301 Câu đàm thoại tiếng Hoa Bài 8 Khóa học tiếng Trung online

0
2603
5/5 - (2 bình chọn)

Ngày nay, mỗi khi thắc mắc về giờ giấc ta thường xem đồng hồ hoặc xem lịch. Để xác định thời gian vào hiện tại không hề khó khăn vì đã có sự trợ giúp đắc lực của khoa học kĩ thuật, thời gian có thể chuẩn đến từng giây.

Thời xưa, tuy khoa học kĩ thuật chưa phát triển xong người ta vẫn có thể tính giờ bằng cách theo dõi hoạt động của mặt trời, mặt trăng. Người Trung Quốc chia đêm ngày phân thành 100 khắc bằng nhau, sự ra đời của nó có liên quan tới việc sử dụng đồng hồ nước phân thời khắc, nguồn gốc có khả năng là từ đời Thương.

Luyện nghe tiếng Trung cơ bản luyện nói tiếng Trung giao tiếp cấp tốc

191Em gái bạn làm công việc gì?你的妹妹作什么工作?Nǐ de mèimei zuò shénme gōngzuò?
192Em gái tôi là y tá.我的妹妹是护士。Wǒ de mèimei shì hùshì.
193Em gái bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?你的妹妹今年多大了?Nǐ de mèimei jīnnián duō dà le?
194Em gái tôi năm nay 20 tuổi.我的妹妹今年二十岁。Wǒ de mèimei jīnnián èrshí suì.
195Em gái bạn học trường đại học gì?你的妹妹读什么大学?Nǐ de mèimei dú shénme dàxué?
196Em gái tôi học trường Đại học Hà Nội.我的妹妹在河内大学学习。Wǒ de mèimei zài hénèi dàxué xuéxí.
197Trường Đại học Hà Nội ở đâu?河内大学在哪儿?Hénèi dàxué zài nǎr?
198Tôi không biết trường đó ở đâu.我不知道河内大学在哪儿。Wǒ bù zhīdào hénèi dàxué zài nǎr.
199Trường Đại học Hà Nội ở Hà Nội.河内大学在河内。Hénèi dàxué zài hénèi.
200Tôi xin được giới thiệu cho các bạn trước chút, vị này là giáo sư trường tôi, vị này là hiệu trưởng trường tôi.我先给你们介绍一下儿,这位是我大学教授,这位是我学校校长。Wǒ xiān gěi nǐmen jièshào yíxiàr, zhè wèi shì wǒ dàxué jiàoshòu, zhè wèi shì wǒ xuéxiào xiàozhǎng.
201Cô ta là thư ký của tôi, cô ta là người nước Mỹ.她是我的秘书,她是美国人。Tā shì wǒ de mìshū, tā shì měiguó rén.
202Chào mừng các bạn tới nhà tôi.欢迎你们来我家。Huānyíng nǐmen lái wǒjiā.
203Hai bọn họ đều là lưu học sinh nước Mỹ.他们俩都是美国留学生。Tāmen liǎ dōu shì měiguó liúxuéshēng.
204Các bạn học Tiếng Trung ở đâu?你们在哪儿学习汉语?Nǐmen zài nǎr xuéxí hànyǔ?
205Chúng tôi học Tiếng Trung ở trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh.我们在北京语言大学学习汉语。Wǒmen zài běijīng yǔyán dàxué xuéxí hànyǔ.
206Cô giáo của các bạn thế nào?你们的老师怎么样?Nǐmen de lǎoshī zěnme yàng?
207Bạn cảm thấy học Tiếng Trung khó không?你觉得学汉语难吗?Nǐ juédé xué hànyǔ nán ma?
208Tôi cảm thấy ngữ pháp rất khó, nghe và nói cũng tương đối dễ, nhưng mà đọc và viết rất khó.我觉得语法很难,听和说也比较容易,但是读和写很难。Wǒ juédé yǔfǎ hěn nán, tīng hé shuō yě bǐjiào róngyì, dànshì dú hé xiě hěn nán.
209Tôi giới thiệu cho các bạn một chút, vị này là học sinh mới của chúng ta, cũng là bạn cùng phòng của tôi.我给你们介绍一下儿,这位是我们的新同学,也是我的舍友。Wǒ gěi nǐmen jièshào yíxiàr, zhè wèi shì wǒmen de xīn tóngxué, yěshì wǒ de shèyǒu.
210Các bạn học Tiếng Trung ở lớp nào?你们在哪个班学习汉语?Nǐmen zài Nǎ ge bān xuéxí hànyǔ?

Đời Hán từng đổi thành 120 khắc, nhà Lương thời Nam triều đổi thành 96 khắc, 108 khắc, mãi đến đời cuối đời Minh, khi tri thức thiên văn học châu Âu truyền vào mới đề xuất đổi thành 96 khắc.

Đầu đời Thanh quy định thành chế độ chính thức. Bây giờ khắc vẫn còn tồn tại 刻: kè với đơn vị thời gian tường đương là mười lăm phút.

Thời gian là sự vận động vĩnh hằng trong vũ trụ, vũ trụ sinh ra thời gian thời gian luôn luôn vận động và không ngừng chuyển động, mỗi giây mỗi phút có thời gian nếu chúng ta biết quý trọng nó thì chúng ta sẽ làm được những điều có ích cho xã hội này, để thời gian trôi đi và lãng phí khoảng thời gian đó khi ngoảnh đầu lại chúng ta sẽ cảm thấy hối tiếc vì những gì mà mình đã đánh mất.

Trong cuộc sống không ngừng trôi này có rất nhiều thứ đi qua có thể lấy lại được nhưng duy nhất có thời gian nếu đi qua chúng ta sẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ lấy lại được. Khi để thời gian trôi đi khỏi vòng tay ta mới cảm thấy quý trọng thời gian.

Những người biết quý trọng thời gian thì họ sẽ thành công và làm được những điều có ích cho xã hội.

Dưới đây là một số ví dụ hội thoại về chủ đề giao tiếp “Bây giờ là mấy giờ?”

1. 这个月是几月几号?
Zhège yuè shì jǐ yuè jǐ hào?
Tháng này là tháng mấy ngày mấy?

2. 今天是星期三吗?
Jīntiān shì xīngqísān ma?
Hôm nay là thứ tư à?

3. 好了,我要走,再见。
Hǎole, wǒ yào zǒu, zàijiàn.
Ừ, đến giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt.

4. 你坐火车从河内到海防要几个小时?
Nǐ zuò huǒchē cóng hénèi dào hǎifáng yào jǐ gè xiǎoshí?
Anh ngồi tàu hoả từ Hà Nội đến Hải Phòng mất mấy tiếng?

5. 明天几号?
Míngtiān jǐ hào?
Ngày mai mùng mấy?

6. 你星期天去中国旅游吗?

Nǐ xīngqítiān qù zhōngguó lǚyóu ma?
Chủ nhật anh đi du lịch Trung Quốc à?

7. 差不多该回家的时候了。
Chàbùduō gāi huí jiā de shíhoule.
Sắp tới lúc về nhà rồi.

8. 来得及吗?现在几点了?
Láidejí ma? Xiànzài jǐ diǎnle?
Có kịp không? Bây giờ mấy giờ rồi?

Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3

 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 1
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 2
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 3
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 4
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 5
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 6
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 7
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 8
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 9
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 10
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 11
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 12
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 13
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 14
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 15
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 16
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 17
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 18
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 19
 • Khóa học tiếng Trung online giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa PDF MP3 Bài 20

Trên đây là một số ví dụ hội thoại về chủ đề giao tiếp “Bây giờ là mấy giờ” hi vọng giúp bạn học tập được tốt hơn!