Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản Bài 5 Học tiếng Trung online

0
1882
5/5 - (2 bình chọn)

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề thông dụng nhất HOt nhất và phổ biến nhất hiện nay của thế kỷ 21 trong Hệ Mặt trời của chúng ta. Giáo trình học tiếng Trung online mỗi ngày với các tài liệu luyện nghe tiếng Trung cơ bản mp3, bộ bài giảng luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề và các video học tiếng Trung online miễn phí vân vân của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ sẽ giúp bạn cảm thấy học tiếng Trung online dễ như ăn kẹo vậy.

Giáo trình khóa học tiếng Trung online cơ bản cho người mới bắt đầu

  1. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề phụ kiện điện tử Trung Quốc chính hãng
  2. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề phụ kiện điện thoại Trung Quốc giá rẻ
  3. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề hướng dẫn đặt hàng Trung Quốc online
  4. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề kinh nghiệm mặc cả hàng hóa online
  5. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề kinh nghiệm mua hàng online giá rẻ
  6. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề kinh nghiệm săn hàng hiệu giá rẻ

Học tiếng Trung online miễn phí luyện nghe tiếng Trung cơ bản mp3

2393Trong một tiếng làm xong được không?一个小时做得完吗?Yí ge xiǎoshí zuò de wán ma?
2394Không vấn đề.没问题。Méi wèntí.
2395Tôi có thể học tốt được Tiếng Trung không?我能学好汉语吗?Wǒ néng xué hǎo hànyǔ ma?
2396Không vấn đề, bạn nhất định sẽ học tốt được.没问题,你一定能学好。Méi wèntí, nǐ yí dìng néng xué hǎo.
2397Cái vali này rất nặng, một mình bạn có bê được không?这个箱子很重,你一个人搬得动吗?Zhè ge xiāngzi hěn zhòng, nǐ yí ge rén bān de dòng ma?
2398Chiếc vali này không nặng lắm, tôi bê được.这个箱子不太重,我搬得动。Zhè ge xiāngzi bú tài zhòng, wǒ bān de dòng.
2399Chúng ta đã leo núi được nửa tiếng rồi, tôi sắp không leo được nữa rồi đây.我们已经爬了半个小时了,我有点儿爬不动了。Wǒmen yǐjīng pá le bàn ge xiǎoshí le, wǒ yǒu diǎnr pá bú dòng le.
2400Tôi lo tiếc mục này không diễn tốt được.我担心这个节目演不好。Wǒ dānxīn zhè ge jiémù yǎn bù hǎo.
2401Phải tin tưởng vào bản thân có thể học tốt được.要相信自己能学得好。Yào xiāngxìn zìjǐ néng xué de hǎo.
2402Một ngày bạn có thể nhớ được 20 từ mới không?一天你记得住二十个生词吗?Yì tiān nǐ jì de zhù èrshí ge shēngcí ma?
2403Nhớ được.记得住。Jì de zhù.
2404Xe của tôi không dừng được nữa rồi.我的车停不住了Wǒ de chē tíng bú zhù le.
2405Tiết mục này cô ta diễn có tốt không?这个节目她演得好不好?Zhè ge jiémù tā yǎn de hǎo yǎn bù hǎo?
2406Tiết mục này cô ta diễn rất tốt.这个节目她演得很好。Zhè ge jiémù tā yǎn de hěn hǎo.
2407Cô ta diễn tiết mục này không tốt.她演不好这个节目。Tā yǎn bù hǎo zhè ge jiémù.
2408Chỉ cần bạn nỗ lực, thì nhất định có thể học tốt được Tiếng Trung.只要你努力,就一定能学好汉语。Zhǐyào nǐ nǔlì, jiù yí dìng néng xué hǎo hànyǔ.
2409Chỉ cần cô ta biết chuyện này, thì chắc chắn sẽ đến.只要她知道这件事,就一定会来。Zhǐyào tā zhīdào zhè jiàn shì, jiù yí dìng huì lái.

Giáo trình khóa học tiếng Trung online miễn phí tiếng Trung giao tiếp

Fēicháng gǎnxiè.
非常感谢。
Cám ơn anh rất nhiều.

Bú yòng kèqi. Zhù nǐ chénggōng !
不用客气。祝你成功!
Không cần khách khí.Chúc anh thành công!

Nín shì Wáng xiānsheng ma ?
您是王先生吗?
Ngài có phải là ngài Vương không?

Wǒ shì Wáng Shāng. Qǐngwèn, nín shì shéi ?
我是王商。请问,你是谁?
Tôi là Vương Thương.Xin cho hỏi, cô là ai?

Wǒ xìng Lǐ, jiào Lǐ Jīng.
我姓李,叫李静。
Tôi họ Lý, gọi là Lỹ Tịnh.

Nǐ hǎo, Lǐ Xiǎojie.
你好,李小姐。
Xin chào cô Lý.

N ǐ hǎo, Wáng Xiānsheng. Huānyíng nǐ lái Zhōngguó.
你好,王先生。欢迎你来中国。
Xin chào Vương tiên sinh.Chào mừng ngài đã đến Trung Quốc.

Xièxie. Wǒ lái jièshào yíxiàr, zhè shì wǒ tàitai.
谢谢。我来介绍一下儿,这是我太太。
Cám ơn.Để tôi giới thiệu, đây là vợ tôi.

Nǐ hǎo, Wáng tàitai.
你好,王太太。
Xin chào bà Vương.

Nǐ hǎo, Lǐ nǚshì. Rènshi nǐ hěn gāoxìng.
你好,李女士。认识你很高兴。
Xin chào cô Lý.Rất hân hạnh được biết cô.

Rènshí nǐ wǒ yě hěn gāoxìng.
认识你我也很高兴。
Tôi cũng rất vui.

Vậy là cuối cùng đã xong rồi các bạn ơi, bài giảng số 5 của chúng ta với chuyên đề là luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề đã được giải quyết ổn thỏa, hẹn gặp lại các bạn vào năm tới nhé.