Học tiếng Trung giao tiếp online Bài 15

ChineMaster - học tiếng Trung giao tiếp online trực tuyến theo chủ đề mới nhất trong cuộc sống!

0
2045
5/5 - (7 bình chọn)

Học tiếng Trung giao tiếp online miễn phí ChineMaster

Học tiếng Trung giao tiếp online ChineMaster Xin chào mừng các bạn học viên trực tuyến đến với lớp học tiếng trung online miễn phí của chúng ta ngày hôm nay.

Hôm nay chúng ta sẽ đến với Bài 15 tiếng trung giao tiếp online với chủ đề là “请稍等” (Xin đợi một chút). Rất thú vị phải không nào! Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần nội dung chính của bài học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay. Trước tiên chúng ta hãy cùng xem hội thoại nhé:

有位先生利用假期出去玩儿了一趟,回来后,他跟一位朋友讲了这样一件事:

有一天,他出去玩儿,走了一上午,又累又渴。这时,他看见一家饭店,门口立着一块大牌子:“服务周到,经济实惠。”他就走了进去,想在哪儿吃午饭。饭店里边人很少,点着蜡烛, 很安静,看起来挺不错的。他脱下外衣,挂在门边,然后找了一个座位坐下来。

很快,一个服务员走了过去: “欢迎光临!先生,您需要点儿什么?”

他说:“先给我来一杯扎啤吧。”

“好的,请稍等。”

过了一会儿,服务员回来了:“对不起,先生,扎啤没有了。”他心想,可能自己没点菜,人家不太高兴。他又说:“那么,请给我上个汤,肉丝汤。”

“好的,请稍等。”

有过了一会儿,服务员回来了:“对不起,先生,肉丝汤没有了。”

“那么,给我上个炸牛排、炸羊排或者炸猪排吧。” “好的,请稍等。”

过了一会儿,服务员又回来了:“非常对不起,先生,炸牛排、炸羊排、炸猪排都没有了。”

他终于忍不住生气了,说:“好吧,我不吃了。请把我的外衣拿过来。”

“好的,请稍等。”

这次,服务员很快就回来了:“真是不好意思,先生,您的外衣也没有了。”

服务问他那家饭店的名字,他一笑,说:“就叫‘没有了’。”

Yǒu wèi xiānshēng lìyòng jià qí chūqù wán erle yī tàng, huílái hòu, tā gēn yī wèi péngyǒu jiǎngle zhèyàng yī jiàn shì:
Yǒu yītiān, tā chūqù wán er, zǒule yī shàngwǔ, yòu lèi yòu kě. Zhè shí, tā kànjiàn yījiā fàndiàn, ménkǒu lìzhe yīkuài dà páizi:“Fúwù zhōudào, jīngjì shíhuì.” Tā jiù zǒule jìnqù, xiǎng zài nǎ’er chī wǔfàn. Fàndiàn lǐbian rén hěn shǎo, diǎnzhe làzhú, hěn ānjìng, kàn qǐlái tǐng bùcuò de. Tā tuō xià wàiyī, guà zài mén biān, ránhòu zhǎole yīgè zuòwèi zuò xiàlái.
Hěn kuài, yīgè fúwùyuán zǒule guòqù: “Huānyíng guānglín! Xiānshēng, nín xūyào diǎn er shénme?”
Tā shuō:“Xiān gěi wǒ lái yībēi zhāpí ba.”
“Hǎo de, qǐng shāo děng.”
Guò le yīhuǐ’er, fúwùyuán huíláile:“Duìbùqǐ, xiānshēng, zhāpí méiyǒule.” Tā xīn xiǎng, kěnéng zìjǐ méi diǎn cài, rénjiā bù tài gāoxìng. Tā yòu shuō:“Nàme, qǐng gěi wǒ shàng gè tāng, ròu sī tāng.”
“Hǎo de, qǐng shāo děng.”
Yǒuguòle yīhuǐ’er, fúwùyuán huíláile:“Duìbùqǐ, xiānshēng, ròu sī tāng méiyǒule.”
“Nàme, gěi wǒ shàng gè zhà niúpái, zhà yáng pái huòzhě zhà zhūpái ba.” “Hǎo de, qǐng shāo děng.”
Guò le yīhuǐ’er, fúwùyuán yòu huíláile:“Fēicháng duìbùqǐ, xiānshēng, zhà niúpái, zhà yáng pái, zhà zhūpái dōu méiyǒule.”
Tā zhōngyú rěn bù zhù shēngqìle, shuō:“Hǎo ba, wǒ bù chīle. Qǐng bǎ wǒ de wàiyī ná guòlái.”
“Hǎo de, qǐng shāo děng.”
Zhè cì, fúwùyuán hěn kuài jiù huíláile:“Zhēnshi bù hǎoyìsi, xiānshēng, nín de wàiyī yě méiyǒule.”
Fúwù wèn tā nà jiā fàndiàn de míngzì, tā yīxiào, shuō:“Jiù jiào ‘méiyǒule’.”

Để nâng cao trình độ tiếng Trung, chúng ta hãy cùng nhau làm một số bài tập sau nhé:

Điền từ vào chỗ trống:    完     见      到     着     去     成      懂

1 对不起,我写错了,我把你的名字写 ________“西瓜”了。

2 这个问题很简单,我一听就听 _______了

3 快点儿,写 _______作业我们去看电影。

4 你看_______了吗? 他们的人比我们多多了。

5去旅游的人太多了,我们没_______ 卧铺票。

6 你睡______了吗?

7 我不记得谁把我的书借_______了。

8 你为什么要辞 _______那么好的工作?

Bài học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay của chúng ta rất quan trọng, mình hi vọng các bạn sẽ cố gắng ghi chép bài vở thật cẩn thận nhé. Để học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn,các bạn có thể tham khảo thêm một số video bài giảng sau nhé:

Học tiếng Trung giao tiếp online trực tuyến qua SKYPE

Học tiếng Trung giao tiếp online Học phát âm từ đầu

Học tiếng Trung giao tiếp online 3000 câu tiếng Trung thông dụng


Vậy là hôm nay chúng ta đã kết thúc xong nội dung bài giảng số 15 rồi. Thời gian trôi nhanh quá phải không các bạn. Nhưng không sao, Thầy Vũ còn tiếp tục lên lớp với chúng ta trong những bài giảng tiếp theo nữa mà. Hẹn gặp lại các bạn học viên trực tuyến vào các bài giảng tiếp theo nhé.