Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5 là giáo án bài giảng mới nhất hôm nay của Thầy Vũ được phát sóng trực tiếp livestream qua kênh youtube facebook và telegram của trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín.

0
952
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5
Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5
5/5 - (1 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5 theo giáo án chuyên biệt

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5 là giáo án bài giảng mới nhất hôm nay của Thầy Vũ được phát sóng trực tiếp livestream qua kênh youtube facebook và telegram của trung tâm tiếng Trung ChineMaster, toàn bộ nội dung bài giảng trên lớp Thầy Vũ thiết kế đều được ghi hình lại toàn bộ và lưu trữ trong máy chủ được đặt ngay trong văn phòng làm việc Thầy Vũ.

Video bài giảng trực tuyến khóa Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5 Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên nghiệp theo cuốn sách giáo trình chuyên biệt được viết bởi Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Trước khi học sang kiến thức giáo án bài 5 thì các bạn hãy chú ý xem lại kiến thức từ bài giảng 1 đến bài giảng 4 trong các link video dưới đây nhé.

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 1

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 2

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 3

Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 4

Bạn nào muốn đăng ký tham gia các khóa đào tạo bài bản & chuyên nghiệp của Th.S Nguyễn Minh Vũ thì hãy xem hướng dẫn chi tiết trong phần bên dưới nhé.

Đăng ký học tiếng Trung Thầy Vũ Quận Thanh Xuân

Các bạn học viên đi theo lộ trình đào tạo được thiết kế riêng như vậy đều được đội ngũ giáo viên và trợ giảng hỗ trợ nhiệt tình trong forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster các bạn nhé.

Kênh diễn đàn hỗ trợ tiếng Trung Thầy Vũ

Bạn nào chưa có bộ gõ tiếng Trung trên máy tính thì hãy cài đặt và sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Đây chính là công cụ thiết yếu Thầy Vũ đề xuất các bạn học viên sử dụng để hỗ trợ tốt nhất trong xuyến suốt cả quá trình học tập tiếng Trung Quốc mỗi ngày.

Download sogou

Sau mỗi bài giảng video Thầy Vũ livestream trên lớp thì đều có bài tập nâng cao kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế và một số bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu để bổ trợ và tăng cường thêm kiến thức mới phục vụ cho nhu cầu công việc.

Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 2

Luyện dịch tiếng Trung Kế toán Thuế bài tập 2

Giáo án bài giảng khóa học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5 Thầy Vũ livestream đào tạo trên lớp.

也许你不使用 Twitter;也许没有你认识的人使用 Twitter。老实说,我不建议您现在就开始尝试。

但事实是,你投票支持或反对的许多政客一直在使用它。帮助塑造世界各地日常话语的记者、学者和商界领袖都在使用它。

马斯克本人长期以来一直倾向于使用 Twitter 而不是公关团队来发布有关他的其他公司(例如特斯拉)的新闻。

它的规模只有 Facebook 的十分之一,但正如我的同事 Seth Fiegerman 所写,Twitter 一直对媒体、政治和科技领域产生巨大影响。

现在我们看到马斯克计划如何巩固他在 Twitter 上的权力,人们很紧张。

在马斯克之前,Twitter 并不是一个完美的地方——毕竟它仍然是互联网。但该公司正在努力使它不那么可恨、不那么有毒、不那么容忍骚扰,当人类暴徒开始以一种自以为是的热情开始打字时,这种骚扰往往会滚雪球。兜售仇恨言论和阴谋论的人经常被禁止。

马斯克明确表示,他认为 Twitter 对这些人过于严格。而且,毫不奇怪,在马斯克上周封存其所有权的几个小时内,大量种族主义推文从用户那里涌现出来,这些用户现在有胆量发表仇恨言论而不受惩罚。

马斯克表示,他不会立即对内容审核做出任何改变,并试图安抚投资者,该网站不会成为“地狱般的景象”或“免费的”。

但是蓝色检查验证问题让很多用户犹豫不决。

对于 Twitter 用户来说,该功能是一种不完善但有用的方式,可以快速确定他们正在使用的信息是否来自其声称的帐户。

例如,来自@CNN 的一条带有蓝色勾号的推文意味着它来自真正的 CNN 工作人员。冒名顶替者可能会尝试创建一个外观相似的帐户,但如果没有蓝色支票,您就会知道这不是我们。

Giáo án bài giảng khóa học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5 Thầy Vũ livestream đào tạo trên lớp.

现在,马斯克时代的 Twitter 正在考虑向愿意每月支付 20 美元的用户提供这种状态。根据 CNN 看到的内部 Twitter 文件,我们这些已经通过验证的人可能必须开始付费才能保持我们的验证。

当然,计划的定价和细节可能会发生变化。但无论哪种方式,这样的举动都完全改变了蓝色支票的含义,变成了任何每年额外支付 240 美元的人的身份象征,同时阻止了那些付不起钱的人。

在线内容审核不是一个新的或未经研究的问题。事实上,许多聪明人多年来一直在研究如何解决所有这些棘手的问题(事实上,其中许多人在 Twitter 工作)。

马斯克似乎认为他可以一举解决所有问题,同时让 Twitter 更有利可图。我祝他好运。

欧元区刚刚传来更多严峻的经济数据,突显了今年冬天欧洲将出现衰退的预期。

根据周一公布的初步估计,在使用欧元的 19 个国家中,10 月份通货膨胀率以创纪录的 10.7% 的年增长率增长,高于 9 月份的 9.9%。能源价格同比上涨近 42%,而食品、酒类和烟草的成本上涨超过 13%。

底线:即使欧洲经济仍在增长——尽管增长幅度不大——消费者的压力越来越大,企业将被迫囤积现金。

这对美国来说也是个坏消息,它受乌克兰战争通胀影响的影响较小,但也在努力控制物价。

今天是万圣节,我最喜欢的节日,所以我想谈谈恐怖电影。你知道,我们为了逃避 2020 年代生活中非虚构的恐惧而去的虚构的可怕地方。

为此,我求助于我的同事 Frank “Craven” Pallotta,他是 CNN Business 的好莱坞和恐怖片的常驻专家。

正如弗兰克所说,这对电影业来说是一个令人毛骨悚然的时期。该行业仍在从大流行中恢复。随着流媒体的扩展,电影院的观众一直是零星的。北美的整体票房比 2019 年疫情前的水平下降了约 34%。

但是,也许令人惊讶的是,恐怖片被证明是好莱坞第二可靠的类型(当然,仅次于超级英雄电影)。

恐怖,如精心设计的汽车追逐或花哨的战斗机编排,在大屏幕上会更好。当你和 100 个心跳加速的人坐在一起时,惊吓或胃部翻腾的心理扭曲体验会增强。

“你还能在什么地方与数百个陌生人在一个房间里都拥有相同的体验?”派拉蒙全球营销和分销总裁马克·温斯托克告诉弗兰克。 “你没有分心,你只是坐在那里,你不知道接下来会发生什么。我认为这是你只能在剧院里体验到的东西。”

Giáo án bài giảng khóa học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5 Thầy Vũ livestream đào tạo trên lớp.

Sau đây là phần chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế và bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK sơ trung cấp HSK cao cấp cùng với một phần của bài giảng luyện dịch thương mại xuất nhập khẩu mà Thầy Vũ thiết kế cho bài giảng lớp Học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5 được trình bày trong phần bên dưới.

Yěxǔ nǐ bù shǐyòng Twitter; yěxǔ méiyǒu nǐ rènshí de rén shǐyòng Twitter. Lǎoshí shuō, wǒ bù jiànyì nín xiànzài jiù kāishǐ chángshì.

Dànshìshí shì, nǐ tóupiào zhīchí huò fǎnduì de xǔduō zhèngkè yīzhí zài shǐyòng tā. Bāngzhù sùzào shìjiè gèdì rìcháng huàyǔ de jìzhě, xuézhě hé shāngjiè lǐngxiù dōu zài shǐyòng tā.

Mǎ sīkè běnrén chángqí yǐlái yīzhí qīngxiàng yú shǐyòng Twitter ér bùshì gōngguān tuánduì lái fābù yǒuguān tā de qítā gōngsī (lìrú tè sī lā) de xīnwén.

Tā de guīmó zhǐyǒu Facebook de shí fēn zhī yī, dàn zhèngrú wǒ de tóngshì Seth Fiegerman suǒ xiě,Twitter yīzhí duì méitǐ, zhèngzhì hé kējì lǐngyù chǎnshēng jùdà yǐngxiǎng.

Xiànzài wǒmen kàn dào mǎ sīkè jìhuà rúhé gǒnggù tā zài Twitter shàng de quánlì, rénmen hěn jǐnzhāng.

Zài mǎ sīkè zhīqián,Twitter bìng bùshì yīgè wánměi dì dìfāng——bìjìng tā réngrán shì hùliánwǎng. Dàn gāi gōngsī zhèngzài nǔlì shǐ tā bù nàme kěhèn, bù nàme yǒudú, bù nàme róngrěn sāorǎo, dāng rénlèi bàotú kāishǐ yǐ yī zhǒng zìyǐwéishì de rèqíng kāishǐ dǎzì shí, zhè zhǒng sāorǎo wǎngwǎng huì gǔnxuěqiú. Dōushòu chóuhèn yánlùn hé yīnmóu lùn de rén jīngcháng bèi jìnzhǐ.

Mǎ sīkè míngquè biǎoshì, tā rènwéi Twitter duì zhèxiē rén guòyú yángé. Érqiě, háo bù qíguài, zài mǎ sīkè shàng zhōu fēngcún qí suǒyǒuquán de jǐ gè xiǎoshí nèi, dàliàng zhǒngzú zhǔyì tuī wén cóng yònghù nàlǐ yǒngxiàn chūlái, zhèxiē yònghù xiànzài yǒu dǎnliàng fābiǎo chóuhèn yánlùn ér bù shòu chéngfá.

Giáo án bài giảng khóa học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5 Thầy Vũ livestream đào tạo trên lớp.

Mǎ sīkè biǎoshì, tā bù huì lìjí duì nèiróng shěnhé zuò chū rènhé gǎibiàn, bìng shìtú ānfǔ tóuzī zhě, gāi wǎngzhàn bù huì chéngwéi “dìyù bān de jǐngxiàng” huò “miǎnfèi de”.

Dànshì lán sè jiǎnchá yànzhèng wèntí ràng hěnduō yònghù yóuyù bù jué.

Duìyú Twitter yònghù lái shuō, gāi gōngnéng shì yī zhǒng bù wánshàn dàn yǒuyòng de fāngshì, kěyǐ kuàisù quèdìng tāmen zhèngzài shǐyòng de xìnxī shìfǒu láizì qí shēngchēng de zhànghù.

Lìrú, láizì@CNN de yītiáo dài yǒu lán sè gōu hào de tuī wén yìwèizhe tā láizì zhēnzhèng de CNN gōngzuò rényuán. Màomíng dǐngtì zhě kěnéng huì chángshì chuàngjiàn yīgè wàiguān xiāngsì de zhànghù, dàn rúguǒ méiyǒu lán sè zhīpiào, nín jiù huì zhīdào zhè bùshì wǒmen.

Xiànzài, mǎ sīkè shídài de Twitter zhèngzài kǎolǜ xiàng yuànyì měi yuè zhīfù 20 měiyuán de yònghù tígōng zhè zhǒng zhuàngtài. Gēnjù CNN kàn dào de nèibù Twitter wénjiàn, wǒmen zhèxiē yǐjīng tōngguò yànzhèng de rén kěnéng bìxū kāishǐ fùfèi cáinéng bǎochí wǒmen de yànzhèng.

Dāngrán, jìhuà de dìngjià hé xìjié kěnéng huì fāshēng biànhuà. Dàn wúlùn nǎ zhǒng fāngshì, zhèyàng de jǔdòng dōu wánquán gǎibiànle lán sè zhīpiào de hányì, biàn chéngle rènhé měinián éwài zhīfù 240 měiyuán de rén de shēnfèn xiàngzhēng, tóngshí zǔzhǐle nàxiē fù bù qǐ qián de rén.

Zàixiàn nèiróng shěnhé bùshì yīgè xīn de huò wèi jīng yánjiū de wèntí. Shìshí shàng, xǔduō cōngmíng rén duōnián lái yīzhí zài yánjiū rúhé jiějué suǒyǒu zhèxiē jíshǒu de wèntí (shìshí shàng, qízhōng xǔduō rén zài Twitter gōngzuò).

Mǎ sīkè sìhū rènwéi tā kěyǐ yījǔ jiějué suǒyǒu wèntí, tóngshí ràng Twitter gèng yǒulì kě tú. Wǒ zhù tā hǎo yùn.

Ōuyuán qū gānggāng chuán lái gèng duō yánjùn de jīngjì shùjù, tūxiǎnle jīnnián dōngtiān ōuzhōu jiāng chūxiàn shuāituì de yùqí.

Giáo án bài giảng khóa học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5 Thầy Vũ livestream đào tạo trên lớp.

Gēnjù zhōuyī gōngbù de chūbù gūjì, zài shǐyòng ōuyuán de 19 gè guójiā zhōng,10 yuèfèn tōnghuò péngzhàng lǜ yǐ chuàng jìlù de 10.7% De nián zēngzhǎng lǜ zēngzhǎng, gāo yú 9 yuèfèn de 9.9%. Néngyuán jiàgé tóngbǐ shàngzhǎng jìn 42%, ér shípǐn, jiǔ lèi hé yāncǎo de chéngběn shàngzhǎng chāoguò 13%.

Dǐxiàn: Jíshǐ ōuzhōu jīngjì réng zài zēngzhǎng——jǐnguǎn zēngzhǎng fúdù bù dà——xiāofèi zhě de yālì yuè lái yuè dà, qǐyè jiāng bèi pò túnjī xiànjīn.

Zhè duì měiguó lái shuō yěshì gè huài xiāoxī, tā shòu wūkèlán zhànzhēng tōngzhàng yǐngxiǎng de yǐngxiǎng jiào xiǎo, dàn yě zài nǔlì kòngzhì wùjià.

Jīntiān shì wànshèngjié, wǒ zuì xǐhuān de jiérì, suǒyǐ wǒ xiǎng tán tán kǒngbù diànyǐng. Nǐ zhīdào, wǒmen wèile táobì 2020 niándài shēnghuó zhōng fēi xūgòu de kǒngjù ér qù de xūgòu de kěpà dìfāng.

Wèi cǐ, wǒ qiúzhù yú wǒ de tóngshì Frank “Craven” Pallotta, tā shì CNN Business de hǎoláiwù hé kǒngbù piàn de cháng zhù zhuānjiā.

Zhèngrú fúlánkè suǒ shuō, zhè duì diànyǐng yè lái shuō shì yīgè lìng rén máogǔsǒngrán de shíqí. Gāi hángyè réng zài cóng dà liúxíng zhōng huīfù. Suízhe liú méitǐ de kuòzhǎn, diànyǐngyuàn de guānzhòng yīzhí shì língxīng de. Běiměi de zhěngtǐ piàofáng bǐ 2019 nián yìqíng qián de shuǐpíng xiàjiàngle yuē 34%.

Dàn shì, yěxǔ lìng rén jīngyà de shì, kǒngbù piàn bèi zhèngmíng shì hǎoláiwù dì èr kěkào de lèixíng (dāngrán, jǐn cì yú chāojí yīngxióng diànyǐng).

Kǒngbù, rú jīngxīn shèjì de qìchē zhuīzhú huò huāshào de zhàndòujī biānpái, zài dà píngmù shàng huì gèng hǎo. Dāng nǐ hé 100 ge xīntiào jiāsù de rén zuò zài yīqǐ shí, jīngxià huò wèi bù fānténg de xīnlǐ niǔqū tǐyàn huì zēngqiáng.

“Nǐ hái néng zài shénme dìfāng yǔ shù bǎi gè mòshēng rén zài yīgè fángjiān lǐ dōu yǒngyǒu xiāngtóng de tǐyàn?” Pài lā méng quánqiú yíngxiāo hé fēnxiāo zǒngcái mǎkè·wēn sī tuō kè gàosù fúlánkè. “Nǐ méiyǒu fèn xīn, nǐ zhǐshì zuò zài nàlǐ, nǐ bù zhīdào jiē xiàlái huì fāshēng shénme. Wǒ rènwéi zhè shì nǐ zhǐ néng zài jùyuàn lǐ tǐyàn dào de dōngxī.”

Tiếp theo là phần đáp án cho bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế kèm theo bài tập luyện dịch thương mại tiếng Trung xuất nhập khẩu Thầy Vũ thiết kế và biên soạn cho bài giảng lớp học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5.

Giáo án bài giảng khóa học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5 Thầy Vũ livestream đào tạo trên lớp.

Có thể bạn không sử dụng Twitter; có thể không ai bạn biết sử dụng Twitter. Và thành thật mà nói, tôi không thể khuyên bạn nên bắt đầu dùng thử ngay bây giờ.

Nhưng thực tế là nhiều chính trị gia mà bạn bỏ phiếu ủng hộ hoặc phản đối luôn sử dụng nó; các nhà báo, học giả và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người giúp hình thành diễn ngôn hàng ngày trên khắp thế giới đều sử dụng nó.

Bản thân Musk từ lâu đã ủng hộ việc sử dụng Twitter hơn là một nhóm PR để đưa tin về các công ty khác của ông như Tesla.

Nó chỉ bằng một phần mười kích thước của Facebook, nhưng Twitter luôn có ảnh hưởng lớn đến thế giới truyền thông, chính trị và công nghệ, như Seth Fiegerman đồng nghiệp của tôi đã viết.

Và bây giờ chúng ta đang thấy cách Musk lên kế hoạch củng cố quyền lực của mình trên Twitter, mọi người đang rất lo lắng.

Trước Musk, Twitter không phải là một nơi hoàn hảo – xét cho cùng, nó vẫn là internet. Nhưng công ty đang làm việc để làm cho nó ít thù hận hơn, ít độc hại hơn, ít chịu đựng những hành vi quấy rối có xu hướng trở nên nổi như tuyết khi đám đông con người bắt đầu tham gia vào một cơn cuồng nhiệt tự cho mình là đúng. Những người rao bán lời nói căm thù và thuyết âm mưu thường xuyên bị cấm.

Musk đã nói rõ rằng ông nghĩ rằng Twitter đã quá khắt khe với những người đó. Và, không có gì đáng ngạc nhiên, trong vòng vài giờ sau khi Musk niêm phong quyền sở hữu của mình vào tuần trước, một loạt các tweet phân biệt chủng tộc đã xuất hiện từ những người dùng hiện cảm thấy bị khuyến khích để phun ra lời nói căm thù mà không bị trừng phạt.

Musk cho biết ông sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi ngay lập tức nào đối với việc kiểm duyệt nội dung và cố gắng đảm bảo với các nhà đầu tư rằng trang web sẽ không trở thành một “cảnh địa ngục” hay “miễn phí cho tất cả”.

Giáo án bài giảng khóa học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5 Thầy Vũ livestream đào tạo trên lớp.

Nhưng vấn đề xác minh bằng séc xanh đang khiến nhiều người dùng tạm dừng.

Tính năng này là một cách không hoàn hảo nhưng hữu ích để người dùng Twitter nhanh chóng xác định xem liệu thông tin họ đang tương tác có đến từ tài khoản mà họ muốn hay không.

Ví dụ: một tweet từ @CNN, với dấu kiểm màu xanh lam, có nghĩa là nó đến từ nhân viên CNN thực tế. Kẻ mạo danh có thể cố gắng tạo một tài khoản trông tương tự, nhưng nếu không có dấu kiểm màu xanh lam, bạn biết đó không phải là chúng tôi.

Giờ đây, Twitter thời Musk đang xem xét cung cấp trạng thái đó cho bất kỳ người dùng nào sẵn sàng trả 20 đô la một tháng cho nó. Và những người trong chúng tôi đã được xác minh có thể phải bắt đầu trả tiền để giữ xác minh của chúng tôi, theo các tài liệu Twitter nội bộ được CNN xem.

Tất nhiên, giá cả và chi tiết của các kế hoạch có thể thay đổi. Nhưng dù bằng cách nào, một động thái như vậy sẽ thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của séc màu xanh lam, biến thành biểu tượng trạng thái đơn thuần cho bất kỳ ai có thêm 240 đô la một năm, đồng thời ngăn cản những người không trả tiền cho nó.

Kiểm duyệt nội dung trực tuyến không phải là một vấn đề mới hoặc chưa được kiểm duyệt. Trên thực tế, rất nhiều người thông minh đã làm việc trong nhiều năm để tìm ra cách giải quyết tất cả những vấn đề hóc búa này (thực tế là nhiều người trong số đó làm việc tại Twitter).

Musk dường như nghĩ rằng anh ấy có thể lao vào và sắp xếp tất cả, tất cả trong khi làm cho Twitter có nhiều lợi nhuận hơn. Tôi cầu chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất may mắn.

Dữ liệu kinh tế tồi tệ hơn vừa đến từ khu vực đồng euro, nhấn mạnh kỳ vọng rằng một cuộc suy thoái sẽ đến ở châu Âu vào mùa đông năm nay.

Trong số 19 quốc gia sử dụng đồng euro, lạm phát đã tăng với tốc độ kỷ lục hàng năm là 10,7% trong tháng 10, tăng từ 9,9% trong tháng 9, theo ước tính ban đầu được công bố hôm thứ Hai. Giá năng lượng tăng gần 42% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi phí thực phẩm, rượu và thuốc lá tăng hơn 13%.

Giáo án bài giảng khóa học tiếng Trung cơ bản từ đầu bài 5 Thầy Vũ livestream đào tạo trên lớp.

Điểm mấu chốt: Ngay cả khi được cho là nền kinh tế của Châu Âu vẫn đang phát triển – mặc dù rất ít – người tiêu dùng ngày càng căng thẳng và các doanh nghiệp sẽ buộc phải tích trữ tiền mặt.

Đó cũng là tin xấu đối với Mỹ, nước ít chịu tác động lạm phát của cuộc chiến ở Ukraine nhưng cũng đang phải vật lộn để kiềm chế giá cả.

Đó là Halloween, ngày lễ yêu thích tuyệt đối của tôi, vì vậy tôi muốn nói về phim kinh dị. Bạn biết đấy, những địa điểm đáng sợ hư cấu mà chúng ta đến để thoát khỏi sự rùng rợn phi hư cấu của cuộc sống vào những năm 2020.

Và vì điều đó, tôi chuyển sang đồng nghiệp Frank “Craven” Pallotta, chuyên gia thường trú của CNN Business về tất cả những thứ kinh dị và Hollywood.

Như Frank kể, đó là thời điểm ma quái đối với phim biz. Ngành công nghiệp này vẫn đang phục hồi sau đại dịch. Khán giả tại rạp chiếu phim đã rời rạc vì việc phát trực tuyến ngày càng mở rộng. Tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ giảm khoảng 34% so với trước Covid năm 2019.

Nhưng kinh dị, có lẽ đáng ngạc nhiên, đang chứng tỏ là thể loại đáng tin cậy thứ hai của Hollywood (tất nhiên là sau phim siêu anh hùng).

Kinh dị, như một cuộc rượt đuổi bằng ô tô công phu hoặc vũ đạo máy bay chiến đấu lạ mắt, chỉ tốt hơn trên màn ảnh rộng. Trải nghiệm sợ hãi nhảy vọt hoặc một cơn quặn thắt tâm lý trong dạ dày sẽ được nâng cao khi bạn ngồi cùng 100 người mà trái tim của họ cũng đang loạn nhịp.

“Bạn có thể ở đâu khác với hàng trăm người lạ trong một căn phòng đều có trải nghiệm chính xác giống nhau?” Marc Weinstock, chủ tịch tiếp thị và phân phối toàn cầu của Paramount, nói với Frank. “Bạn không bị phân tâm, bạn chỉ ngồi đó và bạn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi nghĩ đó là điều bạn chỉ có thể trải nghiệm trong rạp hát. “

Vậy là vừa rồi chúng ta đã học xong toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Trung cơ bản cùng với từ vựng tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thông dụng trong công việc và cuộc sống hàng ngày.