Học tiếng trung online miễn phí bài 14

học tiếng trung online miễn phí bài 14 giáo trình hán ngữ phiên bản mới, tải giáo trình hán ngữ phiên bản mới miễn phí

0
2123
5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ HSK

Học tiếng trung online miễn phí, Chào các bạn học viên trực tuyến,

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học tiếng Trung online miễn phí, bài số 14 quyển hán ngữ 1 giáo trình phiên bản mới.

Chủ đề bài học hôm nay sẽ là : 你的车是新的还是旧的? ( xe của bạn là cái mới hay cái cũ?)

Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung bài học.

第十四课!

Dì shí sì kè! (Bài 14)

你的车是新的还是旧的?

Nǐ de chē shì xīn de háishì jiù de? (xe của bạn là cái mới hay cái cũ?)

课文

kèwén (bài khóa)

(一)您身体好吗?

(yī) nín shēntǐ hǎo ma? (sức khỏe ngài tốt không?)

关经理:王老师,好久不见了

Wáng lǎoshī, hǎojiǔ bú jiàn le. (thầy giáo Vương, lâu quá rồi chưa gặp.)

王老师:啊!关经理,欢迎,欢迎!

A! Guān jīnglǐ, huānyíng, huānyíng! (A, giám đốc Quan, hoan nghênh, hoan nghênh!)

关经理:您身体好吗?

Nín shēntǐ hǎo ma? (sức khỏe ngài tốt không?

王老师:很好。您身体怎么样?

Hěn hǎo. Nín shēntǐ zěnmeyàng? (rất tốt. Còn ngài thì sao?)

关经理:马马虎虎

Mǎmahūhū. (cũng bình thường thôi.)

王老师:最近工作忙不忙?

Zuìjìn gōngzuò máng bù máng? (dạo gàn đây công việc bận rộn không?)

关经理:不太忙,您呢?

Bù tài máng, nín ne? (không bận lắm, còn gài thì sao?)

王老师:刚开学,有点儿,喝点儿什么?茶还是咖啡?

Gāng kāixué, yǒudiǎnr, hē diǎnr shénme? Chá háishì kāfēi? (mới khai giảng năm học mới, cũng hơi bận. Uống chút gì đó nhé? Cà phê hay trà?)

关经理:喝杯茶吧!

Hē bēi chá ba! (làm ly trà đi.)

你的自行车是新的还是旧的(楼下的自行车很多,下课后,田芳找自行车……

Nǐ de zìxíngchē shì xīn de háishì jiù de (lóu xià de zìxíngchē hěnduō, xiàkè hòu, Tián Fāng zhǎo zìxíngchē……

Xe của bạn là xe mới hya xe cũ? (xe đạp ở tầng dưới rất nhiều, giờ tan học, Điền Phương đi tì, xe đạp…

田芳:我的车呢?

Wǒ de chē ne? (xe của tôi đâu)

王东:你的车是什么颜色的?

Nǐ de chē shì shénme yánsè de? (xe cảu bạn màu gì?)

田芳:蓝的

Lán de (màu xanh ấy.)

王东:是新的还是旧的?

Shì xīn de háishì jiù de? (xe mưới hay xe cũ?)

田芳: 新的。

Xīn de. (là xe mới.)

王东:那辆蓝的是不是你的?

Nà liàng lán de shì bùshì nǐ de? cái xe màu xanh kia có phải của bạn không?)

田芳:哪辆?

Nǎ liàng?(cái nào cơ?
王东:那辆。

Nà liàng. (cái kia kìa)
田芳:不是。….啊,我的车在那儿呢。

búshì….. A, wǒ de chē zài nàr ne. (không phải…A, xe của tôi ở đằng kia kìa)

Chúng ta cùng Học tiếng trung online miễn phí tìm hiểu ngữ pháp trọng điểm của bài học hôm nay nhé!

1. Câu vị ngữ chủ vị Là câu mà vị ngữ của câu là 1 cụm chủ vị (C-V)
Cấu trúc chung : C + (C-V)
Ví dụ :

我身体好。 chúng ta thấy: 我 là chủ ngữ của câu, vị ngữ là 身体好. Trong đó, 身体好 lại là 1 cụm C-V.

2. Câu hỏi lựa chọn với 还是(hay là)
Ví dụ:
A:你的车是新的还是旧的?(xe của bạn mới hay cũ
B: 我的车是新的。(xe của tôi là xe mới)

A: 你今天还是明天去?(hôm nay hay sáng mai bạn đi?)
B:明天去。(mai đi)

3. Câu hỏi ….呢
– nếu câu hỏi với 呢 không được đặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì có nghĩa là hỏi về địa điểm.
Ví dụ: 我的车呢? (xe của tôi đâu?)
– trong các trường hợp còn lại, câu hỏi sẽ được hiểu tuỳ theo ngữ cảnh nhất định.
Ví dụ:
(1)
A: 这是谁的书?(đây là sách của ai?)
B:我的。(của tôi)
A:那个呢?(quyển kia thì sao?)
B:我朋友的。(của bạn tôi)
(2)
A: 最近工作忙不忙?(gần đây công việc bận không?)
B:不太忙。您呢?(không bận lắm. Ngài thì sao?)

Ngoài ra , các bạn cũng có thể tham khảo thêm các video của học tiếng trung online miễn phí dưới đây:

Khoá học tiếng Trung online miễn phí giáo trình Boya sơ cấp 1

Khoá học tiếng Trung online miễn phí qua Skype

Khoá học tiếng Trung online miễn phí tại Hà Nội thầy Vũ

Vậy là chúng ta đã kết thúc nội dung bài học tiếng trung online ngày hôm nay.
Chúc các bạn học tập hiệu quả, và hẹn gặp lại trong các bài giảng của học tiếng trung online