Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4

Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 tiếp tục chuỗi giáo án bài giảng trực tuyến Thầy Vũ hướng dẫn học viên gõ tiếng Trung online trên máy tính windows và máy tính macbook mac os thông qua bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Bạn nào chưa cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì hãy download sogou ở ngay link bên dưới.

0
430
Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4, hướng dẫn gõ tiếng trung trên máy tính windows, cách gõ tiếng trung trên máy tính, cài đặt bộ gõ tiếng trung cho máy tính, Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng trung trên máy tính chi tiết.
Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4, hướng dẫn gõ tiếng trung trên máy tính windows, cách gõ tiếng trung trên máy tính, cài đặt bộ gõ tiếng trung cho máy tính, Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng trung trên máy tính chi tiết.
5/5 - (1 bình chọn)

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 ChineMaster

Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 tiếp tục chuỗi giáo án bài giảng trực tuyến Thầy Vũ hướng dẫn học viên gõ tiếng Trung online trên máy tính windows và máy tính macbook mac os thông qua bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Bạn nào chưa cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì hãy download sogou ở ngay link bên dưới.

Download sogou

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

Các bạn học viên chưa làm bài tập 1 đến bài tập 3 của bài giảng hôm trước thì làm luôn trong link bên dưới nhé.

Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1

Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 2

Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 3

Trong quá trình sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính để gõ tiếng Trung mà các bạn gặp bất kỳ câu hỏi nào thì hãy liên hệ ngay Thầy Vũ trong forum tiếng Trung diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Thầy Vũ hỗ trợ trực tuyến cho tất cả các bạn học viên trung tâm tiếng Trung chinemaster.com và các bạn thành viên forum tiếng Trung.

Diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org

Bên dưới là nội dung chi tiết bài tập luyện Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 Thầy Vũ thiết kế cho các bạn học viên và thành viên của diễn đàn tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7

Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 2

在冠状病毒大流行之后,观众已经回到电影院,并且在门票和爆米花上的花费比以往任何时候都多。

然而,在今年的最后几个月,缺乏稳定的影院上映将给该行业带来沉重压力。由于拥有大量现金储备,AMC 应该能够摆脱这种缺乏内容的局面。

“你需要你的干粉来防止任何类型的干扰,”汉德勒说。 “我认为他们可以在目前的资产负债表上一瘸一拐地走很多年。”

好莱坞的制作已经回升,发布日历将在 2023 年及以后有所改善。

根据 B. Riley Securities 高级分析师 Eric Wold 的估计,目前,2023 年的票房总票房预计将达到 95 亿美元左右。相比之下,2019 年的票房达到 114 亿美元。

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

他说:“我认为 AMC 的前景是积极的,有可能在 2024 年恢复到大流行前的票房。”

谷歌将 Truth Social 添加到 Play 商店后,特朗普 SPAC 股价上涨。

谷歌将唐纳德特朗普的 Truth Social 应用程序添加到其 Play 商店,使其可在 Android 手机上使用。

消息传出后,准备让特朗普的媒体公司上市的 Digital World Acquisition Corp. 的股价大涨。

由于面临法律和财务障碍,DWAC 试图推迟合并。

该平台此前因内容审核问题而被禁止进入 Play 商店。谷歌表示,该应用违反了其审核用户生成内容的政策。

“应用程序可以在 Google Play 上分发,只要它们符合我们的开发者指南,包括有效审核用户生成的内容和删除令人反感的帖子(例如煽动暴力的帖子)的要求,”谷歌发言人说。

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

据谷歌称,Truth Social 已同意执行内容审核政策,其中包括删除或阻止发布煽动暴力帖子的用户。

在数百名支持者袭击美国国会大厦后,推特于 2021 年 1 月禁止特朗普,“因为有进一步煽动暴力的风险”。这一行动促使特朗普创建了 Truth Social。

现在,美国 44% 的使用 Android 的智能手机用户可以使用 Truth Social。在应用程序被取消限制之前,Android 用户必须在他们的手机网络浏览器上访问 Truth Social,或者通过另一个网站“侧载”它。

该应用程序已在 Apple 的 App Store 上提供。在应用经过大幅修改以符合 Google 的政策后,Google 于 9 月将类似于 Truth Social 的平台 Parler 恢复到 Play 商店。

CNBC 已经联系了 DWAC 和特朗普媒体和技术集团。

这一消息是在所谓的空白支票公司 DWAC 进一步推动一项推迟与特朗普媒体合并的投票之后发布的。由首席执行官帕特里克奥兰多领导的 DWAC 迄今未能获得必要的 65% 股东以延长合并截止日期。如果延期未获批准,DWAC 将于 12 月 8 日清算。

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

合并面临法律和财务方面的障碍。合并完成后,DWAC 的私人投资者将向特朗普媒体提供 10 亿美元。

但其中至少有 1.38 亿美元被提取,该公司将地址转移到 UPS 商店。

DWAC-特朗普媒体交易是司法部调查潜在证券违规行为的主题,以便在去年秋天合并公告之前两家公司之间进行讨论。

特朗普在 2021 年 1 月 6 日因推文被禁止访问 Twitter 后创立了 Truth Social,当时他的追随者冲进美国国会大厦,以暴力企图阻止国会确认乔·拜登在总统大选中获胜。

上周,在埃隆·马斯克 (Elon Musk) 恢复收购 Twitter 的交易后,DWAC 的股价下跌了一段距离,特朗普在 Twitter 拥有约 8000 万粉丝。

马斯克曾表示,他会让特朗普重返推特。特朗普在 Truth Social 上有大约 400 万粉丝。

与此同时,特朗普媒体内部的举报人威廉威尔克森向美国证券交易委员会提供了内部文件。

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

他向监管机构提出申诉,指控证券违规。

“无论如何,这家公司将会破产,”威尔克森最近告诉迈阿密先驱报。 “我认为该公司不会获得美国证券交易委员会的批准。”

DWAC 还警告说,进一步损害特朗普的声誉可能会危及该公司。

正在考虑在 2024 年再次竞选总统的特朗普正面临联邦刑事调查,调查他是否在离开白宫后非法保存和藏匿敏感的国家安全文件。

周三收于 15.96 美元的 DWAC 股价今年迄今已下跌约 69%。

Bên dưới là phần chú thích phiên âm cho bài tập Thầy Vũ hướng dẫn học viên luyện tập Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 được thiết kế vào ngày 13 tháng 10 năm 2022 trên website của trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung uy tín chất lượng TOP 1 Việt Nam ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

Zài guānzhuàng bìngdú dà liúxíng zhīhòu, guānzhòng yǐjīng huí dào diànyǐngyuàn, bìngqiě zài ménpiào hé bào mǐhuā shàng de huāfèi bǐ yǐwǎng rènhé shíhòu dōu duō.

Rán’ér, zài jīnnián de zuìhòu jǐ gè yuè, quēfá wěndìng de yǐngyuàn shàngyìng jiāng gěi gāi hángyè dài lái chénzhòng yālì. Yóuyú yǒngyǒu dàliàng xiànjīn chúbèi,AMC yīnggāi nénggòu bǎituō zhè zhǒng quēfá nèiróng de júmiàn.

“Nǐ xūyào nǐ de gānfěn lái fángzhǐ rènhé lèixíng de gānrǎo,” hàn dé lēi shuō. “Wǒ rènwéi tāmen kěyǐ zài mùqián de zīchǎn fùzhài biǎo shàng yī qué yī guǎi de zǒu hěnduō nián.”

Hǎoláiwù de zhìzuò yǐjīng huíshēng, fābù rìlì jiàng zài 2023 nián jí yǐhòu yǒu suǒ gǎishàn.

Gēnjù B. Riley Securities gāojí fēnxī shī Eric Wold de gūjì, mùqián,2023 nián de piàofáng zǒng piàofáng yùjì jiāng dádào 95 yì měiyuán zuǒyòu. Xiāng bǐ zhī xià,2019 nián de piàofáng dádào 114 yì měiyuán.

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

Tā shuō:“Wǒ rènwéi AMC de qiánjǐng shì jījí de, yǒu kěnéng zài 2024 nián huīfù dào dà liúxíng qián de piàofáng.”

Gǔgē jiāng Truth Social tiānjiā dào Play shāngdiàn hòu, tè lǎng pǔ SPAC gǔjià shàngzhǎng.

Gǔgē jiāng tángnàdé tè lǎng pǔ de Truth Social yìngyòng chéngxù tiānjiā dào qí Play shāngdiàn, shǐ qí kě zài Android shǒujī shàng shǐyòng.

Xiāoxī chuán chū hòu, zhǔnbèi ràng tè lǎng pǔ de méitǐ gōngsī shàngshì de Digital World Acquisition Corp. De gǔjià dà zhǎng.

Yóuyú miànlín fǎlǜ hé cáiwù zhàng’ài,DWAC shìtú tuīchí hébìng.

Gāi píngtái cǐqián yīn nèiróng shěnhé wèntí ér bèi jìnzhǐ jìnrù Play shāngdiàn. Gǔgē biǎoshì, gāi yìngyòng wéifǎnle qí shěnhé yònghù shēngchéng nèiróng de zhèngcè.

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

“Yìngyòng chéngxù kěyǐ zài Google Play shàng fēnfā, zhǐyào tāmen fúhé wǒmen de kāifā zhě zhǐnán, bāokuò yǒuxiào shěnhé yònghù shēngchéng de nèiróng hé shānchú lìng rén fǎngǎn de tiězi (lìrú shāndòng bàolì de tiězi) de yāoqiú,” gǔgē fāyán rén shuō.

Jù gǔgē chēng,Truth Social yǐ tóngyì zhíxíng nèiróng shěnhé zhèngcè, qízhōng bāokuò shānchú huò zǔzhǐ fābù shāndòng bàolì tiězi de yònghù.

Zài shù bǎi míng zhīchí zhě xíjí měiguó guóhuì dàshà hòu, tuī tè yú 2021 nián 1 yuè jìnzhǐ tè lǎng pǔ,“yīnwèi yǒu jìnyībù shāndòng bàolì de fēngxiǎn”. Zhè yī xíngdòng cùshǐ tè lǎng pǔ chuàngjiànle Truth Social.

Xiànzài, měiguó 44% de shǐyòng Android de zhìnéng shǒujī yònghù kěyǐ shǐyòng Truth Social. Zài yìngyòng chéngxù bèi qǔxiāo xiànzhì zhīqián,Android yònghù bìxū zài tāmen de shǒujī wǎngluò liúlǎn qì shàng fǎngwèn Truth Social, huòzhě tōngguò lìng yīgè wǎngzhàn “cè zài” tā.

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

Gāi yìngyòng chéngxù yǐ zài Apple de App Store shàng tígōng. Zài yìngyòng jīng guo dàfú xiūgǎi yǐ fúhé Google de zhèngcè hòu,Google yú 9 yuè jiāng lèisì yú Truth Social de píngtái Parler huīfù dào Play shāngdiàn.

CNBC yǐjīng liánxìle DWAC hé tè lǎng pǔ méitǐ hé jìshù jítuán.

Zhè yī xiāoxī shì zài suǒwèi de kòngbái zhīpiào gōngsī DWAC jìnyībù tuīdòng yī xiàng tuīchí yǔ tè lǎng pǔ méitǐ hébìng de tóupiào zhīhòu fābù de. Yóu shǒuxí zhíxíng guān pàtèlǐkè àolánduō lǐngdǎo de DWAC qìjīn wèi néng huòdé bìyào de 65% gǔdōng yǐ yáncháng hébìng jiézhǐ rìqí. Rúguǒ yánqí wèi huò pīzhǔn,DWAC jiāng yú 12 yuè 8 rì qīngsuàn.

Hébìng miànlín fǎlǜ hé cáiwù fāngmiàn de zhàng’ài. Hébìng wánchéng hòu,DWAC de sīrén tóuzī zhě jiāng xiàng tè lǎng pǔ méitǐ tígōng 10 yì měiyuán.

Dàn qízhōng zhìshǎo yǒu 1.38 Yì měiyuán bèi tíqǔ, gāi gōngsī jiāng dìzhǐ zhuǎnyí dào UPS shāngdiàn.

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

DWAC-tè lǎng pǔ méitǐ jiāoyì shì sīfǎ bù diàochá qiánzài zhèngquàn wéiguī xíngwéi de zhǔtí, yǐbiàn zài qùnián qiūtiān hébìng gōnggào zhīqián liǎng jiā gōngsī zhī jiān jìnxíng tǎolùn.

Tè lǎng pǔ zài 2021 nián 1 yuè 6 rì yīn tuī wén bèi jìnzhǐ fǎngwèn Twitter hòu chuànglìle Truth Social, dāngshí tā de zhuīsuí zhě chōng jìn měiguó guóhuì dàshà, yǐ bàolì qìtú zǔzhǐ guóhuì quèrèn qiáo·bài dēng zài zǒngtǒng dàxuǎn zhōng huòshèng.

Shàng zhōu, zài āi lóng·mǎ sīkè (Elon Musk) huīfù shōugòu Twitter de jiāoyì hòu,DWAC de gǔjià xiàdiéle yīduàn jùlí, tè lǎng pǔ zài Twitter yǒngyǒu yuē 8000 wàn fěnsī.

Mǎ sīkè céng biǎoshì, tā huì ràng tè lǎng pǔ chóng fǎn tuī tè. Tè lǎng pǔ zài Truth Social shàng yǒu dàyuē 400 wàn fěnsī.

Yǔ cǐ tóngshí, tè lǎng pǔ méitǐ nèibù de jǔbào rén wēilián wēi ěr kè sēn xiàng měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì tígōngle nèibù wénjiàn.

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

Tā xiàng jiānguǎn jīgòu tíchū shēnsù, zhǐkòng zhèngquàn wéiguī.

“Wúlùn rúhé, zhè jiā gōngsī jiāng huì pòchǎn,” wēi ěr kè sēn zuìjìn gàosù mài’āmì xiānqū bào. “Wǒ rènwéi gāi gōngsī bù huì huòdé měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì de pīzhǔn.”

DWAC hái jǐnggào shuō, jìnyībù sǔnhài tè lǎng pǔ de shēngyù kěnéng huì wéijí gāi gōngsī.

Zhèngzài kǎolǜ zài 2024 nián zàicì jìngxuǎn zǒngtǒng de tè lǎng pǔ zhèng miànlín liánbāng xíngshì diàochá, diàochá tā shìfǒu zài líkāi báigōng hòu fēifǎ bǎocún hé cángnì mǐngǎn de guójiā ānquán wénjiàn.

Zhōusān shōu yú 15.96 Měiyuán de DWAC gǔjià jīnnián qìjīn yǐ xiàdié yuē 69%.

Bên dưới là phần giải nghĩa tiếng Việt của bài tập luyện Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 được Thầy Vũ thiết kế rất tỉ mỉ và tường tận. Các bạn hãy xem và tham khảo nhé.

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

Khán giả đã quay trở lại rạp chiếu phim sau đại dịch coronavirus và chi tiêu nhiều hơn bao giờ hết cho vé và bỏng ngô.

Tuy nhiên, việc thiếu các suất chiếu rạp đều đặn sẽ đè nặng lên ngành trong những tháng cuối năm. AMC sẽ có thể giải quyết tình trạng thiếu nội dung này vì có kho dự trữ tiền mặt đáng kể.

Handler nói: “Bạn cần bột khô của mình để đề phòng bất kỳ loại gián đoạn nào. “Tôi nghĩ rằng họ có thể khập khiễng trong nhiều năm với bảng cân đối kế toán hiện tại của họ.”

Quá trình sản xuất của Hollywood đã được đẩy mạnh trở lại và lịch phát hành sẽ được cải thiện vào năm 2023 và hơn thế nữa.

Hiện tại, phòng vé năm 2023 dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 9,5 tỷ USD tổng doanh thu bán vé, theo ước tính từ Eric Wold, nhà phân tích cấp cao của B. Riley Securities. Để so sánh, doanh thu phòng vé năm 2019 đạt 11,4 tỷ USD.

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

“Tôi nghĩ triển vọng của AMC là tích cực với tiềm năng trở lại phòng vé trước đại dịch vào năm 2024,” anh nói.

Cổ phiếu SPAC của Trump tăng vọt sau khi Google thêm Truth Social vào Play Store.

Google đã thêm ứng dụng Xã hội Sự thật của Donald Trump vào Cửa hàng Play của mình, cung cấp ứng dụng này trên điện thoại Android.

Cổ phiếu của Digital World Acquisition Corp., công ty chuẩn bị đưa công ty truyền thông của Trump ra công chúng, đã tăng vọt sau tin tức này.

DWAC đã tìm cách trì hoãn việc sáp nhập vì nó gặp phải những trở ngại về pháp lý và tài chính.

Nền tảng này trước đó đã bị cấm tham gia Cửa hàng Play vì những lo ngại về việc kiểm duyệt nội dung. Google cho biết ứng dụng này đã vi phạm chính sách kiểm duyệt nội dung do người dùng tạo.

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

“Các ứng dụng có thể được phân phối trên Google Play miễn là chúng tuân thủ các nguyên tắc dành cho nhà phát triển của chúng tôi, bao gồm cả yêu cầu kiểm duyệt hiệu quả nội dung do người dùng tạo và xóa các bài đăng phản cảm, chẳng hạn như những bài kích động bạo lực”, phát ngôn viên của Google cho biết.

Theo Google, Truth Social đã đồng ý thực thi các chính sách kiểm duyệt nội dung, bao gồm xóa hoặc chặn người dùng xuất bản các bài đăng kích động bạo lực.

Twitter đã cấm Trump vào tháng 1 năm 2021 “do nguy cơ kích động bạo lực hơn nữa”, sau khi hàng trăm người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol của Hoa Kỳ. Hành động đó đã thúc đẩy Trump tạo ra Truth Social.

Truth Social hiện có sẵn cho 44% người dùng điện thoại thông minh ở Hoa Kỳ sử dụng Android. Trước khi ứng dụng không bị cấm, người dùng Android phải truy cập vào Truth Social trên trình duyệt web trên điện thoại của họ hoặc bằng cách “truyền tải” nó thông qua một trang web khác.

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

Ứng dụng đã có sẵn trên App Store của Apple. Google đã khôi phục Parler, một nền tảng tương tự như Truth Social, cho Cửa hàng Play vào tháng 9 sau khi ứng dụng được sửa đổi đáng kể để tuân thủ các chính sách của Google.

CNBC đã liên hệ với DWAC và Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump.

Tin tức được đưa ra vài ngày sau khi DWAC, một công ty được gọi là séc trống, tiếp tục thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu để trì hoãn việc sáp nhập với Trump Media. DWAC, do Giám đốc điều hành Patrick Orlando lãnh đạo, cho đến nay đã không thể thu hút được 65% cổ đông cần thiết để gia hạn thời hạn sáp nhập. DWAC được thiết lập để thanh lý vào ngày 8 tháng 12 nếu một phần mở rộng không được chấp thuận.

Việc sáp nhập đã gặp phải những trở ngại, cả về pháp lý và tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân của DWAC đã được ấn định để cung cấp 1 tỷ đô la cho Trump Media sau khi hoàn tất việc sáp nhập.

Nhưng ít nhất 138 triệu đô la trong số tiền đó đã được rút ra, và công ty đã chuyển địa chỉ của mình đến một Cửa hàng UPS.

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

Thỏa thuận DWAC-Trump Media là chủ đề của cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về các vi phạm chứng khoán tiềm ẩn đối với các cuộc thảo luận giữa hai công ty trước thông báo sáp nhập vào mùa thu năm ngoái.

Trump thành lập Truth Social sau khi ông bị cấm đăng trên Twitter về các tweet của mình vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi những người theo dõi ông xông vào Điện Capitol của Hoa Kỳ trong một nỗ lực bạo lực nhằm ngăn Quốc hội xác nhận chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống.

Cổ phiếu của DWAC đã giảm giá vào tuần trước sau khi Elon Musk hồi sinh thương vụ mua Twitter, nơi Trump có khoảng 80 triệu người theo dõi.

Musk đã nói rằng ông sẽ để Trump trở lại trên Twitter. Trump có khoảng 4 triệu người theo dõi trên Truth Social.

Trong khi đó, một người tố giác từ bên trong Trump Media, William Wilkerson, đã cung cấp cho SEC các tài liệu nội bộ.

Ông đã đệ đơn khiếu nại lên cơ quan quản lý, cáo buộc vi phạm chứng khoán.

Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài bản.

“Bằng cách này hay cách khác, công ty này sẽ phá sản,” Wilkerson gần đây nói với Miami Herald. “Tôi không nghĩ rằng công ty sẽ được SEC chấp thuận.”

DWAC cũng đã cảnh báo rằng tổn hại thêm đối với danh tiếng của Trump có thể khiến công ty bị ảnh hưởng.

Trump, người đang xem xét một cuộc tranh cử tổng thống khác vào năm 2024, đang phải đối mặt với một cuộc điều tra tội phạm liên bang về việc liệu ông có lưu giữ và lưu trữ bất hợp pháp các tài liệu an ninh quốc gia nhạy cảm sau khi ông rời Nhà Trắng hay không.

Cổ phiếu của DWAC, đóng cửa hôm thứ Tư ở mức 15,96 đô la, đã giảm khoảng 69% cho đến nay trong năm nay.

Vậy là chúng ta đã luyện tập xong phần Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 bài giảng Thầy Vũ thiết kế hôm nay rồi.

Bạn nào cần hỏi gì thêm trong quá trình luyện tập theo giáo án Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 này thì hãy đăng câu hỏi vào chuyên mục hỏi đáp của forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

Bây giờ Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng hướng dẫn Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 4 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.