Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu

Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu trên website luyện thi HSK online Thầy Vũ TiengTrungHSK

0
1338
Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu luyện thi hsk online thầy vũ tiengtrunghsk chinemaster
Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu luyện thi hsk online thầy vũ tiengtrunghsk chinemaster
Đánh giá post

Luyện thi HSK 4 online Thầy Vũ

Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu gồm 3 phần tổng cộng 45 câu hỏi làm trong thời gian khoảng 30 phút. Các bạn để ý thời gian làm bài thi thử HSK 4 online phần thi nghe hiểu nhé. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu làm bài thi HSK 4 online Đề 1 ở ngay bên dưới.

Các bạn chạy bài nghe HSK 4 online nghe hiểu ở ngay bên dưới để bắt đầu làm bài thi HSK online.

Để tăng cường thêm kỹ năng làm bài thi HSK thực tế, các bạn thí sinh cần làm thêm các bộ đề thi thử HSK online Thầy Vũ mới cập nhập thêm ngay tại link bên dưới.

Download bộ đề luyện thi HSK online

Các bạn xem đoạn text bài đọc nghe hiểu HSK 4 online đề 1 này tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu text

Bộ đề Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu TiengTrungHSK ChineMaster

Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu làm bài thi thử HSK 4 online, đáp án Thầy Vũ đặt ở ngay phía dưới cùng các bạn nhé.

Luyện thi HSK 4 online Nghe hiểu Phần 1

Phán đoán đúng hay sai

  1. 他要去杭州旅游。
  2. 他朋友的解释不正确。
  3. 大雨把他的衣服弄湿了。
  4. 他们五点开始锻炼身体。
  5. 他和大家一起看了球赛。’
  6. 他在家里学习了一天。
  7. 三个国家的代表参加了会议。
  8. 这里冬天不下雪。
  9. 图书馆上午八点以后可以借书。
  10. 服务员的态度变好了。

Luyện thi HSK 4 online Nghe hiểu Phần 2: Hãy chọn ra đáp án chính xác

Câu 11

A 家
B 公司
C 医院
D 公园

Câu 12

A 早上
B 中午
C 下午
D 晚上

Câu 13

A 休息
B 加班
C 出差
D 吃饭

Câu 14

A 同事
B 亲戚
C 邻居
D 同学

Câu 15

A 北京
B 哪儿都去
C 还去那儿
D 由男的决定

Câu 16

A 没意思
B 节目少
C 很精彩
D 时间长

Câu 17

A 没带钱
B 喝酒了
C 生病了
D 车坏了

Câu 18

A 他不正常
B 他出过国
C 不该他去
D 他辞职了

Câu 19

A 游泳
B 逛街
C 经历
D 爱好

Câu 20

A 夫妻
B 同学
C 师生
D 同事

Câu 21

A 饭馆
B 超市
C 厨房
D 菜市场

Câu 22

A 幽默
B 没有耐心
C 知识丰富
D 不受欢迎

Câu 23

A 小刘出事了
B 小刘弄丢了
C 材料没准备好
D 需要男的去取

Câu 24

A 她不该到国外
B 应该多打电话
C 日子过得不好
D 非常担心父母

Câu 25

A 很便宜
B 有些大
C 有点儿脏
D 有地方破了

Luyện thi HSK 4 online Nghe hiểu Phần 3

Lựa chọn đáp án chính xác

Câu 26

A 学习成绩
B 教学问题
C 数学老师
D 考试难度

Câu 27

A 医院
B 饭店
C 家里
D 市场

Câu 28

A 要照顾妈妈
B 孩子没人看
C 身体不舒服
D 爱人生病了

Câu 29

A 夫妻
B 同学
C 同事
D 父女

Câu 30

A 桂林
B 贵州
C 西安
D 青岛

Câu 31

A 生病了
B 朋友报名了
C 怕自己唱不好
D 没有时间准备

Câu 32

A 雪山上
B 出租车上
C 公交车上
D 国际会议中心

Câu 33

A 6: 50
B 7: 30
C 8: 20
D 8: 23

Câu 34

A 夫妻
B 同学
C 同事
D 邻居

Câu 35

A 男的喜欢小美
B 小美不太好看
C 女的不认识小美
D 他们一起吃午饭

Câu 36

A 他想休息了
B 时间很晚了
C 他不喜欢儿子
D 他被儿子打扰了

Câu 37

A 经理跟儿子道歉
B 说话人留下吃饭
C 经理跟说话人道歉
D 说话人高兴地离开

Câu 38

A 无聊
B 很流行
C 很辛苦
D 从不加班

Câu 39

A 他不快乐
B 他父亲常出差
C 他是一名记者
D 他不喜欢上学

Câu 40

A 她要换学校
B 舞跳得很好
C 在准备考试
D 不喜欢新学校

Câu 41

A 父女
B 同学
C 师生
D 邻居

Câu 42

A 脾气很好
B 容易害羞
C 经常生病
D 不爱说话

Câu 43

A 同情
B 支持
C 感动
D 失望

Câu 44

A 银行
B 机场
C 电视里
D 电影院

Câu 45

A 会下雪
B 会刮大风
C 以晴天为主
D 气温下降很多

Đáp án bộ đề Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu

Phần 1

1 V
2 X
3 V
4 X
5 X
6 X
7 V
8 X
9 V
10 X

Phần 2

11. C
12. D
13. A
14. C
15. D
16. C
17. B
18. C
19. D
20. B
21. A
22. C
23. D
24. B
25. D

Phần 3

26. A
27. C
28. B
29. C
30. D
31. C
32. B
33. C
34. B
35. A
36. D
37. C
38. C
39. C
40. A
41. B
42. A
43. D
44. C
45. C

Trên đây là bài thi thử HSK 4 online theo bộ đề Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu, các bạn hãy chia sẻ bài thi HSK 4 online với các bạn khác vào làm cùng nữa nhé.

Hẹn gặp lại các bạn thí sinh vào bài giảng luyện thi HSK online tiếp theo vào ngày mai.