Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
00:00
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp uy tín Quận Thanh Xuân ở Hà Nội
01:30:41
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster học tiếng Trung HSK-HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ mới
01:30:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân HSKK
01:26:40
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK-HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ
01:29:08
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK sơ trung cao cấp
01:32:35
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP Quận Thanh Xuân uy tín nhất Hà Nội chuyên đào tạo Hán ngữ HSKK
01:27:57
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp theo giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ
01:23:59
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster đào tạo bài bản chuyên biệt
01:34:46
Video thumbnail
Học phát âm tiếng Trung chuẩn các thanh mẫu tiếng Trung vận mẫu tiếng Trung và thanh điệu cơ bản
01:34:45
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ
01:42:54
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội uy tín nhất Quận Thanh Xuân đào tạo Hán ngữ HSK-HSKK
01:45:56
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Khương Mai Thầy Vũ HSK
01:27:37
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân luyện thi HSK tiếng Trung HSKK trung cấp Hán ngữ
01:27:46
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân TOP 1 Hà Nội học order Taobao 1688 tự nhập hàng
54:34
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện Quận Thanh Xuân
01:28:47
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Hà Nội Quận Thanh Xuân Chinese Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
01:29:14
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội Chinese Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
01:27:33
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luyện thi HSK 5 và HSKK trung cấp bài giảng 1 Thầy Vũ lớp Hán ngữ
01:20:38
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ giáo trình Hán ngữ
01:20:24
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ HSKK
01:22:08
Video thumbnail
Trung tâm học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Hán ngữ HSK sơ cấp
01:44:45
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TOP 1 Quận Thanh Xuân Hà Nội
01:27:45
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Chinese HSKK
01:26:07
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ Chinese HSKK
01:43:57
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
01:38:26
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ HSK-HSKK
01:42:22
Video thumbnail
Địa chỉ học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster
01:44:06
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster giáo trình Hán ngữ Thầy Vũ HSK
01:45:17
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Xiển Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ
01:26:53
Video thumbnail
Học tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 2 HSK 123 HSKK sơ cấp
01:44:58
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Khương Mai ChineMaster uy tín tại Hà Nội
01:41:21
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster lớp Hán ngữ
47:41
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân lớp Hán ngữ HSK 123 và HSKK sơ cấp
01:22:23
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm học tiếng Trung Thầy Vũ lớp Hán ngữ phần 2 tiếp
08:36
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân Lê Trọng Tấn Hà Nội đào tạo theo giáo trình Hán ngữ
01:13:03
Video thumbnail
Trung tâm Hán ngữ ChineMaster Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giáo trình Hán ngữ mới
01:27:10
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Thầy Vũ Hán ngữ
01:19:11
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội giáo trình Hán ngữ phiên bản mới 2024
01:17:53
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội lớp giáo trình Hán ngữ sơ cấp 1
01:26:03
Video thumbnail
Học tiếng Trung giao tiếp Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp Hán ngữ sơ cấp 1
01:43:02
Video thumbnail
Lớp học tiếng Trung Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ sơ cấp
01:29:13
Video thumbnail
Địa chỉ học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội ChineMaster Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ
01:25:19
Video thumbnail
Khóa học tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai lớp Hán ngữ sơ cấp
01:32:09
Video thumbnail
Học tiếng Trung Quốc Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ sơ cấp
01:28:14
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội trung tâm tiếng Trung ChineMaster
01:44:26
Video thumbnail
Lớp tiếng Trung giao tiếp Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy Hán ngữ 1
01:26:59
Video thumbnail
Tiếng Trung Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ dạy theo giáo trình Hán ngữ
01:09:24
Video thumbnail
Trung tâm tiếng Trung Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Hà Nội Chinese Thầy Vũ lớp HSKK
01:49:54
Video thumbnail
Ngõ 80 Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân tiếng Trung Thầy Vũ đào tạo giáo trình Hán ngữ
01:33:28
Trang chủTrung tâm tiếng Trung Hà NộiHọc tiếng Trung ở Thái Hà Hà Nội Học tiếng Trung Thái...

Học tiếng Trung ở Thái Hà Hà Nội Học tiếng Trung Thái Hà

5/5 - (3 bình chọn)

Học tiếng Trung ở Thái Hà Hà Nội Trung tâm tiếng Trung

Học tiếng Trung ở Thái Hà Hà Nội cùng trung tâm tiếng Trung ChineMaster thầy Nguyễn Minh Vũ là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Nếu bạn chưa từng học thử một khóa học tiếng Trung giao tiếp của thầy Vũ, bạn có thể tìm hiểu trước các khóa học tiếng Trung giao tiếp của trung tâm tiếng Trung ChineMaster, đó chính là các khóa học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ. Các bạn xem chi tiết hai bài giảng HOT nhất và nổi tiếng nhất của thầy Vũ tại link bên dưới.

Các bạn xem video bài giảng của thầy Vũ mà có bất kỳ chỗ nào chưa hiểu hoặc thắc mắc ở đâu, thì có thể tương tác trao đổi trực tuyến cùng thầy Nguyễn Minh Vũ trên kênh youtube học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Tuy nhiên, bởi vì số lượng người đăng ký khóa học tiếng Trung online miễn phí của thầy Vũ quá đông, chính vì vậy để đảm bảo mỗi câu hỏi của các bạn đều được các bạn trợ giảng tiếng Trung của thầy Vũ và thầy Vũ trả lời sớm nhất thì các bạn cần đăng ký Subscribe kênh youtube học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Ngoài ra, các bạn cần chuẩn bị sẵn ba bộ giáo trình hán ngữ sau đây, đó chính là bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới và bộ giáo trình hán ngữ BOYA toàn tập từ cơ bản đến nâng cao, từ sơ cấp đến cao cấp trọn bộ file PDF và MP3, và bộ giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc. Bạn nào thiếu file giáo trình hán ngữ nào ví dụ PDF hoặc MP3 thì có thể tải xuống trực tiếp ngay tại link bên dưới.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster mở thêm cơ sở mới tại Thái Hà chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi là sẽ khai trương cơ sở mới tại Thái Hà Quận Đống Đa Hà Nội. Và đây cũng sẽ là một trong những vị trí chiến lược của Ban giám đốc Trung tâm tiếng Trung ChineMaster với mục tiêu là bao phủ hết toàn bộ thị trường giảng dạy tiếng Trung Quốc tại Hà Nội từ Huyện tới Quận, các Ngõ Hẽm và Đường Phố ở Hà Nội để có thể đáp ứng hết được toàn bộ nhu cầu học tiếng Trung Quốc giao tiếp của tất cả các bạn.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ HSK

Bên dưới mình trích dẫn một đoạn rất ngắn trong toàn bộ 9999 câu tiếng Trung giao tiếp khóa học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ. Đây chính là bộ bài giảng học tiếng Trung Quốc trực tuyến miễn phí cực kỳ nổi tiếng của thầy Nguyễn Minh Vũ, hiện nay không một bên trung tâm tiếng Trung nào sở hữu được bộ tài liệu bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí này của thầy Vũ, đơn giản là thầy Nguyễn Minh Vũ độc quyền phát hành và đăng tải các bài giảng tại website chuyên học tiếng Trung online của trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín bậc nhất tại Việt Nam.

9999 câu tiếng Trung giao tiếp Khóa học tiếng Trung online miễn phí

1896Mùa đông Bắc Kinh lạnh nhất là -13 độ.北京冬天最冷是零下十三度。Běijīng dōngtiān zuì lěng shì língxià shí sān dù.
1897Thành phố nơi bạn sống đồ có rẻ hơn ở Việt Nam không?你住的城市东西比越南的便宜吗?Nǐ zhù de chéngshì dōngxi bǐ yuènán de piányi ma?
1898Đại học Bắc Kinh có hơn 10,000 học sinh, học sinh trường các bạn có nhiều hơn Đại học Bắc Kinh không?北京大学有一万多个学生,你们学校的学生比北京大学多吗?Běijīng dàxué yǒu yí wàn duō ge xuéshēng, nǐmen xuéxiào de xuéshēng bǐ běijīng dàxué duō ma?
1899Tôi thi được 98 điểm môn Tiếng Anh, bạn thi tốt hơn tôi không?我的英语考了九十八分,你考得比我好吗?Wǒ de yīngyǔ kǎo le jiǔshí bā fēn, nǐ kǎo de bǐ wǒ hǎo ma?
1900Hàng ngày 7:45 tôi tới văn phòng, bạn tới sớm hơn tôi không?我每天七点四十五分到办公室,你比我到得早吗?Wǒ měitiān qī diǎn sìshí wǔ fēn dào bàngōngshì, nǐ bǐ wǒ dào de zǎo ma?
1901Tôi có hơn một trăm sách Tiếng Trung, sách Tiếng Trung của bạn nhiều hơn không?我有一百多本汉语书,你的汉语书比我多吗?Wǒ yǒu yì bǎi duō běn hànyǔ shū, nǐ de hànyǔ shū bǐ wǒ duō ma?
1902Hàng ngày tôi đến phòng Gym tập 1h, thời gian bạn tập có lâu hơn tôi không?每天我去健身房锻炼一个小时,你锻炼的时间比我长吗?Měitiān wǒ qù jiànshēn fáng duànliàn yí ge xiǎoshí, nǐ duànliàn de shíjiān bǐ wǒ cháng ma?
1903Bạn mau mở cửa sổ ra đi, trong phòng nóng quá.你快开开窗户吧,屋子里太热了。Nǐ kuài kāikai chuānghu ba, wūzi lǐ tài rè le.
1904Phía kie trường học chúng tôi có một công viên, công viên đó rất to. Trong công viên có núi có nước, rất đẹp.我们学校那边有个公园,那个公园很大。公园里有山有水,很漂亮。Wǒmen xuéxiào nà biān yǒu ge gōngyuán, nà ge gōngyuán hěn dà. Gōngyuán lǐ yǒu shān yǒu shuǐ, hěn piàoliang.
1905Ngày mai là Thứ 7, chúng ta đi chơi công viên , thế nào?明天是星期六,我们去公园玩玩儿怎么样?Míngtiān shì xīngqī liù, wǒmen qù gōngyuán wánwanr zěnme yàng?
1906Vậy tốt quá, tôi cũng đang muốn đi dạo công viên đây.那太好了,我也正想去公园散散步呢。Nà tài hǎole, wǒ yě zhèng xiǎng qù gōngyuán sàn sàn bù ne.
1907Tôi hỏi cô ta đi như thế nào, cô ta nói, Thứ 7 người ngồi buýt nhiều lắm, tốt nhất chúng ta đi xe đạp đi, còn có thể rèn luyện sức khỏe.我问她怎么去,她说,星期六坐公共汽车的人太多,我们最好骑自行车去,还可以锻炼身体。Wǒ wèn tā zěnme qù, tā shuō, xīngqī liù zuò gōnggòng qìchē de rén tài duō, wǒmen zuì hǎo qí zìxíng chē qù, hái kěyǐ duànliàn shēntǐ.
1908Sáng sớm hôm nay, tôi dậy rất sớm, ăn sáng xong là ra khỏi nhà, nửa tiếng là tới văn phòng.今天早上,我起得很早,吃了早饭就出门了,半个小时就到办公室了。Jīntiān zǎoshang, wǒ qǐ de hěn zǎo, chī le zǎofàn jiù chūmén le, bàn ge xiǎoshí jiù dào bàngōngshì le.

Khóa học tiếng Trung trực tuyến miễn phí giáo trình hán ngữ mới

Khóa học tiếng Trung trực tuyến miễn phí học phát âm tiếng Trung cơ bản

Khóa học tiếng Trung trực tuyến miễn phí giáo trình hán ngữ BOYA

Khóa học tiếng Trung trực tuyến miễn phí học ngữ pháp tiếng Trung cơ bản

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Học tiếng Hoa giao tiếp mỗi ngày

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Luyện thi HSK online miễn phí

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Tự học tiếng Hoa cơ bản từ đầu

Bạn nào có nguyện vọng hoặc là mục tiêu thi lấy chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp tốc trong thời gian ngắn để phục vụ cho yêu cầu của công việc thì ngoài việc nắm chắc toàn bộ kiến thức tiếng Trung cơ bản trong sách giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới, giáo trình hán ngữ BOYA toàn tập, giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc thì cần phải luyện tập thêm các đề luyện thi HSK online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ tại link bên dưới là yên tâm có thể thi đậu HSK đảm bảo đầu ra 100%.

 1. Luyện thi HSK online miễn phí
 2. Download 100 đề luyện thi HSK online

Hiện nay do số lượng học viên đăng ký khóa học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster quá đông và dẫn đến hậu quả là nhiều bạn học viên không còn chỗ trống để vào ngồi học, nên bạn nào đăng ký muộn từ STT 16 trở đi vui lòng chờ thêm 2 tháng nữa thì mới có lớp mới khai giảng, hoặc là chuyển sang lịch học ca sáng từ 9h sáng cho đến 10:30 sáng, hoặc chuyển sang ca chiều lớp sẽ vắng hơn. Lớp buổi tối các bạn muốn đăng ký một suất trống thì cần phải liên hệ trực tiếp thầy Nguyễn Minh Vũ và đăng ký đóng học phí ít nhất trước 3 tuần để đảm bảo có chỗ trống cho bạn đăng ký. Bạn liên hệ trước với thầy Nguyễn Minh Vũ 090 468 4983 để được tư vấn các khóa học tiếng Trung giao tiếp và luyện thi HSK phù hợp nhất với trình độ tiếng Trung hiện tại của bạn.

Chính vì vậy Ban giám đốc Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quyết định triển khai mở thêm các chi nhánh mới tại khu vực Quận Đống Đa Thái Hà Hà Nội.

Trung tâm học tiếng Trung ở Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa

 1. Trung tâm học tiếng Trung ở Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Tây Sơn
 2. Trung tâm học tiếng Trung ở Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Vĩnh Hồ
 3. Trung tâm học tiếng Trung ở Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Thái Thịnh
 4. Trung tâm học tiếng Trung ở Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Trung Liệt
 5. Trung tâm học tiếng Trung ở Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Đại học Thủy Lợi
 6. Trung tâm học tiếng Trung ở Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Chùa Bộc
 7. Trung tâm học tiếng Trung ở Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Đặng Văn Ngữ
 8. Trung tâm học tiếng Trung ở Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Ô Chợ Dừa
 9. Trung tâm học tiếng Trung ở Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Xã Đàn

Trung tâm học tiếng Trung Thái Hà Quận Đống Đa Hà Nội

 • Trung tâm học tiếng Trung Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Đại học Công Đoàn
 • Trung tâm học tiếng Trung Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Học viện Ngân hàng
 • Trung tâm học tiếng Trung Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Hồ Đắc Di
 • Trung tâm học tiếng Trung Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Hoàng Cầu Mới
 • Trung tâm học tiếng Trung Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Huỳnh Thúc Kháng
 • Trung tâm học tiếng Trung Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Nguyên Hồng
 • Trung tâm học tiếng Trung Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Láng Hạ
 • Trung tâm học tiếng Trung Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Vũ Ngọc Phan
 • Trung tâm học tiếng Trung Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Trúc Khê
 • Trung tâm học tiếng Trung Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Thành Công
 • Trung tâm học tiếng Trung Thái Hà Hà Nội Quận Đống Đa Yên Lãng

Các bạn có những câu hỏi nào thắc mắc về các khóa học tiếng giao tiếp của trung tâm tiếng Trung ChineMaster vui lòng liên hệ trực tiếp luôn và ngay thầy Nguyễn Minh Vũ 090 468 4983 để được tư vấn trực tuyến miễn phí các lớp học tiếng Trung giao tiếp và luyện thi HSK phù hợp nhất với bạn.

CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũ
CHINEMASTER Nguyễn Minh Vũhttp://tiengtrungnet.com
CHINEMASTER là Thương hiệu nổi tiếng được sáng lập bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ - Chuyên gia đào tạo chứng chỉ tiếng Trung HSK-HSKK và TOCFL. Ông chính là Tác giả của hàng nghìn cuốn Ebook học tiếng Trung miễn phí và Ebook học tiếng Anh miễn phí được chia sẻ trong Hệ thống Giáo dục Đào tạo Anh ngữ & Hán ngữ ChineMaster với chất lượng giảng dạy tốt nhất TOP 1 Việt Nam. Các Tác phẩm của ông được cộng đồng dân tiếng Trung và dân tiếng Anh chia sẻ rộng rãi trên khắp mạng xã hội. Ông chính là người đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển thần tốc của Ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung thông qua hàng nghìn tài liệu học tiếng Trung online miễn phí & tài liệu học tiếng Anh online miễn phí. Trong đó, đặc biệt phải kể đến số lượng KHỦNG các video clip bài giảng và hàng nghìn cuốn sách Ebook tiếng Trung tiếng Anh miễn phí. Ông được cộng đồng người Việt Nam trên khắp Thế giới yêu quý bởi văn phong rất gần gũi và thân thiện với độc giả.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -