Tiếng Trung vui vẻ Bài 28 Khóa học tiếng Trung online cơ bản

Tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề khóa học tiếng Trung vui vẻ mỗi ngày tiếng Trung giao tiếp online

0
1851
5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung vui vẻ khóa học tiếng trung online free

Tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề thông dụng nhất mỗi ngày, tự học tiếng Trung cơ bản online theo chủ đề, giáo trình khóa học tiếng Trung online cơ bản, học tiếng Trung Quốc mỗi ngày cùng lớp học tiếng Trung online vui vẻ của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Trung tâm tiếng Trung vui vẻ Cầu Giấy Hà Nội ChineMaster

  1. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề hướng dẫn mua hàng Trung Quốc online
  2. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề vận chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam
  3. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề thủ tục xuất nhập cảnh khi sang Trung Quốc
  4. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề thủ tục xin visa du lịch Trung Quốc
  5. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề kinh nghiệm mặc cả hàng hóa Trung Quốc
  6. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề tìm nguồn hàng chất lượng Trung Quốc

Khóa học tiếng Trung online cơ bản chuyên đề tiếng Trung giao tiếp

1372Nơi bạn ở có ngân hàng không?你住的地方有银行吗?Nǐ zhù de dìfang yǒu yínháng ma?
1373Bạn muốn đi một mình hay là đi cùng bạn bè?你想一个人去还是跟朋友一起去?Nǐ xiǎng yí ge rén qù háishì gēn péngyǒu yìqǐ qù?
1374Chủ nhật tôi một mình đi chơi Thượng Hải.星期日,我一个人去上海玩儿。Xīngqīrì, wǒ yí ge rén qù shànghǎi wánr.
1375Lúc muốn về nhà thì đã rất muộn rồi.要回家的时候,已经很晚了。Yào huí jiā de shíhòu, yǐjīng hěn wǎnle.
1376Tôi bị lạc đường rồi, tôi không biết bến xe buýt ở đâu.我迷路了,我不知道公共汽车展在哪儿。Wǒ mílù le, wǒ bù zhīdào gōnggòng qìchē zhǎn zài nǎr.
1377Tôi hỏi một người, đến trường Đại học Hà Nội đi như thế nào, người đó nói không biết vì  không phải là người Việt Nam.我问一个人,去河内大学怎么走,那个人说,他不是越南人,所以不知道怎么走。Wǒ wèn yí ge rén, qù hénèi dàxué zěnme zǒu, nà ge rén shuō, tā bú shì yuènán rén, suǒyǐ bù zhīdào zěnme zǒu.
1378Lúc này một chiếc xe taxi đi tới.这时候来了一辆出租车。Zhè shíhòu lái le yí liàng chūzūchē.
1379Bạn có thể cho tôi biết trường Đại học Bắc Kinh đi như thế nào không?你能告诉我去北京语言大学怎么走吗?Nǐ néng gàosù wǒ qù běijīng yǔyán dàxué zěnme zǒu ma?
1380Bạn đi với tôi đi, tôi cũng là sinh viên trường Đại học Bắc Kinh.你跟我一起走吧,我也是北京语言大学的。Nǐ gēn wǒ yìqǐ zǒu ba, wǒ yě shì běijīng yǔyán dàxué de.
1381Trường của bạn ở ngay bên cạnh trường tôi.你的学校就在我学校旁边。Nǐ de xuéxiào jiù zài wǒ xuéxiào pángbiān.
1382Tôi và cô ta cùng đến bến xe, sau đó cô ta nói với tôi: “Bạn ngồi xe số 29 đi từ đây là có thể đến trường của bạn.”我跟她一起到了车站,然后她对我说:“你从这儿坐29路车,就可以到你的学校。”Wǒ gēn tā yìqǐ dào le chēzhàn, ránhòu tā duì wǒ shuō: “Nǐ cóng zhèr zuò 29 lù chē, jiù kěyǐ dào nǐ de xuéxiào.”
1383Lúc xuống xe, tôi muốn nói với cô ta rất nhiều điều, nhưng tôi chỉ biết nói “cảm ơn bạn”.下车的时候,我想跟她说很多话,但是我只会说“谢谢你”。Xià chē de shíhòu, wǒ xiǎng gēn tā shuō hěnduō huà, dànshì wǒ zhǐ huì shuō “xièxiè nǐ”.
1384Xin hỏi, bạn biết Viện bảo tàng Việt Nam ở đâu không?请问,你知道越南博物馆在哪儿吗?Qǐngwèn, nǐ zhīdào yuènán bówùguǎn zài nǎr ma?
1385Bây giờ tôi đang rất bận, bạn hỏi người khác đi.我现在很忙,你问别人吧。Wǒ xiànzài hěn máng, nǐ wèn bié rén ba.
1386Viện bảo tàng Việt Nam cách đây xa không?越南博物馆离这儿远吗?Yuènán bówùguǎn lí zhèr yuǎn ma?
1387Đi từ đây đến đó khoảng ba bốn km.从这儿到那儿大概有三四公里。Cóng zhèr dào nàr dàgài yǒu sān sì gōnglǐ.
1388Đến Viện bảo tàng Việt Nam đi như thế nào vậy?去越南博物馆怎么走呢?Qù yuènán bówùguǎn zěnme zǒu ne?
1389Từ đây bạn đi thẳng một mạch về phía trước, đến đèn xanh đỏ đang kia thì rẽ phải, phía bên phải con đường có một tòa nhà mầu trắng, đó chính là Viện bảo tàng Việt Nam.你从这儿一直往前走,到红绿灯那儿往右拐,马路左边有一座白色的大楼,那就是越南博物馆。Nǐ cóng zhèr yìzhí wǎng qián zǒu, dào hónglǜdēng nàr wǎng yòu guǎi, mǎlù zuǒbiān yǒu yí zuò báisè de dàlóu, nà jiùshì yuènán bówùguǎn.
1390Cái vali này nặng bao nhiêu?这个箱子有多重?zhè ge xiāngzi yǒu duō zhòng?
1391Cái vali này khoảng hai ba mươi kg.这个箱子大概二三十公斤。zhè ge xiāngzi dàgài èr sānshí gōngjīn.

Luyện dịch tiếng Trung online dịch thuật tiếng Trung Quốc mỗi ngày

你,过得好吗,你有些不自然的说道,好吗,应该还好吧,我看着窗外过往的人群,就像一部旧电影一样,演绎着我们曾有过的岁月,我转过头,静静的看着你说道,我,想问你,你当初离开我的理由,就只是那么简单的。我们的相遇真的只是一个错误吗,给我一个可以忘记你的理由。目光灼灼,我想知道你的答案。你轻轻的抬起头,看着我,许久才慢慢说道,是的,只是一个错误,再次相遇只是为了错过,我们,本就不该相遇,所以,你不必在记得我。你的眼神让我感觉那么的冷漠,也许,一直以来,只是我一个人像傻子一样在傻傻的坚持,我的嘴角浮现出一丝苦涩,就像你说的,或许,我们,本就不该相遇。我站起身,轻轻的对着你说道,不再见了,真的不再见了。转身离开,不再见了,我的眼角流下眼泪,当做最后一次的告别,那个女孩,不再见了。

Nǐ,guò dé hǎo ma, nǐ yǒuxiē bù zìrán de shuōdao, hǎo ma, yīnggāi hái hǎo ba, wǒ kànzhe chuāngwài guòwǎng de rénqún, jiù xiàng yī bù jiù diànyǐng yīyàng, yǎnyìzhe wǒmen céng yǒuguò de suìyuè, wǒ zhuǎn guòtóu, jìng jìng de kànzhe nǐ shuōdao, wǒ, xiǎng wèn nǐ, nǐ dāngchū líkāi wǒ de lǐyóu, jiù zhǐshì nàme jiǎndān de. Wǒmen de xiāngyù zhēn de zhǐshì yīgè cuòwù ma, gěi wǒ yīgè kěyǐ wàngjì nǐ de lǐyóu. Mùguāng zhuózhuó, wǒ xiǎng zhīdào nǐ de dá’àn. Nǐ qīng qīng de tái qǐtóu, kànzhe wǒ, xǔjiǔ cái màn man shuōdao, shì de, zhǐshì yīgè cuòwù, zàicì xiāngyù zhǐshì wèile cuòguò, wǒmen, běn jiù bù gāi xiāngyù, suǒyǐ, nǐ bùbì zài jìdé wǒ. Nǐ de yǎnshén ràng wǒ gǎnjué nàme de lěngmò, yěxǔ, yīzhí yǐlái, zhǐshì wǒ yīgè rénxiàng shǎzi yīyàng zài shǎ shǎ de jiānchí, wǒ de zuǐjiǎo fúxiàn chū yīsī kǔsè, jiù xiàng nǐ shuō de, huòxǔ, wǒmen, běn jiù bù gāi xiāngyù. Wǒ zhàn qǐshēn, qīng qīng de duìzhe nǐ shuōdao, bù zàijiànle, zhēn de bù zàijiànle. Zhuǎnshēn líkāi, bù zàijiànle, wǒ de yǎnjiǎo liúxià yǎnlèi, dàngzuò zuìhòu yīcì de gàobié, nàgè nǚhái, bù zàijiànle.

“ Em sống tốt chứ? Có vẻ em nói chuyện không được tự nhiên lắm, đúng không? Phải sống tốt nhé”. Tôi nhìn qua cửa sổ, đám người đi qua, giống như trong bộ phim cổ trang vậy, và kể những ngày tháng chúng tôi ở bên nhau, tôi quay đầu lại, lặng nhìn em đáp “ Anh hỏi em một chút, cho anh biết lý do em vì sao rời xa anh. Chỉ đơn giản vậy thôi”. Chúng tôi gặp lại nhau là một sai lầm sao? “Cho anh biết đi, có thể là lí do em đã quên anh?”. Mắt tôi sáng rực lên, tôi muốn biết câu trả lời. Em khẽ ngẩng đầu nhìn tôi, một hồi lâu mới ngập ngừng “ Đúng vậy. Chỉ là một sai lầm, gặp lại cũng vì sai lầm đó. Chúng ta vốn không nên gặp nhau, cho nên anh không nhất thiết phải nhớ tới em”.Ánh mắt buồn của em khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo. Lẽ nào đến giờ tôi vẫn chỉ là một thằng khờ chỉ biết ngốc nghếch chờ đợi không chút hi vọng”. Khóe miệng tôi chợt cảm thấy đắng ngắt, giống như lời em nói “ Chúng ta vốn không nên gặp nhau.” Tôi đứng dậy khẽ nói “ Vậy thì, không gặp lại nữa, thực sự sẽ không gặp nữa” .Tôi quay người bước đi, “ Không gặp nữa.” khóe mắt tôi giọt nước mắt rơi. Đây là lời từ biệt một lần cuối cùng với người con gái đó. “Sẽ không gặp lại nữa”.

Trên đây là nội dung bài giảng số 28 chuyên đề học tiếng Trung vui vẻ mỗi ngày, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào năm sau nhé.