Học tiếng Trung miễn phí bài 9

Khóa học tiếng Trung giao tiếp miễn phí tại Hà Nội trung tâm dạy tiếng Trung giao tiếp miễn phí

0
2186
5/5 - (4 bình chọn)

Học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội tiếng Trung giao tiếp

Học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster hôm nay sẽ tiếp tục chương trình khóa học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ.

Chủ đề bài học hôm nay là : 你住在哪儿?( bạn sóng ở đâu?)

Nội dung bài học hôm nay sẽ giới thiệu một số mẫu câu để hỏi và trả lời về địa chỉ phòng ốc bạn đang sống. Ngoài ra bài học còn giới thiệu cấu trúc câu trạng ngữ và câu liên động trong tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất.

Sau đây mời các bạn đến với nội dung bài học.

第九课 (Dì jiǔ kè bài 9)

一, 句子
45 你住在哪儿?(nǐ zhù zài nǎr? bạn sóng ở đâu?)
46 住在留学生宿舍。(Zhù zài liúxuéshēng sùshè. (ở kí túc xá dành cho lưu học sinh)
47 多少号房间?( Duōshǎo hào fángjiān? phòng số bao nhiêu?)
48 你家在哪儿?( Nǐ jiā zài nǎr? nhà bạn ở đâu?)
49 欢迎你去玩儿。(Huānyíng nǐ qù wánr. chào đón bạn đến chơi)
50 她常去。(Tā cháng qù. bạn ấy hay đến đó)
51 我们一起去吧。( Wǒmen yīqǐ qù ba. chúng ta cùng đi nhé)
52 那太好了。(Nà tài hǎo le. vậy thì tốt quá)

二,会话
1,
刘京:你住在哪儿?( Nǐ zhù zài nǎr?  bjan ở đâu?)

大卫:住在留学生宿舍。(Zhù zài liúxuéshēng sùshè. tôi ở kí túc xá dành cho lưu học sinh)
刘京:几号楼?(Jǐ hào lóu? tầng mấy?)
大卫:九号楼佳 (Jiǔ hào lóu jiā  tầng 9)
刘京:多少号房间? (Duōshǎo hào fángjiān? phòng số bao nhiêu?)
大卫:308号房间。你家在哪儿?(308 Hào fángjiān. Nǐ jiā zài nǎr? phòng 308. Nhà bạn ở đâu?)
刘京:我家在河北路25号,欢迎你去玩儿。(Wǒjiā zài Héběi lù 25 hào, huānyíng nǐ qù wánr. nhà tôi ở ố nhà 25 đường Hà Bắc. Chào đón bạn ghé qua chơi)
大卫:谢谢!(Xièxiè! cảm ơn)

2,
大卫:张丽英家在哪儿?(Zhānglìyīng jiā zài nǎr?  nhà của Trương Lệ Anh ở đâu?)
玛丽:我不知道。王兰知道。她常去。( Wǒ bù zhīdào. Wáng Lán zhīdào. Tā cháng qù. tôi không biết. Vương Lan biết. bạn ấy thường đến đó)
大卫:好,我去问她。(Hǎo, wǒ qù wèn tā. được, chúng mình đi hỏi bạn ấy)
大卫:王兰,张丽英家在哪儿?(Wáng lán, zhānglìyīng jiā zài nǎr? Vương Lan,nhà của Trương Lệ Anh ở đâu?)
王兰:东四大街97号。你去她家吗?( Dōng sì dàjiē 97 hào. Nǐ qù tā jiā ma?  số 97 đường Đông Tư. các bạn đến nhà bạn ấy à?)
大卫:对,明天我去她家。(Duì, míngtiān wǒ qù tā jiā. Đúng vậy. mai tôi đến nhà bạn ấy )
王兰:你不认识路,我们起去吧!( Nǐ bù rènshì lù, wǒmen qǐ qù ba! bjan không biết ường, vậy chúng ta cùng đi nhé)
大卫:那太好了。(Nà tài hǎo le. vậy thì tốt quá)

Chúng ta vừa cùng Học tiếng Trung online tìm hiểu xong mẫu câu và hội thoại.

Tiếp theo, mời các bạn cùng với Học tiếng trung online miễn phí đến với nội dung ngữ pháp bài học hôm nay

 1. Câu liên động
  Câu mà có một hủ ngữ và có từ 2 động từ trở lên đặt nối tiếp nhau, gọi là câu liên động.
  ví dụ:
  我去问他 (tôi đi hỏi anh ấy)
  玛丽常常去看电影 (Mali thường đi xem phim)
 2. Trạng ngữ
  thành phầ đứng trước động từ hoặc hình dung từ động ngữ để bổ sung ý nghĩa cho nó, gọi là trạng ngữ. Phó từ, hình dung từ, từ chỉ thời gian, kết cấu giơi từ…đều có thể làm trạng ngữ.
  ví dụ:
  常常去我家玩儿 (anh ta thường xuyên đến nhà tôi chơi)
  他们来了(bạn ấy sắp đến rồi)
  我们八点去上课 (chúng tôi 8 giờ vào lớp)
  他姐姐在银行工作 (chị của cậu ấy làm việc ở ngân hàng)

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm video bài giảng sau đây của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Những video bài giảng bên dưới đều được quay phim trực tiếp ngay tại lớp học tiếng Trung giao tiếp miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ

Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội tốt nhất

Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội

Học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội ChineMaster cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Trung tâm học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội đông học viên nhất Việt Nam với hơn 400,000 học viên theo học mỗi năm.

Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Nguyễn Minh Vũ

 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Nguyễn Minh Vũ Hán ngữ 1
 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Nguyễn Minh Vũ Hán ngữ 2
 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Nguyễn Minh Vũ Hán ngữ 3
 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Nguyễn Minh Vũ Hán ngữ 4
 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Nguyễn Minh Vũ Hán ngữ 5
 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Nguyễn Minh Vũ Hán ngữ 6
 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Nguyễn Minh Vũ Hán ngữ BOYA sơ cấp 1
 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Nguyễn Minh Vũ Hán ngữ BOYA sơ cấp 2

Kênh YOUTUBE học tiếng Trung online miễn phí Thầy Nguyễn Minh Vũ liên tục chia sẻ các video bài giảng học tiếng Trung online miễn phí được quay phim trực tiếp toàn bộ quá trình thầy Vũ giảng bài trên lớp học tiếng Trung giao tiếp tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster đông học viên nhất Hà Nội.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster liên tục chia sẻ miễn phí các tài liệu học tiếng Hoa giao tiếp online miễn phí chất lượng cao của Giảng sư Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung thầy Nguyễn Minh Vũ.