Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Bài 8

Tự học tiếng Trung với Tuyển tập Bài giảng video chọn lọc của Thầy Nguyễn Minh Vũ - ChineMaster

0
1682
5/5 - (2 bình chọn)

Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề Online miễn phí

Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cho người mới bắt đầu  Xin chào mừng các bạn học viên trực tuyến đến với lớp học tiếng trung giao tiếp cơ bản miễn phí của chúng ta ngày hôm nay. Trung tâm tiếng Trung ChineMaster mỗi ngày sẽ mang đến cho các bạn một bài học cực kì hiệu quả và bổ ích, giúp các bạn có thể giao tiếp và thực hành tiếng Trung một cách tốt nhất và nhanh nhất.

Hôm nay chúng ta sẽ đến với Bài 8 Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề với chủ đề là 为市民们送牛奶 (Giao sữa cho người dân thành phố) phần 2. Rất thú vị phải không nào! Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần nội dung chính của bài học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay.

A:你的朋友在哪儿工作? Nǐ de péngyǒu zài nǎ’er gōngzuò?

B:他为一家电脑公司工作。Tā wéi yījiā diànnǎo gōngsī gōngzuò.

A:他主要做什么? Tā zhǔyào zuò shénme?

B:他的工作是向各地销售电脑。Tā de gōngzuò shì xiàng gèdì xiāoshòu diànnǎo.

A:他带电脑去吗?Tā dài diànnǎo qù ma?

B:有时候他带一些样品去。 Yǒu shíhòu tā dài yīxiē yàngpǐn qù

A:带样品干什么? Dài yàngpǐn gànshénme?

B: 向人们介绍他们公司的新产品替公司作宣传。Xiàng rénmen jièshào tāmen gōngsī de xīn chǎnpǐn tì gōngsī zuò xuānchuán.

A: 他们的生意怎么样?Tāmen de shēngyì zěnme yàng?

B:他说现在生意不错,他们在中国有一家分公司。Tā shuō xiànzài shēngyì bùcuò, tāmen zài zhōngguó yǒu yījiā fēn gōngsī.

A: 在中国的时候,他怎么跟公司联系?Zài zhōngguó de shíhòu, tā zěnme gēn gōngsī liánxì?

B:他常常往公司发传真。 Tā chángcháng wǎng gōngsī fā chuánzhēn.

Tiếp theo chúng mình cùng xem nội dung bài khóa của bài học hôm nay nhé:

为市民们送牛奶

小张从农村到城里打工,工作不太好找,他好容易才找到一份为市民送牛奶的工作。有些市民向送奶公司预订了一个月的牛奶,公司就让送奶工每天往市民家里送奶。现在埔城里人都住楼房,所以小张每天都要往楼上爬。刚从这边的楼下来,又要往那边的楼上爬。这样的工作比较简单,但是挺辛苦。不过小张年轻,爬这一点儿楼他不感到累。

每个月月底,他还要一家一家地到这些市民家里去,替公司把预订下个月牛奶的钱收上来。他们公司也为市民送别的东西。现在的人都很忙,有些人没有时间上街买东西,那么就可以给他们公司打电话预订,说明要买的东西,牌子和数量。公司就替他们去把东西买来,并且为他们送到家。东西送到家以后才付钱。一般打了电话以后,第二天就能送到。市民们感到很方便,觉得这个办法不错。当然东西会贵一点儿,但这是应该的,因为别人为你送到了家。这个办法还增加了很多工作的机会,使很多人有了工作。

Wèi shìmínmen sòng niúnǎi

Xiǎo zhāng cóng nóngcūn dào chéng lǐ dǎgōng, gōngzuò bù tài hǎo zhǎo, tā hǎo róngyì cái zhǎodào yī fèn wèi shìmín sòng niúnǎi de gōngzuò. Yǒuxiē shìmín xiàng sòng nǎi gōngsī yùdìngle yīgè yuè de niúnǎi, gōngsī jiù ràng sòng nǎi gōng měitiān wǎng shìmín jiālǐ sòng nǎi. Xiànzài bù chéng lǐ rén dōu zhù lóufáng, suǒyǐ xiǎo zhāng měitiān dū yào wǎng lóu shàng pá. Gāng cóng zhè biān de lóu xiàlái, yòu yào wǎng nà biān de lóu shàng pá. Zhèyàng de gōngzuò bǐjiào jiǎndān, dànshì tǐng xīnkǔ. Bùguò xiǎo zhāng niánqīng, pá zhè yīdiǎn er lóu tā bù gǎndào lèi.

Měi gè yuè yuèdǐ, tā hái yào yījiā yì jiā de dào zhèxiē shìmín jiālǐ qù, tì gōngsī bǎ yùdìng xià gè yuè niúnǎi de qián shōu shànglái. Tāmen gōngsī yě wèi shìmín sòngbié de dōngxī. Xiànzài de rén dōu hěn máng, yǒ
én méiyǒu shíjiān shàng jiē mǎi dōngxī, nàme jiù kěyǐ gěi tāmen gōngsī dǎ diànhuà yùdìng, shuōmíng yāomǎi de dōngxī, páizi hé shùliàng. Gōngsī jiù tì tāmen qù bǎ dōngxī mǎi lái, bìngqiě wèi tāmen sòng dàojiā. Dōngxī sòng dàojiā yǐhòu cái fù qián. Yībān dǎle diànhuà yǐhòu, dì èr tiān jiù néng sòng dào. Shìmínmen gǎndào hěn fāngbiàn, juédé zhège bànfǎ bùcuò. Dāngrán dōngxī huì guì yīdiǎn er, dàn zhè shì yīnggāi de, yīnwèi biérén wéi nǐ sòng dàole jiā. Zhège bànfǎ hái zēngjiāle hěnduō gōngzuò de jīhuì, shǐ hěnduō rén yǒule gōngzuò.

Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề hôm nay của chúng ta rất quan trọng, mình hi vọng các bạn sẽ cố gắng ghi chép bài vở thật cẩn thận nhé. Để học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn,các bạn có thể tham khảo thêm một số video bài giảng sau nhé:

Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề online tại nhà

Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề trực tuyến trên SKYPE

Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề trên kênh Youtube


Vậy là hôm nay chúng ta đã kết thúc xong nội dung bài giảng số 8 rồi. Thời gian trôi nhanh quá phải không các bạn. Nhưng không sao, Thầy Vũ còn tiếp tục lên lớp với chúng ta trong những bài giảng tiếp theo nữa mà. Hẹn gặp lại các bạn học viên trực tuyến vào các bài giảng tiếp theo nhé.

Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chính là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta nếu như bạn đang tìm kiếm một nguồn tài liệu học tiếng Trung chất lượng nhất dành cho người mới bắt đầu.