Giáo trình luyện dịch tiếng Trung mỗi ngày Bài 6

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung uy tín Thầy Vũ đào tạo tiếng Trung online lớp phiên dịch tiếng Trung và dịch thuật tiếng Trung

0
1006
Giáo trình luyện dịch tiếng Trung mỗi ngày Bài 6 - Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Thầy Vũ ChineMaster
Giáo trình luyện dịch tiếng Trung mỗi ngày Bài 6 - Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng Thầy Vũ ChineMaster
Đánh giá post

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung uy tín

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung mỗi ngày Bài 6 là bài giảng tiếp theo của Thầy Vũ chuyên đào tạo các khóa học luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế dành cho các bạn học viên lớp biên phiên dịch tiếng Trung và các lớp dịch thuật tiếng Trung trên hệ thống website giảng dạy tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster.

Các bạn cần ôn tập lại kiến thức tiếng Trung hôm qua vừa học xong tại link bên dưới.

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung mỗi ngày Bài 5

Chuyên mục bài giảng lưu trữ toàn bộ giáo án giảng dạy của Thầy Vũ lớp luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế.

Chuyên mục đào tạo lớp phiên dịch tiếng Trung

Có chỗ nào các bạn chưa nắm vững cách dịch tiếng Trung sang tiếng Việt thì đăng câu hỏi lên diễn đàn học tiếng Trung ChineMaster nhé.

Đây là một trong những website của Th.S Nguyễn Minh Vũ chuyên đào tạo các lớp tiếng Trung giao tiếp online cơ bản đến nâng cao cực kỳ uy tín.

Các bạn muốn cải thiện khả năng học tiếng Trung hiệu quả hơn thì cần phải sử dụng một công cụ, đó chính là bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin. Link tải các bạn download ở ngay bên dưới nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới

Các bài giảng và tài liệu học tiếng Trung trên website này đều hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TP HCM ChineMaster có lịch khai giảng mới nhất các bạn xem tại link bên dưới.

Trung tâm học tiếng Trung tại Quận 10 TP HCM

Sau đây chúng ta cùng vào nội dung chính của bài học hôm nay – Giáo trình luyện dịch tiếng Trung mỗi ngày Bài 6.

Giáo án Giáo trình luyện dịch tiếng Trung mỗi ngày Bài 6 mới

Nội dung bài học hôm nay là Giáo trình luyện dịch tiếng Trung mỗi ngày Bài 6. Các bạn đọc kỹ bài tập bên dưới nhé. Thầy Vũ đã có bản dịch mẫu sẵn và chú thích phiên âm tiếng Trung để thuận tiện cho các bạn đối chiếu và tham khảo.

Nội dung bài tập chiều nay ngày 11 tháng 12 năm 2020 lớp biên phiên dịch tiếng Trung & dịch thuật tiếng Trung – Giáo trình luyện dịch tiếng Trung mỗi ngày Bài 6

中部省隔离HCMC进入者以阻止Covid-19传播

广南省会在入境时将曾经频繁访问过与当前Covid-19病例相同的HCMC地点的人们放到集中隔离区。

该决定适用于那些访问了HCMC 16个地点的人,其中包括某些健身房,卡拉OK厅,购物中心和饭店,这些都是新近证实的Covid-19案件的常客,该省副主席Tran Van Tan星期六说。他强调,他们将必须立即向当局报告并进入集中检疫14天。

他说:“将按照现有协议对它们进行新型冠状病毒测试两次。一旦集中检疫期结束,它们将在家里自我隔离14天,”他补充说,此举旨在积极防止Covid-19被感染。进入广南。

除16个地点外,从HCMC的Tan Binh,Binh Tan,6区和10区进入Quang Nam的人,也应要求在家隔离14天。该省还加大了Covid-19预防工作的力度,其中包括要求人们在自己家门口戴口罩。

在Nghe An省中部,上周五,省卫生厅要求有关部门跟踪最近从HCMC进入该地区的任何人的健康状况。该部门表示,怀疑感染者,接触确诊的Covid-19病例或源于感染风险高的地方,必须进行测试和隔离。

该部门补充说,如果需要,Nghe An疾病控制中心(CDC)必须准备好进行大规模Covid-19测试。

11月30日,在HCMC中确认了越南近三个月来首例Covid-19社区传播病例之后,广南和Nghe An采取了措施。

该患者是HCMC的一名32岁的英语老师,此后至少感染了另外两名:他的一岁侄子和一名28岁的学生。所有这些病例均来自另一名Covid-19患者,一名28岁的越南航空空姐,他违反了隔离协议,并被另一名机组人员感染。

截至周六,HCMC已有四起Covid-19社区传播案例。

到目前为止,越南已记录了1,365名Covid-19患者,其中包括星期六晚上报道的四例进口病例。有35位患者死于该病,其中许多是患有糖尿病或肾衰竭等潜在疾病的老年患者。

Phiên âm tiếng Trung Giáo trình luyện dịch tiếng Trung mỗi ngày Bài 6

Zhōngbù shěng gélí HCMC jìnrù zhě yǐ zǔzhǐ Covid-19 chuánbò

guǎng nán shěnghuì zài rùjìng shí jiāng céngjīng pínfán fǎngwènguò yǔ dāngqián Covid-19 bìnglì xiāngtóng de HCMC dìdiǎn de rénmen fàng dào jízhōng gélí qū.

Gāi juédìng shìyòng yú nàxiē fǎngwènle HCMC 16 gè dìdiǎn de rén, qízhōng bāokuò mǒu xiē jiànshēnfáng, kǎlā OK tīng, gòuwù zhòng xīn hé fàndiàn, zhèxiē dōu shì xīnjìn zhèngshí de Covid-19 ànjiàn de chángkè, gāi shěng fù zhǔxí Tran Van Tan xīngqíliù shuō. Tā qiángdiào, tāmen jiāng bìxū lìjí xiàng dāngjú bàogào bìng jìnrù jízhōng jiǎnyì 14 tiān.

Tā shuō:“Jiāng ànzhào xiàn yǒu xiéyì duì tāmen jìnxíng xīnxíng guānzhuàng bìngdú cèshì liǎng cì. Yīdàn jízhōng jiǎnyì qí jiéshù, tāmen jiàng zàijiālǐ zìwǒ gélí 14 tiān,” tā bǔchōng shuō, cǐ jǔ zhǐ zài jījí fángzhǐ Covid-19 bèi gǎnrǎn. Jìnrù guǎng nán.

Chú 16 gè dìdiǎn wài, cóng HCMC de Tan Binh,Binh Tan,6 qū hé 10 qū jìnrù Quang Nam de rén, yě yīng yāoqiú zài jiā gélí 14 tiān. Gāi shěng hái jiā dàle Covid-19 yùfáng gōngzuò de lìdù, qízhōng bāokuò yāoqiú rénmen zài zìjǐ jiā ménkǒu dài kǒuzhào.

Zài Nghe An shěng zhōngbù, shàng zhōu wǔ, shěng wèishēng tīng yāoqiú yǒuguān bùmén gēnzōng zuìjìn cóng HCMC jìnrù gāi dìqū de rènhé rén de jiànkāng zhuàngkuàng. Gāi bùmén biǎoshì, huáiyí gǎnrǎn zhě, jiēchù quèzhěn de Covid-19 bìnglì huò yuán yú gǎnrǎn fēngxiǎn gāo dì dìfāng, bìxū jìnxíng cèshì hé gélí.

Gāi bùmén bǔchōng shuō, rúguǒ xūyào,Nghe An jíbìng kòngzhì zhōngxīn (CDC) bìxū zhǔnbèi hǎo jìnxíng dà guīmó Covid-19 cèshì.

11 Yuè 30 rì, zài HCMC zhōng quèrènle yuènán jìn sān gè yuè lái shǒu lì Covid-19 shèqū chuánbò bìnglì zhīhòu, guǎng nán hé Nghe An cǎiqǔle cuòshī.

Gāi huànzhě shì HCMC de yī míng 32 suì de yīngyǔ lǎoshī, cǐhòu zhìshǎo gǎnrǎnle lìngwài liǎng míng: Tā de yī suì zhízi hé yī míng 28 suì de xuéshēng. Suǒyǒu zhèxiē bìnglì jūn láizì lìng yī míng Covid-19 huànzhě, yī míng 28 suì de yuènán hángkōng kōngjiě, tā wéifǎnle gélí xiéyì, bìng bèi lìng yī míng jīzǔ rényuán gǎnrǎn.

Jiézhì zhōu liù,HCMC yǐ yǒu sìqǐ Covid-19 shèqū chuánbò ànlì.

Dào mùqián wéizhǐ, yuènán yǐ jìlùle 1,365 míng Covid-19 huànzhě, qízhōng bāokuò xīngqíliù wǎnshàng bàodào de sì lì jìnkǒu bìnglì. Yǒu 35 wèi huànzhě sǐ yú gāi bìng, qízhōng xǔduō shì huàn yǒu tángniàobìng huò shèn shuāijié děng qiánzài jíbìng de lǎonián huànzhě.

Hướng dẫn dịch tiếng Trung sang tiếng Việt Giáo trình luyện dịch tiếng Trung mỗi ngày Bài 6

Tỉnh miền Trung cách ly Người nhập cảnh TP HCM để ngăn chặn lây lan Covid-19

Tỉnh Quảng Nam sẽ đưa những người thường xuyên lui tới các địa điểm tương tự tại TP.HCM với các trường hợp Covid-19 hiện tại vào diện kiểm dịch tập trung khi nhập cảnh.

Quyết định áp dụng đối với những người đã đến thăm 16 địa điểm của TP.HCM, bao gồm một số phòng tập thể dục, quán karaoke, trung tâm thương mại và nhà hàng mà các trường hợp Covid-19 mới được xác nhận thường xuyên, ông Trần Văn Tấn, Phó chủ tịch tỉnh, cho biết hôm thứ Bảy. Họ sẽ phải báo cáo với cơ quan chức năng ngay lập tức và được kiểm dịch tập trung trong 14 ngày, ông nhấn mạnh.

Ông nói: “Chúng sẽ được kiểm tra loại coronavirus mới hai lần so với các giao thức hiện có. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, chúng sẽ tự cách ly ở nhà trong 14 ngày”, ông cho biết thêm, động thái này nhằm tích cực ngăn chặn Covid-19. vào Quảng Nam.

Ngoài 16 địa điểm trên, những người vào Quảng Nam từ Tân Bình, Bình Tân, Quận 6 và Quận 10 của TP HCM cũng được yêu cầu tự cách ly tại nhà trong 14 ngày. Tỉnh cũng đã tăng cường các nỗ lực ngăn chặn Covid-19, bao gồm cả việc yêu cầu mọi người đeo khẩu trang bên ngoài nhà của họ.

Tại tỉnh Nghệ An, Sở Y tế tỉnh hôm thứ Sáu đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan theo dõi tình trạng sức khỏe của bất kỳ ai từ TP HCM nhập cảnh vào địa phương gần đây. Những người bị nghi ngờ bị nhiễm bệnh, đã tiếp xúc với các ca nhiễm Covid-19 đã được xác nhận hoặc xuất phát từ các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao phải được kiểm tra và cách ly, bộ cho biết.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An (CDC) cũng phải sẵn sàng thực hiện xét nghiệm Covid-19 hàng loạt nếu được yêu cầu, Sở cho biết thêm.

Các biện pháp của Quảng Nam và Nghệ An được đưa ra sau khi trường hợp lây truyền qua cộng đồng Covid-19 đầu tiên của Việt Nam trong gần ba tháng được xác nhận tại TP.HCM vào ngày 30/11.

Bệnh nhân là một giáo viên tiếng Anh 32 tuổi ở TP HCM, đã lây bệnh cho ít nhất hai người khác: cháu trai một tuổi và một sinh viên 28 tuổi. Tất cả những trường hợp này đều bắt nguồn từ một bệnh nhân Covid-19 khác, một tiếp viên 28 tuổi của Vietnam Airlines, người đã vi phạm quy trình cách ly và bị một thành viên khác của phi hành đoàn lây nhiễm.

Tính đến thứ Bảy, TP.HCM có bốn trường hợp lây truyền Covid-19 cộng đồng.

Cho đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.365 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 4 trường hợp nhập khẩu được báo cáo vào tối thứ Bảy. 35 người đã chống chọi với bệnh tật, nhiều người là bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh cơ bản như tiểu đường hoặc suy thận.

Vậy là chúng ta vừa hoàn thành nội dung kiến thức bài học hôm nay rồi – Giáo trình luyện dịch tiếng Trung mỗi ngày Bài 6. Có chỗ nào các bạn cần được giải đáp thêm thì để lại bình luận trong diễn đàn học tiếng Trung nhé.