Tiếng Trung Thương mại Bài 124

0
2320
Tiếng Trung Thương mại Bài 124
Tiếng Trung Thương mại Bài 124
Đánh giá post

Chào các em học viên, hôm nay lớp mình cùng chuyển sang môn Luyện tập dịch thuật Tiếng Trung Thương mại. Các em mở sách sang trang số 661 nhé, bài 124, sách giáo trình Tiếng Trung Thương mại từ cơ bản đến nâng cao. Ai chưa có sách và tài liệu học Tiếng Trung thì liên hệ trực tiếp với Thầy Nguyễn Minh Vũ.

Các em vào link bên dưới xem lại nội dung kiến thức của bài 123 trước khi học bài mới.

Tiếng Trung Thương mại Bài 123

Luyện dịch Tiếng Trung Thương mại

Đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

在优胜劣汰的市场竞争中,及时把握信息并迅速作出准确的市场预测是企业经营成败的关键。随着中国经济市场化程度的加深,越来越多的企业开始认识到市场调研的重要性,对信息的需求量及依赖性也不断增加。

Phiên dịch đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

Kịp thời nắm bắt thông tin và nhanh chóng đưa ra dự đoán chính xác là mấu chốt để các doanh nghiệp kinh doanh thành công trong sự cạnh tranh khốc liệt mạnh thắng yếu thua trên thị trường. Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường ngày càng nhiều nhiều doanh nghiệp nhận ra rằng tính quan trọng của việc khảo sát thị trường, nhu cầu về thông tin và sự lệ thuộc vào thông tin thị trường ngày càng nhiều.

Phiên âm đoạn văn bản Tiếng Trung Thương mại

Zài yōushèngliètài de shìchǎng jìngzhēng zhōng, jíshí bǎwò xìnxī bìng xùnsù zuòchū zhǔnquè de shìchǎng yùcè shì qǐyè jīngyíng chéngbài de guānjiàn. Suízhe zhōngguó jīngjì shìchǎng huà chéngdù de jiāshēn, yuè lái yuè duō de qǐyè kāishǐ rènshi dào shìchǎng diàoyán de zhòngyào xìng, duì xìnxī de xūqiú liàng jí yīlài xìng yě bùduàn zēngjiā.

Tiếng Trung gaio tiếp hàng ngày

这事没有你想象的那么简单。
Zhè shì méiyǒu nǐ xiǎngxiàng de nàme jiǎndān.

不要发脾气。
bú yào fā píqì. .

说谎和偷窃都是不道德的。
Shuōhuǎng hé tōuqiè dōu shì bù dàodé de.

我的努力毫无结果。
Wǒ de nǔlì háo wú jiéguǒ.

我的假牙还在上边呢!
Wǒ de jiǎyá hái zài shàngbian ne!

她是位写竖琴曲的作曲家。
Tā shì wèi xiě shùqín qǔ de zuòqǔ jiā.

请送我去机场。
qǐng sòng wǒ qù jīchǎng.

和你谈话很愉快。
Hé nǐ tánhuà hěn yúkuài.

鸡蛋按打卖。
jīdàn àn dǎ mài.

这个价格正好抵消成本。
Zhège jiàgé zhènghǎo dǐxiāo chéngběn.

这件毛衣质量很好。
Zhè jiàn máoyī zhìliàng hěn hǎo.

老师有点生气了。
Lǎoshī yǒudiǎn shēngqìle.

三思而后行。
Sānsī ér hòu xíng.

瓦特发明了蒸汽机。
Wǎtè fāmíngliǎo zhēngqìjī.

我们意见分歧。
Wǒmen yìjiàn fēnqí.

不论我说什么他都不同意。
bú lùn wǒ shuō shénme tā dōu bù tóngyì.

来的人我们都欢迎。
Lái de rén wǒmen dōu huānyíng.

你看上去好像满不在乎。
Nǐ kàn shàngqù hǎoxiàng mǎnbùzàihū.

你应该亲自看看它。
Nǐ yīnggāi qīnzì kàn kàn tā.

把你的椅子拉到桌子旁边来。
Bǎ nǐ de yǐzi lā dào zhuōzi pángbiān lái.

Vậy là chúng ta đã giải quyết xong xuôi nội dung của bài số 124 trong sách giáo trình tài liệu Tiếng Trung Thương mại từ cơ bản đến nâng cao. Các em về nhà ôn tập lại bài cũ đi nhé, sang buổi học sau sẽ kiểm tra 15 phút đầu giờ bài cũ đấy.