Học tiếng Trung giao tiếp online Bài 14

Đăng kí lớp học tiếng Trung của ChineMaster để giao tiếp thành thạo tiếng Trung Quốc các bạn nhé!

0
1988
5/5 - (4 bình chọn)

Học tiếng Trung giao tiếp online miễn phí ChineMaster

Học tiếng Trung giao tiếp online miễn phí ChineMaster Xin chào mừng các bạn học viên trực tuyến đến với lớp học tiếng trung online miễn phí của chúng ta ngày hôm nay.

Hôm nay chúng ta sẽ đến với Bài 14 tiếng trung giao tiếp online với chủ đề là “成功需要多长时间” ( Thành công cần phải bao lâu?). Rất thú vị phải không nào! Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần nội dung chính của bài học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay. Trước tiên chúng ta hãy cùng xem hội thoại nhé:

A: 画家朋友,听说你在美术比赛中的了第一名。请给我介绍一下儿你是怎么成功的,好吗?

Huàjiā péngyǒu, tīng shuō nǐ zài měishù bǐsài zhōng dele dì yī míng. Qǐng gěi wǒ jièshào yīxià er nǐ shì zěnme chénggōng de, hǎo ma?

B: 怎么说呢?很多人以为成功是很难的事情,其实,只要坚持努力,理想就一定实现。

Zěnme shuō ne? Hěnduō rén yǐwéi chénggōng shì hěn nán de shìqíng, qíshí, zhǐyào jiānchí nǔlì, lǐxiǎng jiù yīdìng shíxiàn.

A: 这话是什么意思呢?

Zhè huà shì shénme yìsi ne?

B: 我上初中的时候才开始喜欢画画儿。从那时侯开始一直到高中一年级,每天大概只用一个小时画画儿。

Wǒ shàng chūzhōng de shíhòu cái kāishǐ xǐhuān huà huà er. Cóng nà shí hóu kāishǐ yīzhí dào gāozhōng yī niánjí, měitiān dàgài zhǐ yòng yīgè xiǎoshí huà huà er.

A: 那么,四年里,你画画儿的时间大概只有六十一天啊。高中儿年级以后,你没有再画吗?

Nàme, sì nián lǐ, nǐ huà huà er de shíjiān dàgài zhǐyǒu liùshíyī tiān a. Gāozhōng er niánjí yǐhòu, nǐ méiyǒu zài huà ma?

B: 高中二年级和三年级的时候,因为准备考大学,我暂时停止了画画儿。上大学以后,才又重新拿起画笔。大学四年里,我每天也只用一个小时画画儿。

Gāozhōng èr niánjí hé sān niánjí de shíhòu, yīn wéi zhǔnbèi kǎo dàxué, wǒ zhànshí tíngzhǐle huà huà er. Shàng dàxué yǐhòu, cái yòu chóngxīn ná qǐ huàbǐ. Dàxué sì nián lǐ, wǒ měitiān yě zhǐ yòng yīgè xiǎoshí huà huà er.

A: 四年里,画画儿的时间大概是六十一天。大学毕业以后呢?

Sì nián lǐ, huà huà er de shíjiān dàgài shì liùshíyī tiān. Dàxué bìyè yǐhòu ne?

B: 大学毕业后,我当了三年大学老师。这三年里,我每天大概花三个小时画画儿。三年里,画画儿的时间大概是一百三十七天。

Dàxué bìyè hòu, wǒ dāngle sān nián dàxué lǎoshī. Zhè sān nián lǐ, wǒ měitiān dàgài huā sān gè xiǎoshí huà huà er. Sān nián lǐ, huà huà er de shíjiān dàgài shì yībǎi sānshíqī tiān.

A: 后来呢?

Hòulái ne?

B: 后来我辞去了大学工作,去全国各地旅游了三年,每天用八个小时画画儿。三年里,画画儿的时间正好是三百六十五天。

Hòulái wǒ cíqùle dàxué gōngzuò, qù quánguó gèdì lǚyóule sān nián, měitiān yòng bā gè xiǎoshí huà huà er. Sān nián lǐ, huà huà er de shíjiān zhènghǎo shì sānbǎi liùshíwǔ tiān.

A: 这三年,你画画儿的时间比较多。

Zhè sān nián, nǐ huà huà er de shíjiān bǐjiào duō.

B: 是的,后来我回去北京,专门画了三年画儿,每天用十个小时画画儿。三年里,画画儿的时间大概是四百六十五天。然后,在这次比赛中,我得了这个大奖。

Shì de, hòulái wǒ huíqù běijīng, zhuānmén huàle sān niánhuà er, měitiān yòng shí gè xiǎoshí huà huà er. Sān nián lǐ, huà huà er de shíjiān dàgài shì sìbǎi liùshíwǔ tiān. Ránhòu, zài zhè cì bǐsài zhōng, wǒ déliǎo zhège dàjiǎng.

A: 从你小时侯对画画儿产生兴趣,到得大奖,你花在画画儿上的时间是多少呢? 我们算一下儿:六十一天加六十一天加一百三十七天加三百六十五天加四百六十五天,等于一千零八十九天。大概只有三年!

Cóng nǐ xiǎoshí hóu duì huà huà er chǎnshēng xìngqù, dào dé dàjiǎng, nǐ huā zài huà huà er shang de shíjiān shì duōshǎo ne? Wǒmen suàn yīxià er: Liùshíyī tiān jiā liùshíyī tiān jiā yībǎi sānshíqī tiān jiā sānbǎi liùshíwǔ tiān jiā sìbǎi liùshíwǔ tiān, děngyú yīqiān líng bāshíjiǔ tiān. Dàgài zhǐyǒu sān nián!

B: 是啊 ,其他的时间,我都在做与画画儿无关的事。所以我说成功不需要多少时间。你同意我的看法吗?

Shì a, qítā de shíjiān, wǒ dū zài zuò yǔ huà huà er wúguān de shì. Suǒyǐ wǒ shuō chénggōng bù xūyào duōshǎo shíjiān. Nǐ tóngyì wǒ de kànfǎ ma?

A: 你真棒!祝贺你。
Nǐ zhēn bàng! Zhùhè nǐ.

Bài học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay của chúng ta rất quan trọng, mình hi vọng các bạn sẽ cố gắng ghi chép bài vở thật cẩn thận nhé. Để học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn,các bạn có thể tham khảo thêm một số video bài giảng sau nhé:

Học tiếng Trung giao tiếp online Cách phân biệt J và Q

Học tiếng Trung giao tiếp online 1234 câu tiếng Trung thông dụng nhất

Học tiếng Trung giao tiếp online theo giáo trình BOYA sơ cấp


Vậy là hôm nay chúng ta đã kết thúc xong nội dung bài giảng số 14 rồi. Thời gian trôi nhanh quá phải không các bạn. Nhưng không sao, Thầy Vũ còn tiếp tục lên lớp với chúng ta trong những bài giảng tiếp theo nữa mà. Hẹn gặp lại các bạn học viên trực tuyến vào các bài giảng tiếp theo nhé.