Tiếng Trung vui vẻ Bài 92 Khóa học tiếng Trung vui vẻ online

Trung tâm tiếng Trung vui vẻ mỗi ngày giáo trình học tiếng Trung online miễn phí toàn tập thầy Vũ

0
1578
5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung vui vẻ khóa học tiếng trung online cấp tốc

Tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề HOT nhất năm Mậu Tuất 2018. Tổng hợp trọn bộ bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí theo bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới và bộ giáo trình hán ngữ boya 9 quyển phiên bản mới của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Trung tâm tiếng Trung vui vẻ Cầu Giấy Hà Nội ChineMaster

  1. Khóa học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề công cụ hỗ trợ phiên dịch tiếng Trung Quốc
  2. Khóa học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề máy hỗ trợ dịch thuật tiếng Trung Quốc
  3. Khóa học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề thiết bị tai nghe hỗ trợ phiên dịch tiếng Trung
  4. Khóa học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề nhân viên phiên dịch tiếng Trung Quốc
  5. Khóa học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề xuất nhập khẩu quần áo Trung Quốc giá rẻ
  6. Khóa học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề buôn bán giày dép da Trung Quốc giá rẻ

Khóa học tiếng Trung online miễn phí chuyên đề tiếng Trung giao tiếp

2256Bây giờ đi, trước bữa tối có về được không?现在去,晚饭前回得来回不来?Xiànzài qù, wǎnfàn qián huí de lái huí bù lái?
2257Tôi chẳng hiểu cô ta hát cái gì?我一点儿也听不懂她唱的是什么?Wǒ yì diǎnr yě tīng bù dǒng tā chàng de shì shénme?
2258Buổi tối tôi có việc, không đi được.晚上我有事,去不了。Wǎnshang wǒ yǒushì, qù bù liǎo.
2259Mắt của tôi không tốt lắm, ngồi xa quá không nhìn rõ.我的眼睛不太好,坐得太远看不清楚。Wǒ de yǎnjīng bú tài hǎo, zuò de tài yuǎn kàn bù qīngchu.
2260Câu chuyện này bạn xem có hiểu hay không?这个故事你看得懂看不懂?Zhè ge gùshi nǐ kàn de dǒng kàn bù dǒng?
2261Tôi xem hiểu.我看得懂。Wǒ kàn de dǒng.
2262Chúng ta đi xem chút đi, có lẽ mua được vé.我们去看看吧,也许买得到票。Wǒmen qù kànkan ba, yěxǔ mǎi de dào piào.
2263Tôi không có chìa khóa, không vào được.我没有钥匙,进不去。Wǒ méiyǒu yàoshi, jìn bú qù.
2264Bài tập không nhiều lắm, một tiếng có thể làm xong.作业不太多,一个小时做得完。Zuòyè bú tài duō, yí ge xiǎoshí zuò de wán.
2265Bạn nghe hiểu cô giáo giảng bài không?你听得懂老师讲课吗?Nǐ tīng de dǒng lǎoshī jiǎng kè ma?
2266Tôi nghe hiểu.我听得懂。Wǒ tīng de dǒng.
2267Bạn nhìn rõ được chữ trên bảng đen không?你看得清楚黑板上的字吗?Nǐ kàn de qīngchu hēibǎn shàng de zì ma?
2268Tôi không đeo kính, nhìn không rõ.我没戴眼镜,看不清楚。Wǒ méi dài yǎnjìng, kàn bù qīngchu.
2269Ngày mai sẽ kiểm tra, bạn đi được không?明天要考试了,你去得了吗?Míngtiān yào kǎoshì le, nǐ qǔ de liǎo ma?
2270Ngày mai tôi rất bận, không đi được.明天我很忙,去不了了。Míngtiān wǒ hěn máng, qù bù liǎo le.
2271Cô ta tự mình đi được không?她自己走得了吗?Tā zìjǐ zǒu de liǎo ma?
2272Đùi của cô ta bị thương, không tự mình đi được.她的腿伤了,自己走不了。Tā de tuǐ shāng le, zìjǐ zǒu bù liǎo.
2273Bạn ăn được hết tưng đây món không?你吃得了这么多菜吗?Nǐ chī de liǎo zhème duō cài ma?
2274Tôi ăn được hết.我吃得了。Wǒ chī de liǎo.
2275Tôi không ăn hết được nhiều món như vậy.我吃不了这么多菜。Wǒ chī bùliǎo zhème duō cài.
2276Phòng học này ngồi được 50 người không?这个教室坐得下五十个人吗?Zhè ge jiàoshì zuò de xià wǔshí ge rén ma?
2277Phòng học này quá bé, không ngồi hết được.这个教室太小,坐不下。Zhè ge jiàoshì tài xiǎo, zuò bú xià.
2278Bạn cho chiếc áo len của vào trong đi.你把我的毛衣装进去吧。Nǐ bǎ wǒ de máoyī zhuāng jìnqù ba.
2279Cái vali này quá bé, áo len của bạn quá to, không nhét vào được.这个箱子太小,你的毛衣太大,装不下。Zhè ge xiāngzi tài xiǎo, nǐ de máo yī tài dà, zhuāng bú xià.
2280Hôm nay tôi có việc, không đi được.今天我有事,不能去。Jīntiān wǒ yǒu shì, bù néng qù.
2281Hôm nay tôi có thời gian, có thể đi được.今天我有时间,能去。Jīntiān wǒ yǒu shíjiān, néng qù.
2282Hôm nay cô ta có thời gian, có thể đi được.今天她有时间,去得了。Jīntiān tā yǒu shíjiān, qù de liǎo.
2283Ở đó quá nguy hiểm, bạn không được đi.那儿太危险,你不能去。Nàr tài wēixiǎn, nǐ bù néng qù.
2284Cái đồ này không phải là của bạn, bạn không được lấy.这个东西不是你的,你不能拿。Zhè ge dōngxi bú shì nǐ de, nǐ bù néng ná.
2285Cái vali này quá nặng, tôi một mình không xách được.这个箱子太重了,我一个人拿不了。Zhè ge xiāngzi tài zhòng le, wǒ yí ge rén ná bù liǎo.
2286Trong phòng quá tối, tôi không nhìn thấy gì.屋子里太暗了,我看不见。Wūzi lǐ tài àn le, wǒ kàn bú jiàn.
2287Bạn xem hiểu câu này không?你看得懂这个句子吗?Nǐ kàn de dǒng zhè ge jùzi ma?

Chúng ta sẽ tạm dừng bài học tiếng Trung vui vẻ mỗi ngày tại đây, hẹn gặp lại các bạn học viên vào năm tới nhé.