Học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu Bài 8

Phương pháp học tiếng Trung giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu Hiệu Quả và Chất Lượng Nhất

0
1785
5/5 - (5 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu miễn phí

Học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu Xin chào mừng các bạn học viên trực tuyến đến với lớp học tiếng trung giao tiếp cơ bản miễn phí của chúng ta ngày hôm nay. Trung tâm tiếng Trung ChineMaster mỗi ngày sẽ mang đến cho các bạn một bài học cực kì hiệu quả và bổ ích, giúp các bạn có thể giao tiếp và thực hành tiếng Trung một cách tốt nhất và nhanh nhất.

Hôm nay chúng ta sẽ đến với Bài 8 tiếng Trung online cho người mới bắt đầu với chủ đề là一直从远外走了过来 (Từ đằng xa một con cáo đi đến) Phần 2. Rất thú vị phải không nào! Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần nội dung chính của bài học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay.

Tiếp theo chúng ta cùng xem nội dung hội thoại nhé

  1. Hội thoại :

A: 你在街上的公用电话亭打过电话吗?

Nǐ zài jiē shàng de gōngyòng diànhuàtíng dǎguò diànhuà ma?

B: 没有,我用我的手机打电话。

Méiyǒu, wǒ yòng wǒ de shǒujī dǎ diànhuà.

A: 有一次我的手机没电了,我就走进公用电话亭去打电话。

Yǒu yīcì wǒ de shǒujī méi diànle, wǒ jiù zǒu jìn gōngyòng diànhuàtíng qù dǎ diànhuà.

B: 我想,放进去一块钱就行了。

Wǒ xiǎng, fàng jìnqù yīkuài qián jiùxíngle.

A: 对啊,我从口袋里拿出一块钱来,放了进去。

Duì a, wǒ cóng kǒudài lǐ ná chū yīkuài qián lái, fàngle jìnqù.

B: 打通了吗?

Dǎtōngle ma?

A: 我拿起电话来一听,没有声音。

Wǒ ná qǐ diànhuà lái yī tīng, méiyǒu shēngyīn.

B: 怎么回事?

Zěnme huí shì?

A: 我也不知道怎么回事,就又拿出一块钱来,放了进去。

Wǒ yě bù zhīdào zěnme huí shì, jiù yòu ná chū yīkuài qián lái, fàngle jìnqù.

B: 这回打通了吧?

Zhè huí dǎtōngle ba?

A: 还是没有声音。

Háishì méiyǒu shēngyīn.

B: 放进去两块钱了,还不通,这个公用电话坏了。

Fàng jìnqù liǎng kuài qiánle, hái bùtōng, zhège gōngyòng diànhuà huàile.

A: 我很生气,拍了一下电话机,刚放进去的两块钱都掉了下来。

Wǒ hěn shēngqì, pāile yīxià diànhuà jī, gāng fàng jìnqù de liǎng kuài qián dōu diàole xiàlái.

B: 这个电话机坏了,你换一个电话亭试一试。

Zhège diànhuà jī huàile, nǐ huàn yīgè diànhuàtíng shì yī shì.

A: 我换了一个电话亭才打通。

Wǒ huànle yīgè diànhuàtíng cái dǎtōng.

B: 街上的电话亭有时候是坏的。

Jiē shàng de diànhuàtíng yǒu shíhòu shì huài de.

2. Bài đọc:

公鸡和狐狸

有一天早晨,一只公鸡在外边走。他看见好大的一棵树,就走过去飞了上去,站在树上。过了一会儿,一只狐狸从远外走了过来。 快走到树下的时候能吃一只鸡,很“好”。所以他走了过去,站在树下说:“亲爱的朋友,你好吗?”

“我很好,谢谢你。你怎么样?”公鸡说。

“我也很好。你知道现在所有的动物都是朋友了吗?狗和狐狸,狐狸和鸡,还有别的动物,都是朋友了。”狐狸说。

“那很好啊!”公鸡说。

“你愿意到我家去吗?跟我一起吃早饭,好吗?”狐狸说。

Gōngjī hé húlí

Yǒu yītiān zǎochén, yī zhǐ gōngjī zài wàibian zǒu. Tā kànjiàn hào dà de yī kē shù, jiù zǒu guòqù fēile shàngqù, zhàn zài shù shàng.Guòle yīhuǐ’er, yī zhǐ húlí cóng yuǎn wài zǒule guòlái. Kuàizǒu dào shù xià de shíhòu néng chī yī zhǐ jī, hěn “hǎo”. Suǒyǐ tā zǒule guòqù, zhàn zài shù xià shuō:“Qīn’ài de péngyǒu, nǐ hǎo ma?”
“Wǒ hěn hǎo, xièxiè nǐ. Nǐ zěnme yàng?” Gōngjī shuō.
“Wǒ yě hěn hǎo. Nǐ zhīdào xiànzài suǒyǒu de dòngwù dōu shì péngyǒule ma? Gǒu hé húlí, húlí hé jī, hái yǒu bié de dòngwù, dōu shì péngyǒule.” Húlí shuō.
“Nà hěn hǎo a!” Gōngjī shuō.
“Nǐ yuànyì dào wǒjiā qù ma? Gēn wǒ yīqǐ chī zǎofàn, hǎo ma?” Húlí shuō.

Bài học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu hôm nay của chúng ta rất quan trọng, mình hi vọng các bạn sẽ cố gắng ghi chép bài vở thật cẩn thận nhé. Để học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn,các bạn có thể tham khảo thêm một số video bài giảng sau nhé:

Học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu online qua SKYPE

Học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu trên Youtube

Học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu Bí kíp phát âm


Vậy là hôm nay chúng ta đã kết thúc xong nội dung bài giảng số 8 rồi. Thời gian trôi nhanh quá phải không các bạn. Nhưng không sao, Thầy Vũ còn tiếp tục lên lớp với chúng ta trong những bài giảng tiếp theo nữa mà. Hẹn gặp lại các bạn học viên trực tuyến vào các bài giảng tiếp theo nhé.