Từ vựng Nhập hàng Trung Quốc TAOBAO TMALL 1688 P3

Tổng hợp Từ vựng Nhập hàng Trung Quốc TAOBAO TMALL 1688 P3 đầy đủ từ A đến Z

0
706
Từ vựng Nhập hàng Trung Quốc TAOBAO TMALL 1688 P3
Từ vựng Nhập hàng Trung Quốc TAOBAO TMALL 1688 P3
5/5 - (1 bình chọn)

Tổng hợp Từ vựng Nhập hàng Trung Quốc TAOBAO TMALL 1688 P3

Từ vựng Nhập hàng Trung Quốc TAOBAO TMALL 1688 P3 phải làm như thế nào? Trong bài học ngày hôm nay thầy Nguyễn Minh Vũ sẽ gửi tới tất cả các bạn nội dung chi tiết của bài học Từ vựng Nhập hàng Trung Quốc TAOBAO TMALL 1688 P3, nhằm củng cố thêm kiến thức từ vựng cho tất cả các bạn giúp các bạn tự tin hơn trong việc nhập hàng Trung Quốc.

Để hiểu rõ hơn về kiến thức nhập hàng Trung Quốc,các bạn tham khảo lớp học nhập hàng Trung Quốc tại link phía dưới đây nhé

Khóa học tự nhập hàng Trung Quốc TAOBAO TMALL 1688

Trước khi bắt đầu bài học hôm nay thì chúng ta hãy ôn lại bài ngày hôm qua ở link sau nhé.

Từ vựng Nhập hàng Trung Quốc TAOBAO TMALL 1688 P2

Chuyên mục kiến thức nhập hàng Trung Quốc tổng hợp tất cả những bài giảng online của Thầy Vũ về cách thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z không thông qua trung gian như thế nào, các bạn xem chi tiết tại link bên dưới nhé

 Kiến thức nhập hàng Trung Quốc TAOBAO TMALL 1688

Tổng hợp từ vựng tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc taobao tmall 1688 mới nhất

THANH TOÁN VÀ VẬN CHUYỂN

Giỏ hàng 购物车 Gòuwù chē
Thanh toán 结算 jiésuàn
Hiện tại gửi hàng đến… 当前配送至… dāngqián pèisòng zhì…
Địa chỉ cụ thể 详细地址 xiángxì dìzhǐ
Mã bưu điện 邮政编码 yóuzhèng biānmǎ
Gửi đơn hàng 提交订单 tíjiāo dìngdān
Thanh toán gộp 合拼付款 hé pīn fùkuǎn
Thanh toán ngay 立即付款 lìjí fùkuǎn
Phương thức thanh toán 付款方式 fùkuǎn fāngshì
Ngân hàng Trung Quốc 中国银行卡 zhōngguó yínháng kǎ
Alipay 支付宝 zhīfùbǎo
Mã giao dịch Alipay 支付宝交易号 zhīfùbǎo jiāoyì hào
Wechat pay 微信支付 wēixìn zhīfù
Thẻ tín dụng 信用卡 xìnyòngkǎ
Tìm bạn thanh toán giúp 找朋友帮付 zhǎo péngyǒu bāng fù
Tài khoản của bạn bè 好友的账号 hǎoyǒu de zhànghào
Gửi vào Alipay của bạn bè 发送给支付宝好友 fāsòng gěi zhīfùbǎo hǎoyǒu
Gửi vào Wechat của bạn bè 发送给微信好友 fāsòng gěi wēixìn hǎoyǒu
Thêm thanh toán bằng ngân hàng khác 添加银行卡付款 tiānjiā yínháng kǎ fùkuǎn

 

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

Tình trạng đơn hàng 订单状态 Dìngdān zhuàngtài
Mã đơn hàng 订单编号 dìngdān biānhào
Thời gian chốt đơn 下单时间 xià dān shíjiān
Thời gian thanh toán 付款时间 fùkuǎn shíjiān
Nhà cung cấp 提供商家 tígōng shāngjiā
Só tiền hàng 产品金额 chǎnpǐn jīn’é
Địa chỉ nhận 收货地址 shōu huò dìzhǐ
Người nhận 收货人 shōu huò rén
Phương thức gửi 配送方式 pèisòng fāngshì
Thời gian gửi hàng 期望送货时间 qīwàng sòng huò shíjiān
Bảo hiểm vận chuyển 运费险 yùnfèi xiǎn
Gửi đơn hàng 提交订单 tíjiāo dìngdān
Đợi thanh toán 待付款 dài fùkuǎn
Hoàn thành thanh toán 付款完成 fùkuǎn wánchéng
Đang gửi 配送中/运输中 pèisòng zhōng/yùnshū zhōng
Đợi lấy hàng 待收货/待取件 dài shōu huò/dài qǔ jiàn
Giao dịch thành công 交易完成 jiāoyì wánchéng
Xem vận chuyển 查看物流 chákàn wùliú
Kéo dài thời gian nhận hàng 延长收货 yáncháng shōu huò

 

Tình trạng đơn hàng 订单状态 Dìngdān zhuàngtài
Mã đơn hàng 订单编号 dìngdān biānhào
Thời gian chốt đơn 下单时间 xià dān shíjiān
Thời gian thanh toán 付款时间 fùkuǎn shíjiān
Nhà cung cấp 提供商家 tígōng shāngjiā
Só tiền hàng 产品金额 chǎnpǐn jīn’é
Địa chỉ nhận 收货地址 shōu huò dìzhǐ
Người nhận 收货人 shōu huò rén
Phương thức gửi 配送方式 pèisòng fāngshì
Thời gian gửi hàng 期望送货时间 qīwàng sòng huò shíjiān
Bảo hiểm vận chuyển 运费险 yùnfèi xiǎn
Gửi đơn hàng 提交订单 tíjiāo dìngdān
Đợi thanh toán 待付款 dài fùkuǎn
Hoàn thành thanh toán 付款完成 fùkuǎn wánchéng
Đang gửi 配送中/运输中 pèisòng zhōng/yùnshū zhōng
Đợi lấy hàng 待收货/待取件 dài shōu huò/dài qǔ jiàn
Giao dịch thành công 交易完成 jiāoyì wánchéng
Xem vận chuyển 查看物流 chákàn wùliú
Kéo dài thời gian nhận hàng 延长收货 yáncháng shōu huò
Xác nhận nhận hàng 确认收货 quèrèn shōu huò

 

Trên đây là nội dung chi tiết của bài học nhập hàng Trung Quốc ngày hôm nay,các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nha.