Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 là bài giảng mới nhất hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Thầy Vũ trên website của trung tâm tiếng Trung chinemaster.com Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

0
692
Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11, khóa học tiếng trung cơ bản từ đầu, khóa học tiếng trung giao tiếp, khóa học tiếng trung uy tín tại hà nội, khóa học tiếng trung cho người mới Thầy Vũ giảng dạy theo sách giáo trình chuẩn ChineMaster độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.
Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11, khóa học tiếng trung cơ bản từ đầu, khóa học tiếng trung giao tiếp, khóa học tiếng trung uy tín tại hà nội, khóa học tiếng trung cho người mới Thầy Vũ giảng dạy theo sách giáo trình chuẩn ChineMaster độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.
5/5 - (1 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 là bài giảng mới nhất hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Thầy Vũ trên website của trung tâm tiếng Trung chinemaster.com Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Trong giáo án giảng dạy tiếng Trung uy tín chât lượng này Thầy Vũ tiếp tục chia sẻ thêm với các bạn những kiến thức về ngữ pháp tiếng Trung ứng dụng thực tế trong giao tiếp hàng ngày và hàng loạt từ vựng tiếng Trung theo chủ đề.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ lên sóng livestream trên kênh youtube học tiếng Trung online miễn phí uy tín chất lượng của trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung giao tiếp online chinemaster.com và hoctiengtrungonline.com ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Các bạn hãy chú ý theo dõi và bám sát tiến độ đi bài trên lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 nhé. Chỗ nào các bạn chưa hiểu bài thì cần nhanh chóng giơ tay phát biểu trên lớp nhé. Hoặc là các bạn đăng ngay câu hỏi thắc mắc vào trong forum tiếng Trung diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org để các thầy cô giáo ChineMaster vào hỗ trợ bạn nhanh nhất.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Trước hết việc đầu tiên quan trọng nhất là các bạn cần ôn tập lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp HSK sơ cấp cùng với các từ vựng tiếng Trung HSK 1 đến HSK 3 trong bộ sách giáo trình chuẩn ChineMaster của Tác giả Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi HSK cấp 9 điểm cao.

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 1

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 2

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu Bài 3

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu Bài 4

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 6

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 10

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

Bạn nào chưa cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính thì hãy download sogou pinyin về máy tính ở ngay bên dưới nhé.

Download sogou pinyin

Bây giờ chúng ta sẽ cùng Thầy Vũ làm các bài tập nâng cao kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK sơ cấp HSK trung cấp HSK cao cấp HSK 9 cấp và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7

Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 2

Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 1

Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 2

Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

他告诉 CNN Business:“如果通胀率在本十年末一直保持在更高的水平,那么 4.7% 的规则可能需要调整。” “由于结果仍有疑问,我建议人们采用更保守的提款率,也许是 4.5%,直到这一切都解决了。”

正如您所看到的,金融专家们对于最佳提款率没有普遍共识,以确保您不会用完钱,但退休后也有良好的生活水平。

使用任何一种策略,您的投资组合中可能只有 1 美元或 500 万美元。 “这就像飓风中的不确定锥,”注册理财规划师玛丽亚当说。 “每年你都会犯一定的错误。”

摩根大通最近的一项分析发现,将 4% 规则应用于自 1928 年以来的 30 年滚动历史期间,投资者最终在大约四分之一的时间内获得的资金数额是他们开始时的五倍。

“如果投资者的目标是留下遗产,这可能是一个积极的结果。如果在此过程中牺牲生活方式以保持相对于投资组合随时间推移的表现而言较低的支出,这可能是一个糟糕的结果,”该银行的报告称。

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

亚当发现,人们要么没有拿出足够多的钱(如果有的话),要么只是轻率地假设每年 10% 的提款策略是一个好策略。 (事实并非如此,她指出。)

对于她的客户,她每年都会根据市场表现和其他因素重新计算他​​们的提款率。但对于那些没有与顾问一起工作的人,她建议让事情变得非常简单。

她说:“我从未见过有人以每年 5% 的利率破产(未根据通货膨胀进行调整)。”

一般来说,她认为 4% 的规则是一个公平的护栏,防止人们只接受他们的感受。但她不建议总是根据通货膨胀进行调整。

“我对这 4% 的数字和其他任何数字一样感到满意——只是不要不看就被通货膨胀推高。如果今年通货膨胀率上升 10%,而市场下跌,我不会试图将你的支出保持在相同的 [通货膨胀调整后] 水平。”

亚当说,最终使您的退休生活在财务上安全的不是您提取 3%、4% 还是 5%。

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

这取决于您是否使用您可以支配的杠杆来减少您为了支付费用而耗尽您的投资组合的需要。

这可能意味着,例如,稍晚退休、在退休时兼职工作、将社会保障推迟到 70 岁或缩小房屋规模。

因此,她补充说,不要对提款率问题过于担心。 “如果你活了 30 岁,[你可以纠正]如果你花太多的时间。”

该汽车公司周二表示,本田和韩国电池制造商 LG Energy Solutions 正在投资 35 亿美元在俄亥俄州南部建立一家合资电池工厂。

确切的位置尚未公布,但预计将雇用 2,200 名员工的工厂将位于哥伦布西南部的费耶特县。本田没有说明它将出资 35 亿美元中的多少。

本田已经在该州的各种制造工厂雇佣了近 11,000 名员工。

电池厂的建设预计将于明年初开始,并应于 2024 年底完成。

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

据本田称,锂离子电池单元的生产计划在建设完成大约一年后在工厂开始。

本田在公告中表示,本田和 LG 最终预计将在该工厂投资 44 亿美元。

本田最近透露了其下一代电动 SUV 本田 Prologue 的设计。

这款 SUV 以及本田及其 Acura 豪华品牌即将推出的其他电动汽车将基于通用汽车的工程设计,并将使用通用汽车的 Ultium 电池组。

但在费耶特县新工厂生产的电池将专门用于本田,并将用于本田自己设计的其他未来电动汽车。这些车辆将于 2026 年开始销售。

本田还将再投资 7 亿美元,对俄亥俄州的三个现有工厂进行改造,以准备生产电动汽车和电动汽车的主要部件。

本田的马里斯维尔汽车厂、东自由汽车厂和安娜发动机厂将发生变化。据本田称,在这些工厂增加电动汽车生产,还将继续生产内燃机汽车一段时间,将增加约 300 个工作岗位。

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

这些变化将使安娜发动机厂能够生产电池盒。在马里斯维尔工厂,来自费耶特县电池工厂的电池将安装在安娜制造的电池盒中。

完成的电池组将被安装在马里斯维尔和东利伯蒂的电动汽车中。

本田表示,计划到 2040 年在包括美国在内的主要市场仅销售电动汽车。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK sơ cấp HSK trung cấp HSK cao cấp HSK 9 cấp và kèm theo bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu của bài giảng Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 các bạn xem bên dưới.

Tā gàosù CNN Business:“Rúguǒ tōngzhàng lǜ zài běn shí niánmò yīzhí bǎochí zài gèng gāo de shuǐpíng, nàme 4.7% De guīzé kěnéng xūyào tiáozhěng.” “Yóuyú jiéguǒ réng yǒu yíwèn, wǒ jiànyì rénmen cǎiyòng gēng bǎoshǒu de tí kuǎn lǜ, yěxǔ shì 4.5%, Zhídào zhè yīqiè dōu jiějuéle.”

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

Zhèngrú nín suǒ kàn dào de, jīnróng zhuānjiāmen duìyú zuì jiā tí kuǎn lǜ méiyǒu pǔbiàn gòngshì, yǐ quèbǎo nín bù huì yòng wán qián, dàn tuìxiū hòu yěyǒu liánghǎo de shēnghuó shuǐpíng.

Shǐyòng rènhé yī zhǒng cèlüè, nín de tóuzī zǔhé zhōng kěnéng zhǐyǒu 1 měiyuán huò 500 wàn měiyuán. “Zhè jiù xiàng jùfēng zhōng de bù quèdìng zhuī,” zhùcè lǐcái guīhuà shī mǎlìyàdāng shuō. “Měinián nǐ dūhuì fàn yīdìng de cuòwù.”

Mógēn dàtōng zuìjìn de yī xiàng fēnxī fāxiàn, jiāng 4% guīzé yìngyòng yú zì 1928 nián yǐlái de 30 nián gǔndòng lìshǐ qíjiān, tóuzī zhě zuìzhōng zài dàyuē sì fēn zhī yī de shíjiān nèi huòdé de zījīn shù’é shì tāmen kāishǐ shí de wǔ bèi.

“Rúguǒ tóuzī zhě de mùbiāo shì liú xià yíchǎn, zhè kěnéng shì yīgè jījí de jiéguǒ. Rúguǒ zài cǐ guòchéng zhōng xīshēng shēnghuó fāngshì yǐ bǎochí xiāngduìyú tóuzī zǔhé suí shíjiān tuīyí de biǎoxiàn ér yán jiào dī de zhīchū, zhè kěnéng shì yīgè zāogāo de jiéguǒ,” gāi yínháng de bàogào chēng.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

Yàdāng fāxiàn, rénmen yàome méiyǒu ná chū zúgòu duō de qián (rúguǒ yǒu de huà), yàome zhǐshì qīngshuài de jiǎshè měinián 10% de tí kuǎn cèlüè shì yīgè hǎo cèlüè. (Shìshí bìngfēi rúcǐ, tā zhǐchū.)

Duìyú tā de kèhù, tā měinián dūhuì gēnjù shìchǎng biǎoxiàn hé qítā yīnsù chóngxīn jìsuàn tā​​men de tí kuǎn lǜ. Dàn duì yú nàxiē méiyǒu yǔ gùwèn yīqǐ gōngzuò de rén, tā jiànyì ràng shìqíng biàn dé fēicháng jiǎndān.

Tā shuō:“Wǒ cóng wèi jiànguò yǒurén yǐ měinián 5% de lìlǜ pòchǎn (wèi gēnjù tōnghuò péngzhàng jìnxíng tiáozhěng).”

Yībān lái shuō, tā rènwéi 4% de guīzé shì yīgè gōngpíng de hùlán, fángzhǐ rénmen zhǐ jiēshòu tāmen de gǎnshòu. Dàn tā bùjiànyì zǒng shì gēnjù tōnghuò péngzhàng jìnxíng tiáozhěng.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

“Wǒ duì zhè 4% de shùzì hé qítā rènhé shùzì yīyàng gǎndào mǎnyì——zhǐshì bùyào bù kàn jiù bèi tōnghuò péngzhàng tuī gāo. Rúguǒ jīnnián tōnghuò péngzhàng lǜ shàngshēng 10%, ér shìchǎng xiàdié, wǒ bù huì shìtú jiāng nǐ de zhīchū bǎochí zài xiāngtóng de [tōnghuò péngzhàng tiáozhěng hòu] shuǐpíng.”

Yà dāng shuō, zuìzhōng shǐ nín de tuìxiū shēnghuó zài cáiwù shàng ānquán de bùshì nín tíqǔ 3%,4% háishì 5%.

Zhè qǔjué yú nín shìfǒu shǐyòng nín kěyǐ zhīpèi de gànggǎn lái jiǎnshǎo nín wèile zhīfù fèiyòng ér hào jìn nín de tóuzī zǔhé de xūyào.

Zhè kěnéng yìwèizhe, lìrú, shāo wǎn tuìxiū, zài tuìxiū shíjiānzhí gōngzuò, jiāng shèhuì bǎozhàng tuīchí dào 70 suì huò suōxiǎo fángwū guīmó.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

Yīncǐ, tā bǔchōng shuō, bùyào duì tí kuǎn lǜ wèntí guòyú dānxīn. “Rúguǒ nǐ huóle 30 suì,[nǐ kěyǐ jiūzhèng] rúguǒ nǐ huā tài duō de shíjiān.”

Gāi qìchē gōngsī zhōu’èr biǎoshì, běntián hé hánguó diànchí zhìzào shāng LG Energy Solutions zhèngzài tóuzī 35 yì měiyuán zài éhài’é zhōu nánbù jiànlì yījiā hézī diànchí gōngchǎng.

Quèqiè de wèizhì shàngwèi gōngbù, dàn yùjì jiāng gùyòng 2,200 míng yuángōng de gōngchǎng jiāng wèiyú gēlúnbù xīnán bù de fèi yé tè xiàn. Běntián méiyǒu shuōmíng tā jiāng chūzī 35 yì měiyuán zhōng de duōshǎo.

Běntián yǐjīng zài gāi zhōu de gè zhǒng zhìzào gōngchǎng gù yōng liǎo jìn 11,000 míng yuángōng.

Diànchí chǎng de jiànshè yùjì jiāng yú míngnián chū kāishǐ, bìng yīng yú 2024 niándǐ wánchéng.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

Jù běntián chēng, lǐ lízǐ diànchí dānyuán de shēngchǎn jìhuà zài jiànshè wánchéng dàyuē yī nián hòu zài gōngchǎng kāishǐ.

Běntián zài gōnggào zhōng biǎoshì, běntián hé LG zuìzhōng yùjì jiàng zài gāi gōngchǎng tóuzī 44 yì měiyuán.

Běntián zuìjìn tòulùle qí xià yīdài diàndòng SUV běntián Prologue de shèjì.

Zhè kuǎn SUV yǐjí běntián jí qí Acura háohuá pǐnpái jíjiāng tuīchū de qítā diàndòng qìchē jiāng jīyú tōngyòng qìchē de gōngchéng shèjì, bìng jiāng shǐyòng tōngyòng qìchē de Ultium diànchí zǔ.

Dàn zài fèi yé tè xiàn xīn gōngchǎng shēngchǎn de diànchí jiāng zhuānmén yòng yú běntián, bìng jiāng yòng yú běntián zìjǐ shèjì de qítā wèilái diàndòng qìchē. Zhèxiē chēliàng jiāng yú 2026 nián kāishǐ xiāoshòu.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

Běntián hái jiāng zài tóuzī 7 yì měiyuán, duì éhài’é zhōu de sān gè xiàn yǒu gōngchǎng jìnxíng gǎizào, yǐ zhǔnbèi shēngchǎn diàndòng qìchē hé diàndòng qìchē de zhǔyào bù jiàn.

Běntián de mǎ lǐsī wéi’ěr qìchē chǎng, dōng zìyóu qìchē chǎng hé ānnà fādòngjī chǎng jiāng fāshēng biànhuà. Jù běntián chēng, zài zhèxiē gōngchǎng zēngjiā diàndòng qìchē shēngchǎn, hái jiāng jìxù shēngchǎn nèiránjī qìchē yīduàn shí jiān, jiāng zēngjiā yuē 300 gè gōngzuò gǎngwèi.

Zhèxiē biànhuà jiāng shǐ ānnà fādòngjī chǎng nénggòu shēngchǎn diànchí hé. Zài mǎ lǐsī wéi’ěr gōngchǎng, láizì fèi yé tè xiàn diànchí gōngchǎng de diànchí jiāng ānzhuāng zài ānnà zhìzào de diànchí hé zhōng.

Wánchéng de diànchí zǔ jiāng bèi ānzhuāng zài mǎ lǐsī wéi’ěr hé dōng lì bó dì de diàndòng qìchē zhōng.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

Běntián biǎoshì, jìhuà dào 2040 nián zài bāokuò měiguó zài nèi de zhǔyào shìchǎng jǐn xiāoshòu diàndòng qìchē.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp HSK sơ cấp HSK trung cấp HSK cao cấp và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu của bài giảng khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chia sẻ trong phần bên dưới.

Ông nói với CNN Business: “Nếu lạm phát tiếp tục kéo dài đến cuối thập kỷ này ở mức cao hơn nhiều, quy tắc 4,7% có thể phải được điều chỉnh. “Vì kết quả vẫn còn đang nghi ngờ, tôi khuyên mọi người nên áp dụng tỷ lệ rút tiền thận trọng hơn, có lẽ là 4,5%, cho đến khi tất cả được giải quyết.”

Như bạn có thể thấy, không có sự nhất trí chung giữa các chuyên gia tài chính về tỷ lệ rút tiền tốt nhất để đảm bảo bạn không bị cạn tiền mà còn có mức sống tốt khi nghỉ hưu.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

Với bất kỳ chiến lược nào, bạn có thể chết với 1 đô la trong danh mục đầu tư của mình hoặc 5 triệu đô la. “Nó giống như hình nón của sự không chắc chắn trong một cơn bão”, nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận Mari Adam nói. “Mỗi năm bạn đều có một số lỗi nhất định.”

Một phân tích gần đây của JPMorgan cho thấy rằng việc áp dụng quy tắc 4% cho các giai đoạn lịch sử kéo dài 30 năm kể từ năm 1928, các nhà đầu tư đã kiếm được số tiền gấp 5 lần số tiền họ bắt đầu với khoảng một phần tư thời gian.

“Đây có thể là một kết quả tích cực nếu mục tiêu của nhà đầu tư là để lại di sản. Báo cáo của ngân hàng cho biết có thể sẽ là một kết quả tồi tệ nếu bạn phải hy sinh lối sống để tiếp tục chi tiêu ở mức thấp so với hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư theo thời gian.

Adam đã phát hiện ra rằng mọi người hoặc không rút ra gần đủ, nếu có, hoặc họ chỉ cho rằng chiến lược rút tiền 10% một năm là một chiến lược tốt. (Nó không phải, cô ấy lưu ý.)

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

Đối với khách hàng của mình, cô ấy tính toán lại tỷ lệ rút tiền của họ hàng năm dựa trên hiệu suất thị trường và các yếu tố khác. Nhưng đối với những người không làm việc với một cố vấn, cô ấy khuyên bạn nên giữ mọi thứ thật đơn giản.

“Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ ai phá vỡ mức 5% một năm (và không điều chỉnh theo lạm phát),” cô nói.

Nói chung, cô ấy nghĩ rằng quy tắc 4% là một rào cản công bằng chống lại những người chỉ lấy những gì họ cảm thấy thích. Nhưng cô ấy không khuyên bạn nên luôn luôn điều chỉnh theo lạm phát.

“Tôi cảm thấy thoải mái với 4% đó như bất kỳ con số nào khác – chỉ cần không làm tăng nó lên bởi lạm phát mà không cần xem xét. Nếu lạm phát tăng 10% trong năm nay và thị trường đi xuống, tôi sẽ không cố giữ mức chi tiêu của bạn ở cùng mức [đã điều chỉnh theo lạm phát]. ”

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

Adam nói, điều cuối cùng sẽ giúp bạn nghỉ hưu an toàn về mặt tài chính không phải là việc bạn rút 3%, 4% hay 5%.

Đó là việc bạn sử dụng đòn bẩy theo ý mình để giảm bớt nhu cầu tiêu hao danh mục đầu tư của mình chỉ để trang trải chi phí.

Điều đó có thể có nghĩa là, ví dụ, nghỉ hưu muộn hơn một chút, làm việc bán thời gian khi nghỉ hưu, trì hoãn An sinh xã hội cho đến khi 70 tuổi hoặc thu hẹp diện tích nhà của bạn.

Vì vậy, cô ấy nói thêm, đừng đổ mồ hôi câu hỏi về tỷ lệ rút tiền quá nhiều. “Nếu bạn sống được 30 năm, [bạn có thể sửa lại] nếu bạn mất quá nhiều thời gian trong một năm.”

Honda và nhà sản xuất pin Hàn Quốc LG Energy Solutions đang đầu tư 3,5 tỷ USD để xây dựng một nhà máy sản xuất pin liên doanh ở miền nam Ohio, công ty ô tô này cho biết hôm thứ Ba.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

Vị trí chính xác chưa được công bố nhưng nhà máy, dự kiến ​​sử dụng 2.200 người, sẽ ở Fayette County, phía tây nam Columbus. Honda không cho biết họ sẽ đóng góp bao nhiêu trong số 3,5 tỷ USD.

Honda đã sử dụng gần 11.000 nhân viên tại các cơ sở sản xuất khác nhau của mình trong bang.

Việc xây dựng nhà máy pin dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào đầu năm tới và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024.

Theo Honda, quá trình sản xuất tế bào pin Lithium-ion dự kiến ​​sẽ bắt đầu tại nhà máy khoảng một năm sau khi quá trình xây dựng hoàn thành.

Honda và LG cuối cùng dự kiến ​​sẽ đầu tư tổng cộng 4,4 tỷ USD vào cơ sở này, Honda cho biết trong thông báo của mình.

Honda gần đây đã tiết lộ thiết kế của chiếc SUV điện tiếp theo của mình, Honda Prologue.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

Chiếc SUV đó, cũng như các loại xe điện sắp ra mắt khác của Honda và thương hiệu xe sang Acura, sẽ dựa trên kỹ thuật của General Motors và sẽ sử dụng bộ pin Ultium của GM.

Nhưng pin đang được sản xuất tại nhà máy mới ở Fayette County sẽ dành riêng cho Honda và sẽ dùng cho các loại xe điện khác trong tương lai theo thiết kế của chính Honda. Những chiếc xe này sẽ bắt đầu được bán vào năm 2026.

Honda cũng sẽ đầu tư thêm 700 triệu USD để thay đổi ba nhà máy hiện có ở Ohio để chuẩn bị sản xuất xe điện và các thành phần chính cho xe điện.

Các thay đổi sẽ được thực hiện đối với Nhà máy Ô tô Honda’s Marysville, Nhà máy Ô tô East Liberty và Nhà máy Động cơ Anna. Theo Honda, việc bổ sung sản xuất xe điện tại các nhà máy này, cũng sẽ tiếp tục sản xuất xe chạy bằng động cơ đốt trong một thời gian nữa, sẽ tạo thêm khoảng 300 việc làm.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 Thầy Vũ chủ nhiệm lớp.

Những thay đổi này sẽ cho phép Nhà máy động cơ Anna sản xuất hộp đựng pin. Tại nhà máy Marysville, các tế bào pin từ nhà máy sản xuất pin Fayette County sẽ được lắp vào các hộp pin sản xuất tại Anna.

Các gói pin hoàn thiện sẽ được đưa vào các xe điện được chế tạo ở cả Marysville và East Liberty.

Honda cho biết họ có kế hoạch chỉ bán xe điện tại các thị trường lớn, bao gồm cả Hoa Kỳ, vào năm 2040.

Vậy là vừa rồi Thầy Vũ đã trang bị toàn bộ kiến thức của bài giảng lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 cho các bạn học viên rồi.

Thầy Vũ sẽ kết thúc giáo án bài giảng khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 11 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.