Học tiếng Trung miễn phí bài 6

Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster chuyên dạy tiếng Trung giao tiếp online free

0
2032
5/5 - (6 bình chọn)

Học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội tiếng Trung giao tiếp

Học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội cùng các bạn học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster sẽ bắt đầu buổi học tiếng Trung online miễn phí với nội dung bài giảng bên dưới của thầy Nguyễn Minh Vũ.

Học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster xin chào các bạn học viên online.

Hôm nay chúng ta cùng bắt đầu bài học 6 giáo trình Đàm thoại tiếng Trung.

Chủ đề bài học hôm nay là :

你的生日是几月几号? Sinh nhật của bạn là mùng mấy tháng mấy?

第八课:你的生日是几月几号?

(Dì bā kè: Nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào?
一)句子(Yī) Jùzi
25 今天几号?(jīntiān jǐ hào?
26 今天十月三十一号。(Jīntiān shí yuè sānshíyī hào.
27 今天不是星期四 。昨天星期四 (Jīntiān bùshì xīngqísì. Zuótiān xīngqísì
28 晚上你作什么?(wǎnshàng nǐ zuò shénme?
29 你的生日是几月几号?(Nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào?
30 我们上午去他家,好吗?hao ma?(Wǒmen shàngwǔ qù tā jiā, hǎo ma?Hao ma?

二)会话

(Èr) huìhuà

玛丽:今天几号?(Jīntiān jǐ hào?
大卫:今天十月三十一号。(Jīntiān shí yuè sānshíyī hào.
玛翁:今天星期四吗?(Jīntiān xīngqísì ma?
大卫:今天不是星期四,昨天星期四 ( Jīntiān bùshì xīngqísì, zuótiān xīngqísì

玛丽:明天星期六,晚上你作什么?(Míngtiān xīngqíliù, wǎnshàng nǐ zuò shénme?
大卫:我写信,你呢?(Wǒ xiě xìn, nǐ ne?
玛丽:我看电视 (Wǒ kàn diànshì
玛丽:你的生日是几月几号?(Nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào?
王兰:三月十七号,你呢?(Sān yuè shíqī hào, nǐ ne?
玛丽:五月九号。( Wǔ yuè jiǔ hào.
王兰:四号是张丽英的生日。(Sì hào shì zhānglìyīng de shēngrì.
玛丽:四号星期儿? (Sì hào xīngqí er?
王兰:星期天。 ( Xīngqítiān.
玛丽:你去她家吗?( Nǐ qù tā jiā ma?
王兰:去,你呢?(Qù, nǐ ne?
玛丽:我也去。Wǒ yě qù.
王兰:我们上午去,好吗? (Wǒmen shàngwǔ qù, hǎo ma?
玛丽:好。(Mǎlì: Hǎo.

Tiếp theo, mời các bạn cùng với Học tiếng trung online miễn phí đến với nội dung ngữ pháp bài học hôm nay

 1. câu vị ngữ danh từ:
  câu có danh từ, cụm danh từ, số lượng từ là vị ngữ, gọi là câu vị ngữ danh từ.
  Loại câu này dùng để nói về thời gian, tuổi tác, số lượng.
  Chú ý: trong câu khẳng định không có 是, nếu dùng 是 sẽ trở thành câu vị ngữ động từ.
  Ví dụ :今天星期六(hôm nay thứ 7)
  他北京人 (anh ta người Bắc kinh)
  Muốn diễn đạt câu phủ định, ta phải chuyển nó về câu vị ngữ động từ , bằng cách thêm 不是 vào trước danh từ
  ví dụ :今天不是星期六  (hôm nay không phải thứ 7)
 2. cách dễn đạt ngày, tháng, năm
  (1) đọc năm :
  ta đọc riêng lẻ từng con số
  Ví dụ : 2008 : 二零零八
  (2) đọc tháng
  ta thêm 月 (yuè) vào sau các số từ 1 đến 12 để chỉ tháng

  一月yī yuètháng 1
  二月èr yuètháng 2
  三月sān yuètháng 3
  四月sì yuètháng 4
  五月wǔ yuètháng 5
  六月liù yuètháng 6
  七月qī yuètháng 7
  八月bā yuètháng 8
  九月jiǔ yuètháng 9
  十月shí yuètháng 10
  十一月shíyī yuètháng 11
  十二月shí’èr yuètháng 12

  (3) cách đọc ngày :
  tên ngày cũng giống như nói, nhưng ta thêm 日 hoặc 号 sau các số từ 1 đến 31)
  (31 日,  28号…)

  (4) đọc các thứ trong tuần

  Từ vựngPhiên âmNghĩa
  星期xīngqítuần
  星期一xīngqí yīthứ 2
  星期二xīngqí’èrthứ 3
  星期三xīngqísānthứ 4
  星期四xīngqísìthứ 5
  星期五xīngqíwǔthứ 6
  星期六xīngqíliùthứ 7
  星期日xīngqírìchủ nhật
  周末zhōumòcuối tuần
  工作日gōngzuò rìngày thường

3. câu hỏi với 好吗? (được không?)
đây là cách hỏi ý kiến người khác sau khi đã đươa ra lời đề nghị.
cấu trúc là :chủ ngư + vị ngữ +好吗?

Ví dụ : 跟我去, 好吗? (đi cùng tôi, có được không?)

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm video bài giảng của Học tiếng Trung onilne mieexn phí dưới đây:

Khóa học tiếng Trung online miễn phí tốt nhất

Khóa học tiếng Trung online miễn phí tại Hà Nội Skype

Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Nguyễn Minh Vũ

Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng tài liệu học tiếng Trung giao tiếp online miễn phí tốt nhất & chuẩn nhất hiện nay. Đó chính là bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới và bộ giáo trình hán ngữ boya 9 quyển phiên bản mới, bộ giáo trình học tiếng Trung Quốc mỗi ngày, bộ giáo trình luyện nghe nói tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thông dụng nhất, bộ giáo trình luyện nói tiếng Trung cơ bản, bộ giáo trình luyện nói tiếng Trung nâng cao, bộ giáo trình luyện nghe tiếng Trung giao tiếp cơ bản, bộ giáo trình luyện nghe tiếng Trung giao tiếp nâng cao, bộ giáo trình 9999 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất, bộ giáo trình 3000 câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản, bộ giáo trình 1000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày, bộ giáo trình 900 câu tiếng Trung giao tiếp thường gặp nhất, bộ giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản, bộ giáo trình tiếng Trung thương mại nâng cao.

Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster

 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội lớp Hán ngữ 1
 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội lớp Hán ngữ 2
 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội lớp Hán ngữ 3
 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội lớp Hán ngữ 4
 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội lớp Hán ngữ 5
 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội lớp Hán ngữ 6
 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội lớp Hán ngữ BOYA sơ cấp 1
 • Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội lớp Hán ngữ BOYA sơ cấp 2

Tổng hợp list từ vựng tiếng Trung theo chủ đề các bạn xem chi tiết tại trang web học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster đông học viên nhất Hà Nội.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là sự lựa chọn quá tuyệt vời của chúng ta.