Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 tiếp tục chương trình đào tạo bài bản và chuyên sâu của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ tại trung tâm tiếng Trung chinemaster.com Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Hà Nội Ngã Tư Sở.

0
411
Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9, khóa học tiếng trung giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu Thầy Vũ đào tạo giảng dạy bài bản chuyên nghiệp theo bộ sách giáo trình chinemaster độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.
Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9, khóa học tiếng trung giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu Thầy Vũ đào tạo giảng dạy bài bản chuyên nghiệp theo bộ sách giáo trình chinemaster độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.
5/5 - (2 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 tiếp tục chương trình đào tạo bài bản và chuyên sâu của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ tại trung tâm tiếng Trung chinemaster.com Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Hà Nội Ngã Tư Sở.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

Bạn nào chưa ôn tập kiến thức trọng điểm ngữ pháp HSK sơ cấp HSK 1 đến HSK 3 từ bài 1 đến bài 8 thì hãy xem ngay trong link dưới.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 1

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 2

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 3

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 6

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8

Trong tất cả video bài giảng Thầy Vũ đã từng livestream trên lớp các bạn xem đến đoạn nào mà chưa hiểu bài thì cần nhanh chóng trao đổi ngay với Thầy Vũ trong forum tiếng Trung diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Diễn đàn tiếng Trung Thầy Vũ

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

Các bạn hãy lưu ý nhiệm vụ hàng ngày Thầy Vũ đưa ra cho các bạn chính là tập viết chữ Hán và luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé.

Download sogou

Ngay sau đây chúng ta sẽ được Thầy Vũ huấn luyện thêm kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế thông qua các bài tập luyện dịch thương mại tiếng Trung xuất nhập khẩu, luyện dịch tiếng Trung HSK sơ cấp trung cấp cao cấp HSK 9 cấp để bổ trợ thêm kiến thức cho bài giảng Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 nhé.

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 13

Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF bài 1

Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 5

Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 4

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 12

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

新加坡数百万美元的家庭护理初创公司的首席执行官分享了成功的重要秘诀。

在国外度过了 15 年之后,新加坡企业家 Gillian Tee 决定在 2016 年回国,以便离家人更近。

这就是她所说的“完美风暴”。

她的三个近亲患有慢性病,Tee 很快发现了照顾需要专门护理的人的“痛点”。

“假设你摔倒并摔断了臀部,医疗部分很清楚。你必须找到专家,你可以去……[a] 公立医院或私立医院,”Tee 说。

“但是当你需要回家,当你需要回到你的社区和家中时会发生什么,护理计划是什么?就房屋打样、助行器而言,什么是正确的思考方式?”

就在那时,她决定创办 Homage,这家公司将需要长期家庭护理的患者与合格的护理人员相匹配。

她说,自 2017 年公司成立以来,这家初创公司已经筹集了 4500 万美元,她说,它命名了著名的投资者,例如 Golden Gate Ventures Sheares 和淡马锡全资子公司 Healthcare Group,以及早期风险投资公司 500 Startups。

根据 Tee 的说法,Homage 现在的价值超过 1 亿美元。

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

但这并不是这位 40 岁的年轻人第一次涉足创业。当她偶然发现一本书改变了她的职业生涯时,她是埃森哲的管理顾问。

“我最初是一名软件开发人员,我非常喜欢它,因为我喜欢构建东西。但真正打动我的是这个应用概念,”她告诉 CNBC Make It。

她指的是工作中的创始人:初创公司早期的故事,由 Jessica Livingston 撰写,她是种子期投资公司 Y Combinator 的共同创始人。

“我如何使用技术来构建人们可以使用的东西,并影响他们的生活?”

Tee 的创业之旅就这样开始了,其中包括在硅谷呆了两年,并于 2013 年在硅谷与人共同创立了 Rocketrip。这是一个鼓励商务旅行者为雇主节省旅行费用的网站。

该公司在 2020 年被 Mondee Holdings 收购之前筹集了 3200 万美元,其中包括来自 Google Ventures 的 1500 万美元。

这位连续创业者分享了她成功创业的重要秘诀。

Tee 说,无论是构建旅行或医疗保健应用程序,业务基础都不会改变。

“你需要非常了解你的市场。了解您的成本驱动因素、增长驱动因素和需求驱动因素。”

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

Tee 补充说,Homage 目前在三个市场——新加坡、马来西亚和澳大利亚,这些市场有“独特的特征”,可以很好地与公司试图解决的问题联系起来。

“我们研究了看护人员短缺、人口老龄化和慢性病的性质——有趣的是,这不仅是由年龄引起的,而且与城市化高度相关。”

虽然 Homage 的用户不仅限于老年人,但随着人们寿命的延长,老年护理技术的机会也在不断增长。根据亚洲开发银行的数据,仅在亚洲,到 2050 年,就有四分之一的人将超过 60 岁。

然而,Tee 说她是“深入而不是过度扩张”业务的忠实粉丝。

“专注就是一切。如果我们应该扩展到更多[国家],我们确实对市场有非常清晰的认识。但目前当前的重点是深化我们当前的市场,”她补充道。

商业基础很重要,但企业家应该“首先以人为本”,Tee 说。

这为 Homage 提供了很好的服务,为客户和之前在医疗保健行业没有经验的 Tee 提供了最好的护理。

“依靠专家进行临床治理和合规性非常重要。这就是为什么我们有我们的护理主管,例如,他在不同的医疗环境中拥有 20 年的经验,”Tee 分享道。

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

“我们所做的很大一部分是我们需要将护理质量与产品和技术相结合。这就是你需要建立的团队——我会尽力做到最好,但我会引进比我优秀得多的人。”

Tee 说,作为一名企业家可能是孤立的,尤其是当你是女性时。

“你会得到讽刺的评论,但当然,现在少了,因为已经建立了声誉和尊重。”

但事情一开始并不总是那么容易。 “例如,[一位导演]曾经告诉我,‘你知道,现在我知道为什么报纸会刊登你,因为你的眼睛是如此美丽。’”

“就像我经历的一切一样,这就是我的口头禅:我必须变得自信两倍,更多地以数据为导向,并且非常敏锐。我确实认为我们(女企业家)必须做更多的事情来证明我们的观点。”

即便如此,Tee 已经学会了从容应对,并依靠重要的人。

“有 100 个问题,但也有 100 个好事。你必须真正调出噪音,并且可以通过这种强度,”她补充道。

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế, luyện dịch tiếng Trung HSK sơ cấp trung cấp HSK cao cấp và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu của giáo án bài giảng lớp Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 các bạn xem chi tiết bên dưới nhé.

Xīnjiāpō shù bǎi wàn měiyuán de jiātíng hùlǐ chūchuàng gōngsī de shǒuxí zhíxíng guān fēnxiǎngle chénggōng de zhòngyào mìjué.

Zài guówài dùguòle 15 nián zhīhòu, xīnjiāpō qǐyè jiā Gillian Tee juédìng zài 2016 nián huíguó, yǐbiàn lí jiā rén gèng jìn.

Zhè jiùshì tā suǒ shuō de “wánměi fēngbào”.

Tā de sān gè jìnqīn huàn yǒu mànxìngbìng,Tee hěn kuài fāxiànle zhàogù xūyào zhuānmén hùlǐ de rén de “tòngdiǎn”.

“Jiǎshè nǐ shuāi dǎo bìng shuāi duànle túnbù, yīliáo bùfèn hěn qīngchǔ. Nǐ bìxū zhǎodào zhuānjiā, nǐ kěyǐ qù……[a] gōnglì yīyuàn huò sīlì yīyuàn,”Tee shuō.

“Dànshì dāng nǐ xūyào huí jiā, dāng nǐ xūyào huí dào nǐ de shèqū hé jiā zhòng shí huì fāshēng shénme, hùlǐ jìhuà shì shénme? Jiù fángwū dǎyàng, zhù xíng qì ér yán, shénme shì zhèngquè de sīkǎo fāngshì?”

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

Jiù zài nà shí, tā juédìng chuàngbàn Homage, zhè jiā gōngsī jiāng xūyào chángqí jiātíng hùlǐ de huànzhě yǔ hégé de hùlǐ rényuán xiāng pǐpèi.

Tā shuō, zì 2017 nián gōngsī chénglì yǐlái, zhè jiā chūchuàng gōngsī yǐjīng chóujíle 4500 wàn měiyuán, tā shuō, tā mìngmíngle zhùmíng de tóuzī zhě, lìrú Golden Gate Ventures Sheares hé dànmǎxī quán zī zǐ gōngsī Healthcare Group, yǐjí zǎoqí fēngxiǎn tóuzī gōngsī 500 Startups.

Gēnjù Tee de shuōfǎ,Homage xiànzài de jiàzhí chāoguò 1 yì měiyuán.

Dàn zhè bìng bùshì zhè wèi 40 suì de niánqīng rén dì yī cì shèzú chuàngyè. Dāng tā ǒurán fāxiàn yī běn shū gǎibiànle tā de zhíyè shēngyá shí, tā shì āisēnzhé de guǎnlǐ gùwèn.

“Wǒ zuìchū shì yī míng ruǎnjiàn kāifā rényuán, wǒ fēicháng xǐhuān tā, yīnwèi wǒ xǐhuān gòujiàn dōngxī. Dàn zhēnzhèng dǎdòng wǒ de shì zhège yìngyòng gàiniàn,” tā gàosù CNBC Make It.

Tā zhǐ de shì gōngzuò zhōng de chuàngshǐ rén: Chūchuàng gōngsī zǎoqí de gùshì, yóu Jessica Livingston zhuànxiě, tā shì zhǒngzǐ qí tóuzī gōngsī Y Combinator de gòngtóng chuàngshǐ rén.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

“Wǒ rúhé shǐyòng jìshù lái gòujiàn rénmen kěyǐ shǐyòng de dōngxī, bìng yǐngxiǎng tāmen de shēnghuó?”

Tee de chuàngyè zhī lǚ jiù zhèyàng kāishǐle, qízhōng bāokuò zài guīgǔ dāile liǎng nián, bìng yú 2013 nián zài guīgǔ yǔ rén gòngtóng chuànglìle Rocketrip. Zhè shì yīgè gǔlì shāngwù lǚxíng zhě wéi gùzhǔ jiéshěng lǚxíng fèiyòng de wǎngzhàn.

Gāi gōngsī zài 2020 nián bèi Mondee Holdings shōugòu zhīqián chóujíle 3200 wàn měiyuán, qízhōng bāokuò láizì Google Ventures de 1500 wàn měiyuán.

Zhè wèi liánxù chuàngyè zhě fēnxiǎngle tā chénggōng chuàngyè de zhòngyào mìjué.

Tee shuō, wúlùn shì gòujiàn lǚxíng huò yīliáo bǎojiàn yìngyòng chéngxù, yèwù jīchǔ dōu bù huì gǎibiàn.

“Nǐ xūyào fēicháng liǎojiě nǐ de shìchǎng. Liǎojiě nín de chéngběn qūdòng yīnsù, zēng cháng qūdòng yīnsù hé xūqiú qūdòng yīnsù.”

Tee bǔchōng shuō,Homage mùqián zài sān gè shìchǎng——xīnjiāpō, mǎláixīyà hé àodàlìyǎ, zhèxiē shìchǎng yǒu “dútè de tèzhēng”, kěyǐ hěn hǎo de yǔ gōngsī shìtú jiějué de wèntí liánxì qǐlái.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

“Wǒmen yánjiūle kānhù rényuán duǎnquē, rénkǒu lǎolíng huà hé mànxìngbìng dì xìngzhì——yǒuqù de shì, zhè bùjǐn shì yóu niánlíng yǐnqǐ de, érqiě yǔ chéngshì huà gāodù xiāngguān.”

Suīrán Homage de yònghù bùjǐn xiànyú lǎonián rén, dàn suízhe rénmen shòumìng de yáncháng, lǎonián hùlǐ jìshù de jīhuì yě zài bùduàn zēngzhǎng. Gēnjù yàzhōu kāifā yínháng de shùjù, jǐn zài yàzhōu, dào 2050 nián, jiù yǒu sì fēn zhī yī de rén jiāng chāoguò 60 suì.

Rán’ér,Tee shuō tā shì “shēnrù ér bùshì guòdù kuòzhāng” yèwù de zhōngshí fěnsī.

“Zhuānzhù jiùshì yīqiè. Rúguǒ wǒmen yīnggāi kuòzhǎn dào gèng duō [guójiā], wǒmen quèshí duì shìchǎng yǒu fēicháng qīngxī de rènshí. Dàn mùqián dāngqián de zhòngdiǎn shì shēnhuà wǒmen dāngqián de shìchǎng,” tā bǔchōng dào.

Shāngyè jīchǔ hěn zhòngyào, dàn qǐyè jiā yīnggāi “shǒuxiān yǐrénwéiběn”,Tee shuō.

Zhè wèi Homage tígōngle hěn hǎo de fúwù, wèi kèhù hé zhīqián zài yīliáo bǎojiàn hángyè méiyǒu jīngyàn de Tee tígōngle zuì hǎo de hùlǐ.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

“Yīkào zhuānjiā jìnxíng línchuáng zhìlǐ hé hé guī xìng fēicháng zhòngyào. Zhè jiùshì wèishéme wǒmen yǒu wǒmen de hùlǐ zhǔguǎn, lìrú, tā zài bùtóng de yīliáo huánjìng zhōng yǒngyǒu 20 nián de jīngyàn,”Tee fēnxiǎng dào.

“Wǒmen suǒ zuò de hěn dà yībùfèn shì wǒmen xūyào jiāng hùlǐ zhìliàng yǔ chǎnpǐn hé jìshù xiāng jiéhé. Zhè jiùshì nǐ xūyào jiànlì de tuánduì——wǒ huì jìnlì zuò dào zuì hǎo, dàn wǒ huì yǐnjìn bǐ wǒ yōuxiù dé duō de rén.”

Tee shuō, zuòwéi yī míng qǐyè jiā kěnéng shì gūlì de, yóuqí shì dāng nǐ shì nǚxìng shí.

“Nǐ huì dédào fèngcì de pínglùn, dàn dāngrán, xiànzài shǎole, yīn wéi yǐjīng jiànlìle shēngyù hé zūnzhòng.”

Dàn shìqíng yī kāishǐ bìng bù zǒng shì nàme róngyì. “Lìrú,[yī wèi dǎoyǎn] céngjīng gàosù wǒ,‘nǐ zhīdào, xiànzài wǒ zhīdào wèishéme bàozhǐ huì kāndēng nǐ, yīnwèi nǐ de yǎnjīng shì rúcǐ měilì.’”

“Jiù xiàng wǒ jīnglì de yīqiè yīyàng, zhè jiùshì wǒ de kǒutóuchán: Wǒ bìxū biàn dé zìxìn liǎng bèi, gèng duō de yǐ shùjù wéi dǎoxiàng, bìngqiě fēicháng mǐnruì. Wǒ quèshí rènwéi wǒmen (nǚ qǐyè jiā) bìxū zuò gèng duō de shìqíng lái zhèngmíng wǒmen de guāndiǎn.”

Jíbiàn rúcǐ,Tee yǐjīng xuéhuìle cóngróng yìngduì, bìng yīkào zhòngyào de rén.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

“Yǒu 100 gè wèntí, dàn yěyǒu 100 gè hǎoshì. Nǐ bìxū zhēnzhèng diào chū zàoyīn, bìngqiě kěyǐ tōngguò zhè zhǒng qiángdù,” tā bǔchōng dào.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK sơ trung cao cấp HSK 9 cấp và bài tập luyện dịch tiếng Trung xuất nhập khẩu thương mại của bài giảng khóa Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ tiếp tục chia sẻ ngay bên dưới, các bạn xem và tham khảo nhé.

Giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp chăm sóc gia đình trị giá hàng triệu đô la Singapore chia sẻ các mẹo hàng đầu để thành công.

Sau 15 năm sống ở nước ngoài, doanh nhân người Singapore Gillian Tee đã quyết định về nước vào năm 2016 để gần gia đình hơn.

Đó là những gì cô ấy gọi là “cơn bão hoàn hảo.”

Ba người thân của cô đang phải sống chung với những căn bệnh mãn tính và Tee nhanh chóng phát hiện ra những “điểm đau” của việc chăm sóc những người cần được chăm sóc đặc biệt.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

“Giả sử bạn bị ngã và gãy xương hông, phần y tế khá rõ ràng. Bạn phải tìm các bác sĩ chuyên khoa, bạn có thể đến… [a] bệnh viện công hoặc bệnh viện tư, ”Tee nói.

“Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn cần trở về nhà, khi bạn cần chuyển đổi trở lại cộng đồng và ngôi nhà của mình, kế hoạch chăm sóc là gì? Điều đúng đắn cần nghĩ đến, về mặt chứng minh ngôi nhà, thiết bị hỗ trợ di chuyển là gì? ”

Đó là khi cô quyết định thành lập Homage, một công ty phù hợp với những bệnh nhân cần chăm sóc tại nhà lâu dài với những người chăm sóc có trình độ.

Kể từ năm 2017 khi công ty được thành lập, công ty khởi nghiệp đã huy động được 45 triệu đô la, cô nói tên các nhà đầu tư đáng chú ý như Golden Gate Ventures Sheares và Healthcare Group – một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Temasek, cũng như công ty liên doanh 500 Startups giai đoạn đầu.

Homage hiện được định giá hơn 100 triệu đô la, theo Tee.

Nhưng đây không phải là bước đột phá đầu tiên của người đàn ông 40 tuổi này vào lĩnh vực kinh doanh. Cô ấy là cố vấn quản lý cho Accenture khi cô ấy bắt gặp một cuốn sách đã thay đổi con đường sự nghiệp của cô ấy.

“Tôi bắt đầu với tư cách là một nhà phát triển phần mềm và tôi bị cuốn hút vào nó bởi vì tôi thích xây dựng mọi thứ. Nhưng điều khiến tôi thực sự chú ý là khái niệm ứng dụng này, ”cô nói với CNBC Make It.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

Cô ấy đang đề cập đến cuốn sách Những người sáng lập tại nơi làm việc: Những câu chuyện về những ngày đầu khởi nghiệp, được viết bởi Jessica Livingston, người đồng sáng lập công ty đầu tư giai đoạn hạt giống Y Combinator.

“Làm cách nào để tôi sử dụng công nghệ để tạo ra thứ gì đó mà mọi người có thể sử dụng và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của họ?”

Và cuộc hành trình kinh doanh của Tee cũng bắt đầu như vậy, bao gồm cả việc dành hai năm ở Thung lũng Silicon, nơi cô đồng sáng lập Rocketrip vào năm 2013. Đây là một trang web khuyến khích những người đi công tác tiết kiệm tiền cho chủ nhân của họ cho chi phí chuyến đi.

Công ty đã huy động được 32 triệu đô la – bao gồm 15 triệu đô la từ Google Ventures – trước khi được mua lại bởi Mondee Holdings vào năm 2020.

Doanh nhân nối tiếp này chia sẻ những bí quyết hàng đầu của cô để điều hành công ty khởi nghiệp thành công.

Tee cho biết, có thể là xây dựng một ứng dụng dành cho du lịch hoặc chăm sóc sức khỏe, các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp không bao giờ thay đổi.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

“Bạn cần phải hiểu rõ thị trường của mình. Biết các động lực chi phí, động lực tăng trưởng và động lực thúc đẩy nhu cầu của bạn. ”

Homage hiện đang có mặt tại ba thị trường – Singapore, Malaysia và Australia, nơi có những “đặc điểm riêng biệt” kết nối tốt với vấn đề mà công ty đang cố gắng giải quyết, Tee nói thêm.

“Chúng tôi đã xem xét tình trạng thiếu người chăm sóc, bản chất của dân số già và bệnh mãn tính – điều thú vị là không chỉ do tuổi tác mà có mối tương quan cao với quá trình đô thị hóa”.

Trong khi người dùng Homage vượt xa người cao tuổi, cơ hội trong công nghệ chăm sóc người cao tuổi vẫn tiếp tục phát triển khi mọi người sống lâu hơn. Riêng ở châu Á, cứ bốn người thì có một người trên 60 tuổi vào năm 2050, theo Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Tuy nhiên, Tee cho biết cô là “một người thích đi sâu và không mở rộng” công việc kinh doanh.

“Tập trung là tất cả. Chúng tôi có một cái nhìn rất rõ ràng về thị trường là gì, nếu chúng tôi nên mở rộng ra nhiều [quốc gia] hơn. Nhưng hiện tại, trọng tâm hiện tại là đào sâu các thị trường hiện tại của chúng tôi, ”cô nói thêm.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

Các nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh là quan trọng, nhưng các doanh nhân nên “neo trước vào con người”, Tee nói.

Điều này đã phục vụ tốt Homage trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho khách hàng của mình và cho Tee, người chưa có kinh nghiệm trước đây trong ngành chăm sóc sức khỏe.

“Điều quan trọng là phải dựa vào các chuyên gia để quản lý và tuân thủ lâm sàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi có giám đốc điều dưỡng của mình, chẳng hạn, người có 20 năm kinh nghiệm ở các cơ sở y tế khác nhau, ”Tee chia sẻ.

“Một phần quan trọng của những gì chúng tôi làm là chúng tôi cần kết hợp chất lượng chăm sóc với sản phẩm và công nghệ. Đó là đội bạn cần xây dựng – Tôi cố gắng làm tốt nhất có thể, nhưng tôi mang đến những người giỏi hơn tôi rất nhiều ”.

Tee nói, trở thành một doanh nhân có thể bị cô lập, đặc biệt là khi bạn là phụ nữ.

“Bạn nhận được những bình luận gay gắt, nhưng tất nhiên, bây giờ ít hơn vì danh tiếng và sự tôn trọng đã được xây dựng.”

Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng trong thời gian đầu. “Ví dụ, [một đạo diễn] đã từng nói với tôi,‘ Bạn biết đấy, giờ tôi biết tại sao các tờ báo lại đưa tin về bạn, bởi vì đôi mắt của bạn rất đẹp. ”

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ huấn luyện bài bản và chuyên nghiệp.

“Đây là câu thần chú của tôi giống như mọi thứ tôi phải trải qua: tôi phải quyết đoán gấp đôi, định hướng dữ liệu nhiều hơn và siêu nhạy bén. Tôi nghĩ rằng chúng tôi [các doanh nhân nữ] phải làm nhiều hơn nữa để chứng minh quan điểm của mình ”.

Mặc dù vậy, Tee đã học cách tiếp nhận mọi thứ và dựa vào những người quan trọng.

“Có 100 vấn đề, nhưng cũng có 100 điều tốt. Bạn phải thực sự điều chỉnh tiếng ồn và có thể vượt qua cường độ đó, ”cô nói thêm.

Trên đây là toàn bộ kiến thức trọng điểm của bài giảng lớp Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 ngày 17 tháng 10 năm 2022 trên website của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Bây giờ Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng khóa Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn học viên vào thứ 5 tuần này nhé, thân ái chào tạm biệt các bạn.