Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 2

Trung tâm học tiếng Trung uy tín tại Quận 10 ChineMaster TP HCM là địa chỉ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp và luyện thi HSK(K) cực kỳ uy tín và chất lượng

0
923
Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 2 - Địa chỉ học tiếng Trung Quận 10 ChineMaster Cơ sở 2- Tài liệu học tiếng Trung Quận 10 Thầy Vũ ChineMaster TP HCM - Giáo trình học tiếng Trung tại Quận 10
Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 2 - Địa chỉ học tiếng Trung Quận 10 ChineMaster Cơ sở 2- Tài liệu học tiếng Trung Quận 10 Thầy Vũ ChineMaster TP HCM - Giáo trình học tiếng Trung tại Quận 10
Đánh giá post

Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM Sài Gòn Thầy Vũ

Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 2 được áp dụng giảng dạy tại Trung tâm tiếng Trung Quận 10 ChineMaster Cơ sở 2 trong thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) để giúp các bạn học viên nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK cũng như cải thiện tốt hơn khả năng dịch thuật văn bản tiếng Trung sang tiếng Việt. Đây là tài liệu giảng dạy trực tuyến dành cho các bạn học viên khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 4 đến HSK 6 trước khi tham gia kỳ thi chính thức của Viện Khổng Tử tổ chức hàng năm tại các điểm thi năng lực Hán ngữ quốc tế.

Nội dung bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ được chúng tôi chia sẻ lại trên kênh này và tất nhiên là hoàn toàn miễn phí rồi. Nguồn giáo trình giảng dạy các lớp tiếng Trung trực tuyến mà chúng tôi share với các bạn đều miễn phí. Bên cạnh những nguồn tài liệu học tiếng Trung miễn phí ra, Trung tâm tiếng Trung ChineMaster đang triển khai bán rất nhiều khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao được giảng dạy theo bộ giáo trình tiếng Trung 9 quyển do chính Th.S Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn. Hiện nay bộ giáo trình học tiếng Trung 9 quyển chỉ duy nhất được bày bán tại các shop bán sách của Hệ thống ChineMaster.

Hôm trước mình có chia sẻ với các bạn bài 1 trong chuỗi bài giảng giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM. Hôm nay mình chia sẻ thêm với các bạn bài giảng số 2 của Thầy Vũ vừa mới xuất bản trên website chính thức mang tên miền thương hiệu của ChineMaster.

Nội dung bài học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK để chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Trung HSK sắp tới do Viện Khổng Tử tổ chức tại trường Đại học Hà Nội nhé.

Tài liệu Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 2

Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay ngày 27 tháng 3 năm 2021 chuyên đề luyện tập dịch thuật tiếng Trung HSK online như sau:

Tài liệu học tiếng Trung giao tiếp online ChineMaster Quận 10

部对HCMC小巴建议保持冷淡

由一家私营公司运营的小巴,在HCMC的1区试点,为游客提供服务。

交通部已告知HCMC,应审查运营公共小巴计划的“可行性”,并提供有关该提案的更多详细信息。
在最近的通讯中,它告诉纽约市,一旦任务完成,它将把计划提交给政府批准。

今年2月,纽约市提交了一份提案,表示希望在道路狭窄的普通公交车上使用12-17个座位的小巴。

这是该部于2020年7月否决了在工业和居民区以及主要交通点的六条路线上运行小巴的计划之后的第二次尝试。

当时它曾表示,小巴不符合2008年《道路交通法》的规定,该规定要求公共汽车必须至少有17个座位。

在这两个建议中,该市表示,在5,000条街道中,超过3,400条的宽度不到7米,这使得它们对于现有的公交车来说太窄了。

在附近没有公共交通工具的情况下,人们被迫依靠私家车,以及近年来基于应用程序的摩托车出租车和汽车。

它在二月份的提案中表示,由于小巴的尺寸,小巴可以在住宅,工业区和地方提供运输,而尚未开发。

它说,小巴还可以载人往返地铁站和汽车站。

根据其交通部的数据,纽约市希望到2025年,公共交通在通勤者中所占的比例为15%,到2030年达到25%,而目前这一比例仅为9.2%。

到2022年,它希望拥有30条与1号线地铁站相连的小巴路线,最近已将其完工推迟到明年,以及其第一条快速公交线将在2023年开始运营。

自2018年以来,由于缺乏赞助,该公司不得不反复暂停公交服务。原来的136条路线中只剩下128条。

根据官方数据,2012年有3.05亿乘客使用了公共汽车,但在2014-18年度,这一数字每年稳定下降6.6%。

在2019年,它急剧下降了13%,降至2.296亿。

相比之下,乘车公司在2016年仅接待2060万人,但在2019年接待了1.91亿人。

副总理获得越南Covid-19疫苗第二枪

全国Covid-19特遣队负责人Vu Duc Dam副总理周五接受了越南制造的Nanocovax疫苗的第二枪。
按照程序,他在射击后等待30分钟进行医疗监视,然后与其他志愿者交谈。

科学技术部副部长​​范聪达(Pham Cong Tac)随副总理作为志愿者参加了该疫苗的人体试验。

两位官员都于2月26日收到了第一枪。

副总理武·杜克·达姆(Vu Duc Dam)于2021年3月26日在河内进行了人类试验,这是他的第二张Nonacovax疫苗。

军医大学主任杜奎特说,第二枪之后,将重新评估抗体产生的安全性和有效性及其抗病毒能力。他说,这些条件在第一次射击后就得到了满足。

他补充说:“ Nanocovax疫苗对英国变种有效。”

Quyet还说,越南可以将Nanocovax的功效与世界卫生组织(WHO)批准的阿斯利康疫苗的功效进行比较,如果比较有利,则可以获得国际许可。

他对越南将在9月底前获得商业上可行的疫苗充满信心。

3月24日,联合国儿童基金会宣布,由于生产延误,通过Covax分发Covid-19疫苗的计划交付给所有国家的计划也将推迟,并对数量进行审查和调整。

越南现在将在下个月接受811,200剂阿斯利康疫苗。根据所有参与国之间可用剂量的公平比例分配,该数量小于先前宣布的首次发货数量。根据制造商提供的初步信息,目标是在5月底之前,在操作和供应方面受到限制的情况下,向越南交付总计4,176,000剂。

Phiên âm tiếng Trung bài giảng trực tuyến ChineMaster Quận 10

Bù duì HCMC xiǎo bā jiànyì bǎochí lěngdàn

yóu yījiā sīyíng gōngsī yùnyíng de xiǎo bā, zài HCMC de 1 qū shìdiǎn, wèi yóukè tígōng fúwù.

Jiāotōng bù yǐ gàozhī HCMC, yīng shěnchá yùnyíng gōnggòng xiǎo bā jìhuà de “kěxíng xìng”, bìng tígōng yǒuguān gāi tí’àn de gèng duō xiángxì xìnxī.
Zài zuìjìn de tōngxùn zhōng, tā gàosù niǔyuē shì, yīdàn rènwù wánchéng, tā jiāng bǎ jìhuà tíjiāo gěi zhèngfǔ pīzhǔn.

Jīnnián 2 yuè, niǔyuē shì tíjiāole yī fèn tí’àn, biǎoshì xīwàng zài dàolù xiázhǎi de pǔtōng gōngjiāo chē shàng shǐyòng 12-17 gè zuòwèi de xiǎo bā.

Zhè shì gāi bù yú 2020 nián 7 yuè fǒujuéle zài gōngyè hé jūmín qū yǐjí zhǔyào jiāotōng diǎn de liùtiáo lùxiàn shàng yùnxíng xiǎo bā de jìhuà zhīhòu de dì èr cì chángshì.

Dāngshí tā céng biǎoshì, xiǎo bā bù fúhé 2008 nián “dàolù jiāotōng fǎ” de guīdìng, gāi guīdìng yāoqiú gōnggòng qìchē bìxū zhìshǎo yǒu 17 gè zuòwèi.

Zài zhè liǎng gè jiànyì zhōng, gāi shì biǎoshì, zài 5,000 tiáo jiēdào zhōng, chāoguò 3,400 tiáo de kuāndù bù dào 7 mǐ, zhè shǐdé tāmen duìyú xiàn yǒu de gōngjiāo chē lái shuō tài zhǎile.

Zài fùjìn méiyǒu gōnggòng jiāotōng gōngjù de qíngkuàng xià, rénmen bèi pò yīkào sījiā chē, yǐjí jìnnián lái jīyú yìngyòng chéngxù de mótuō chē chūzū chē hé qìchē.

Tā zài èr yuèfèn de tí’àn zhōng biǎoshì, yóuyú xiǎo bā de chǐcùn, xiǎo bā kěyǐ zài zhùzhái, gōngyè qū hé dìfāng tígōng yùnshū, ér shàngwèi kāifā.

Tā shuō, xiǎo bā hái kěyǐ zài rén wǎngfǎn dìtiě zhàn hé qìchē zhàn.

Gēnjù qí jiāotōng bù de shùjù, niǔyuē shì xīwàng dào 2025 nián, gōnggòng jiāotōng zài tōngqín zhě zhōng suǒ zhàn de bǐlì wèi 15%, dào 2030 nián dádào 25%, ér mùqián zhè yī bǐlì jǐn wèi 9.2%.

Dào 2022 nián, tā xīwàng yǒngyǒu 30 tiáo yǔ 1 hào xiàn dìtiě zhàn xiānglián de xiǎo bā lùxiàn, zuìjìn yǐ jiāng qí wángōng tuīchí dào míngnián, yǐjí qí dì yī tiáo kuàisù gōngjiāo xiàn jiàng zài 2023 nián kāishǐ yùnyíng.

Zì 2018 nián yǐlái, yóuyú quēfá zànzhù, gāi gōngsī bùdé bù fǎnfù zàntíng gōngjiāo fúwù. Yuánlái de 136 tiáo lùxiàn zhōng zhǐ shèng xià 128 tiáo.

Gēnjù guānfāng shùjù,2012 nián yǒu 3.05 Yì chéngkè shǐyòngle gōnggòng qìchē, dàn zài 2014-18 niándù, zhè yī shǔ zì měinián wěndìng xiàjiàng 6.6%.

Zài 2019 nián, tā jíjù xiàjiàngle 13%, jiàng zhì 2.296 Yì.

Xiāng bǐ zhī xià, chéng chē gōngsī zài 2016 nián jǐn jiēdài 2060 wàn rén, dàn zài 2019 nián jiēdàile 1.91 Yì rén.

Fù zǒnglǐ huòdé yuènán Covid-19 yìmiáo dì èr qiāng

quánguó Covid-19 tè qiǎn duì fùzé rén Vu Duc Dam fù zǒnglǐ zhōu wǔ jiēshòule yuènán zhìzào de Nanocovax yìmiáo de dì èr qiāng.
Ànzhào chéngxù, tā zài shèjí hòu děngdài 30 fēnzhōng jìnxíng yīliáo jiānshì, ránhòu yǔ qítā zhìyuàn zhě jiāotán.

Kēxué jìshù bù fù bùzhǎng​​fàncōngdá (Pham Cong Tac) suí fù zǒnglǐ zuòwéi zhìyuàn zhě cānjiāle gāi yìmiáo de réntǐ shìyàn.

Liǎng wèi guānyuán dōu yú 2 yuè 26 rì shōu dàole dì yī qiāng.

Fù zǒnglǐ wǔ·dù kè·dá mǔ (Vu Duc Dam) yú 2021 nián 3 yuè 26 rì zài hénèi jìnxíngle rénlèi shìyàn, zhè shì tā de dì èr zhāng Nonacovax yìmiáo.

Jūnyī dàxué zhǔrèn dù kuí tè shuō, dì èr qiāng zhīhòu, jiāng chóngxīn pínggū kàngtǐ chǎnshēng de ānquán xìng hé yǒuxiào xìng jí qí kàng bìngdú nénglì. Tā shuō, zhèxiē tiáojiàn zài dì yī cì shèjí hòu jiù dédàole mǎnzú.

Tā bǔchōng shuō:“Nanocovax yìmiáo duì yīngguó biànzhǒng yǒuxiào.”

Quyet hái shuō, yuènán kěyǐ jiāng Nanocovax de gōngxiào yǔ shìjiè wèishēng zǔzhī (WHO) pīzhǔn dì ā sī lìkāng yìmiáo de gōngxiào jìnxíng bǐjiào, rúguǒ bǐjiào yǒulì, zé kěyǐ huòdé guójì xǔkě.

Tā duì yuènán jiàng zài 9 yuèdǐ qián huòdé shāngyè shàng kěxíng de yìmiáo chōngmǎn xìnxīn.

3 Yuè 24 rì, liánhéguó értóng jījīn huì xuānbù, yóuyú shēngchǎn yánwù, tōngguò Covax fēnfā Covid-19 yìmiáo de jìhuà jiāofù gěi suǒyǒu guójiā de jìhuà yě jiāng tuīchí, bìng duì shùliàng jìnxíng shěnchá hé tiáozhěng.

Yuènán xiànzài jiàng zàixià gè yuè jiēshòu 811,200 jì ā sī lìkāng yìmiáo. Gēnjù suǒyǒu cānyù guózhī jiān kěyòng jìliàng de gōngpíng bǐlì fēnpèi, gāi shùliàng xiǎoyú xiānqián xuānbù de shǒucì fā huò shùliàng. Gēnjù zhìzào shāng tígōng de chūbù xìnxī, mùbiāo shì zài 5 yuèdǐ zhīqián, zài cāozuò hé gōngyìng fāngmiàn shòudào xiànzhì de qíngkuàng xià, xiàng yuènán jiāofù zǒngjì 4,176,000 jì.

Phiên dịch tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung Quận 10

Bộ vẫn thờ ơ với đề xuất xe buýt nhỏ của TP.HCM

Một chiếc xe buýt nhỏ do một công ty tư nhân vận hành theo đề án thí điểm tại quận 1, TP HCM để phục vụ khách du lịch.

Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu TP.HCM xem xét tính “khả thi” của kế hoạch vận hành xe buýt nhỏ công cộng và cung cấp thêm thông tin chi tiết về đề xuất này.
Trong một cuộc giao tiếp gần đây, họ nói với thành phố rằng họ sẽ đệ trình kế hoạch lên chính phủ để phê duyệt sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

Vào tháng 2, thành phố đã đệ trình một đề xuất nói rằng họ muốn vận hành xe buýt nhỏ từ 12-17 chỗ ngồi trên những con đường quá hẹp đối với xe buýt thông thường.

Đây là nỗ lực thứ hai sau khi vào tháng 7 năm 2020, Bộ từ chối kế hoạch vận hành xe buýt nhỏ trên sáu tuyến đường trong các khu công nghiệp, dân cư và các điểm giao thông chính.

Khi đó, có ý kiến ​​cho rằng xe buýt nhỏ không tuân thủ quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định xe buýt phải có ít nhất 17 chỗ ngồi.

Trong cả hai đề xuất, thành phố cho biết trong số 5.000 đường phố, hơn 3.400 đường phố có chiều rộng dưới 7 mét, khiến chúng quá hẹp đối với xe buýt hiện có.

Không có phương tiện giao thông công cộng trong khu phố của họ, mọi người buộc phải dựa vào phương tiện cá nhân, và trong những năm gần đây, xe ôm và xe hơi dựa trên ứng dụng.

Trong đề xuất hồi tháng 2, họ cho biết xe buýt nhỏ có thể cung cấp phương tiện di chuyển trong các khu dân cư và khu công nghiệp và những nơi chưa đến hạn phát triển nhờ vào kích thước của chúng.

Xe buýt nhỏ cũng có thể chở mọi người đến và đi từ các trạm tàu ​​điện ngầm và xe buýt, nó nói.

Thành phố muốn giao thông công cộng chiếm 15% số người đi lại vào năm 2025 và 25% vào năm 2030, tăng từ chỉ 9,2% hiện nay, theo Bộ Giao thông Vận tải.

Đến năm 2022, họ muốn có 30 tuyến xe buýt nhỏ liên kết với các ga trên tuyến tàu điện ngầm số 1, việc hoàn thành gần đây đã được lùi lại vào năm sau và tuyến xe buýt nhanh đầu tiên sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2023.

Kể từ năm 2018, hãng đã phải liên tục đình chỉ các dịch vụ xe buýt do không có người bảo trợ. Hiện chỉ còn 128 trong số 136 tuyến đường ban đầu của nó.

Theo số liệu chính thức, 305 triệu hành khách đã sử dụng xe buýt trong năm 2012, nhưng con số này đã giảm đều đặn 6,6% mỗi năm trong giai đoạn 2014-18.

Vào năm 2019, nó đã giảm 13% xuống 229,6 triệu USD.

Nếu ngược lại, các công ty gọi xe chỉ chở 20,6 triệu người vào năm 2016 nhưng đến năm 2019 là 191 triệu người.

Phó Thủ tướng tiêm mũi thứ hai vắc xin Covid-19 của Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Covid-19 của quốc gia, đã nhận được mũi tiêm thứ hai của vắc xin Nanocovax sản xuất tại Việt Nam hôm thứ Sáu.
Theo quy trình, anh ấy đợi 30 phút để theo dõi y tế sau khi chụp và sau đó nói chuyện với các tình nguyện viên khác.

Cùng đi với Phó Thủ tướng trong vai trò tình nguyện viên trong quá trình thử nghiệm vắc xin trên người có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc.

Cả hai quan chức đã nhận được những phát súng đầu tiên của họ vào ngày 26 tháng Hai.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bắn Nonacovax lần thứ hai trong khuôn khổ quá trình thử nghiệm trên người tại Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021.

Ông Đỗ Quyết, Giám đốc Đại học Quân y cho biết, sau khi tiêm mũi 2 sẽ đánh giá lại tính an toàn, hiệu quả của việc tạo kháng thể và khả năng kháng virus. Những tiêu chí này đã được đáp ứng sau lần chụp đầu tiên, ông nói.

Ông nói thêm: “Vắc xin Nanocovax có hiệu quả chống lại biến thể của Vương quốc Anh.

Ông Quyết cũng cho biết, Việt Nam có thể so sánh hiệu quả của Nanocovax với vắc xin AstraZeneca đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt, cấp phép quốc tế nếu việc so sánh thuận lợi.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ có vắc xin thương mại vào cuối tháng 9.

Vào ngày 24 tháng 3, UNICEF đã thông báo rằng do sự chậm trễ trong sản xuất, việc phân phối vắc xin Covid-19 thông qua Covax, việc giao hàng dự kiến ​​cho tất cả các quốc gia cũng sẽ bị hoãn lại và số lượng được xem xét và điều chỉnh.

Việt Nam hiện sẽ nhận được 811.200 liều vắc xin AstraZeneca vào tháng tới. Số lượng này, dựa trên sự phân bổ công bằng theo tỷ lệ liều lượng có sẵn giữa tất cả các quốc gia tham gia, nhỏ hơn so với thông báo trước đây cho lô hàng đầu tiên. Dựa trên thông tin ban đầu mà nhà sản xuất chia sẻ, mục tiêu là đến cuối tháng 5 sẽ giao tổng cộng 4.176.000 liều cho Việt Nam, trong khi chờ xử lý các hạn chế về nguồn cung và vận hành.

Trên đây là nội dung bài giảng hôm nay lớp học tiếng Trung HSK online chuyên đề Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 TP HCM bài 2, bạn nào còn thêm câu hỏi nào thì hãy đăng câu hỏi lên diễn đàn học tiếng Trung Quận 10 TP HCM để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.