Tài liệu HSK Luyện thi HSK Online Tiếng Trung HSK

0
4634
5/5 - (4 bình chọn)

Tài liệu Luyện thi HSK Online

Tài liệu Luyện thi HSK Online Cấp 1

Các em vào xem Video luyện thi HSK 1 online Phần thi Nghe hiểu Listening.

Tài liệu Luyện thi HSK Online Cấp 2

Bên dưới là các Video Tự luyện thi HSK 2 online Phần thi Nghe hiểu Listening, đáp án ở ngay cuối đoạn video, các em tua đến đến đoạn cuối là sẽ thấy, các em cố gắng làm được ít nhất từ 60 điểm trở lên là đạt yêu cầu.

Tài liệu Luyện thi HSK Online Cấp 3

Các em làm thử các đề thi HSK cấp 3 Phần thi Nghe hiểu Listening xem mình được bao nhiêu điểm nhé, em nào dưới 60 điểm là coi như thất bại, từ 60 điểm trở lên là oke.

Tài liệu Luyện thi HSK Online Cấp 4

Bên dưới là các đề thi HSK Nghe hiểu Listening cấp 4, các em cố gắng luyện tập kỹ năng Nghe hiểu HSK hàng ngày để có thể đạt điểm cao trong kỳ thi HSK cấp 4.

Tài liệu Luyện thi HSK Online Cấp 5

Các em làm thêm các đề thi HSK online cấp 5 phần thi Nghe hiểu Listening, đáp án có ở ngay phía cuối đoạn video, các em tua tua cái là sẽ thấy.

Tài liệu Luyện thi HSK Online Cấp 6

Em nào có nhu cầu đăng ký tham gia kỳ thi HSK cấp 6 thì làm luôn các đề thi HSK online cấp 6 bên dưới nhé.

Các em làm xong phần thi HSK Nghe hiểu Listening thì xem chi tiết phần hướng dẫn cách tự tính điểm thi HSK xem mình được bao nhiêu điểm nhé, ranh giới giữa thi đậu HSK và thi trượt HSK là mốc 60 điểm, dưới 60 trượt HSK, từ 60 trở lên là đậu HSK.

Cách tính điểm thi HSK

Cách tính điểm thi HSK 1

Cách tính điểm thi HSK 2

Cách tính điểm thi HSK 3

Cách tính điểm thi HSK 4

Cách tính điểm thi HSK 5

Cách tính điểm thi HSK 6

Từ vựng Tiếng Trung HSK

150 Từ vựng HSK cấp 1

300 Từ vựng HSK cấp 2

600 Từ vựng HSK cấp 3

1200 Từ vựng HSK cấp 4

2500 Từ vựng HSK cấp 5

5000 Từ vựng HSK cấp 6

Download Đề thi HSK

Các em vào link bên dưới tải các đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6.

Download Đề thi HSK 1

Download Đề thi HSK 2

Download Đề thi HSK 3

Download Đề thi HSK 4

Download Đề thi HSK 5

Download Đề thi HSK 6