Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
00:00
Video thumbnail
Giáo trình Hán ngữ - Tác giả Nguyễn Minh Vũ trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo bài bản
00:00
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp thực dụng Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:28:22
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK Thầy Vũ giảng bài theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 1 và 2
01:33:11
Video thumbnail
Cách đăng bài và bình luận trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
13:30
Video thumbnail
Hướng dẫn tạo tài khoản trên Diễn đàn tiếng Trung Chinese Master ChineMaster
07:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp
01:27:24
Video thumbnail
Học tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK sơ cấp hán ngữ quyển 1
01:59:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Thanh Xuân HSK-HSKK ChineMaster Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản ứng dụng
01:33:34
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ
01:19:46
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo giáo trình Hán ngữ 1 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ HSK
01:25:55
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội theo lộ trình đào tạo bài bản của Thầy Vũ
01:29:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
01:30:47
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học tiếng Trung HSK-HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ mới
01:30:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân HSKK
01:26:40
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK-HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ
01:29:08
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK sơ trung cao cấp
01:32:35
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP Quận Thanh Xuân uy tín nhất Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSKK
01:27:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ
01:23:59
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster đào tạo bài bản chuyên biệt
01:34:46
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung chuẩn các thanh mẫu tiếng Trung vận mẫu tiếng Trung và thanh điệu cơ bản
01:34:45
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
01:42:54
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội uy tín nhất Quận Thanh Xuân đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK
01:45:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Khương Mai Thầy Vũ HSK
01:27:37
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân luyện thi HSK tiếng Trung HSKK trung cấp Hán ngữ
01:27:46
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội học order Taobao 1688 tự nhập hàng
54:34
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân
01:28:47
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:29:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
01:27:33
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp bài giảng 1 Thầy Vũ lớp Hán ngữ
01:20:38
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ
01:20:24
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:22:08
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Hán ngữ HSK sơ cấp
01:44:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân Hà Nội
01:27:45
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Chinese HSKK
01:26:07
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Chinese HSKK
01:43:57
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:38:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:42:22
Video thumbnail
Địa chỉ học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster
01:44:06
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ HSK
01:45:17
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ
01:26:53
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 2 HSK 123 HSKK sơ cấp
01:44:58
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Khương Mai ChineMaster uy tín tại Hà Nội
01:41:21
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster lớp Hán ngữ
47:41
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:22:23
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ lớp Hán ngữ phần 2 tiếp
08:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Hà Nội đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
01:13:03
Video thumbnail
Trung tâm Hán ngữ ChineMaster Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ mới
01:27:10
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Thầy Vũ Hán ngữ
01:19:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ phiên bản mới 2024
01:17:53
Trang chủDịch thuật tiếng TrungTiếng Trung vui vẻ Bài 19 Khóa học tiếng Trung online free

Tiếng Trung vui vẻ Bài 19 Khóa học tiếng Trung online free

Trung tâm tiếng Trung vui vẻ Cầu Giấy Hà Nội lớp học tiếng trung online miễn phí Nguyễn Minh Vũ

5/5 - (3 bình chọn)

Học tiếng Trung vui vẻ khóa học tiếng trung online free

Tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề thông dụng hàng ngày, giáo trình học tiếng Trung online free bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới, tài liệu học tiếng Trung online miễn phí bộ giáo trình 9999 câu tiếng trung giao tiếp thông dụng nhất.

Trung tâm tiếng Trung vui vẻ Cầu Giấy Hà Nội ChineMaster

  1. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề hướng dẫn trang điểm
  2. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề hướng dẫn cách tắm trắng toàn thân
  3. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề hướng dẫn lựa chọn mỹ phẩm tốt nhất
  4. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề dòng mỹ phẩm cao cấp Artistry
  5. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề dòng bổ sung dinh dưỡng Nutrilite
  6. Lớp học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề công ty đa cấp Amway

Khóa học tiếng Trung online miễn phí chuyên đề tiếng Trung giao tiếp

1142Gập sách lại đi.合上书吧。Hé shàng shū ba.
1143Mở sách ra đi.打开书吧。Dǎkāi shū ba.
1144Mấy câu này tương đối khó, mặc dù tôi làm xong hết rồi, nhưng không biết làm đúng hay không.这几道题比较难,虽然我做完了,但是不知道做对没做对。Zhè jǐ dào tí bǐjiào nán, suīrán wǒ zuò wán le, dànshì bù zhīdào zuò duì méi zuò duì.
1145Bên ngoài gió rất to, đóng cửa sổ lại đi.外边风很大,关上窗户吧。Wàibiān fēng hěn dà, guān shàng chuānghu ba.
1146Bật máy tính lên, xem chút đĩa bạn mới mua đi.打开电脑,看看你新买的光盘吧。Dǎ kāi diànnǎo, kànkan nǐ xīn mǎi de guāngpán ba.
1147Xin lỗi, tôi nhìn nhầm thời gian rồi, nên đến muộn.对不起,我看错时间了,所以来晚了。Duìbùqǐ, wǒ kàn cuò shíjiān le, suǒyǐ lái wǎn le.
1148Lần này tôi thi không tốt, bởi vì trước kỳ thi tôi bị ốm.这次我没考好,因为考试前我生病了。Zhè cì wǒ méi kǎo hǎo, yīnwèi kǎoshì qián wǒ shēngbìng le.
1149Bạn nói nhanh quá, tôi nghe không hiểu.你说得太快,我没听懂。Nǐ shuō de tài kuài, wǒ méi tīng dǒng.
1150Nếu không chuẩn bị trước thì lúc vào học sẽ rất khó nghe hiểu nội dung cô giáo giảng.要是不预习,上课的时候,就很难听懂老师讲得内容。Yàoshi bú yùxí, shàngkè de shíhou, jiù hěn nán tīng dǒng lǎoshī jiǎng de nèiróng.
1151Bây giờ chúng ta nghe chính tả từ mới.现在我们听写生词。Xiànzài wǒmen tīngxiě shēngcí.
1152Bài tập của tôi đã làm xong rồi, bài khóa vẫn chưa đọc thạo đâu.我的作业已经做完了,课文还没有念熟呢。Wǒ de zuòyè yǐjīng zuò wán le, kèwén hái méiyǒu niàn shú ne.
1153Tối mai tôi muốn đi xem phim, bạn đi không?明天晚上我想去看电影,你去不去?Míngtiān wǎnshang wǒ xiǎng qù kàn diànyǐng, nǐ qù bú qù?

Luyện dịch tiếng Trung online dịch thuật tiếng Trung Quốc mỗi ngày

我只是一个人,一个只有自己的人,在这陌生的城市,看着那七彩的霓虹在我的眼中,嘈杂的声音弥漫着整片天空,灯红酒绿的世界中,我静静的堕落着,酒精刺激着我的感觉,我只是想就这样忘记你,可是,你为什么又出现在我的生命中,为什么,我猛地喝下手中的酒,而后肚子里想翻江倒海一般,呕,我跑到角落边,慢慢的将肚子里的东西吐了出来,直到许久,才感觉好受一些,我躺在了冰凉的地上,只想就这样躺着,什么也可以不想。

Wǒ zhǐshì yīgè rén, yīgè zhǐyǒu zìjǐ de rén, zài zhè mòshēng de chéngshì, kànzhe nà qīcǎi de ní hóng zài wǒ de yǎnzhōng, cáozá de shēngyīn mímànzhe zhěng piàn tiānkōng, dēnghóngjiǔlǜ de shìjiè zhōng, wǒ jìng jìng de duòluòzhe, jiǔjīng cìjīzhe wǒ de gǎnjué, wǒ zhǐshì xiǎng jiù zhèyàng wàngjì nǐ, kěshì, nǐ wèishéme yòu chūxiàn zài wǒ de shēngmìng zhòng, wèishéme, wǒ měng de hē xiàshǒu zhōng de jiǔ, érhòu dùzi lǐ xiǎng fānjiāngdǎohǎi yībān, ǒu, wǒ pǎo dào jiǎoluò biān, màn man de jiāng dùzi lǐ de dōngxī tǔle chūlái, zhídào xǔjiǔ, cái gǎnjué hǎoshòu yīxiē, wǒ tǎng zàile bīngliáng dì dìshàng, zhǐ xiǎng jiù zhèyàng tǎngzhe, shénme yě kěyǐ bùxiǎng.

Tôi một mình, chỉ mình tôi, giữa thành phố xa lạ, nhìn thấy ánh đèn rực rỡ trong mắt tôi, những âm thanh pha tạp phủ kín cả chân trời, trong thế giới của chốn xa hoa của thị thành. Tôi lặng lẽ bước đi, chất men trong người kích thích cảm giác của tôi, tôi chỉ làm vậy là muốn quên em, nhưng vì sao em lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, vì sao vậy? tôi uống uống ực ly rượu trên tay, và sau đó bụng tôi như muốn , ói ra, tôi chạy ra một góc, từ từ nôn những tất cả mọi thứ ở trong bụng ra, một hồi lâu, tôi cảm thấy đỡ hơn một chút, tôi nằm từ từ ra đất, chỉ muốn nằm như vậy chẳng muốn nghĩ gì cả.

Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 2 tuần tới nhé, bài giảng của chúng ta đã hết rồi.

CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũ
CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũhttp://tiengtrungnet.com
CHINEMASTER là Thương hiệu nổi tiếng được sáng lập bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Chuyên gia đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK-HSKK và TOCFL. Ông chính là Tác giả của hàng nghìn cuốn Ebook học tiếng Trung miễn phí và Ebook học tiếng Anh miễn phí được chia sẻ trong Hệ thống Giáo dục Đào tạo Anh ngữ & Hán ngữ ChineMaster với chất lượng giảng dạy tốt nhất TOP 1 Việt Nam. Các Tác phẩm của ông được cộng đồng dân tiếng Trung và dân tiếng Anh chia sẻ rộng rãi trên khắp mạng xã hội. Ông chính là người đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển thần tốc của Ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung thông qua hàng nghìn tài liệu học tiếng Trung online miễn phí & tài liệu học tiếng Anh online miễn phí. Trong đó, đặc biệt phải kể đến số lượng KHỦNG các video clip bài giảng và hàng nghìn cuốn sách Ebook tiếng Trung tiếng Anh miễn phí. Ông được cộng đồng người Việt Nam trên khắp Thế giới yêu quý bởi văn phong rất gần gũi và thân thiện với độc giả.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -