Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 tiếp tục chương trình đào tạo và giảng dạy tiếng Trung cực kỳ bài bản của ThS Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 và luyện thi TOCFL 1 đến TOCFL 6 theo bộ sach giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

0
521
Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9, khóa học tiếng trung người mới bắt đầu, khóa học tiếng trung cơ bản, khóa học tiếng trung giao tiếp, khóa học tiếng trung uy tín tại hà nội trung tâm tiếng trung ChineMaster Thầy Vũ.
Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9, khóa học tiếng trung người mới bắt đầu, khóa học tiếng trung cơ bản, khóa học tiếng trung giao tiếp, khóa học tiếng trung uy tín tại hà nội trung tâm tiếng trung ChineMaster Thầy Vũ.
5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 tiếp tục chương trình đào tạo và giảng dạy tiếng Trung cực kỳ bài bản của ThS Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 1 đến HSK 9 và luyện thi TOCFL 1 đến TOCFL 6 theo bộ sach giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

Video giáo án đào tạo bài bản và chuyên nghiệp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ dạy theo cuốn sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster bộ 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ hiện đang công tác trong hệ thống trung tâm chuyên tiếng Trung giao tiếp online chinemaster.com Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

Trước khi học sang bài giảng 9 thì các bạn hãy ôn tập lại nhanh chóng toàn bộ kiến thức ngữ pháp HSK sơ cấp và từ vựng HSK sơ cấp trong các link bài học bên dưới nhé.

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 1

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 2

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu Bài 3

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu Bài 4

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 6

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

Forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster là kênh hỗ trợ trực tuyến cho tất cả các bạn học viên trung tâm tiếng Trung chinemaster.com Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Các bạn hãy chuẩn bị bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính trước khi lên lớp nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung

Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu trong phần bên dưới. Thầy Vũ thiết kế bài tập dịch tiếng Trung này để giúp học viên nhanh chóng nâng cao được kiến thức ngữ pháp tiếng Trung toàn diện và mở rộng thêm vốn từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

Showtime 负责人的离职标志着派拉蒙正在推进其合并流媒体服务的计划。

David Nevins 的离职有助于让派拉蒙全球更灵活地将 Showtime 合并到派拉蒙。

消息人士称,正在考虑的一个想法是将派拉蒙+电影和原件放在 Showtime 上,有效地将线性 Showtime 变成派拉蒙的一面镜子。

对于派拉蒙全球而言,Showtime 作为支持派拉蒙+ 订户的一种方式可能比作为独立产品更有用。

随着他的离开,派拉蒙环球正在重组 Showtime,以使公司能够灵活地有效地结束已经存在了几十年的 Showtime——作为一个独立的优质有线电视网络,制作出诸如“德克斯特”、“杂草”、“十亿”等声望很高的节目、“国土”和“黄夹克”。

派拉蒙环球周四宣布,它将在克里斯麦卡锡的领导下转移 Showtime 的网络业务,克里斯麦卡锡经营 MTV 和喜剧中心等其他线性有线网络,以及汤姆瑞安领导的流媒体服务,他经营派拉蒙流媒体。

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

知情人士说,尚未就 Showtime 的未来做出任何决定,也没有迫在眉睫的变化。

“我们一直在探索各种选项,通过让消费者在一系列服务和平台上访问派拉蒙的精彩内容——包括 Showtime 标志性、开创性和优质的内容——来最大化我们内容投资的价值,”派拉蒙全球发言人说.

首席执行官 Bob Bakish 在声明中表示:“这一变化也让我们有机会在执行未来愿景和战略时更紧密地调整我们的工作室、网络和流媒体业务。”

派拉蒙+在全球拥有 4330 万订户,预计到 2024 年将达到 1 亿。该公司尚未详细说明其 Showtime 订户数量,但上次报告其所有流媒体服务(派拉蒙+、Showtime、Noggin、BET+ 等)约有 6400 万订户较小的产品。 Bakish 今年早些时候还表示,由于每年有数百万人取消线性付费电视,Showtime 在第一季度失去了 50 万用户。

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

派拉蒙全球公司在 8 月宣布了一项捆绑促销,允许派拉蒙+ 订阅者在派拉蒙+ 应用程序中以每月 7.99 美元的价格观看 Showtime 的内容,包括广告或每月 12.99 美元,无需广告。知情人士说,该提议是向可能使 Showtime 成为 Paramount+ 的一部分的第一步,将这两项服务完全合并。

将 Showtime 与 Paramount+ 一起推进的一个障碍是现有的付费电视分销商协议。 《华尔街日报》上个月报道称,派拉蒙已经与至少一个付费电视合作伙伴讨论了简单地关闭独立的 Showtime 流媒体服务。

两位知情人士表示,派拉蒙全球高管正在考虑的另一个想法是将派拉蒙+原件和电影转移到 Showtime,从而有效地使 Showtime 成为其他电视网络上没有出现的派拉蒙+内容的镜像。这可以安抚付费电视提供商,他们可以根据合并后的流媒体产品调整定价。

Showtime 向 Paramount+ 的潜在演变反映了媒体和娱乐领域的更大趋势。 HBO、Starz、Showtime 和 Epix——长期以来作为基本有线电视的附加产品而存在的优质有线电视网络——没有足够的规模来对抗最大的流媒体服务。因此,他们正在寻找添加内容和扩大受众的方法。 HBO 内容出现在 HBO Max 上,明年将与 Discovery+ 合并。 Starz 正在寻求与 Lionsgate 分离,以便与其他内容提供商合并以扩大规模。

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

取消 Showtime 作为一个独立实体还可以通过裁员(例如 Nevins 的离职)以及技术和营销重复来节省成本。

Peloton 在竞相恢复增长的同时又削减了 500 个工作岗位。

首席执行官巴里麦卡锡告诉 CNBC,Peloton 必须证明其最近的一系列战略变化可以帮助公司发展。

这家健身器材制造商在今年多次裁员后又裁员 500 人。

“重组是根据今天的公告完成的,”麦卡锡说。 “现在我们专注于增长。”

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

麦卡锡周四告诉 CNBC,此次裁员约占 Peloton 员工总数的 12%,标志着该公司的一个支点。 Peloton 今年已经进行了多轮裁员。

“重组是根据今天的公告完成的,”他说。 “现在我们专注于增长。”

Peloton 的股价周四收盘上涨 4%。今年到目前为止,该股下跌了约 75%。

首席执行官在周四下午晚些时候发表的一份声明中对被解雇的员工表示感谢:“重组企业需要做出影响人们生活的艰难决定。我感谢那些受到影响的人的许多贡献。”

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu của bài giảng Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 các bạn cùng Thầy Vũ xem trong phần bên dưới.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

Showtime fùzé rén de lízhí biāozhìzhe pài lā méng zhèngzài tuījìn qí hébìng liú méitǐ fúwù de jìhuà.

David Nevins de lízhí yǒu zhù yú ràng pài lā méng quánqiú gèng línghuó dì jiāng Showtime hébìng dào pài lā méng.

Xiāoxī rénshì chēng, zhèngzài kǎolǜ de yīgè xiǎngfǎ shì jiāng pài lā méng +diànyǐng hé yuánjiàn fàng zài Showtime shàng, yǒuxiào de jiāng xiànxìng Showtime biàn chéng pài lā méng de yīmiàn jìngzi.

Duìyú pài lā méng quánqiú ér yán,Showtime zuòwéi zhīchí pài lā méng + dìnghù de yī zhǒng fāngshì kěnéng bǐ zuòwéi dúlì chǎnpǐn gèng yǒuyòng.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

Suízhe tā de líkāi, pài lā méng huánqiú zhèngzài chóngzǔ Showtime, yǐ shǐ gōngsī nénggòu línghuó dì yǒuxiào de jiéshù yǐjīng cúnzàile jǐ shí nián de Showtime——zuòwéi yīgè dúlì de yōuzhì yǒuxiàn diànshì wǎngluò, zhìzuò chū zhūrú “dé kè sī tè”,“zá cǎo”,“shí yì” děng shēngwàng hěn gāo de jiémù,“guótǔ” hé “huáng jiákè”.

Pài lā méng huánqiú zhōu sì xuānbù, tā jiàng zài kè lǐsī màikǎxí de lǐngdǎo xià zhuǎnyí Showtime de wǎngluò yèwù, kè lǐsī màikǎxí jīngyíng MTV hé xǐjù zhōngxīn děng qítā xiànxìng yǒuxiàn wǎngluò, yǐjí tāngmǔ ruì’ān lǐngdǎo de liú méitǐ fúwù, tā jīngyíng pài lā méng liú méitǐ.

Zhīqíng rénshì shuō, shàngwèi jiù Showtime de wèilái zuò chū rènhé juédìng, yě méiyǒu pòzàiméijié de biànhuà.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

“Wǒmen yīzhí zài tànsuǒ gè zhǒng xuǎnxiàng, tōngguò ràng xiāofèi zhě zài yī xìliè fúwù hé píngtái shàng fǎngwèn pài lā méng de jīngcǎi nèiróng——bāokuò Showtime biāozhì xìng, kāichuàng xìng hé yōuzhì de nèiróng——lái zuìdà huà wǒmen nèiróng tóuzī de jiàzhí,” pài lā méng quánqiú fāyán rén shuō.

Shǒuxí zhíxíng guān Bob Bakish zài shēngmíng zhōng biǎoshì:“Zhè yī biànhuà yě ràng wǒmen yǒu jīhuì zài zhíxíng wèilái yuànjǐng hé zhànlüè shí gèng jǐnmì dì tiáozhěng wǒmen de gōngzuò shì, wǎngluò hé liú méitǐ yèwù.”

Pài lā méng +zài quánqiú yǒngyǒu 4330 wàn dìnghù, yùjì dào 2024 nián jiāng dádào 1 yì. Gāi gōngsī shàngwèi xiángxì shuōmíng qí Showtime dìnghù shùliàng, dàn shàng cì bàogào qí suǒyǒu liú méitǐ fúwù (pài lā méng +,Showtime,Noggin,BET+ děng) yuē yǒu 6400 wàn dìnghù jiào xiǎo de chǎnpǐn. Bakish jīnnián zǎo xiē shíhòu hái biǎoshì, yóuyú měinián yǒu shù bǎi wàn rén qǔxiāo xiànxìng fùfèi diànshì,Showtime zài dì yī jìdù shīqùle 50 wàn yònghù.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

Pài lā méng quánqiú gōngsī zài 8 yuè xuānbùle yī xiàng kǔnbǎng cùxiāo, yǔnxǔ pài lā méng + dìngyuè zhě zài pài lā méng + yìngyòng chéngxù zhōng yǐ měi yuè 7.99 Měiyuán de jiàgé guānkàn Showtime de nèiróng, bāokuò guǎnggào huò měi yuè 12.99 Měiyuán, wúxū guǎnggào. Zhīqíng rénshì shuō, gāi tíyì shì xiàng kěnéng shǐ Showtime chéngwéi Paramount+ de yībùfèn de dì yī bù, jiāng zhè liǎng xiàng fúwù wánquán hébìng.

Jiāng Showtime yǔ Paramount+ yīqǐ tuījìn de yīgè zhàng’ài shì xiàn yǒu de fùfèi diànshì fēnxiāo shāng xiéyì. “Huá’ěrjiē rìbào” shàng gè yuè bàodào chēng, pài lā méng yǐjīng yǔ zhìshǎo yīgè fùfèi diànshì hézuò huǒbàn tǎolùnle jiǎndān de guānbì dúlì de Showtime liú méitǐ fúwù.

Liǎng wèi zhīqíng rénshì biǎoshì, pài lā méng quánqiú gāo guǎn zhèngzài kǎolǜ de lìng yīgè xiǎngfǎ shì jiāng pài lā méng +yuánjiàn hé diànyǐng zhuǎnyí dào Showtime, cóng’ér yǒuxiào dì shǐ Showtime chéngwéi qítā diànshì wǎngluò shàng méiyǒu chūxiàn de pài lā méng +nèiróng de jìngxiàng. Zhè kěyǐ ānfǔ fùfèi diànshì tígōng shāng, tāmen kěyǐ gēnjù hébìng hòu de liú méitǐ chǎnpǐn tiáozhěng dìngjià.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

Showtime xiàng Paramount+ de qiánzài yǎnbiàn fǎnyìngle méitǐ hé yúlè lǐngyù de gèng dà qūshì. HBO,Starz,Showtime hé Epix——chángqí yǐlái zuòwéi jīběn yǒuxiàn diànshì de fùjiā chǎnpǐn ér cúnzài de yōuzhì yǒuxiàn diànshì wǎngluò——méiyǒu zúgòu de guīmó lái duìkàng zuìdà de liú méitǐ fúwù. Yīncǐ, tāmen zhèngzài xúnzhǎo tiānjiā nèiróng hé kuòdà shòuzhòng de fāngfǎ. HBO nèiróng chūxiànzài HBO Max shàng, míngnián jiāng yǔ Discovery+ hébìng. Starz zhèngzài xúnqiú yǔ Lionsgate fēnlí, yǐbiàn yǔ qítā nèiróng tígōng shāng hébìng yǐ kuòdà guīmó.

Qǔxiāo Showtime zuòwéi yīgè dúlì shítǐ hái kěyǐ tōngguò cáiyuán (lìrú Nevins de lízhí) yǐjí jìshù hé yíngxiāo chóngfù lái jiéshěng chéngběn.

Peloton zài jìngxiāng huīfù zēngzhǎng de tóngshí yòu xuējiǎnle 500 gè gōngzuò gǎngwèi.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

Shǒuxí zhíxíng guān bālǐ màikǎxí gàosù CNBC,Peloton bìxū zhèngmíng qí zuìjìn de yī xìliè zhànlüè biànhuà kěyǐ bāngzhù gōngsī fāzhǎn.

Zhè jiā jiànshēn qìcái zhìzào shāng zài jīnnián duō cì cáiyuán hòu yòu cáiyuán 500 rén.

“Chóngzǔ shì gēnjù jīntiān de gōnggào wánchéng de,” màikǎxí shuō. “Xiànzài wǒmen zhuānzhù yú zēngzhǎng.”

Màikǎxí zhōu sì gàosù CNBC, cǐ cì cáiyuán yuē zhàn Peloton yuángōng zǒng shǔ de 12%, biāozhìzhe gāi gōngsī de yīgè zhīdiǎn. Peloton jīnnián yǐjīng jìnxíngle duō lún cáiyuán.

“Chóngzǔ shì gēnjù jīntiān de gōnggào wánchéng de,” tā shuō. “Xiàn zài wǒmen zhuānzhù yú zēngzhǎng.”

Peloton de gǔjià zhōu sì shōupán shàngzhǎng 4%. Jīnnián dào mùqián wéizhǐ, gāi gǔ xiàdiéle yuē 75%.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

Shǒuxí zhíxíng guān zài zhōu sì xiàwǔ wǎn xiē shíhòu fābiǎo de yī fèn shēngmíng zhōng duì bèi jiěgù de yuángōng biǎoshì gǎnxiè:“Chóngzǔ qǐyè xūyào zuò chū yǐngxiǎng rénmen shēnghuó de jiānnán juédìng. Wǒ gǎnxiè nàxiē shòudào yǐngxiǎng de rén de xǔduō gòngxiàn.”

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế cùng với bài tập luyện dịch tiếng Trung xuất nhập khẩu thương mại của bài giảng lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ chia sẻ trong phần bên dưới các bạn nhé.

Người đứng đầu chương trình báo hiệu sự ra đi của Paramount đang tiến hành kế hoạch hợp nhất các dịch vụ phát trực tuyến.

Sự ra đi của David Nevins giúp Paramount Global linh hoạt hơn để có khả năng hợp nhất Showtime vào Paramount.

Một ý tưởng đang được xem xét là đưa phim và phim gốc của Paramount + lên Showtime, biến Thời gian chiếu tuyến tính thành một tấm gương phản chiếu hiệu quả cho Paramount, các nguồn tin cho biết.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

Thời gian chiếu có thể hữu ích hơn đối với Paramount Global như một cách để hỗ trợ người đăng ký Paramount + hơn là một dịch vụ độc lập.

Cùng với sự ra đi của ông, Paramount Global đang tái cấu trúc Showtime theo những cách có thể mang lại cho công ty sự linh hoạt để kết thúc Showtime một cách hiệu quả vì nó đã tồn tại trong nhiều thập kỷ – như một mạng cáp cao cấp độc lập tung ra các bản hit uy tín như “Dexter”, “Weeds”, “Billions , ”“ Quê hương ”và“ Áo khoác vàng ”.

Paramount Global đã thông báo hôm thứ Năm rằng họ sẽ chuyển hoạt động kinh doanh mạng của Showtime dưới sự lãnh đạo của Chris McCarthy, người điều hành các mạng cáp tuyến tính khác như MTV và Comedy Central và dịch vụ phát trực tuyến dưới sự điều hành của Tom Ryan, người điều hành Paramount Streaming.

Mọi người cho biết không có quyết định nào về tương lai của Showtime và không có thay đổi nào sắp xảy ra.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

“Chúng tôi luôn tìm hiểu các lựa chọn để tối đa hóa giá trị đầu tư vào nội dung của mình bằng cách cho phép người tiêu dùng tiếp cận với nội dung tuyệt vời của Paramount – bao gồm các dịch vụ nội dung mang tính biểu tượng, đột phá và cao cấp của Showtime – trên một loạt các dịch vụ và nền tảng”, người phát ngôn của Paramount Global cho biết .

“Sự thay đổi này cũng mang lại cho chúng tôi cơ hội gắn kết chặt chẽ hơn các studio, mạng lưới và hoạt động phát trực tuyến của chúng tôi khi chúng tôi thực hiện tầm nhìn và chiến lược cho tương lai,” Giám đốc điều hành Bob Bakish cho biết trong tuyên bố.

Paramount + có 43,3 triệu người đăng ký toàn cầu và dự kiến ​​sẽ đạt 100 triệu người vào năm 2024. Công ty không nêu chi tiết số lượng người đăng ký Showtime nhưng báo cáo gần đây nhất về khoảng 64 triệu người đăng ký trên tất cả các dịch vụ phát trực tuyến của mình – Paramount +, Showtime, Noggin, BET + và một số dịch vụ khác sản phẩm nhỏ hơn. Bakish cũng cho biết vào đầu năm nay rằng Showtime đã mất 500.000 người đăng ký trong quý đầu tiên do hàng triệu người hủy truyền hình trả tiền tuyến tính mỗi năm.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

Paramount Global đã công bố chương trình khuyến mãi đi kèm vào tháng 8, cho phép người đăng ký Paramount + xem nội dung của Showtime trong ứng dụng Paramount + với giá 7,99 đô la mỗi tháng có quảng cáo hoặc 12,99 đô la mỗi tháng không có quảng cáo. Lời đề nghị đó là bước đầu tiên hướng tới việc có khả năng biến Showtime thành một ô trong Paramount +, hợp nhất hoàn toàn hai dịch vụ, những người này cho biết.

Một trở ngại để thúc đẩy Showtime cùng với Paramount + là các thỏa thuận phân phối truyền hình trả tiền hiện có. Tờ Wall Street Journal đưa tin vào tháng trước rằng Paramount đã thảo luận về việc đóng cửa dịch vụ phát trực tuyến Showtime độc ​​lập với ít nhất một đối tác truyền hình trả tiền.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

Một ý tưởng khác đang được các nhà điều hành của Paramount Global xem xét là chuyển các phim và phim gốc của Paramount + sang Showtime, biến Showtime trở thành một tấm gương phản chiếu hiệu quả đối với nội dung của Paramount + không xuất hiện trên các mạng truyền hình khác, hai người cho biết. Điều đó có thể hỗ trợ các nhà cung cấp truyền hình trả tiền, những người có thể điều chỉnh giá so với sản phẩm phát trực tuyến đã hợp nhất.

Sự phát triển tiềm năng của Showtime thành Paramount + phản ánh xu hướng lớn hơn trong lĩnh vực truyền thông và giải trí. HBO, Starz, Showtime và Epix – các mạng cáp cao cấp từ lâu đã tồn tại dưới dạng tiện ích bổ sung cho cáp cơ bản – không có quy mô để tồn tại trước các dịch vụ phát trực tuyến lớn nhất. Do đó, họ đang tìm cách để thêm nội dung và mở rộng đối tượng của mình. Nội dung HBO được giới thiệu trên HBO Max, sẽ hợp nhất với Discovery + vào năm sau. Starz đang tìm cách tách khỏi Lionsgate để có thể hợp nhất với các nhà cung cấp nội dung khác để tăng quy mô.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

Việc loại bỏ Showtime như một thực thể độc lập cũng sẽ đi kèm với việc tiết kiệm chi phí từ việc giảm số lượng người đứng đầu, chẳng hạn như sự ra đi của Nevins cũng như trùng lặp về công nghệ và tiếp thị.

Peloton cắt giảm thêm 500 việc làm khi nó đang chạy đua để trở lại đà tăng trưởng.

Giám đốc điều hành Barry McCarthy nói với CNBC rằng Peloton phải chứng minh rằng loạt thay đổi chiến lược gần đây của họ có thể giúp công ty phát triển.

Nhà sản xuất thiết bị thể dục đang cắt giảm thêm 500 việc làm sau nhiều đợt sa thải trong năm nay.

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

McCarthy nói: “Việc tái cấu trúc được thực hiện với thông báo của ngày hôm nay. “Bây giờ chúng tôi đang tập trung vào tăng trưởng.”

Việc cắt giảm, chiếm khoảng 12% lực lượng lao động của Peloton, đánh dấu một mốc quan trọng cho công ty, McCarthy nói với CNBC vào thứ Năm. Peloton đã có nhiều đợt sa thải trong năm nay.

Ông nói: “Việc tái cấu trúc được thực hiện với thông báo của ngày hôm nay. “Bây giờ chúng tôi đang tập trung vào tăng trưởng.”

Cổ phiếu của Peloton đóng cửa cao hơn 4% vào thứ Năm. Cổ phiếu đã giảm khoảng 75% cho đến nay trong năm nay.

Giám đốc điều hành đã gửi lời cảm ơn đến những nhân viên đã bị sa thải trong một tuyên bố được đưa ra vào chiều thứ Năm: “Việc tái cấu trúc một doanh nghiệp đòi hỏi những quyết định khó khăn ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Tôi rất biết ơn những đóng góp của những người đã bị ảnh hưởng. “

Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream.

Vậy là hôm nay chúng ta đã học xong toàn bộ kiến thức quan trọng của bài giảng khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 ngày 7 tháng 10 năm 2022 rồi. Bạn nào còn thêm câu hỏi nào nữa thì hãy đăng ngay vào trong forum tiếng Trung hoctiengtrungonline.org để Thầy Vũ hỗ trợ giải đáp online nhé.

Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng lớp Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn học viên vào thứ 2 tuần sau nhé, thân ái chào tạm biệt các bạn.

Giáo án bài giảng Khóa Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream hôm nay đến đây là kết thúc rồi.