Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản Bài 2 Học tiếng Trung online

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề HOT nhất mỗi ngày khóa học tiếng Trung online

0
1833
5/5 - (2 bình chọn)

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề thông dụng nhất hàng ngày với các bài giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp online miễn phí tốt nhất & chất lượng cao của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Khóa học tiếng Trung online miễn phí chuyên đề luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề của thầy Vũ được chia sẻ miễn phí trên website của trung tâm tiếng Trung ChineMaster đông học viên  nhất Việt Nam.

Giáo trình khóa học tiếng Trung online cơ bản cho người mới bắt đầu

  1. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ nội thất nhập khẩu cao cấp Trung Quốc
  2. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ thiết kế nội thất trọn gói giá rẻ
  3. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ hàng nội thất cao cấp Malaysia
  4. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ mua bán biệt thự cao cấp
  5. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ mua bán bất động sản
  6. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ sàn giao dịch bất động sản

Học tiếng Trung online miễn phí luyện nghe tiếng Trung cơ bản mp3

2354Quyển sách này rất tốt, tôi cũng muốn mua một quyển, còn mua được không?这本书很好,我也想买一本,还买得到吗?Zhè běn shū hěn hǎo, wǒ yě xiǎng mǎi yì běn, hái mǎi de dào ma?
2355Tối mai chúng tôi chuẩn bị tổ chức một buổi liên hoan, bạn tham gia được không?明天晚上我们准备举行一个晚会,你参加得了吗?Míngtiān wǎnshang wǒmen zhǔnbèi jǔxíng yí ge wǎnhuì, nǐ cānjiā de liǎo ma?
2356Sáng sớm mai 6:00 chúng tôi xuất phát, bạn dậy được không?明天早上我们六点出发,你起得来吗?Míngtiān zǎoshang wǒmen liù diǎn chūfā, nǐ qǐ de lái ma?
2357Nhiều đồ quá, một mình cô ta không cầm hết được, bạn giúp cô ta đi.东西太多了,她一个人拿不了,你去帮她吧。Dōngxi tài duō le, tā yí ge rén ná bù liǎo, nǐ qù bāng tā ba.
2358Từ đây không ra ngoài được, chúng ta đi cửa kia đi.从这儿出不去,我们走那个门吧。Cóng zhèr chū bú qù, wǒmen zǒu nà ge mén ba.
2359Phòng của cô ta bé quá, không ngồi được nhiều người như thế.她的房间太小,坐不下那么多人。Tā de fángjiān tài xiǎo, zuò bú xià nàme duō rén.
2360Sách Tiếng Trung nhiều quá, giá sách trong nhà đã không còn nhét được nữa.汉语书太多了,家里的书架已经放不下了。Hànyǔ shū tài duō le, jiā lǐ de shūjià yǐjīng fàng bú xià le.
2361Tôi vẫn nghe không hiểu đài phát thanh Tiếng Trung.我还是听不懂中文广播。Wǒ háishì tīng bù dǒng zhōngwén guǎngbō.
2362Nhiều sách Tiếng Trung như vậy, bạn xem hết được không?这么多汉语书,你看得完吗?Zhème duō hànyǔ shū, nǐ kàn de wán ma?
2363Trình độ Tiếng Trung của tôi rất kém, vẫn xem không hiểu tiểu thuyết Tiếng Trung.我的汉语水平很低,还看不懂中文小说。Wǒ de hànyǔ shuǐpíng hěn dī, hái kàn bù dǒng zhōngwén xiǎoshuō.
2364Ngày mai đi được công viên không?明天去得了公园吗?Míngtiān qù de liǎo gōngyuán ma?
2365Nếu như trời mưa thì không đi được.要是下雨的话,就去不了了。Yàoshi xià yǔ de huà, jiù qù bù liǎo le.
2366Tôi muốn xem triển lãm xe hơi này, không biết có mua được vé hay không?我想看这个车展,不知道票买得到买不到。Wǒ xiǎng kàn zhè ge chēzhǎn, bù zhīdào piào mǎi de dào mǎi bú dào.
2367Chủ Nhật bạn về được không?星期天你回得来吗?Xīngqī tiān nǐ huí de lái ma?
2368Ngày mai chúng tôi đi xem triển lãm, bạn đi cùng chúng tôi đi.明天我们去看展览,你跟我们一起去吧。Míngtiān wǒmen qù kàn zhǎnlǎn, nǐ gēn wǒmen yì qǐ qù ba.
2369Ngày mai tôi có việc bận, có khả năng là không đi được.明天我有点儿事,可能去不了了。Míngtiān wǒ yǒu diǎnr shì, kěnéng qù bù liǎo le.

Giáo trình khóa học tiếng Trung online miễn phí tiếng Trung giao tiếp

Nín zài Zhōngguó Běijīng gōngzuò le liǎng nián ? Nà nín de Pǔtōnghuà yídìng búcuò.
您在中国北京工作了两年?那您的普通话一定不错。
Cô làm việc ở Bắc Kinh Trung Quốc 2 năm rồi?Chắc tiếng phổ thông của cô khá lắm .

Nǎli, nǎli ! Wǒ néng tīngdǒng Hànyǔ, yě huì shuō Hànyǔ, kěshì wǒ bú huì xiě Hànzì.
哪里,哪里!我能听懂汉语,也会说汉语,可是我不会写汉字。
Không đâu,tôi có thể nghe hiểu tiếng hoa cũng có thể nói tiếng hoa, nhưng lại không viết được chữ Hán.

Nín juéde bú huì xiě Hànzì bú yàojǐn ba ?
您觉得不会写汉字不要紧吧?
Cô có cho rằng không viết được chữ Hán thì có gì đáng lo ngại không?

Dāngrán yàojǐn ! Wǒ juéde rúguǒ gēn Zhōngguórén dǎ jiāodào, zuò shēngyì, Zhōngwén de tīng, shuō, dú, dǎ, xiě dōu hěn yǒuyòng. Nǐ shuō ne?
当然要紧!我觉得如果跟中国人打交道,做生意,中文的听、说、读、写都 很有用。你说呢?
Tất nhiên là quan trọng rồi.Tôi cho rằng nếu như giao tiếp,làm ăn buôn bán với người trung thì nghe,noí,đọc viết đều cần thiết.Anh nghĩ sao?

Méicuòr. Wǒ zài Huádà xué le sì nián Zhōngwén, kěshì wǒ de Zhōngwén háishì mǎmǎhūhū.
没错儿。我在华大学了四年中文,可是我的中文还是马马虎虎。
Đúng thế.Tôi học 4 năm tiếng trung ở Hoa Đại,tuy nhiên tiếng trung vẫn chả đâu vào với đâu.

Wǒ juéde nǐ deZhōngwén yǐjīng hěn hǎo le !
我觉得你的中文已经很好了!
Tôi thấy tiếng trung của anh khá lắm ấy chứ!

Duō xiè.
多谢。
Cám ơn nhiều.

Bú kèqi.
不客气。
Không có gì.

Vậy là xong, lớp chúng ta vừa kết thúc xong nội dung bài giảng số 2 chuyên đề luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản mỗi ngày, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn học viên online vào tháng tiếp theo nhé.