Thông tin kỳ thi HSK cấp 5

0
5444
Thông tin kỳ thi HSK cấp 5 Tiếng Trung HSK
Thông tin kỳ thi HSK cấp 5 Tiếng Trung HSK

Giới thiệu về Kỳ thi HSK cấp 5

HSK cấp 5 kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Hán của thí sinh, tương đương với “ Tiêu chuẩn năng lực Hán ngữ quốc tế” cấp 5 và CEF ( Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ Châu Âu ) cấp C1, thông qua kỳ thi thí sinh có thể đọc được báo và tạp chí tiếng Hán của Trung Quốc, xem hiểu các chương trình TV và có thể dùng tiếng Hán diễn đạt một cách hoàn chỉnh nội dung muốn truyền đạt đến người nghe.

Đối tượng dự thi HSK cấp 5

Áp dụng cho học sinh nước ngoài đã học hai năm trở lên, mà mỗi tuần học 2 – 4 buổi tiếng Hán, nắm vững 2500 từ tiếng Hán thông dụng và kiến thức ngữ pháp liên quan.

Nội dung bài thi HSK cấp 5

HSK cấp 5 gồm 100 câu được chia thành 3 phần là Phần thi Nghe hiểu, Phần thi Đọc hiểu và Phần thi Viết. Các em nhìn bảng bên dưới là sẽ thấy rất rõ từng phần thi HSK kèm theo số lượng câu hỏi và thời gian làm bài của mỗi phần thi HSK 5.

Nội dung thi HSK 5 Số lượng câu hỏi HSK 5 Thời gian thi HSK 5
Nghe hiểu Phần 1 20 45 Khoảng 30 phút
Phần 2 25
Thời gian điền đáp án khoảng 5 phút
Đọc hiểu Phần 1 15 45 Khoảng 45 phút
Phần 2 10
Phần 3 20
Viết Phần 1 8 10 Khoảng 40 phút
Phần 2 2
Tổng cộng / 100 Khoảng 120 phút

Tổng toàn bộ thời gian làm bài là 125 phút (bao gồm cả phần điền thông tin cá nhân 5 phút)

HSK 5 Phần thi Nghe hiểu Listening

Phần 1: gồm 20 câu. Mỗi câu được phép nghe 1 lần. Mỗi câu là 1 đoạn hội thoại giữa hai người, người thứ ba sẽ căn cứ vào đoạn hội thoại đưa ra một câu hỏi, trên giấy thi sẽ đưa ra 4 đáp án,thí sinh cần căn cứ vào nội dung nghe được để chọn ra đáp án đúng nhất.

Phần 2: gồm 25 câu. Mỗi câu cũng chỉ được phép nghe 1 lần. Mỗi câu cũng là một đoạn hội thoại hoặc đoạn văn dài khoảng 4-5 câu sau đó sẽ có 1- 2 câu hỏi được đưa ra, trên giấy thi sẽ đưa ra 4 đáp án, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được để chọn ra đáp án chính xác nhất.

HSK 5 Phần thi Đọc hiểu Reading

Phần 1: gồm 15 câu. Đưa ra vài đoạn văn, trong mỗi đoạn văn sẽ có vài chỗ trống. Mỗi ô trống sẽ điền 1 từ hoặc 1 câu, và mỗi ô trống đưa ra 4 đáp án, thí sinh phải tìm ra đáp án chính xác nhất.

Phần 2: gồm 10 câu. Mỗi câu có một đoạn văn và 4 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung đoạn văn để tìm ra đáp án có nội dung giống với đoạn văn cho trước.

Phần 3: gồm 20 câu. Trong phần này sẽ đưa ra vài đoạn văn và mỗi đoạn văn sẽ có vài câu hỏi kèm theo, thí sinh cần lựa chọn ra 1 đáp án chính xác từ 4 đáp án cho trước.

HSK 5 Phần thi Viết Writing

Phần 1: gồm 8 câu. Mỗi câu sẽ có 1 vài từ cho trước, thí sinh căn cứ vào mấy từ cho trước viết thành câu hoàn chỉnh.

Phần 2: gồm 2 câu. Câu 1 : đưa ra một số từ , yêu cầu thí sinh dùng những từ cho trước này để viết thành những đoạn văn ngắn khoảng 80 chữ. Câu 2 : đưa ra một bức tranh và yêu cầu thí sinh viết một đoạn văn khoảng 80 chữ có nội dung liên quan đến bức tranh cho trước.

Bảng điểm thành tích HSK 5

Thành tích HSK cấp 5 bao gồm 4 điểm thi là Điểm thi Phần Nghe hiểu, Điểm thi Phần Đọc hiểu, Điểm thi Phần Viết và Tổng điểm. Tổng điểm đạt 180 điểm trở lên, trong đó mỗi môn phải đạt tối thiểu 60 điểm mới là đạt yêu cầu.

Bảng điểm thành tích HSK sẽ có hiệu lực trong thời gian dài. Là chứng chỉ về trình độ tiếng Hán của du học sinh nước ngoài khi muốn nhập học tại các trường, học viện của Trung Quốc. Thành tích HSK sẽ có hiệu lực trong  2 năm (kể từ ngày thi).

Ngoài ra, các em nên tham khảo thêm bài viết về Bảng Từ vựng HSK 5 theo link bên dưới.

Từ vựng HSK cấp 5