Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK 3 và HSKK sơ cấp lớp giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ
01:29:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 123 Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:40:36
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK 3 và HSKK sơ cấp lớp giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ
00:00
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 10 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:35
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK và HSKK
01:19:14
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy lớp giao tiếp Hán ngữ HSK 3 HSKK sơ cấp
01:29:10
Video thumbnail
Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Thầy Vũ luyện thi HSK 123 và HSKK sơ cấp lớp Hán ngữ
01:36:53
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Thầy Vũ giáo trình HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:47
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp
01:14:55
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 9 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán Nguyễn Minh Vũ
01:32:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:30:33
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
01:24:52
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
01:13:46
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
01:31:51
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:32:05
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
01:24:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
01:31:39
Video thumbnail
Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
01:40:13
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
01:25:22
Video thumbnail
Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:28:27
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
01:23:51
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
01:36:25
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
01:46:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
01:32:04
Video thumbnail
Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
01:32:46
Video thumbnail
Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
01:17:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
01:33:41
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
01:31:21
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:31:15
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
01:34:10
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:29:02
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:23:04
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
01:26:04
Video thumbnail
Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
01:37:53
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
01:37:59
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
01:20:52
Video thumbnail
ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
01:39:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
01:32:58
Video thumbnail
Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
01:33:51
Video thumbnail
Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
01:28:45
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
01:35:13
Video thumbnail
Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
01:29:31
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
01:26:58
Video thumbnail
Trung tâm luyện thi HSK-HSKK uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình mới
01:24:25
Video thumbnail
Học tiếng Trung HSK giao tiếp HSKK Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ dạy bài bản chuyên biệt
01:22:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ ChineMaster Chinese đào tạo Hán ngữ 123
01:32:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123
01:27:14
Video thumbnail
Luyện thi HSK-HSKK Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản
01:32:18
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ Tô Vĩnh Diện uy tín tại Hà Nội lớp giao tiếp HSK-HSKK-TOCFL
01:23:50
Video thumbnail
Địa chỉ trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster uy tín tại Hà Nội 48 Tô Vĩnh Diện
01:33:04
Trang chủKiến thức Nhập hàng Trung QuốcHướng dẫn mua hàng trên Taobao Tmall 1688 Bài 1

Hướng dẫn mua hàng trên Taobao Tmall 1688 Bài 1

5/5 - (1 bình chọn)

Hướng dẫn mua hàng trên Taobao Tmall 1688 Bài 1 như thế nào?

Hướng dẫn mua hàng trên Taobao Tmall 1688 Bài 1 như thế nào? Những bạn nào đang thắc mắc không biết đánh giá shop uy tín trên taobao như thế nào thì trong bài học ngày hôm nay Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sẽ chia sẻ bí quyết cách đánh giá shop uy tín trên kênh mua sắm lớn nhất Trung Quốc taobao. Đây là một chủ đề hết sức thông dụng,cơ bản và cần thiết cho những bạn quan tâm đến giao dịch Trung Quốc. Bài giảng sẽ được đăng tải trên kênh Nhập hàng Trung Quốc,các bạn hãy nhớ lưu về ghi chép và học bài đầy đủ nhé.

Chuyên mục kiến thức nhập hàng Trung Quốc tổng hợp tất cả những bài giảng online của Thầy Vũ về cách thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z không thông qua trung gian như thế nào, các bạn xem chi tiết tại link bên dưới nhé

Học nhập hàng Trung Quốc cùng Thầy Vũ

Các bạn tham khảo lớp học nhập hàng Trung Quốc tại link phía dưới

Nhập hàng Trung Quốc taobao tmall 1688

Trước khi bắt đầu bài học hôm nay thì chúng ta hãy ôn lại bài ngày hôm qua ở link sau nhé.

Đánh giá SHOP uy tín trên Taobao Tmall 1688 Bài 4

Dưới đây là nội dung chi tiết của bài học ngày hôm nay,các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé.

Hướng dẫn mua hàng trên Taobao Tmall 1688

KEY 9 LÀM QUEN VỚI GIỎ HÀNG

Trong quá trình lựa chọn sản phẩm, sẽ có rất nhiều sản phẩm mà có thể bạn thích nhưng chưa mua ngay. Do đó giỏ hàng là một chức năng rất quan trọng.

Tại trang chi tiết giỏ hàng, các mặt hàng đã lựa chọn đều được hiển thị thông tin về số lượng, kích cỡ và đơn giá. Tại đây người mua có thể chỉnh sửa số lượng sản phẩm, màu sắc, kích cỡ, gỡ sản phẩm khỏi giỏ hàng, tự động tính giá, tiến hành thanh toán…

Đối với taobao.com và Tmall.com, nếu muốn cho một sản phẩm vào giỏ hàng cá nhân, sau khi đã lựa chọn xong màu sắc, kích cỡ…hãy nhấp chuột vào ô “加入购物车” ( thêm giỏ hàng) như hình dưới.

Sau bước này, mặt hàng sẽ đượcc hệ thống tự động thêm vào giỏ hàng riêng của bạn. Muốn kiểm tra giỏ hàng cá nhân, hãy nhấn vào biểu tượng giỏ hàng phía trên cùng của giao diện.

Mặt hàng sẽ được hiển thị trong kho hàng với đầy đủ thông tin về hình ảnh, giá tiền, số lượng, màu sắc, kích cỡ… tại đây bạn có thể lựa chọn một hoặc nhiều sản phẩm muốn mua và tiến hành thanh toán.

Đối với 1688.com, hãy nhấn vào ô “加入进货单” nếu muốn thêm một sản phẩm
vào giỏ hàng.

KEY 10 LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN HÀNG

Trong quá trình lựa chọn mua hàngsẽ có lúc bạn muốn liên hệ với người bán hàng để hỏi thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như đàm phán về giá cả. Thấy như giá niêm yết trên website hoàn toàn có thể thương lượng, đặc biệt là với Trang bán buôn như 1688.com
Hay như việc 16880 cung cấp tính năng đăng ảnh thật của sản phẩm, người mua không thể biết trước được liệu sản phẩm mà mình đang quan tâm có thực sự giống với hình ảnh được cửa hàng đó đăng tải hay không. Phần mềm Aliwangwang ra đời chính là công cụ giúp người mua liên hệ, trao đổi với người bán. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và sử dụng phần mềm này.

Bước 1: truy cập địa wangwang.taobao.comchỉ để tải về phần mềm dành cho hệ điều hành windows.

Bước2: giao diện mở ra, bạn sẽ thấy màn hình được chia làm hai phần:
” tôi là người mua” bên màu xanh ( 我是买家)
“Tôi là người bán” bên màu đỏ (我是卖家)
Bạn hãy nhấn vào bên ” tôi là người mua” ( nhấn vào vùng khoanh đỏ như hình dưới) để tiến hành truy cập với tư cách là một người mua hàng.

Bước 3: nhấn vào phần “下载” (như hình dưới) để tiến hành cài đặt.

Bước 4: sau khi nhấn vào phần tải xuống, bạn cần lựa chọn hệ điều hành phù hợp với thiết bị đang sử dụng

Bước 5: sau khi lựa chọn xong thì phần mềm sẽ được tải xuống. Hãy mở tệp và tiến hành cài đặt như bình thường.

Bước 6: sau khi cài đặt xong, cửa sổ đăng nhập sẽ hiện ra m. Hãy điền tên đăng nhập và mật khẩu. Bạn có thể tự lập tài khoản Aliwangwang hoặc trực tiếp sử dụng tài khoản taobao.

Bước 7: sau khi đăng nhập xong, hãy truy cập vào các trang taobao.com, 1688.com để tìm kiếm sản phẩm. Nhấn chuột vào biểu tượng phần mềm Aliwangwang ( phần được khoanh đỏ ) để bắt đầu chat với chủ cửa hàng.

CHÚ Ý:

Nếu sử dụng điện thoại để đăng nhập thì bạn không cần tải ứng dụng xuống vì hệ thống đã tích hợp chức năng trò chuyện với chủ cửa hàng ngay tại giao diện website. Hãy chọn phần “客服” (chăm sóc khách hàng) để bắt đầu trò chuyện với chủ cửa hàng.

KEY 11 THANH TOÁN

Thao tác tìm và chọn hàng tuy mất thời gian nhưng khá đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều gặp khó khăn ở bước thanh toán. Vậy làm thế nào để việc thanh toán khi mua hàng trên các trang thương mại điện tử của Trung Quốc trở nên dễ dàng hơn. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về các cách thanh toán cũng như đề cập đến bốn phương thức thanh toán thông dụng nhất hiện nay.

Sản phẩm sau khi được cho vào giỏ hàng, hãy chọn mục “结算”(thanh toán)(ô màu đỏ phía dưới mũi tên màu xanh như hình bên dưới) để tiến hành thanh toán.
Nếu là lần đầu tiên bạn tiến hành thanh toán thì website sẽ yêu cầu cập nhật địa chỉ nhận hàng. Bạn cũng có thể chủ động cập nhật tại phần thông tin cá nhân. Cần lưu ý địa chỉ nhận hàng chính là địa chỉ kho hàng tại Trung Quốc. Ngoại trừ các công ty đặt hàng trung gian thì hầu hết người mua hàng là cá nhân đơn lẻ đều không có địa chỉ này. Vì vậy thông thường họ sẽ liên hệ với một công ty vận chuyển để gửi hàng về địa chỉ kho hàng tại Trung Quốc của công ty đó.

Tiếp theo đó, phần xác nhận nội dung đơn hàng sẽ hiện ra. Cần chú ý giá xuất hiện ở đây là giá đã bao gồm phí vận chuyển nội địa Trung Quốc (sẽ có cửa hàng miễn phí phần phụ phí này). Nhấn vào nút màu cam bên góc dưới phía bên phải màn hình để xác nhận đặt đơn hàng.

Bài học hôm nay đến đây là hết rồi,chúc các bạn có một buổi học online vui vẻ nhé.

CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũ
CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũhttp://tiengtrungnet.com
CHINEMASTER là Thương hiệu nổi tiếng được sáng lập bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Chuyên gia đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK-HSKK và TOCFL. Ông chính là Tác giả của hàng nghìn cuốn Ebook học tiếng Trung miễn phí và Ebook học tiếng Anh miễn phí được chia sẻ trong Hệ thống Giáo dục Đào tạo Anh ngữ & Hán ngữ ChineMaster với chất lượng giảng dạy tốt nhất TOP 1 Việt Nam. Các Tác phẩm của ông được cộng đồng dân tiếng Trung và dân tiếng Anh chia sẻ rộng rãi trên khắp mạng xã hội. Ông chính là người đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển thần tốc của Ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung thông qua hàng nghìn tài liệu học tiếng Trung online miễn phí & tài liệu học tiếng Anh online miễn phí. Trong đó, đặc biệt phải kể đến số lượng KHỦNG các video clip bài giảng và hàng nghìn cuốn sách Ebook tiếng Trung tiếng Anh miễn phí. Ông được cộng đồng người Việt Nam trên khắp Thế giới yêu quý bởi văn phong rất gần gũi và thân thiện với độc giả.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Bạn vui lòng không COPY nội dung bài giảng của Thầy Nguyễn Minh Vũ!