Tiếng Trung vui vẻ Bài 21 Khóa học tiếng Trung online cơ bản

Trung tâm tiếng Trung vui vẻ Cầu Giấy Hà Nội ChineMaster lớp học tiếng Trung online miễn phí

0
1811
5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung vui vẻ khóa học tiếng trung online free

Tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề thông dụng nhất mỗi ngày, lớp học tiếng Trung online cơ bản từ đầu dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc, trung tâm học tiếng Trung online miễn phí tại Hà Nội chất lượng cao của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ nổi tiếng nhất YOUTUBE và Facebook.

Trung tâm tiếng Trung vui vẻ Cầu Giấy Hà Nội ChineMaster

  1. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề nhập hàng phụ kiện điện tử
  2. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề nhập hàng linh kiện điện thoại di động
  3. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề xuất nhập khẩu quần áo Trung Quốc
  4. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề quần áo thời trang Việt Nam vải Trung Quốc
  5. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề made in Việt Nam nguyên liệu Trung Quốc
  6. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề made in Việt Nam hàng Trung Quốc chính hãng

Khóa học tiếng Trung online cơ bản chuyên đề tiếng Trung giao tiếp

1185Bạn xem tivi bao lâu rồi?你看了多长时间(的)电视?Nǐ kàn le duō cháng shíjiān (de) diànshì?
1186Tôi xem tivi nửa tiếng rồi.我看了一个小时(的)电视。Wǒ kàn le yí ge xiǎoshí (de) diànshì.
1187Bạn học Tiếng Trung mấy năm rồi?你学了几年(的)汉语?Nǐ xué le jǐ nián (de) hànyǔ?
1188Tôi học Tiếng Trung hai năm rồi.我学了两年(的)汉语Wǒ xué le liǎng nián (de) hànyǔ
1189Bạn sống ở Bắc Kinh bao lâu rồi?你在北京住了多长时间?Nǐ zài běijīng zhù le duō cháng shíjiān?
1190Tôi sống ở Bắc Kinh tám năm rồi.我在北京住了八年。Wǒ zài běijīng zhù le bā nián.
1191Tôi đã học Tiếng Trung một năm.我学了一年汉语。Wǒ xué le yì nián hànyǔ.
1192Tôi đã học Tiếng Trung được một năm rồi.我学了一年汉语了。Wǒ xué le yì nián hànyǔ le.
1193Tôi đã sống ở Bắc Kinh hai năm.我在北京住了两年。Wǒ zài běijīng zhù le liǎng nián.
1194Tôi đã sống ở Bắc Kinh được hai năm rồi.我在北京住了两年了。Wǒ zài běijīng zhù le liǎng nián le.
1195Tôi đã ăn tám chiếc bánh bàn thầu.我吃了八个饺子。Wǒ chī le bā ge jiǎozi.
1196Tôi đã ăn được tám chiếc bánh bàn thầu rồi.我吃了八个饺子了。Wǒ chī le bā ge jiǎozi le.
1197Hàng ngày buổi tối tôi học bài ba tiếng đồng hồ.每天晚上我学习两三个小时。Měitiān wǎnshang wǒ xuéxí liǎng sān ge xiǎoshí.
1198Một chiếc áo len ba bốn trăm tệ.一件毛衣要三四百块钱。Yí jiàn máoyī yào sān sì bǎi kuài qián.
1199Những quả táo này tổng cộng hơn ba cân.这些苹果一共三斤多。Zhè xiē píngguǒ yí gòng sān jīn duō.
1200Chiếc áo lông vũ này hai ba trăm tệ.这件羽绒服二百多块钱。Zhè jiàn yǔróngfú èrbǎi duō kuài qián.
1201Tôi đến Trung Quốc đã hơn hai tháng rồi.我来中国已经两个多月了。Wǒ lái zhōngguó yǐjīng liǎng ge duō yuè le.
1202Tối qua có mười mấy người đi.昨天晚上去了十几个人。Zuótiān wǎnshang qù le shí jǐ ge rén.
1203Trường Đại học chúng tôi có mấy trăm lưu học sinh đó.我们大学有几百个留学生呢。Wǒmen dàxué yǒu jǐ bǎi ge liúxuéshēng ne.
1204Tôi đến trường học gặp bạn bè.我去学校跟朋友见面。Wǒ qù xuéxiào gēn péngyǒu jiànmiàn.
1205Tôi đã ngủ một tiếng.我睡了一个小时觉。Wǒ shuì le yí ge xiǎoshí jiào.
1206Cô ta đã ngủ chưa?她睡觉了吗?Tā shuìjiào le ma?
1207Ngủ rồi.睡了。Shuì le.
1208Cô ta ngủ bao lâu rồi?她睡了多长时间?Tā shuì le duō cháng shíjiān?
1209Cô ta đã ngủ hai tiếng rồi.她睡了两个小时。Tā shuì le liǎng ge xiǎoshí.
1210Bạn đã đến phòng Gym tập luyện chưa?你去健身房锻炼了吗?Nǐ qù jiànshēn fáng duànliàn le ma?

Luyện dịch tiếng Trung online dịch thuật tiếng Trung Quốc mỗi ngày

那年,相遇,那年,相识,那年,相知,那年,相爱,那年,相离。我们,在彼此的生命中匆匆走过,谁不带不走什么,象你说的,我们的相遇本就是一个错误,早就注定了结局,所以,分别的时候就不要感伤,就这么简单,谁也不欠谁的,谁也不要记得谁,当做只是一场梦,醒来就可以了,就可以了。

Nà nián, xiāngyù, nà nián, xiāngshí, nà nián, xiāngzhī, nà nián, xiāng’ài, nà nián, xiāng lí. Wǒmen, zài bǐcǐ de shēngmìng zhòng cōngcōng zǒuguò, shéi bù dài bù zǒu shénme, xiàng nǐ shuō de, wǒmen de xiāngyù běn jiùshì yīgè cuòwù, zǎo jiù zhù dìng liǎo jiéjú, suǒyǐ, fēnbié de shíhòu jiù bùyào gǎnshāng, jiù zhème jiǎndān, shéi yě bù qiàn shéi de, shéi yě bùyào jìdé shéi, dàngzuò zhǐshì yī chǎng mèng, xǐng lái jiù kěyǐle, jiù kěyǐle.

Năm đó, gặp nhau, năm đó nhận ra nhau, năm đó, yêu nhau, năm đó, chia tay nhau. Chúng mình khẽ lướt qua đời nhau, chẳng ai mang theo điều gì đi cả, giống như em nói với tôi, “ Chúng ta gặp nhau vốn là sai lầm, từ lâu nên kết thúc, cho nên khi chia tay cũng không nên đau buồn, đơn giản là không ai nợ ai, không ai muốn nhớ ai, mọi giờ chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại rồi sẽ qua, sẽ qua thôi.

Vậy là chúng ta lại học xong thêm một bài nữa rồi, chuyên đề tiếng Trung vui vẻ mỗi ngày của chúng ta đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé.