Học tiếng Trung miễn phí bài 15

Trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster chuyên dạy tiếng Trung online miễn phí

0
1949
5/5 - (4 bình chọn)

Học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Nguyễn Minh Vũ

Học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster cùng Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung thầy Nguyễn Minh Vũ sẽ khiến bạn cảm thấy tràn đầy niềm vui và năng lượng mỗi khi lên lớp học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ.

第十五课!

你们公司有多少职员?

Dì shíwǔ kè!

Nǐmen gōngsī yǒu duōshǎo zhíyuán?(bài 15: công ty của bạn có bao nhiêu nhân viên?)

课文

Kèwén (bài khóa)

(一)你家有几口人?(麦克和玛丽在看照片)

(yī) nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén? (Màikè hé Mǎlì zài kàn zhàopiàn)

nhà bạn có bao nhiêu người? (Maike và Mali đang xem búc ảnh)

麦克:你家有几口人?

Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén? (nhà bjan có bao nhiêu người?)

玛丽:我家有五口人,爸爸,妈妈,哥哥,姐姐和我。

Wǒjiā yǒu wǔ kǒu rén, bàba, māma, gēge, jiějie hé wǒ. ( nhà tôi có 5 người: bố, mẹ, anh trai, chị gái và tôi.)

麦克:你有没有全家的照片?

Nǐ yǒu méiyǒu quánjiā de zhàopiàn? (bạn có ảnh toàn gia đình bạn không?)

玛丽:有一张。你看,这是我们全家的照片。你有哥哥和姐姐吗?

Yǒuyī zhāng. Nǐ kàn, zhè shì wǒmen quánjiā de zhàopiàn. Nǐ yǒu gēgē hé jiějiě ma? (có 1 bức. Bạn xemn ày, đây là bức ảnh đại gia đình tôi.)

麦克:我没有哥哥,也没有姐姐,只有两个弟弟。

Wǒ méiyǒu gēge, yě méiyǒu jiějie, zhǐyǒu liǎng ge dìdì. (tôi không có anh trai, cũng không có chị gái, chỉ có 2 cậu em trai thôi.)

玛丽:你爸爸,妈妈做什么工作?

Nǐ bàba, māma zuò shénme gōngzuò? (bố mẹ bạn làm nghề gì?)

麦克:我妈妈是大夫,在医院工作,爸爸是一家公司的经理。

Wǒ māma shì dàfū, zài yīyuàn gōngzuò, bàba shì yījiā gōngsī de jīnglǐ. (mẹ tôi là bác sĩ, bố tôi là giám đốc 1 công ty.)

玛丽:我妈妈在商店工作,爸爸是律师。

Wǒ māma zài shāngdiàn gōngzuò, bàba shì lǜshī. (mẹ tôi làm việc ở một cửa hàng, bố tôi thì là luật sư.)

(二)你们公司有多少职员 ?

(Èr) nǐmen gōngsī yǒu duōshǎo zhíyuán? (công ty bạn có bao nhiêu nhân viên?)

(王老师和关经理在谈话 )

(Wáng lǎoshī hé Guān jīnglǐ zài tánhuà : thầy giáo Vương đang nói chuyện với giám đốc Quan.)

王老师:你们是一家什么公司?

Nǐmen shì yījiā shémme gōngsī?  (công ty của bạn là công ty gì?)

关经理:是一家外贸公司。

Shì yījiā wàimào gōngsī. (là một công ty thương mại nước ngoài.)

王老师: 是一家大公司吗?

shì yījiā dà gōngsī ma? (là công ty to à?)

关经理:不大,是一家比较小的公司。

Bù dà, shì yījiā bǐjiào xiǎo de gōngsī. (không,  công ty khá nhỏ thôi.)

王老师:有多少职员?

Yǒu duōshǎo zhíyuán? (có bao nhiêu nhân viên?)

关经理:大概有一百多个职员。

Dàgài yǒu yībǎi duō ge zhíyuán. (tầm độ hơn 100 nhân viên.)

王老师:都是中国职员吗?

Dōu shì zhōngguó zhíyuán ma? (nhân viên đều là người Trung Quốc sao?)

关经理:不都是中国职员,也有外国职员。

Bù dōu shì zhōngguó zhíyuán, yěyǒu wàiguó zhíyuán. (không phải tất cả đều là người Trung Quốc, có cả nhân viên là người nước ngòai nữa.)

Trung tâm học tiếng Trung miễn phí luyện nghe nói tiếng Trung online

Sau đây chúng ta sẽ cùng luyện tập phản xạ nhanh kỹ năng nghe nói tiếng Trung giao tiếp cấp tốc cơ bản hàng ngày thông qua những mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng ở bên dưới.

 1. 今天我去学英语 jīntiān wǒ qù xué yīngyǔ
 2. 你要换多少越南盾?nǐ yào huàn duōshǎo yuènán dùn
 3. 200 二百 = 两百
 4. 十 shí ,百 bǎi ,千 qiān ,万 wàn ,十万 shí wàn 100,000 = 10,0000
 5. 百万 bǎi wàn 1,000,000 = 100,0000
 6. 兆 zhào = 1,000,000
 7. 我要换一百万越南盾 wǒ yào huàn 1 bǎi wàn yuènán dùn
 8. 我要换一兆越南盾 wǒ yào huàn yí zhào yuènán dùn
 9. 千万 qiān wàn 10,000,000 =1000,0000 十兆 shí zhào
 10. 1 元 = 3550 VND
 11. 亿 yì 100,000,000 = 一百兆 yì bǎi zhào
 12. 我要换美元 wǒ yào huàn měiyuán
 13. 你要换多少美元?nǐ yào huàn duōshǎo měiyuán
 14. 我要换十万美元 wǒ yào huàn shí wàn měiyuán
 15. 10,0000 = 100,000
 16. 你要等谁? nǐ yào děng shuí
 17. 我要等我的女朋友 wǒ yào děng wǒ de nǚpéngyou
 18. 你的女朋友是谁? nǐ de nǚpéngyou shì shuí
 19. 我没有女朋友 wǒ méiyǒu nǚpengyou
 20. V + 一会儿
 21. 你等我一会儿吧  nǐ děng wǒ yí huìr ba
 22. 你数钱吧 nǐ shǔ qián ba
 23. 数钱
 24. 你给我100块钱吧 nǐ gěi wǒ 100 kuài qián
 25. 阿里旺旺 ālī wāng wāng
 26. 十亿 shí yì
 27. 你要换多少美元?nǐ yào huàn duōshǎo měi yuán
 28. 我要换3000美元 wǒ yào huàn 3000 měiyuán
 29. V + 一会儿
 30. 你等一会儿吧 nǐ děng yí huìr ba
 31. 北先生 běi xiānshēng
 32. 这位是北先生
 33. 你数钱吧 nǐ shǔ qián ba
 34. ding ngu + 的 de + trung tam ngu
 35. 办公 bàn gōng = 工作
 36. 明天你办公吗?=明天你工作吗?
 37. 她是我的职员 tā shì wǒ de zhíyuán
 38. 我的公司有6个职员 wǒ de gōngsī yǒu 6 ge zhíyuán
 39. 你在哪儿工作?
 40. thoi gian + S + (thoi gian) + dia diem, noi chon + V + O
 41. 我在公司工作 wǒ zài gōngsī gōngzuò
 42. 我在办公室工作 wǒ zài bàngōngshì gōngzuò
 43. 你家有几个人?nǐ jiā yǒu jǐ ge rén
 44. 我很忙呢 > 我很忙
 45. 你去哪儿呢? 你去哪儿?
 46. 我在家呢
 47. 住在学校 zhù zài xué xiào
 48. 我住在这个房间 wǒ zhù zài zhège fángjiān
 49. 你住在哪儿?=你住哪儿?
 50. 我住在这个楼 wǒ zhù zài zhège lóu
 51. 我住在2楼 wǒ zhù zài 2 lóu
 52. 这是谁的房间?zhè shì shuí de fángjiān
 53. 这是我朋友的房间 zhè shì wǒ péngyou de fángjiān
 54. 今天几号?=今天几日?wǒ hěn hǎo
 55. 今天12号
 56. 她的房间号是多少?tā de fángjiān hào shī duōshǎo ?
 57. 你的手机号是多少?nǐ de shǒujī hào shì duōshǎo ?
 58. 你知道她是谁吗?nǐ zhīdào tā shì shuí ma ?
 59. 你知道 …. 吗?

Khóa học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster

Khóa học tiếng Trung miễn phí Skype Nguyễn Minh Vũ

Khóa học tiếng Trung miễn phí ở Hà Nội

Học tiếng Trung online Skype cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ bạn sẽ cảm thấy việc học tiếng Trung online thật sự vô cùng thú vị. Học tiếng Trung qua Skype với các video khóa học tiếng Trung online miễn phí của Giảng sư Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, chuyên gia giảng dạy tiếng Trung giao tiếp online cấp tốc từ cơ bản đến nâng cao và bậc thầy về luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp tốc đảm bảo đầu ra 100% chỉ có duy nhất tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster đông học viên nhất Việt Nam với hơn 450,000 học viên theo học mỗi năm.

Địa chỉ học tiếng Trung giao tiếp miễn phí tại Hà Nội ChineMaster với các video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí Skype từ cơ bản đến nâng cao theo bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới, bộ giáo trình hán ngữ boya trọn bộ từ sơ cấp đến cao cấp.
Học tiếng Trung online Skype miễn phí tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Bạn sẽ liên tục được rèn luyện kỹ năng phản xạ nhanh tiếng Trung giao tiếp cấp tốc theo các chủ đề giao tiếp tiếng Trung thông dụng nhất trong cuộc sống hàng ngày.

Trung tâm học tiếng Trung miễn phí ở Hà Nội ChineMaster

 • Trung tâm học tiếng Trung miễn phí ở Hà Nội lớp Hán ngữ 1
 • Trung tâm học tiếng Trung miễn phí ở Hà Nội lớp Hán ngữ 2
 • Trung tâm học tiếng Trung miễn phí ở Hà Nội lớp Hán ngữ 3
 • Trung tâm học tiếng Trung miễn phí ở Hà Nội lớp Hán ngữ 4
 • Trung tâm học tiếng Trung miễn phí ở Hà Nội lớp Hán ngữ 5
 • Trung tâm học tiếng Trung miễn phí ở Hà Nội lớp Hán ngữ 6
 • Trung tâm học tiếng Trung miễn phí ở Hà Nội lớp Hán ngữ BOYA sơ cấp 1
 • Trung tâm học tiếng Trung miễn phí ở Hà Nội lớp Hán ngữ BOYA sơ cấp 2

Bạn sẽ liên tục được rèn luyện kỹ năng phản xạ nhanh tiếng Trung giao tiếp cấp tốc theo các chủ đề giao tiếp tiếng Trung thông dụng nhất trong cuộc sống hàng ngày. Học tiếng Trung online Skype giáo trình Hán ngữ 1, Học tiếng Trung online Skype giáo trình Hán ngữ 2, Học tiếng Trung online Skype giáo trình Hán ngữ 3, Học tiếng Trung online Skype giáo trình Hán ngữ 4, Học tiếng Trung online Skype giáo trình Hán ngữ 5, Học tiếng Trung online Skype giáo trình Hán ngữ 6, Học tiếng Trung online Skype giáo trình Hán ngữ BOYA sơ cấp 1, Học tiếng Trung online Skype giáo trình Hán ngữ BOYA sơ cấp 2 .v.v. đều là những khóa học tiếng Trung online miễn phí được Giảng sư Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung chia sẻ trên trang web học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội ChineMaster.

Hẹn gặp lại tất cả các bạn học viên tiếng Trung online miễn phí vào thứ hai tuần tới nhé. Chúc các bạn có những ngày nghỉ dưỡng thư giãn nhất.