Học tiếng trung online miễn phí bài 17

Học tiếng trung online miễn phí bài 17 giáo trình hán ngữ phiên bản mới, tải giáo trình hán ngữ phiên bản mới miễn phí

0
3712
5/5 - (3 bình chọn)

Học tiếng Trung online miễn phí thầy Nguyễn Minh Vũ

Học tiếng trung online miễn phí ChineMaster Chào các bạn học viên trực tuyến.

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học tiếng Trung online miễn phí, bài số 17 quyển hán ngữ 2 giáo trình phiên bản mới.

Chủ đề bài học hôm nay sẽ là : 他在做什么呢? (anh ta đang làm gì vậy?)

Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung bài học.

第十七课

Dì shíqī kè (bài 17)

他在做什么呢?

Tā zài zuò shénme ne? (anh ta đang làm gì vậy?)

课文

Kèwén (bài khóa)

(一)他在做什么呢?

(yī) tā zài zuò shénme ne? (anh ta đang làm gì vậy?)

(玛丽去找麦克,她问麦克的同屋爱德华,麦克在不在宿舍……)

(Mǎlì qù zhǎo Màikè, tā wèn Màikè de tóng wū Àidéhuá, màikè zài bùzài sùshè……)

(Mali tìm Maike , cậu ta hỏi  Aidehua là bạn của Maike, Maike không trong ký túc xá…)

玛丽:麦克在宿舍吗?

Màikè zài sùshè ma? (Maike có ở ký túc xá không?)

爱德华:在。

Zài. (có)

玛丽:他在做什么呢??

Tā zài zuò shénme ne? (cậu ấy đang làm gì vậy?)

爱德华:我出来的时候,他正在听音乐呢。

Wǒ chūlái de shíhòu, tā zhèngzài tīng yīnyuè ne. (lúc tớ đi ra ngoài thì cậu ấy đang nghe nhạc.)

(玛丽到麦克宿舍)

(Mǎlì dào Màikè sùshè) Mali đến ký túc xá của Maike

玛丽:你是不是在听音乐呢?

Nǐ shì bùshì zài tīng yīnyuè ne? (cậu đang nghe nhạc á?)

麦克:没有,我正听课文录音呢。

Méiyǒu, wǒ zhèng tīng kèwén lùyīn ne. (không, tớ đang nghe ghi âm bài nghe à.)

玛丽:下午你有事儿吗?

Xiàwǔ nǐ yǒushìr ma? (buổi chiều cậu có việc gì không?)

麦克:没有事儿。

Méiyǒu shìr. (không có việc gì cả.)

玛丽:我们一起去书店,好吗?

Mǎlì: Wǒmen yīqǐ qù shūdiàn, hǎo ma? (chúng mình cùng đi hiệu sách đi, có được không?)

麦克:你要买什么书?

Nǐ yāomǎi shénme shū? (cậu muốn mua sách gì?)

玛丽:我想买一本《汉英词典》

Wǒ xiǎng mǎi yī běn “hàn yīng cídiǎn” (tớ muốn mua quyển từ điển Hàn Anh)

麦克:咱们怎么去呢?

Zánmen zěnme qù ne?(chúng ta đi bằng phương tiện gì?)

玛丽:坐车去吧。

Zuòchē qù ba. (đi tàu nhé.)

麦克:今天星期六,坐车太挤,骑车去怎么样?

Jīntiān xīngqíliù, zuòchē tài jǐ, qí chē qù zěnme yàng? (hôm nay là thứ 7, tàu đông người lắm, chúng mình lái xe đi nhé.)

玛丽:行。

Xíng. (được)

(二)谁教你们语法?

(Èr) shéi jiào nǐmen yǔfǎ? (ai dạy ngữ pháp cho các bạn?)

田芳:玛丽,你们有几门课?

Mǎlì, nǐmen yǒu jǐ mén kè? (Mali, các bạn học mấy môn học?)

玛丽:现在只有四门课:综合课,口语课,听力课和阅读课

Xiànzài zhǐyǒu sì mén kè: Zònghé kè, kǒuyǔ kè, tīnglì kè hé yuèdú kè. (hiện tại thì có 4 môn: môn tổng hợp, môn nói, nghe và đọc.)

田芳:有文化课和体育课吗?

Yǒu wénhuà kè hé tǐyù kè ma? (có văn học và thể dục không?)

玛丽:没有。

Méiyǒu. (không có.)

田芳:林老师教你们什么?

Lín lǎoshī jiào nǐmen shénme? (thầy giáo Lâm dạy các bạn môn gì?)

玛丽:她教我们听力和阅读。

Tā jiào wǒmen tīnglì hé yuèdú.(thầy ấy dạy bọn tớ môn nghe và đọc)

田芳:谁教你们综合课和口语课?

Shéi jiào nǐmen zònghé kè hé kǒuyǔ kè? (ai dạy các bạn môn tổng hợp và môn nói?)

玛丽:王老师。

Wáng lǎoshī.  (thầy giáo Vương)

Chúng ta vừa kết thúc bài khóa, mời các bạn cùng học tiếng Trung online miến phí tìm hiểu ngữ pháp trọng tâm của bài 17.

1.Sự tiến hành của động tác. 在/正/正在
Sự tiến hành của động tác: chủ ngữ+…+động từ+tân ngữ
Trước các động từ, chúng ta thêm phó từ 在/正/正在, hoặc cuối câu ta thêm 呢 để biểu thị sự hành động đang được diễn ra.
Chúng ta cũng có thể kết hợp 在/正/正在 và 呢
Ví dụ:

A:麦克正在做什么呢?(Maike đang làm gì vậy?)

B:他正在看电视呢 (anh ta đang xem phim)

正: nhấn mạnh sự tiến hành của động tác trong một thời điểm nhất định
在: nhấn mạnh trạng thái tiến hành của động tác
正在 : vừa nhấn mạnh thời gian, cũng vừa nhấn mạnh vào trạng thái tiến hành động tác.

2. Câu hai vị ngữ

trong tiếng Hán có một số động từ có hai tân ngữ, tuy nhiên số lượng không nhiều.

Tân ngữ thứ nhất gọi là tân ngữ gián tiếp, thường chỉ người.

Tân ngữ thứ hai là tân ngữ trực tiếp, thông thường chỉ vật,

Một số động từ hai tân ngữ là : 教、给、还、问、回答、告诉

Ví dụ:

我问他几个问题。

麦克给我一本书。

3. Hỏi phương thứ của hành vi động tác

Cấu trúc : chủ ngữ+怎么+động từ để nói rõ công việc ấy được làm như thế nào

Ví dụ:

你怎么知道?(làm sao anh biết?)

我们怎么去呢? (chúng ta đi bằng cách nào?)

Ngoài ra , các bạn cũng có thể tham khảo thêm các video của học tiếng trung online miễn phí dưới đây:

Khoá học tiếng Trung online miễn phí giáo trình Boya sơ cấp 1

Khoá học tiếng Trung online miễn phí qua Skype

Khoá học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội cùng thầy Vũ

Vậy là chúng ta đã kết thúc nội dung bài học tiếng trung online miễn phí ngày hôm nay.
Chúc các bạn học tập hiệu quả, và hẹn gặp lại trong các bài giảng của học tiếng trung online miễn phí.