Nhập hàng Trung Quốc Đi chợ Bạch Mã Bài 2

Hướng dẫn Nhập hàng Trung Quốc Đi chợ Bạch Mã Bài 2 chi tiết từ A đến Z

0
1033
nhập hàng trung quốc đi chợ bạch mã bài 2
nhập hàng trung quốc đi chợ bạch mã bài 2
5/5 - (2 bình chọn)

Khóa học Nhập hàng Trung Quốc Đi chợ Bạch Mã Bài 2

Nhập hàng Trung Quốc Đi chợ Bạch Mã Bài 2 như thế nào? Hôm nay Thầy Vũ sẽ gửi đến các bạn nội dung chi tiết của bài hội thoại chủ đề Liên hệ trực tiếp – Chợ Bạch Mã. Đây là một chủ đề rất quan trọng mà các bạn cần phải nắm rõ nhé. Các bạn hãy chú ý theo dõi nội dung bài giảng bên dưới và lưu về ghi chép đầy đủ nhé. Đừng quên chia sẻ cho những bạn khác cùng học nhé.

Chuyên mục kiến thức nhập hàng Trung Quốc tổng hợp tất cả những bài giảng online của Thầy Vũ về cách thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z không thông qua trung gian như thế nào, các bạn xem chi tiết tại link bên dưới nhé

 Cách nhập hàng Trung Quốc taobao cấp tốc

Các bạn tham khảo lớp học nhập hàng Trung Quốc tại link

Khóa học nhập hàng Trung Quốc taobao

Các bạn xem kiến thức của bài học hôm qua tại link bên dưới trước khi bắt đầu học bài hôm nay nhé.

Nhập hàng Trung Quốc Đi chợ Bạch Mã Bài 1

HỘI THOẠI
A: 打扰一下,请问白马市场怎么走?
Dǎrǎo yīxià, qǐngwèn báimǎ shìchǎng zěnme zǒu?
Tá rảo í xie, chỉnh uân pái mả sư trảng chẩn mơ chẩu?
Cho tôi làm phiền chút, xin hỏi chợ Bạch Mã đi đường nào?

B:沿着这条路走,在第一个十字路口向右拐,前往站南路就到了
Yánzhe zhè tiáo lù zǒu, zài dì yīgè shízìlù kǒu xiàng yòu guǎi, qiánwǎng zhàn nánlù jiù dàole
Dén chơ trưa théo lu chẩu, chai ti í cưa sứ chư lu khẩu xeng dâu quải, chén oảng chan nán lu chiêu tao lơ
Chị đi men theo đường này, rẽ phải chỗ ngã tư đầu tiên, rồi đi thẳng theo đường Trạm Nam là tới

A:还要走多远?
Hái yào zǒu duō yuǎn?
Hái dao chẩu tua doẻn?
Vậy phải đi bao xa nhỉ?

B:大概一个公里左右。你是第一次来到这里吗?
Dàgài yī gè gōnglǐ zuǒyòu. Nǐ shì dì yī cì lái dào zhèlǐ ma?
Ta cai í cưa cung lỉ chủa dâu. Nỉ sư ti í chư lái tao trưa lỉ ma?
Khoảng 1 km nữa, chị lần đầu tiên tới đây à?
A:对,我第一次来到这里
Duì, wǒ dì yī cì lái dào zhèlǐ
Tuây, ủa ti í chư lái tao trưa lỉ
Đúng, đây là lần đầu tôi tới đây

B:白马市场的路好找,但面积很大,6000平方米左右呢
Báimǎ shìchǎng de lù hǎo zhǎo, dàn miànjī hěn dà,6000 píngfāng mǐ zuǒyòu ne
Pái mả sư trảng tợ lu háo trảo, tan mien chi hẩn ta, liêu chien pính phang mỉ chủa dâu
Đường tới chợ Bạch Mã dễ tìm, nhưng diện tích chợ rất lớn, khoảng 6000 mét vuông đấy.

A:谢谢你的帮助
Xièxiè nǐ de bāngzhù
Xia xia nỉ tợ bang tru
Cám ơn anh vì đã giúp đỡ

B:没问题。下次你可以打的去,会更方便
Méi wèntí. Xià cì nǐ kěyǐ dǎ di qù, huì gèng fāngbiàn
Mấy uân thí. Xie chư nỉ khứa ỉ tả ti cchuy, huây câng phang bien
Không có gì, lần sau bạn có thể bắt taxi đi, sẽ tiện hơn đó.

TỪ MỚI

白马市场 (pái mả sư trảng)
báimǎ shìchǎngChợ Bạch Mã
十字路口(sứ chư lu khẩu)
shízìlù kǒuNgã tư
沿着(dén chợ)
yánzheMen theo
右拐 (dâu quải)
yòu guǎiRẽ phải
第一次 (ti í chư)
dì yī cìLần đầu
面积(mien chi)
miànjīDiện tích
好找(háo trảo)
hǎo zhǎoDễ tìm
平方米(pính phang mỉ)
píngfāng mǐMét vuông
估计 (cu chi)
gūjìƯớc tính
打的 (tả ti)
dǎ diBắt taxi
方便 (phang bien)
fāngbiànThuận tiện

Bài học hôm nay đến đây là hết rồi,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé,đừng quên lưu bài giảng về học dần nhé.