Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Text

Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Text là nội dung đoạn nghe hiểu hội thoại giữa người nói và người nghe để giúp thí sinh tăng cường kỹ năng làm bài thi HSK và kinh nghiệm thi HSK

0
1312
Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Text luyện thi hsk online thầy vũ tiengtrunghsk chinemaster
Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Text luyện thi hsk online thầy vũ tiengtrunghsk chinemaster
Đánh giá post

Luyện thi HSK 4 online Thầy Vũ TiengTrungHSK Thầy Vũ

Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Text là nội dung đoạn text bài thi HSK 4 nghe hiểu đề 1 trên website học tiếng Trung online TiengTrungHSK ChineMaster chuyên luyện thi HSK online miễn phí từ HSK 1 đến HSK 6. Các bạn vào xem câu hỏi và đáp án Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu ngay tại link bên dưới.

Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu

Các bạn muốn luyện tập để nâng cao kỹ năng làm bài thi HSK 4 nghe hiểu thì cần luyện tập chuyên sâu hơn bằng cách vừa nghe file nghe mp3 vừa xem bài đọc để biết rõ chính xác từng câu từng chữ một và nắm rõ được lý do vì sai câu nào làm sai, từ đó các bạn mới có tiến bộ dần dần được.

Các bạn thí sinh tải thêm bộ đề thi thử HSK online mới nhất Thầy Vũ vừa update xong gồm các bài thi thử HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 ngay tại link bên dưới.

Tải bộ đề thi thử HSK online Thầy Vũ

Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập nghe hiểu dựa trên bài text đề thi HSK 4 này.

Bộ đề Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Text ChineMaster

Các bạn chú ý tập trung nghe từng câu và đối chiếu với nội dung bài đọc HSK 4 đề 1 nghe hiểu bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Text Phần 1

大家好!欢迎参加HSK (四级)考试。
大家好!欢迎参加HSK (四级)考试。
大家好!欢迎参加HSK (四级)考试。
HSK (四级)听力考试分三部分,共45题。 请大家注意,听力考试现在开始。

第一部分
一共10个题,每题听一次。
例如:我想去办个信用卡,今天下午你有时间吗?陪我去一趟银行?
★他打算下午去银行。
现在我很少看电视,其中一个原因是,广告太多了,不管什么时间,也不 管什么节目,只要你打开电视,总能看到那么多的广告,浪费我的时间。
★他喜欢看电视广告。

现在开始第1题:

1. 来中国这几年,除了杭州以外,有名的城市我差不多都去过了。这次可以去那 里走一走,看一看,我真的很尚兴。
★他要去杭州旅游。

2. 听了朋友的解释,我还是不太相信,于是查了一下词典,果然是我把那个词的 意思理解错了。
★他朋友的解释不正确。

3. 我到天津后,第一次出门就遇上了大雨。那天我又没带伞,衣服、鞋都湿了。 不过那时正是夏天最热的时候,我觉得还挺舒服的。
★大雨把他的衣服弄湿了。

4. 我下午两点做作业,三点去爱玲那儿用汉语聊天儿,四点半一起去跑步或者 打球。
★他们五点开始锻炼身体。

5. 昨天晚上大家看球赛的声音真大啊,弄得我很长时间都没睡着,真应该起来 和他们一’起看。
★他和大家一起看了球赛。

6. 昨天起床后,我先做了两个小时英语题,然后看了一个小时电视,中午睡了 半个小时,下午跟妈妈去张阿姨家玩儿了。
★他在家里学习了一天。

7. 参加这次会议的除了北京的五位代表、天津的三位代表外,还有美国和日本 的代表各三位。
★三个国家的代表参加了会议。

8. 今年冬天的天气真奇怪,开始时天气特别谖和,都不像是冬天;最近忽然变 冷了,温度降到零下十几度,还下了一场大雪,直到昨天才暖和一些。
★这里冬天不下雪。

9. 对不起,图书馆晚上十点以后就不能再借书了,现在已经十点十分了,请您 明天上午八点以后再来好吗?
★图书馆上午八点以后可以借书。

10.新食堂的环境比以前好多了,饭菜也多了一些选择,就是服务员的态度还是 跟以前一样。
★服务员的态度变好了。

Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Text Phần 2

第二部分

一共15个题,每题听一次。
例如:女:该加油了,去机场的路上有加油站吗?
男:有,你放心吧。
问:男的主要是什么意思?

11. 男:听说你母亲住院了,现在怎么样了?
女:打了三天针,好多了。医生说下周一再做一个检查,没问题的话就可以 出院了。
问:女的的母亲现在在哪儿?

12. 女:咱们该走了,要不就赶不上末班车了。
男:哎呀,都这么晚了!快走吧。,
问:这段对话最可能发生在什么时候?

13. 男:我把你要的书都搬过来了。
女:那你先坐会儿吧,有事我会叫你的。
问:女的让男的干什么?

14. 女:给你介绍一下,这是吴刚,我家就在他家对面。
男:你好。很高兴认识你。
问:女的和吴刚是什么关系?

15. 男:我们去哪儿玩儿啊?
女:北京你最熟悉了,你说去哪儿就去哪儿。
问:女的是什么意思?

16. 女:昨天晚上的演出怎么样?
男:特别好!演出结束后,观众都站起来长时间鼓掌6 问:昨天的演出怎么样?

17. 男:今天我不能开车,否则遇到警察就麻烦了。
女:酒对你就有那么大的吸引力?你呀,就是管不住自己的嘴!
问:男的为什么不能开车?

18. 女:你听说了吗?刚刚招聘来的那个大学生被安排到国外学习去了。
男:正常的话,怎么会是他?这里面一定有问题。
问:男的是什么意思?

19. 男:我非常喜欢游泳,一到游泳馆,我就忘了时间。,你呢?
女:我喜欢画画儿,也喜欢骑车到处逛逛。
问:他们在谈论什么?

20. 女:咱们班的同学还经常一起吃吃饭什么的吗?
男:难啊,你们几个在国外,在国内的也东一个西一个,大家都各忙各的, 没时间啊。
问:男的和女的是什么关系?

21. 男:服务员,结账!
女:您好。你们点了八个菜,一共四百二十元。二。
问:他们最可能在哪儿?

22. 女:新来的老师怎么样?
男:挺好的,懂的挺多的,对我们也很有耐心,我们班同学都很喜欢她。
问:新来的老师怎么样?

23. 男:这个小刘,我只是让他取份材料,都一个小时了还不回来。
女:我差点儿忘了,刚才他打来电话,说得您自己去才行。
问:材料为什么还没取回来?

24. 女:小欣出国后,一直没有和家里联系,她爸妈担心极了。
男:她连电话都不打?这就有点儿说不过去了。
问:男的觉得小欣怎么样?

25. 男:这件衣服我穿着很合适,就是这儿破了,我还是不买了。
女:不注意看的话是看不见的。便宜点儿卖给你吧,行吗?
问:这件衣服怎么样?

Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Text Phần 3

第三部分
一共20个题,每题听一次。
例如:男:把这个文件复印五份,一会儿拿到会议室发给大家。
女:好的。会议是下午三点吗?
男:改了。三点半,推迟了半个小时。
女:好,六零二会议室没变吧?
男:对,没变。
问:会议几点开始?

现在开始第26题:

26. 女:你们家明明这次考试考得怎么样?
男:别的还行,就是数学成绩总上不去,这次才考了六十多分。 女:现在他们学的都太难了。你找个老师给他补补课吧。
男:他每周末都去补课,就是没什么效果,真愁人。
问:他们在谈论什么?

27. 男:小丽,妈妈走时告诉你什么时候回来了吗?
女:没有,她只是说看完病人,到市场买点儿东西就回来。
男:我都饿了。咱们俩自己试着做一顿,怎么样?
女:行啊,妈妈回来一定会很高兴的。
问:他们最可能在哪儿?

28. 女:你怎么啦?这么没精神。
男:我妈回老家了,现在孩子没人照顾,我和我爱人又都忙得要死。 女:那就花点儿钱,找个人带一带呗!
男:你不知道,现在合适的人可难找了
问:男的为什么没精神?

29. 男:你妈妈刚才来电话,让你回去一趟。
女:说什么事了吗?
男:她忘带钥匙了,进不去屋了。
女:那我真得回去一趟。你帮我跟经理请一个小时假吧。
问:他们是什么关系?

30. 女:暑假咱们一起去旅游吧。
男:好啊,去哪儿呢?桂林怎么样?
女:桂林我去年去过了。还是去西安或者青岛吧。
男:青岛不错,可以到海边走走,就去那儿吧。我明天就去买票。 问:他们暑假去哪儿旅游?

31. 男:这次歌唱比赛,你报名了吗?
女:没报。我一上台就紧张,嘴都张不开。
男:多参加几次就不紧张了。你唱得那么好,不报多可惜啊。
女:和朋友们在KTV唱唱还行,比赛真的不行。
问:女的为什么不参加歌唱比赛?

32. 女:去国际会议中心,多长时间能到?
男:如果不堵车的话,差不多半个小时。
女:我九点开会,您能提前五分钟开到那儿吗?
男:下雪了,路不太好走。不过您放心,不会让您迟到的。
问:他们最可能在哪儿?

33. 男:我这儿有两张票,吃完晚饭咱们一起去看电影吧。
女:好啊。我听同事说《将爱情进行到底》_不错,咱们看这个怎么样?
男:好啊。六点五十、七点半、八点二十三个时间,你想看哪一场?
女:咱们一会儿吃完饭就得七点多了,还是看最后一场吧。
问:他们想看哪场电影?

34. 女:你回国怎么也不提前说一声,我好去机场接你啊。
男:我知道你们都忙,就没跟任何人说。你现在怎么样?还在咱们学校当老 师吗?
女:对,我还是老样子。我挺羡慕你的,咱们班毕业时就你一个人到国外留
学。
男:我当时就是不想找工作,可现在留学回来还是得找工作。
问:他们是什么关系?

35. 男:新来的小美真不错,人漂亮,也很活泼,大家有什么困难,她都主动帮
忙解决。
女:你不是喜欢上她了吧?要不要我介绍你们认识一下?
男:好啊!今晚我请你们吃饭吧,怎么样?
女:没问题,这事就包在我身上了。
问:根据对话,可以知道什么?

第36到37题是根据下面一段话:
上周日,我去公司经理家做客。在沙发上坐着聊天儿时,经理五岁的儿子突 然跑过来,爬到他爸爸腿上,好像有事要说。经理有点儿不高兴,一边把他抱下 来一边说:“有什么事就大声说嘛,没事找你妈玩儿去,爸爸这儿有客人! ”儿子 “哇”地一声哭了,大声地说:“是妈妈让我小声告诉你,别留她在家吃饭!”

36. 经理为什么有点儿不高兴?
37. 根据这段话,可以猜到接下来会发生什么事?

第38到39题是根据下面一段话:
他大学毕业后,先在父亲的公司工作了两年,后来又考上了新闻专业的研究 生。毕业后,自己在电视台找了一份记者工作。虽然要经常加班,有时还要到外 地出差,挺辛苦的;但是他说自己喜欢这个职业,用一句流行的话说,“累”并快 乐着。

38. 他现在的工作怎么样? –
39. 通过这段话,可以知道什么?

第40到41题是根据下面一段话:
小丽,我是小飞。告诉你一件事,我爸爸刚刚帮我联系了一个新学校,在那 儿我可以学跳舞,我准备下周就过去了。我们是好朋友,在一个班五年了,和你 分开我很难过。希望以后我们能常联系。

40. 关于小飞,可以知道什么?
41. 小飞和小丽是什么关系?

第42到43题是根据下面一段话:
张红和李明在大学时就谈朋友了,毕业后一年他们就结了婚。大家都以为 他们会很幸福,可没想到,原来性格很好的李明现在脾气越来越大,还经常不回 家。张红对他非常失望,后悔和他结了婚。

42. 李明过去怎么样?
43. 对于李明,张红是什么态度?

第44到45题是根据下面一段话:
观众朋友,晚上好,下面我为大家介绍一下下周的天气情况。受冷空气影 响,北方尤其是东北部将出现大风降温天气,晚间最低气温为零下六度。不过, 这次冷空气对南方影响较小,天气仍以晴天为主,风力一到二级,气温也没有太
大变化。

44. 这段话可能会在哪儿听到?
45. 下周南方的天气怎么样?

听力考试现在结束。

Trên đây là nội dung bài giảng luyện thi HSK online Luyện thi HSK 4 online Đề 1 Nghe hiểu Text phần nội dung bài nghe hiểu. Các bạn cảm thấy đã có tiến bộ hơn chưa? Chắc chắn là có rồi, thông qua những buổi học tiếng Trung luyện thi HSK online như vậy các bạn sẽ giỏi lên rất nhiều mà không cần phải đến bất kỳ Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK nào hết, tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc và công sức thời gian của các bạn.

Các bạn hãy chia sẻ bài giảng luyện thi HSK online này tới những người bạn xung quanh chúng ta vào học cùng nữa nhé.

Thầy Vũ chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn thí sinh vào buổi học luyện thi tiếng Trung HSK online vào ngày mai.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster là kênh chia sẻ tài liệu luyện thi HSK online miễn phí lớn nhất hiện nay với hàng nghìn bộ đề thi thử HSK online miễn phí từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6. Đây cũng là kênh luyện thi HSK online miễn phí để giúp các bạn thí sinh làm quen với kỳ thi tiếng Trung HSK và tự ôn thi HSK online tại nhà theo lộ trình bài giảng luyện thi HSK online của Th.S Nguyễn Minh Vũ.