Tự học tiếng Trung giao tiếp cơ bản Bài 3

Tài liệu ôn luyện ngữ âm tiếng Trung một cách dễ dàng, đơn giản và hiệu quả nhất, chỉ có tại ChineMaster

0
2086
5/5 - (13 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản miễn phí

Tự học tiếng Trung giao tiếp cơ bản ChineMaster Xin chào mừng các bạn học viên trực tuyến đến với lớp học tiếng trung giao tiếp cơ bản miễn phí của chúng ta ngày hôm nay.

Học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội

Hôm nay chúng ta sẽ đến với Bài 3 tiếng trung giao tiếp cơ bản online với chủ đề là “ 留学中国” (Du học Trung Quốc). Rất thú vị phải không nào! Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần nội dung chính của bài học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay. Trước tiên chúng ta hãy cùng xem nội dung nhé:

如果你问来中国留学的外国人,怎样学汉语最快, 可能很多都会告诉你:和中国聊天儿是一种好方法。确实,我们老外在课堂意外学会的汉语知识太多了。
有一天,我们四个刚来中国的老外去饭馆吃饭。 点菜的时候碰到了麻烦:我们不认识菜单上那些奇怪的菜的名字。老潘想了不少办法,希望我们能明白这些菜是什么。他一边做着奇怪的动作, 以便在桌子上画画儿。他重负了好几遍,可我们还是猜不出他的意思。她记得只摸自己的头。
这是,一个中国姑娘在旁边说了:“老潘,很多老外不吃鸭头,也不吃猜心、猪脏。” 他又用英语解释给我们听。听了他的解释,再想想老潘的动作,我们都笑了起来。这个中国姑娘又替我们点了古老肉和西红柿炒鸡蛋,这两个菜几乎所有老外都爱吃。然后,我们上了来北京后最有用的一节课—记住了“心” “肝” “肚” “下水” 。 我们很感激他,因为这些词帮了我们很大的忙。我们经常到中国的一些小城市旅游。那些地方的人能讲英语的很少,他们的普遍话又很不准确, 点菜的时候,如果我们说一句“不要下水” 就能解决所有问题。
在大城市学中文也有问题:能说英语的人太多。在北京,连出租车司机也能说几句英语。来北京以前,很多人曾经告诉我,在大城市学中文不如在中小城市学好。在中小城市学有两个好处:一个是没那么多人想和你用英语对话。在大城市,很多时候你刚说出来。由于你的汉语不如他们的英语流利,所以常常是他们说,你听。第二,如果你在一个中小城市呆的时间足够长,还能学会一种方言。 我的朋友曾经在北京呆过两年,严肃时,他能流利地说标准的普遍话,跟“新闻广播” 主持人一样;高兴时,他会 用很重的东北口音说:“干哈呀?”
rúguǒ nǐ wèn lái zhōngguó liúxué de wàiguó rén, zěnyàng xué hànyǔ zuì kuài, kěnéng hěnduō dūhuì gàosù nǐ: Hé zhōngguó liáotiān er shì yī zhǒng hǎo fāngfǎ. Quèshí, wǒmen lǎowài zài kètáng yìwài xuéhuì de hànyǔ zhīshì tài duōle.
Yǒu yītiān, wǒmen sì gè gāng lái zhōngguó de lǎowài qù fànguǎn chīfàn. Diǎn cài de shíhòu pèng dàole máfan: Wǒmen bù rènshì càidān shàng nàxiē qíguài de cài de míngzì. Lǎo pān xiǎng liǎo bù shǎo bànfǎ, xīwàng wǒmen néng míngbái zhèxiē cài shì shénme. Tā yībiān zuòzhe qíguài de dòngzuò, yǐbiàn zài zhuōzi shàng huà huà er. Tā zhòngfùle hǎojǐ biàn, kě wǒmen háishì cāi bù chū tā de yìsi. Tā jìdé zhǐ mō zìjǐ de tóu.
Zhè shì, yīgè zhōngguó gūniáng zài pángbiān shuōle:“Lǎo pān, hěnduō lǎowài bù chī yā tóu, yě bù chī cāi xīn, zhū zàng.” Tā yòu yòng yīngyǔ jiěshì gěi wǒmen tīng. Tīngle tā de jiěshì, zài xiǎng xiǎng lǎo pān de dòngzuò, wǒmen dōu xiàole qǐlái. Zhège zhōngguó gūniáng yòu tì wǒmen diǎnle gǔlǎo ròu hé xīhóngshì chǎo jīdàn, zhè liǎng gè cài jīhū suǒyǒu lǎowài dōu ài chī. Ránhòu, wǒmen shàngle lái běijīng hòu zuì yǒuyòng de yī jié kè—jì zhùle “xīn” “gān” “dù” “xiàshuǐ”. Wǒmen hěn gǎnjī tā, yīnwèi zhèxiē cí bāngle wǒmen hěn dà de máng. Wǒmen jīngcháng dào zhōngguó de yīxiē xiǎo chéngshì lǚyóu. Nàxiē dìfāng de rén néng jiǎng yīngyǔ de hěn shǎo, tāmen de pǔbiàn huà yòu hěn bù zhǔnquè, diǎn cài de shíhòu, rúguǒ wǒmen shuō yījù “bùyào xiàshuǐ” jiù néng jiějué suǒyǒu wèntí.
Zài dà chéngshì xué zhōngwén yěyǒu wèntí: Néng shuō yīngyǔ de rén tài duō. Zài běijīng, lián chūzū chē sījī yě néng shuō jǐ jù yīngyǔ. Lái běijīng yǐqián, hěnduō rén céngjīng gàosù wǒ, zài dà chéngshì xué zhōngwén bùrú zài zhōngxiǎo chéngshì xuéhǎo. Zài zhōngxiǎo chéngshì xué yǒu liǎng gè hǎochù: Yīgè shì méi nàme duō rén xiǎng hé nǐ yòng yīngyǔ duìhuà. Zài dà chéngshì, hěnduō shíhòu nǐ gāng shuō chūlái.
Sau đây chúng ta cùng nhau ghi chép một số cấu trúc ngữ pháp sau nhé :
1. Cách dùng “尤其”
  • Biểu thị sau khi so sánh, ý nghĩa biểu đạt đứng sau “尤其”còn có mức cao hơn. Có nghĩa của từ “”. Phía sau thường kết hợp với “是”. Ví dụ:

我的同屋常常给家里打电话,尤其刚来的时候,差不多每天都打。

这份报纸上广告很多,尤其是电脑的广告。

跑步,尤其是慢跑,对身体很好。
中国的高中学生,尤其是高三的学生,学习很幸苦。
2. Cách dùng” 一…. 也不 …”
  • Dùng trong câu phủ định, biểu thị ý nhấn mạnh, đôi khi có phần khoa trương. Ví dụ:
我吃了一个星期筷子,现在一点儿也不想吃筷子了。
小王和老板吵架的时候,别人一句话也不说。
一个乞丐来到一个小气的人家要饭。
3. Cách dùng “老师”
  • Biểu thị thường xuyên, thường hay, thường dùng với sự việc có tính tiêu cực. Ví dụ:
我打算骑自行车出去逛逛,可老是没空儿。
最近他老是特忙,没空锻炼身体。
上课的时候,猫猫老睡觉,所以老是老叫他回答问题。
4. Cách dùng “好好儿”
  • Dùng trước động từ, biểu đạt ý nghĩa cố gắng, chăm chỉ hoặc tận tình làm một việc nào đó. Ví dụ:
以后一定的好好儿利用,一边学汉语,以便了解中国社会和文化。
明天有考试,我应该好好儿准备。
因为不饿,所以孩子不好好儿吃饭。
明天不上课,我们可以好好儿玩儿了。

Tài liệu Tự tiếng Trung giao tiếp cơ bản miễn phí hôm nay của chúng ta rất quan trọng, mình hi vọng các bạn sẽ cố gắng ghi chép bài vở thật cẩn thận nhé. Để học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn,các bạn có thể tham khảo thêm một số video bài giảng sau nhé:

Tự học tiếng Trung giao tiếp cơ bản qua SKYPE

Tự học tiếng Trung giao tiếp cơ bản online qua Youtube

Tự học tiếng Trung giao tiếp cơ bản theo Giáo trình Hán Ngữ


Vậy là hôm nay chúng ta đã kết thúc xong nội dung bài giảng số 3 rồi. Thời gian trôi nhanh quá phải không các bạn. Nhưng không sao, Thầy Vũ còn tiếp tục lên lớp với chúng ta trong những bài giảng tiếp theo nữa mà. Hẹn gặp lại các bạn học viên trực tuyến vào các bài giảng tiếp theo nhé.