Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1

Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 là bài giảng trực tuyến đầu tiên của khóa học gõ tiếng Trung online trên máy tính windows và macbook mac os dành cho các bạn học viên muốn nâng cao vốn từ vựng tiếng Trung theo chủ đề, từ đó phục vụ tốt hơn nhu cầu làm việc và đạt được mục tiêu học tập trong thời gian ngắn.

0
1117
Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng trung trên máy tính và gõ tiếng trung trên điện thoại thông qua bộ gõ tiếng trung sogou pinyin.
Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ hướng dẫn cách gõ tiếng trung trên máy tính và gõ tiếng trung trên điện thoại thông qua bộ gõ tiếng trung sogou pinyin.
5/5 - (2 bình chọn)

Giáo trình gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ

Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 là bài giảng trực tuyến đầu tiên của khóa học gõ tiếng Trung online trên máy tính windows và macbook mac os dành cho các bạn học viên muốn nâng cao vốn từ vựng tiếng Trung theo chủ đề, từ đó phục vụ tốt hơn nhu cầu làm việc và đạt được mục tiêu học tập trong thời gian ngắn.

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

Trong bài tập gõ tiếng Trung trên máy tính dành cho hệ điều hành windows và macbook mac os này Thầy Vũ sẽ đưa ra một vài đoạn văn bản tiếng Trung ứng dụng thực tế thuộc phạm vi ôn tập HSK 9 cấp bao gồm HSK sơ cấp, HSK trung cấp và HSK cao cấp.

Trước hết, bạn nào chưa biết cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính như thế nào thì hãy xem chi tiết các bước Thầy Vũ hướng dẫn từ A đến Z trong link tải sogou pinyin ngay bên dưới nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung

Trong quá trình sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin trên máy tính hay là gõ tiếng Trung trên điện thoại mà các bạn gặp bất kỳ khó khăn gì thì hãy trao đổi luôn với Thầy Vũ trong forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org chuyên mục hỏi đáp nhé. Tất cả câu hỏi của học viên và thành viên forum tiếng Trung ChineMaster đều được đội ngũ giáo viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn hỗ trợ giải đáp một cách nhiệt tình trong thời gian nhanh nhất.

Diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

Bạn nào muốn tham gia các khóa đào tạo bài bản và chuyên nghiệp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ thì hãy đăng ký ngay trong link bên dưới nhé.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân

Địa chỉ học tại Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Ngã Tư Sở các bạn nhé.

Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết nội dung giáo án bài giảng trực tuyến hôm nay với tiêu đề là luyện tập Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 nhé.

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 1

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 2

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu Bài 3

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu Bài 4

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 6

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 10

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

根据公路安全保险协会 (IIHS) 的数据,司机对车辆的驾驶辅助功能过于信任,这可能会导致危险情况。

该研究车辆安全的组织周二发布了一项研究,发现通用汽车 53% 的 Super Cruise 用户、42% 的特斯拉 Autopilot 用户和 12% 的日产 ProPilot Assist 用户都愿意让系统驾驶车辆而不用看什么正在路上发生。

一些人甚至描述了在恶劣天气和停车场让车辆行驶很舒服。

这些系统都是驾驶辅助功能,结合了自适应巡航控制和车道保持系统,主要是为了让汽车保持在车道上并跟随高速公路上的交通。它们都需要一个细心的人类驾驶员来监控道路并在需要时完全控制。 IIHS 没有调查具有类似功能的其他系统的所有者,例如福特的 BlueCruise。

IIHS 检查的系统都有一些差异,因为 Super Cruise 被标记为“免提”,并且仅限于通用汽车批准的某些高速公路。

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 1

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 2

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 3

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 6

ProPilot Assist 仅适用于高速公路,特斯拉的 Autopilot 可以在更广泛的道路上使用,但两者都需要驾驶员将手放在方向盘上。当通用汽车认为司机注意力不集中时,它会比特斯拉更快地暂时限制对软件的访问。

汽车制造商提醒司机注意他们系统的限制。特斯拉指出,“当前的 Autopilot 功能需要驾驶员主动监督,并且不能让车辆自动驾驶。”通用汽车告诉司机“开车时要时刻注意”,而日产则表示 ProPilot Assist“不是自动驾驶系统”。

然而混乱依然存在。

“这些系统的早期采用者仍然对技术的局限性知之甚少,”IISH 总裁大卫哈基在一份声明中说。

对车辆能力缺乏了解的驾驶员可能不太愿意在需要时控制他们的车辆。 IIHS 呼吁汽车制造商设计这些驾驶辅助功能,以促进正确使用。

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

999 Bài tập luyện dịch tiếng Trung PDF phần 1

999 Bài tập luyện dịch tiếng Trung PDF phần 2

999 Bài tập luyện dịch tiếng Trung PDF phần 3

999 Bài tập luyện dịch tiếng Trung PDF phần 4

999 Bài tập luyện dịch tiếng Trung PDF phần 5

999 Bài tập luyện dịch tiếng Trung PDF phần 6

999 Bài tập luyện dịch tiếng Trung PDF phần 7

999 Bài tập luyện dịch tiếng Trung PDF phần 8

999 Bài tập luyện dịch tiếng Trung PDF phần 9

通用汽车在一份声明中告诉 CNN Business,使用 SuperCruise 的驾驶员“有责任以安全的方式驾驶车辆,并且必须始终注意交通、周围环境和道路状况。”

日产在一份声明中表示:“日产明确将 ProPilot Assist 作为一种辅助驾驶员的系统进行宣传,它需要手动操作。” “驾驶员始终保持对车辆的控制。”

特斯拉没有回应置评请求,也通常不与专业新闻媒体接触。

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

驾驶员向 IIHS 报告称,系统有时会执行需要驾驶员干预的意外事情,因此保持警惕的重要性得到了强调。

近一半的特斯拉 Autopilot 用户 (48%)、四分之一的 Super Cruise 用户和 23% 的 ProPilot Assist 用户表示,他们的系统做了一些意想不到的事情,需要他们的干预。

美国国家公路交通安全管理局正在调查特斯拉的驾驶员辅助功能,以“在没有警告的情况下,随机地,并且经常在一次驾驶中反复”制动。

IIHS 发现,驾驶员在这些时刻从事涉及将手从方向盘上移开的活动是很常见的。活动包括吃、喝、发短信、使用智能手机或阅读书籍、杂志或报纸。

使用驾驶员辅助功能时,驾驶员更有可能执行此类非驾驶任务。检查的所有三个系统都可以在车道内引导车辆并跟上交通。

研究人员发现,与特斯拉 Autopilot 或日产 ProPilot Assist 的用户相比,GM Super Cruise 用户更有可能长时间远离道路。

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

调查结果基于对 SuperCruise、Autopilot 和 ProPilot Assist 的大约 600 名普通用户的电话和在线调查。

美国政府没有为这些功能设定标准,这些功能是当今汽车上的一些最新技术。凯迪拉克和日产在过去五年中首次发布了他们的系统。特斯拉的自动驾驶仪于 2015 年在车辆上推出。

多年来,特斯拉的驾驶员辅助系统(被称为“全自动驾驶”)受到了广泛的审查,因为汽车安全专家称该名称具有误导性,并有可能恶化道路安全。

美国国家公路交通安全管理局正在调查特斯拉的驾驶员辅助功能,以“在没有警告的情况下,随机地,并且经常在一次驾驶中反复”制动。

IIHS 发现,驾驶员在这些时刻从事涉及将手从方向盘上移开的活动是很常见的。活动包括吃、喝、发短信、使用智能手机或阅读书籍、杂志或报纸。

使用驾驶员辅助功能时,驾驶员更有可能执行此类非驾驶任务。

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

Chú thích phiên âm cho bài giảng Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 các bạn hãy tra cứu những từ vựng tiếng Trung chưa được học trong phần bên dưới nhé.

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

Gēnjù gōnglù ānquán bǎoxiǎn xiéhuì (IIHS) de shùjù, sījī duì chēliàng de jiàshǐ fǔzhù gōngnéng guòyú xìnrèn, zhè kěnéng huì dǎozhì wéixiǎn qíngkuàng.

Gāi yánjiū chēliàng ānquán de zǔzhī zhōu’èr fābùle yī xiàng yánjiū, fāxiàn tōngyòng qìchē 53% de Super Cruise yònghù,42% de tè sī lā Autopilot yònghù hé 12% de rìchǎn ProPilot Assist yònghù dōu yuànyì ràng xìtǒng jiàshǐ chēliàng ér bùyòng kàn shénme zhèngzài lùshàng fāshēng.

Yīxiē rén shènzhì miáoshùle zài èliè tiānqì hé tíngchē chǎng ràng chēliàng xíngshǐ hěn shūfú.

Zhèxiē xìtǒng dōu shì jiàshǐ fǔzhù gōngnéng, jiéhéle zì shìyìng xúnháng kòngzhì hé chēdào bǎochí xìtǒng, zhǔyào shi wèile ràng qìchē bǎochí zài chēdào shàng bìng gēnsuí gāosù gōnglù shàng de jiāotōng. Tāmen dōu xūyào yīgè xìxīn de rénlèi jiàshǐ yuán lái jiānkòng dàolù bìng zài xūyào shí wánquán kòngzhì. IIHS méiyǒu diàochá jùyǒu lèisì gōngnéng de qítā xìtǒng de suǒyǒu zhě, lìrú fútè de BlueCruise.

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

IIHS jiǎnchá de xìtǒng dōu yǒu yīxiē chāyì, yīnwèi Super Cruise bèi biāojì wèi “miǎn tí”, bìngqiě jǐn xiànyú tōngyòng qìchē pīzhǔn dì mǒu xiē gāosù gōnglù.

ProPilot Assist jǐn shìyòng yú gāosù gōnglù, tè sī lā de Autopilot kěyǐ zài gèng guǎngfàn de dàolù shàng shǐyòng, dàn liǎng zhě dōu xūyào jiàshǐ yuán jiàng shǒu fàng zài fāngxiàngpán shàng. Dāng tōngyòng qìchē rènwéi sījī zhùyì lì bù jí zhòng shí, tā huì bǐtè sī lā gèng kuài dì zhànshí xiànzhì duì ruǎnjiàn de fǎngwèn.

Qìchē zhìzào shāng tíxǐng sījī zhùyì tāmen xìtǒng de xiànzhì. Tè sī lā zhǐchū,“dāngqián de Autopilot gōngnéng xūyào jiàshǐ yuán zhǔdòng jiāndū, bìngqiě bùnéng ràng chēliàng zìdòng jiàshǐ.” Tōngyòng qìchē gàosù sījī “kāichē shí yào shíkè zhùyì”, ér rìchǎn zé biǎoshì ProPilot Assist“bùshì zìdòng jiàshǐ xìtǒng”.

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

Rán’ér hǔnluàn yīrán cúnzài.

“Zhèxiē xìtǒng de zǎoqí cǎiyòng zhě réngrán duì jìshù de júxiàn xìng zhīzhī shèn shǎo,”IISH zǒngcái dà wèi hā jī zài yī fèn shēngmíng zhōng shuō.

Duì chēliàng nénglì quēfá liǎojiě de jiàshǐ yuán kěnéng bù tài yuànyì zài xūyào shí kòngzhì tāmen de chēliàng. IIHS hūyù qìchē zhìzào shāng shèjì zhèxiē jiàshǐ fǔzhù gōngnéng, yǐ cùjìn zhèngquè shǐyòng.

Tōngyòng qìchē zài yī fèn shēngmíng zhōng gàosù CNN Business, shǐyòng SuperCruise de jiàshǐ yuán “yǒu zérèn yǐ ānquán de fāngshì jiàshǐ chēliàng, bìngqiě bìxū shǐzhōng zhùyì jiāotōng, zhōuwéi huánjìng hé dàolù zhuàngkuàng.”

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

Rìchǎn zài yī fèn shēngmíng zhōng biǎoshì:“Rìchǎn míngquè jiāng ProPilot Assist zuòwéi yī zhǒng fǔzhù jiàshǐ yuán de xìtǒng jìnxíng xuānchuán, tā xūyào shǒudòng cāozuò.” “Jiàshǐ yuán shǐzhōng bǎochí duì chēliàng de kòngzhì.”

Tè sī lā méiyǒu huíyīng zhì píng qǐngqiú, yě tōngcháng bù yǔ zhuānyè xīnwén méitǐ jiēchù.

Jiàshǐ yuán xiàng IIHS bàogào chēng, xìtǒng yǒushí huì zhíxíng xūyào jiàshǐ yuán gānyù de yìwài shìqíng, yīncǐ bǎochí jǐngtì de zhòngyào xìng dédàole qiángdiào.

Jìn yībàn de tè sī lā Autopilot yònghù (48%), sì fēn zhī yī de Super Cruise yònghù hé 23% de ProPilot Assist yònghù biǎoshì, tāmen de xìtǒng zuòle yīxiē yì xiǎngbùdào de shìqíng, xūyào tāmen de gānyù.

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

Měiguó guójiā gōnglù jiāotōng ānquán guǎnlǐ jú zhèngzài diàochá tè sī lā de jiàshǐ yuán fǔzhù gōngnéng, yǐ “zài méiyǒu jǐnggào de qíngkuàng xià, suíjī de, bìngqiě jīngcháng zài yīcì jiàshǐ zhōng fǎnfù” zhì dòng.

IIHS fāxiàn, jiàshǐ yuán zài zhèxiē shíkè cóngshì shèjí jiàng shǒu cóng fāngxiàngpán shàng yí kāi de huódòng shì hěn chángjiàn de. Huódòng bāokuò chī, hē, fā duǎnxìn, shǐyòng zhìnéng shǒujī huò yuèdú shūjí, zázhì huò bàozhǐ.

Shǐyòng jiàshǐ yuán fǔzhù gōngnéng shí, jiàshǐ yuán gèng yǒu kěnéng zhíxíng cǐ lèi fēi jiàshǐ rènwù. Jiǎnchá de suǒyǒu sān gè xìtǒng dōu kěyǐ zài chēdào nèi yǐndǎo chēliàng bìng gēn shàng jiāotōng.

Yánjiū rényuán fāxiàn, yǔ tè sī lā Autopilot huò rìchǎn ProPilot Assist de yònghù xiāng bǐ,GM Super Cruise yònghù gèng yǒu kěnéng cháng shíjiān yuǎnlí dàolù.

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

Diàochá jiéguǒ jīyú duì SuperCruise,Autopilot hé ProPilot Assist de dàyuē 600 míng pǔtōng yònghù de diànhuà hé zàixiàn diàochá.

Měiguó zhèngfǔ méiyǒu wéi zhèxiē gōngnéng shè dìng biāozhǔn, zhèxiē gōngnéng shì dāngjīn qìchē shàng de yīxiē zuìxīn jìshù. Kǎidílākè hé rìchǎn zài guòqù wǔ nián zhōng shǒucì fābùle tāmen de xìtǒng. Tè sī lā de zìdòng jiàshǐ yí yú 2015 nián zài chēliàng shàng tuīchū.

Duōnián lái, tè sī lā de jiàshǐ yuán fǔzhù xìtǒng (bèi chēng wèi “quán zìdòng jiàshǐ”) shòudàole guǎngfàn de shěnchá, yīnwèi qìchē ānquán zhuānjiā chēng gāi míngchēng jùyǒu wùdǎo xìng, bìng yǒu kěnéng èhuà dàolù ānquán.

Měiguó guójiā gōnglù jiāotōng ānquán guǎnlǐ jú zhèngzài diàochá tè sī lā de jiàshǐ yuán fǔzhù gōngnéng, yǐ “zài méiyǒu jǐnggào de qíngkuàng xià, suíjī de, bìngqiě jīngcháng zài yīcì jiàshǐ zhōng fǎnfù” zhì dòng.

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

IIHS fāxiàn, jiàshǐ yuán zài zhèxiē shíkè cóngshì shèjí jiàng shǒu cóng fāngxiàngpán shàng yí kāi de huódòng shì hěn chángjiàn de. Huódòng bāokuò chī, hē, fā duǎnxìn, shǐyòng zhìnéng shǒujī huò yuèdú shūjí, zázhì huò bàozhǐ.

Shǐyòng jiàshǐ yuán fǔzhù gōngnéng shí, jiàshǐ yuán gèng yǒu kěnéng zhíxíng cǐ lèi fēi jiàshǐ rènwù.

Đáp án bài giảng hướng dẫn Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ chia sẻ trong phần bên dưới. Các bạn hãy xem và tham khảo nhé. Chỗ nào các bạn chưa hiểu bài tập này thì hãy liên hệ Thầy Vũ trong forum tiếng Trung ChineMaster nhé.

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

Theo Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc (IIHS), người lái xe đang đặt quá nhiều tin tưởng vào các tính năng hỗ trợ người lái của xe, điều này có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm.

Tổ chức nghiên cứu về độ an toàn của xe, đã công bố một nghiên cứu hôm thứ Ba cho thấy rằng 53% người dùng Super Cruise của General Motors, 42% người dùng Tesla Autopilot và 12% người dùng ProPilot Assist của Nissan cảm thấy thoải mái khi để hệ thống lái xe mà họ không cần quan sát điều gì. đã xảy ra trên đường.

Một số người thậm chí còn mô tả cảm thấy thoải mái khi để chiếc xe lái trong thời tiết khắc nghiệt và trong các bãi đậu xe.

Các hệ thống này đều là các tính năng hỗ trợ người lái, kết hợp hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và giữ làn đường, chủ yếu để giữ xe đi đúng làn đường và theo dõi giao thông trên đường cao tốc. Tất cả đều yêu cầu một người lái xe chu đáo để giám sát đường và kiểm soát hoàn toàn khi được yêu cầu. IIHS đã không khảo sát chủ sở hữu của các hệ thống khác có khả năng tương tự, như Ford’s BlueCruise.

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

Các hệ thống mà IIHS đã kiểm tra đều có một số khác biệt, vì Super Cruise được dán nhãn “rảnh tay” và bị hạn chế ở một số đường cao tốc mà GM đã phê duyệt.

ProPilot Assist chỉ dành cho đường cao tốc và Autopilot của Tesla có thể được sử dụng trên nhiều loại đường hơn, nhưng cả hai đều yêu cầu người lái xe phải giữ tay lái. GM nhanh hơn Tesla khi tạm thời hạn chế quyền truy cập vào phần mềm khi cho rằng tài xế không chú ý.

Các nhà sản xuất ô tô cảnh báo các tài xế về giới hạn hệ thống của họ. Tesla lưu ý rằng “các tính năng Autopilot hiện tại yêu cầu sự giám sát tích cực của người lái xe và không làm cho chiếc xe tự động.” GM yêu cầu người lái xe “luôn chú ý khi lái xe” và Nissan cho biết ProPilot Assist “không phải là một hệ thống tự lái”.

Tuy nhiên, sự nhầm lẫn vẫn còn.

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

Chủ tịch IISH David Harkey cho biết trong một tuyên bố: “Những người đầu tiên sử dụng các hệ thống này vẫn chưa hiểu rõ về các giới hạn của công nghệ.

Những người lái xe chưa hiểu rõ về khả năng của các phương tiện có thể ít sẵn sàng điều khiển phương tiện của mình bất cứ khi nào cần. IIHS kêu gọi các nhà sản xuất ô tô thiết kế các tính năng hỗ trợ người lái này để thúc đẩy việc sử dụng hợp lý.

GM nói với CNN Business trong một tuyên bố rằng người lái xe sử dụng SuperCruise “có trách nhiệm vận hành phương tiện một cách an toàn và phải luôn chú ý đến giao thông, môi trường xung quanh và điều kiện đường xá.”

Nissan cho biết trong một tuyên bố: “Nissan đang thông báo rõ ràng ProPilot Assist như một hệ thống hỗ trợ người lái và nó yêu cầu vận hành thực tế. “Người lái xe luôn duy trì quyền kiểm soát phương tiện.”

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

Tesla đã không trả lời yêu cầu bình luận và thường không tham gia với các phương tiện truyền thông chuyên nghiệp.

Tầm quan trọng của việc luôn cảnh giác đã được nhấn mạnh khi người lái xe báo cáo với IIHS rằng hệ thống đôi khi thực hiện những việc không mong muốn cần sự can thiệp của người lái xe.

Gần một nửa số người dùng Tesla Autopilot (48%) được khảo sát, một phần tư số người dùng Super Cruise và 23% người dùng ProPilot Assist cho biết hệ thống của họ đã làm điều gì đó không mong muốn cần sự can thiệp của họ.

Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia đang điều tra các tính năng hỗ trợ người lái xe của Tesla để phanh “không cần cảnh báo, một cách ngẫu nhiên và thường lặp lại trong một lần lái xe”.

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

IIHS nhận thấy rằng những người lái xe thường tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc rời tay lái trong những thời điểm này. Các hoạt động bao gồm ăn, uống, nhắn tin, sử dụng điện thoại thông minh hoặc đọc sách, tạp chí hoặc báo.

Người lái xe có nhiều khả năng thực hiện các nhiệm vụ không phải lái xe như thế này khi sử dụng các tính năng hỗ trợ người lái. Cả ba hệ thống đều kiểm tra việc điều khiển phương tiện trong một làn đường và theo kịp giao thông.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người sử dụng GM Super Cruise có nhiều khả năng nhìn ra xa đường trong thời gian dài hơn những người sử dụng Hệ thống lái tự động của Tesla hoặc Hỗ trợ lái xe ProPilot của Nissan.

Các phát hiện dựa trên các cuộc khảo sát qua điện thoại và trực tuyến với khoảng 600 người dùng thường xuyên của SuperCruise, Autopilot và ProPilot Assist.

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

Chính phủ Hoa Kỳ không đặt ra tiêu chuẩn nào cho các tính năng này, đây là một số công nghệ mới nhất trên xe hiện nay. Cadillac và Nissan lần đầu tiên phát hành hệ thống của họ trong năm năm qua. Tesla’s Autopilot đã được giới thiệu trên xe vào năm 2015.

Hệ thống hỗ trợ người lái của Tesla, được gọi là “tự lái hoàn toàn”, đã nhận được nhiều sự giám sát trong nhiều năm vì các chuyên gia an toàn ô tô cho rằng tên gọi này gây hiểu nhầm và có nguy cơ làm xấu đi sự an toàn trên đường.

Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia đang điều tra các tính năng hỗ trợ người lái xe của Tesla để phanh “không cần cảnh báo, một cách ngẫu nhiên và thường lặp lại trong một lần lái xe”.

Hướng dẫn gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 Thầy Vũ.

IIHS nhận thấy rằng những người lái xe thường tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc rời tay lái trong những thời điểm này. Các hoạt động bao gồm ăn, uống, nhắn tin, sử dụng điện thoại thông minh hoặc đọc sách, tạp chí hoặc báo.

Người lái xe có nhiều khả năng thực hiện các nhiệm vụ không phải lái xe như thế này khi sử dụng các tính năng hỗ trợ người lái.

Vậy là vừa rồi chúng ta đã được trang bị thêm rất nhiều kiến thức mới và từ vựng tiếng Trung trong giáo án hướng dẫn Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 vào ngày 11 tháng 10 năm 2022 trên website của trung tâm tiếng Trung chinemaster.com Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Thầy Vũ sẽ kết thúc giáo án Gõ tiếng Trung trên máy tính bài tập 1 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai trên kênh này nhé.