hành khách trên chuyến bay VJ458.

Bộ đôi này đã kết thúc chuỗi 42 ngày sạch lưới cho TP HCM và 34 ngày sạch lưới cho TP Hải Phòng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 2.581 ca nhiễm Covid-19 và 1.603 ca ​​trong số đó là lây truyền từ cộng đồng.

Thứ trưởng Khoa học Việt Nam thử nghiệm vắc xin Covid trên người, để tiêm mũi thứ 2

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc sẽ tiêm mũi thứ hai Nanocovax, vắc xin Covid-19 bản địa do ông tình nguyện thử nghiệm trên người.
Anh ấy là một trong số 560 tình nguyện viên trong cuộc thử nghiệm bắt đầu vào ngày 26 tháng Hai.

Sau khi tiêm mũi vắc-xin đầu tiên do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen sản xuất, ông Tác cho biết ông cảm thấy “bình thường và không có tác dụng phụ”.

“Kết quả xét nghiệm máu của tôi sau khi tiêm cho thấy nồng độ kháng thể rất cao”, anh nói với VnExpress.

“Tôi quyết định [tình nguyện] vì tôi rất tin tưởng vào các nhà khoa học của đất nước.”

Theo quy định, thông tin cá nhân về các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm thuốc trên người được giữ bí mật trừ khi họ có thỏa thuận khác, ông nói thêm, do đó ông không thể tiết lộ liệu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người đứng đầu lực lượng phòng chống virus coronavirus, cũng đã Bắn nanocovax.

Phó Thủ tướng đã ở bên anh ta khi anh ta nhận được phát súng đầu tiên.

Ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, cho biết vắc xin này đã thành công trong việc tạo ra một lượng lớn kháng thể ở người tình nguyện và đã chứng minh được hiệu quả chống lại các chủng đột biến.

Giai đoạn thứ hai sẽ cho phép các nhà nghiên cứu xem Nanocovax sinh miễn dịch chính xác như thế nào. Tình nguyện viên trong giai đoạn thứ hai có thể bao gồm những người từ 65 tuổi trở lên và những người mắc các bệnh cơ bản không nghiêm trọng như tăng huyết áp và tiểu đường, theo Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu Quốc gia.

Loại vắc-xin này dự kiến ​​sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm thứ ba trên người vào tháng 5 và hoàn thành vào cuối quý III, sớm hơn dự kiến ​​ba tháng.

Ông Tac cho biết Nanocovax dự kiến ​​sẽ được cấp phép sản xuất trong quý III.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài tập hôm nay lớp Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 1, các bạn còn thêm câu hỏi nào cần được giải đáp thì hãy đăng lên diễn đàn học tiếng Trung online ChineMaster Quận 10 nhé. Các thầy cô giáo tiếng Trung ChineMaster sẽ nhiệt tình hỗ trợ bạn giải đáp trực tuyến hoàn toàn miễn phí.