Học tiếng Trung Quận 10 ChineMaster bài giảng số 2

Giáo trình học tiếng Trung HSK online lớp luyện thi HSK 7 online Thầy Vũ giảng bài trên kênh đào tạo tiếng Trung trực tuyến ChineMaster Quận 10

0
754
Học tiếng Trung Quận 10 ChineMaster bài giảng số 2 - Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Cơ sở 2 TP HCM Sài Gòn
Học tiếng Trung Quận 10 ChineMaster bài giảng số 2 - Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Cơ sở 2 TP HCM Sài Gòn
Đánh giá post

Học tiếng Trung Quận 10 ChineMaster cùng Thầy Vũ

Học tiếng Trung Quận 10 ChineMaster bài giảng số 2 là bài giảng trực tuyến phần tiếp theo của bài học hôm qua trên website chính của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 trong thành phố Hồ Chí Minh. Bài giảng mình chia sẻ với các bạn mỗi ngày đều xoay quanh tập trung vào luyện tập phát triển kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 đến HSK 9 thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế do Th.S Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn. Toàn bộ nội dung giáo án giảng dạy tiếng Trung trực tuyến trên kênh này đều được đăng công khai và miễn phí. Các bạn thường xuyên online vào kênh này sẽ nhận được rất nhiều giáo trình tài liệu học tiếng Trung online miễn phí cực kỳ chất lượng chỉ có duy nhất tại hệ thống trang web đào tạo tiếng Trung trực tuyến của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM.

Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập và điểm qua lại một số kiến thức quan trọng trong bài giảng hôm qua tại link bên dưới.

Học tiếng Trung Quận 10 ChineMaster bài giảng số 1

Sau khi các bạn đã xem xong bài giảng hôm trước, sau đây chúng ta cùng đi vào phần luyện tập kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung HSK 7 nhé, bạn nào đang ôn thi HSK cấp 8 và HSK cấp 9 thì có thể làm luôn cùng các bạn lớp luyện thi HSK 7 online bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK online bên dưới.

Các bạn lưu ý cần luyện tập kỹ năng gõ tiếng Trung trên máy tính thường xuyên nhé.

Giáo trình học tiếng Trung Quận 10 ChineMaster bài giảng số 2

Nội dung giáo trình Học tiếng Trung Quận 10 ChineMaster bài giảng số 2 vừa được Thầy Vũ chủ biên và biên soạn xong, mình chia sẻ lại trên trang web này.

Tài liệu luyện dịch tiếng Trung HSK 7 online

越南农民竭尽全力砍倒橡胶树

Quang Nam省Hiep Duc区的一位农民砍倒他的橡胶树以出售原木。

在经历了多次暴风雨之后,越南中部的乳胶农户因市场动荡而陷入困境,并砍倒了橡胶树。
广南省Hiep Duc区Song Tra公社的居民Pham Thi Xuyen一直在她两公顷(五英亩)的农场里雇用人们砍伐10年以上的橡胶树。

砍伐每棵树的成本为60,000越南盾(2.60美元),高于每次播种的40,000越南盾,但许妍决定别无选择。

她说:“在拆除所有橡胶树后,我们可能会转向种植荆树(又称相思树),因为这种树的投资成本较低,五年后,我们可以以比乳胶更高的价格出售木材。”

该地区的许多其他橡胶农民也正在砍伐树木,他们说,在日益极端的天气下,中部地区出现强烈的暴风雨和飓风,最新的耕种方式变得站不住脚,即使他们成功保护了自己的农场免受反复的暴风雨袭击,乳胶价格不足以使它们收支平衡。

Quang Nam拥有超过10,000公顷(24,700英亩)的橡胶种植园,这些种植园都是由个人和企业种植的。

橡胶树的种植在九十年代末开始兴起,人们寄希望于当地人,而不仅仅是公司,可以从合资企业中赚取高额收入。

多年来,地方当局将总计超过50,000公顷的空地和荒山移交给橡胶种植企业。

因此,许多家庭跟随私人公司而从事这项业务,每个家庭在几公顷土地上种植橡胶。

2007年,许源公司投资近1亿越南盾(4,336美元)来种植两公顷橡胶。当时,她了解到橡胶树生产乳胶需要五到七年的时间,一公顷橡胶可以生产两吨乳胶,每年可产生超过2亿越南盾的收入。

六年后,当她的树木成熟以生产乳胶时,整个种植园被暴风雨乌蒂普(Storm Wutip)摧毁。

她不为所动,继续投资于该业务。 2018年,她的橡胶树再次准备好生产乳胶,尽管那一年,价格急剧下跌,迫使许延推迟收获。

当她仍在等待合适的时机来收获出售的乳胶时,风暴莫尔瓦夫去年10月来到越南中部,成为有史以来袭击该国最强大的国家之一。它破坏了她农场的一多公顷土地。

广南省Hiep Duc区的一块橡胶地被2020年10月的风暴莫拉夫破坏。

Hiep Duc主席Nguyen Nhu Cong表示,该地区拥有5700公顷橡胶种植园,其中1600多个被Molvave摧毁。

他说:“我们希望省政府提出其他更适合当地天气条件的计划。事实证明,橡胶是一种低效率,高风险的作物。”规模化的畜牧业和木材种植园可能是更好的选择。

广南省农业和发展部副部长黎明雄说,该省最初计划拥有50,​​000公顷的橡胶。现在它有14,000公顷。

“在2010年至2012年期间,一吨乳胶的价格超过1亿越南盾,但此后,市场价格不断下跌。”

他说,鉴于其低价值和耐用性,该省决定将橡胶种植面积限制在15,000公顷以下。

2009年,在看到周围的许多邻居加入橡胶业务之后,Thua Thien-Hue省Phong Dien区Phong My Commune的Dong Huu Sang决定加入三公顷土地。

到2018年,他每天的收入为100万越南盾,足以照顾他的家人并还清银行贷款。

“但是在过去的两年中,乳胶的价格已从每公斤50,000越南盾大幅下降到每公斤10,000越南盾。然后在去年9月,一场暴风雨袭击了很多树木,使我别无选择但要把橡胶皮裤切成原木出售。”

桑说,他计划在自己的农场种植橙子,葡萄柚或荆棘,而不是橡胶。

类似的故事

顺化省顺丁县的农民收集砍伐出售的橡胶树原木。

Phiên âm tiếng Trung bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài 2

Yuènán nóngmín jiéjìn quánlì kǎn dǎo xiàngjiāoshù

Quang Nam shěng Hiep Duc qū de yī wèi nóngmín kǎn dǎo tā de xiàngjiāoshù yǐ chūshòu yuánmù.

Zài jīnglìle duō cì bàofēngyǔ zhīhòu, yuènán zhōngbù de rǔjiāo nónghù yīn shìchǎng dòngdàng ér xiànrù kùnjìng, bìng kǎn dǎo le xiàngjiāoshù.
Guǎng nán shěng Hiep Duc qū Song Tra gōngshè de jūmín Pham Thi Xuyen yīzhí zài tā liǎng gōngqīng (wǔ yīngmǔ) de nóngchǎng lǐ gùyòng rénmen kǎnfá 10 nián yǐshàng de xiàngjiāoshù.

Kǎnfá měi kē shù de chéngběn wèi 60,000 yuènán dùn (2.60 Měiyuán), gāo yú měi cì bōzhòng de 40,000 yuènán dùn, dàn xǔ yán juédìng bié wú xuǎnzé.

Tā shuō:“Zài chāichú suǒyǒu xiàngjiāoshù hòu, wǒmen kěnéng huì zhuǎnxiàng zhòngzhí jīng shù (yòu chēng xiāngsī shù), yīnwèi zhè zhǒng shù de tóuzī chéngběn jiào dī, wǔ nián hòu, wǒmen kěyǐ yǐ bǐ rǔjiāo gèng gāo de jiàgé chūshòu mùcái.”

Gāi dìqū de xǔduō qítā xiàngjiāo nóngmín yě zhèngzài kǎnfá shùmù, tāmen shuō, zài rìyì jíduān dì tiānqì xià, zhōngbù dìqū chūxiàn qiángliè de bàofēngyǔ hé jùfēng, zuìxīn de gēngzhòng fāngshì biàn dé zhàn bù zhù jiǎo, jíshǐ tāmen chénggōng bǎohùle zìjǐ de nóngchǎng miǎn shòu fǎnfù de bàofēngyǔ xíjí, rǔjiāo jiàgé bùzúyǐ shǐ tāmen shōu zhī pínghéng.

Quang Nam yǒngyǒu chāoguò 10,000 gōngqīng (24,700 yīngmǔ) de xiàngjiāo zhòngzhí yuán, zhèxiē zhòngzhí yuán dōu shì yóu gèrén hé qǐyè zhòngzhí de.

Xiàngjiāoshù de zhòngzhí zài jiǔshí niándài mò kāishǐ xīngqǐ, rénmen jì xīwàng yú dāngdì rén, ér bùjǐn jǐn shì gōngsī, kěyǐ cóng hézī qǐyè zhōng zhuàn qǔ gāo é shōurù.

Duōnián lái, dìfāng dāngjú jiāng zǒngjì chāoguò 50,000 gōngqīng de kòngdì hé huāngshān yíjiāo gěi xiàngjiāo zhòngzhí qǐyè.

Yīncǐ, xǔduō jiātíng gēnsuí sīrén gōngsī ér cóngshì zhè xiàng yèwù, měi gè jiātíng zài jǐ gōngqīng tǔdì shàng zhòngzhí xiàngjiāo.

2007 Nián, xǔ yuán gōngsī tóuzī jìn 1 yì yuènán dùn (4,336 měiyuán) lái zhòngzhí liǎng gōngqīng xiàngjiāo. Dāngshí, tā liǎojiě dào xiàngjiāoshù shēngchǎn rǔjiāo xūyào wǔ dào qī nián de shíjiān, yī gōngqīng xiàngjiāo kěyǐ shēngchǎn liǎng dūn rǔjiāo, měinián kě chǎnshēng chāoguò 2 yì yuènán dùn de shōurù.

Liù nián hòu, dāng tā de shùmù chéngshú yǐ shēngchǎn rǔjiāo shí, zhěnggè zhòngzhí yuán bèi bàofēngyǔ wū dì pǔ (Storm Wutip) cuīhuǐ.

Tā bù wéi suǒ dòng, jìxù tóuzī yú gāi yèwù. 2018 Nián, tā de xiàngjiāoshù zàicì zhǔnbèi hào shēngchǎn rǔjiāo, jǐnguǎn nà yī nián, jiàgé jíjù xiàdié, pòshǐ xǔ yán tuīchí shōuhuò.

Dāng tā réng zài děngdài héshì de shíjī lái shōuhuò chūshòu di rǔjiāo shí, fēngbào mò ěr wǎ fū qùnián 10 yuè lái dào yuènán zhōngbù, chéngwéi yǒushǐ yǐlái xíjí gāi guó zuì qiáng dà de guójiā zhī yī. Tā pòhuàile tā nóngchǎng de yī duō gōngqīng tǔdì.

Guǎng nán shěng Hiep Duc qū de yīkuài xiàngjiāo dì bèi 2020 nián 10 yuè de fēngbào mò lāfū pòhuài.

Hiep Duc zhǔxí Nguyen Nhu Cong biǎoshì, gāi dìqū yǒngyǒu 5700 gōngqīng xiàngjiāo zhòngzhí yuán, qízhōng 1600 duō gè bèi Molvave cuīhuǐ.

Tā shuō:“Wǒmen xīwàng shěng zhèngfǔ tíchū qítā gèng shìhé dāngdì tiānqì tiáojiàn de jìhuà. Shìshí zhèngmíng, xiàngjiāo shì yī zhǒng dī xiàolǜ, gāo fēngxiǎn de zuòwù.” Guīmó huà de xùmù yè hé mùcái zhòngzhí yuán kěnéng shì gèng hǎo de xuǎnzé.

Guǎng nán shěng nóngyè hé fāzhǎn bù fù bùzhǎng límíng xióng shuō, gāi shěng zuìchū jìhuà yǒngyǒu 50,​​000 gōngqīng de xiàngjiāo. Xiànzài tā yǒu 14,000 gōngqīng.

“Zài 2010 nián zhì 2012 nián qíjiān, yī dūn rǔjiāo de jiàgé chāoguò 1 yì yuènán dùn, dàn cǐhòu, shìchǎng jiàgé bùduàn xiàdié.”

Tā shuō, jiànyú qí dī jiàzhí hé nàiyòng xìng, gāi shěng juédìng jiāng xiàngjiāo zhòngzhí miànjī xiànzhì zài 15,000 gōngqīng yǐxià.

2009 Nián, zài kàn dào zhōuwéi de xǔduō línjū jiārù xiàngjiāo yèwù zhīhòu,Thua Thien-Hue shěng Phong Dien qū Phong My Commune de Dong Huu Sang juédìng jiārù sān gōngqīng tǔdì.

Dào 2018 nián, tā měitiān de shōurù wéi 100 wàn yuènán dùn, zú yǐ zhàogù tā de jiārén bìng huán qīng yínháng dàikuǎn.

“Dànshì zài guòqù de liǎng nián zhōng, rǔjiāo de jiàgé yǐ cóng měi gōngjīn 50,000 yuènán dùn dàfú xiàjiàng dào měi gōngjīn 10,000 yuènán dùn. Ránhòu zài qùnián 9 yuè, yī chǎng bàofēngyǔ xíjíle hěnduō shùmù, shǐ wǒ bié wú xuǎnzé dàn yào bǎ xiàngjiāo pí kù qiè chéng yuánmù chūshòu.”

Sāng shuō, tā jìhuà zài zìjǐ de nóngchǎng zhòngzhí chéngzi, pútáo yòu huò jīngjí, ér bùshì xiàngjiāo.

Lèisì de gùshì

shùn huà shěng shùn dīng xiàn de nóngmín shōují kǎnfá chūshòu di xiàngjiāoshù yuánmù.

Phiên dịch tiếng Trung bài tập luyện dịch tiếng Trung hSK 7 bài 2

Bị căng quá mức, nông dân Việt Nam chặt bỏ cây cao su

Một nông dân ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam chặt cây cao su để bán gỗ.

Sau những đợt mưa bão liên tiếp, nông dân miền Trung Việt Nam đã thất bại trước sóng gió thị trường và đang chặt bỏ cây cao su của họ.
Phạm Thị Xuyến, một cư dân của xã Sông Trà ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, đã thuê người chặt cây cao su, tất cả hơn 10 năm tuổi, tại trang trại rộng hai ha (năm mẫu Anh) của cô.

Chi phí chặt bỏ mỗi cây là 60.000 đồng (2,60 đô la), cao hơn so với mức 40.000 đồng cho mỗi lần gieo hạt, nhưng Xuyên quyết định rằng cô không còn lựa chọn nào khác.

Bà cho biết: “Sau khi chặt bỏ hết cây cao su, chúng tôi có thể chuyển sang trồng cây dó bầu (hay còn gọi là keo) vì loại cây lấy gỗ này có chi phí đầu tư thấp hơn và sau 5 năm có thể bán được giá cao hơn mủ”.

Nhiều nông dân trồng cao su khác trên địa bàn huyện cũng đang chặt cây cho biết việc canh tác mới nhất đã trở nên không thể thực hiện được trong điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, với những cơn bão và lốc xoáy dữ dội ở miền Trung, và dù họ có thành công trong việc bảo vệ nông trại của mình khỏi những cơn bão lặp đi lặp lại thì mủ giá cả không đủ để họ hòa vốn.

Quảng Nam là nơi có hơn 10.000 ha (24.700 mẫu Anh) đồn điền cao su được trồng riêng lẻ và bởi các doanh nghiệp.

Việc trồng cây cao su đã thành công vào cuối những năm 90, với hy vọng cao rằng người dân địa phương, không chỉ các doanh nghiệp, có thể kiếm được thu nhập cao từ việc liên doanh.

Trong nhiều năm, chính quyền địa phương đã giao các khu đất trống, đồi trọc với tổng diện tích hơn 50.000 ha cho các doanh nghiệp trồng cao su.

Theo đó, nhiều hộ gia đình đã thành lập doanh nghiệp, đi theo doanh nghiệp tư nhân, mỗi hộ trồng cao su trên vài ha.

Năm 2007, Xuyên đầu tư gần 100 triệu đồng (4.336 USD) để trồng hai ha cao su. Khi đó, chị hiểu rằng cây cao su phải mất 5 – 7 năm mới có thể cho mủ, một ha cao su có thể cho hai tấn mủ và cho doanh thu trên 200 triệu đồng / năm.

Sáu năm sau, khi cây của cô đã trưởng thành để sản xuất mủ, toàn bộ đồn điền đã bị Storm Wutip phá hủy.

Không nản lòng, cô tiếp tục đầu tư vào công việc kinh doanh. Năm 2018, cây cao su của chị lại chuẩn bị cho mủ, dù năm đó giá giảm mạnh buộc chị Xuyên phải hoãn thu hoạch.

Trong khi bà con vẫn đang chờ đợi thời điểm thích hợp để thu hoạch mủ để bán thì cơn bão Molvave đã ập đến miền Trung Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái như một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào nước này. Nó đã làm hư hại hơn một ha trang trại của cô.

Một cánh đồng cao su ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, bị tàn phá bởi cơn bão Molave, tháng 10 năm 2020.

Ông Nguyễn Như Công, chủ tịch Hiệp Đức, cho biết huyện này có 5.700 ha cao su trồng, trong đó có hơn 1.600 ha do Molvave phá.

“Chúng tôi mong muốn chính quyền tỉnh đưa ra các phương án khác phù hợp hơn với điều kiện thời tiết của địa phương. Cao su đã được chứng minh là cây trồng hiệu quả thấp, rủi ro cao”, ông nói và cho rằng nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi gia súc quy mô và trồng rừng lấy gỗ có thể là những lựa chọn tốt hơn.

Ông Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Quảng Nam, cho biết ban đầu tỉnh quy hoạch 50.000 ha cao su. Bây giờ nó có 14.000 ha.

“Giai đoạn 2010-2012, một tấn mủ thu về hơn 100 triệu đồng nhưng sau đó giá thị trường liên tục giảm”.

Do giá trị và độ bền thấp, tỉnh đã quyết định hạn chế diện tích trồng cao su xuống dưới 15.000 ha.

Năm 2009, thấy nhiều hàng xóm xung quanh cùng tham gia kinh doanh cao su, anh Đồng Hữu Sang ở xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết định đầu tư ba ha.

Đến năm 2018, anh kiếm được 1 triệu đồng mỗi ngày, đủ để lo cho gia đình và trả nợ ngân hàng.

“Nhưng hai năm trở lại đây, giá mủ xuống đáng kể từ 50.000 đồng / kg xuống còn dưới 10.000 đồng / kg, rồi tháng 9 năm ngoái, một trận bão ập đến làm hư hại số lượng cây đáng kể khiến tôi không còn cách nào khác.” nhưng phải chặt thân cây cao su thành khúc gỗ để bán ”.

Anh Sang cho biết anh dự định trồng cam, bưởi hoặc cau trong trang trại của mình thay vì trồng cao su.

Những câu chuyện tương tự về sự khốn cùng

Nông dân ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, thu gom những khúc cây cao su mà họ chặt để bán.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài giảng hôm nay lớp học tiếng Trung online tại website Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 Cơ sở 2 TP HCM. Hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé.