Tiếng Trung vui vẻ Bài 17 Khóa học tiếng Trung online free

Trung tâm tiếng Trung vui vẻ Cầu Giấy Hà Nội chuyên tiếng Trung giao tiếp online miễn phí 100%

0
1745
5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung vui vẻ khóa học tiếng trung online free

Tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề thông dụng nhất mỗi ngày của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, tự học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới, tổng hợp video bài giảng học tiếng Trung online free giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc phiên bản mới nhất.

Trung tâm tiếng Trung vui vẻ Cầu Giấy Hà Nội ChineMaster

  1. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề thiết kế nội thất nhà ở
  2. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề đào tạo hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc
  3. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề giấy phép hành nghề hướng dẫn du lịch Đà Nẵng
  4. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm
  5. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm
  6. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học

Khóa học tiếng Trung online miễn phí chuyên đề tiếng Trung giao tiếp

1103Từ vựng mà chúng tôi học bây giờ có khoảng hơn 6000 từ.我们现在学的词大概有六千多个了。Wǒmen xiànzài xué de cí dàgài yǒu liù qiān duō ge le.
1104Quyển tạp chí Tiếng Anh đó mà bạn muốn tôi đã mua cho bạn được rồi.你要的那本英文杂志我给你买到了。Nǐ yào de nà běn yīngwén zázhì wǒ gěi nǐ mǎi dào le.
1105Bạn làm sai hai câu, làm đúng một câu.你做错了两道题,做对了一道题。Nǐ zuò cuò le liǎng dào tí, zuò duì le yí dào tí.
1106Bạn viết sai ba chữ, viết đúng một chữ.你写错了三个字,写对了一个字。Nǐ xiě cuò le sān ge zì, xiě duì le yí ge zì.
1107Bạn xem nhầm thời gian rồi.你看错时间了。Nǐ kàn cuò shíjiān le.
1108Bạn gọi nhầm rồi.你打错电话了。Nǐ dǎ cuò diànhuà le.
1109Bạn xem xong chưa?你看完了没有?Nǐ kàn wán le méiyǒu?
1110Bạn làm xong chưa?你做完了没有?Nǐ zuò wán le méiyǒu?
1111Tôi làm đúng chưa?我做对了没有?Wǒ zuò duì le méiyǒu?
1112Tôi viết đúng chưa?我写对了没有?Wǒ xiě duì le méiyǒu?
1113Tôi chưa xem xong.我没有看完。Wǒ méiyǒu kàn wán.
1114Tôi chưa làm xong.我没有做完。Wǒ méiyǒu zuò wán.
1115Tôi làm không đúng.我没有做对。Wǒ méiyǒu zuò duì.
1116Tôi không viết sai.我没有写错。Wǒ méiyǒu xiě cuò.
1117Bạn có nhìn thấy từ điển Tiếng Trung của tôi không?你看见我的汉语词典了吗?Nǐ kànjiàn wǒ de hànyǔ cídiǎn le ma?
1118Bạn có nhìn thấy sách Tiếng Anh của tôi không?你看见我的英语书了吗?Nǐ kànjiàn wǒ de yīngyǔ shū le ma?
1119Bạn có nhìn thấy đĩa phim của tôi không?你看见我的电影光盘了吗?Nǐ kànjiàn wǒ de diànyǐng guāngpán le ma?
1120Bạn có nhìn thấy điện thoại di động của tôi không?你看见我的手机了吗?Nǐ kànjiàn wǒ de shǒujī le ma?
1121Bạn nhìn thấy cô giáo Tiếng Trung của tôi không你看见我的汉语老师了吗?Nǐ kànjiàn wǒ de hànyǔ lǎoshī le ma?
1122Câu này bạn làm đúng không?这道题你做对了没有?Zhè dào tí nǐ zuò duì le méiyǒu?
1123Tôi làm đúng rồi.我做对了。Wǒ zuò duì le.
1124Chữ Hán này tôi viết đúng chưa?这个汉子我写对了没有?Zhè ge hànzi wǒ xiě duì le méiyǒu?
1125Chữ Hán này bạn viết đúng rồi.这个汉子你写对了。Zhè ge hànzi nǐ xiě duì le.
1126Những câu này tôi dịch đúng chưa?这些句子我翻译对了没有?Zhè xiē jùzi wǒ fānyì duì le méiyǒu?
1127Những câu này bạn dịch đúng rồi.这些句子你翻译对了。Zhè xiē jùzi nǐ fānyì duì le.

Luyện dịch tiếng Trung online dịch thuật tiếng Trung Quốc mỗi ngày

那年夏天,我们轻轻的说不再见了。转身离开了彼此的世界,不带走一丝眷恋,可以那么的潇洒,只是你看不见我眼中的不舍,就像我也看不见你眼角的泪,谁都不懂,彼此的不舍。于是,我独自背起行囊,来到了没有你的城市,过着没有你的生活,像你说的,不再见了,真的不再见了。所以,你不知道,我要多么努力才能忘记你,忘记你曾在我的生命中曾来过。

Nà nián xiàtiān, wǒmen qīng qīng de shuō bu zàijiànle. Zhuǎnshēn líkāile bǐcǐ de shìjiè, bù dài zǒu yīsī juànliàn, kěyǐ nàme de xiāosǎ, zhǐshì nǐ kàn bùjiàn wǒ yǎnzhōng de bù shě, jiù xiàng wǒ yě kàn bùjiàn nǐ yǎnjiǎo de lèi, shéi dōu bù dǒng, bǐcǐ de bù shě. Yúshì, wǒ dúzì bèi qǐ xíngnáng, lái dàole méiyǒu nǐ de chéngshì,guòzhe méiyǒu nǐ de shēnghuó, xiàng nǐ shuō de, bù zàijiànle, zhēn de bù zàijiànle. Suǒyǐ, nǐ bù zhīdào, wǒ yào duōme nǔlì cáinéng wàngjì nǐ, wàngjì nǐ céng zài wǒ de shēngmìng zhòng céng láiguò.

Mùa thu năm đó, chúng tôi khẽ nói không gặp lại. Quay lưng bước đi thế giới của riêng hai người, không đem theo mối tình xuân đi, một mối tình trong trẻo đến thế, chỉ là em không thấy sự lưu luyến trong mắt tôi, chính như tôi cũng không thấy giọt lệ trên khéo mắt em, chẳng ai hiểu vì sao? Cả hai đều lưu luyến. Thế là, tôi quang lưng một mình, sắp tới rồi, tôi chưa thấy thành phố của em, chưa qua cuộc sống của em, gioonbs như em nói, không gặp lại nữa, thật sự là không gặp lại nữa. Vì thế, em không biết, tôi đã cố quên em bao nhiêu mới quên được em, quên em đã từng đi qua đời tôi.

Vậy là xong rồi các bạn ơi, bài giảng tiếng Trung vui vẻ mỗi ngày hôm nay sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào cuối tuần này nhé.