Nhập hàng Trung Quốc Liên hệ Chợ Xá Hồ Chợ 13 Bài 2

Hướng dẫn Nhập hàng Trung Quốc Liên hệ Chợ Xá Hồ Chợ 13 Bài 2 chi tiết từ A đến Z

0
925
nhập hàng trung quốc liên hệ chợ xá hồ chợ bài 2
nhập hàng trung quốc liên hệ chợ xá hồ chợ bài 2
Đánh giá post

Khóa học Nhập hàng Trung Quốc Liên hệ Chợ Xá Hồ Chợ 13 Bài 2

Nhập hàng Trung Quốc Liên hệ Chợ Xá Hồ Chợ Bài 2 như thế nào? Hôm nay Thầy Vũ sẽ gửi đến các bạn nội dung chi tiết của bài hội thoại chủ đề Liên hệ Chợ Xá Hồ Chợ Bài 2. Đây là một chủ đề rất quan trọng mà các bạn cần phải nắm rõ nhé. Các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung bài giảng bên dưới và lưu về ghi chép đầy đủ nhé. Đừng quên chia sẻ cho những bạn khác cùng học nhé.

Chuyên mục kiến thức nhập hàng Trung Quốc tổng hợp tất cả những bài giảng online của Thầy Vũ về cách thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z không thông qua trung gian như thế nào, các bạn xem chi tiết tại link bên dưới nhé

 Nhập hàng Trung Quốc taobao nhanh và chính xác

Các bạn tham khảo lớp học nhập hàng Trung Quốc tại link

Hướng dẫn nhập hàng Trung Quốc

Các bạn xem kiến thức của bài học hôm qua tại link bên dưới trước khi bắt đầu học bài hôm nay nhé.

Nhập hàng Trung Quốc Liên hệ Chợ Xá Hồ Chợ 13 Bài 1

Chuyên mục kiến thức nhập hàng Trung Quốc tổng hợp tất cả những bài giảng online của Thầy Vũ về cách thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z không thông qua trung gian như thế nào, các bạn xem chi tiết tại link bên dưới nhé

 Cách thức tự nhập hàng Trung Quốc

HỘI THOẠI

A:我现在做男装,不知应该在哪里进货?应该在沙河还是十三行市场进货?
Wǒ xiànzài zuò nánzhuāng, bùzhī yīnggāi zài nǎlǐ jìnhuò? Yīnggāi zài shāhé háishì shísān háng shi chǎng jìnhuò?
ủa xien chai chua nán troang, pu trư inh cai chai ná lỉ chin hua? Inh cai chai sa hứa hái sư sứ xan háng sư trảng chin hua?
Bây giờ tôi làm về thời trang nam, không biết nên nhập hàng ở đâu? Nên nhập ở chợ Xá Hồ hay chợ 13?

B:我以前卖过女装。抵挡的去广州沙河,中高档的去白马,十三行市场
Wǒ yǐqián màiguò nǚzhuāng. Dǐ dang de qù guǎngzhōu shāhé, zhōng gāodàng de qù báimǎ, shísān háng shi chǎng.
Úa ỉ chién mai cua nủy troang. Ti tang tợ chuy Quảng Trâu Sa Hứa, trung câo tang tợ chuy pái mả, sứ xan háng sư trảng.
Trước đây tôi làm đồ nữ. hàng giá rẻ thì nên mua ở Xa Hồ, hàng trung và cao cấp mua ở Bạch Mã và chợ 13 nhé.

A:其他呢?
Qítā ne?
Chí tha nơ?
Nơi khác thì sao?

B:摆地摊的去锦东和广大,还有昌岗路的服装尾货市场.
Bǎi dìtān de qù jǐn dōng hē guǎngdà, hái yǒu chāng gǎng lù de fúzhuāng wěi huò shìchǎng
Pải ti than tợ chuy chỉn tung hứa Quảng Ta, hái dẩu trang cảng lu tợ phú troang uẩy hua sư trảng.
Hàng đổ đống có chợ Cẩm Đông và Quảng Đại, còn có hàng xuất dư ở chợ Xương Cương nữa.

A:牛仔裤之类呢?
Niúzǎikù zhī lèi ne?
Niếu chải khu trư lây nơ?
Hàng quần bò thì sao?
B:进牛仔裤去广州沙河,男装,进外贸服装去火车站西,进品牌货去白马拿货。
Jìn niúzǎikù qù guǎngzhōu shāhé, nánzhuāng, jìn wàimào fúzhuāng qù huǒchē zhàn xī, jìn pǐnpái huò qù báimǎ ná huò.
Chin niếu chải khu chuy Quảng Trâu Sa Hứa, nán troang, chin oai mao phú troang chuy hủa trưa chan xi, chin pỉ pái hua chuy pái mả ná hua.
Nhập quần bò và đồ nam thì cứ tới Xá Hồ, quần áo ngoại thì ở phía nhà ga đường Trạm Tây, hàng hiệu ở chợ Bạch Mã.

TỪ MỚI

男装 (nán troang)
NánzhuāngThời trang nam
女装(nủy troang)
NǚzhuāngThời trang nữ
进货(chin hua)
JìnhuòNhập hàng
沙河(sa hứa)
ShāhéXá Hồ (Sa Hà)
十三行市场(sứ xan háng sư trảng)
shísān háng shi chǎngChợ 13
抵挡 (ti tang)
DǐdàngChất lượng thấp
高档(cao tang)
GāodàngChất lượng cao
摆地摊(pải ti than)
bǎi dìtānHàng đổ đống, hàng bày vỉa hè
锦东 (chỉn tung)
jǐn dōngCẩm Đông
广大(quảng ta)
GuǎngdàQuảng Đại
昌岗路(chang cảng lu)
chāng gǎng lùĐường Xương Cương
尾货(uẩy hua)
wěi huòHàng xuất dư
牛仔裤(niếu chải khu)
NiúzǎikùQuần bò
外贸服装(oai mao phú troang)
wàimào fúzhuāngQuần áo ngoại
站西(chan xi)
zhàn xīTrạm Tây
品牌货(pỉ pái hua)
pǐnpái huòHàng hiệu

CẤU TRÚC

Động từ +”过” guò (cua); đã, từng làm gì
吃过
Chīguò
Trư cua
Đã từng ăn

看过
Kànguò
Khan cua
Đã từng xem

Bài học hôm nay đến đây là hết rồi,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ và hiệu quả nhé