3 yếu tố quyết định đến sự thành công khi Học Tiếng Trung

0
2000
3 yếu tố quyết định đến sự thành công khi học Tiếng Trung
3 yếu tố quyết định đến sự thành công khi học Tiếng Trung
3 yếu tố quyết định đến sự thành công khi Học Tiếng Trung
5 (100%) 1 vote

Tìm thầy học Tiếng Trung

Lý do:

Muốn học tiếng trung tốt thì phải tìm một người thầy giáo tốt, có kinh nghiệm dạy Tiếng Trung lâu năm. Tiếng Trung không phải là một ngôn ngữ đơn giản, nó là ngôn ngữ tượng hình. Hiểu đơn giản, lúc đầu học sẽ rất khó nhưng càng học càng dễ Và bạn cần người chỉ dẫn tốt.

Tìm phương pháp học Tiếng Trung

Lý do:

Sự đột phá trong học ngoại ngữ Tiếng Trung hay bất kỳ ngôn ngữ nào là do phương pháp học Tiếng Trung đúng, chuẩn và tiết kiệm thời gian. Trang web này mình chia sẻ rất nhiều phương pháp học Tiếng Trung từ chính trải nghiệm của bản thân mình.

Nguồn tài liệu học Tiếng Trung

Lý do:

Sách học Tiếng Trung tràn lan trên mạng , nếu với một người mới bắt đầu học tiếng trung sẽ rất khó khăn để tìm ra một bộ sách học Tiếng Trung chuẩn. Vì vậy bạn hãy tham khảo những tài liệu học Tiếng Trung mình chia sẻ trên trang web của Trung tâm theo link bên dưới.

Kho Tài liệu học Tiếng Trung miễn phí

Ngoài ra, các bạn nên xem thêm bài viết về Kinh nghiệm Xương máu khi học Tiếng Trung của Thầy Nguyễn Minh Vũ theo link bên dưới.

Kinh nghiệm Học Tiếng Trung Thầy Vũ

Bây giờ chúng ta thử luyện một chút những câu Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày nhé.

Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày theo chủ đề

你认为自己是什么性格的人?
Nǐ rènwéi zìjǐ shì shénme xìnggé de rén?

你内向还是外向?
Nǐ nèixiàng háishì wàixiàng?

你喜欢和什么样的人一起工作呢?
Nǐ xǐhuān hé shénme yàng de rén yīqǐ gōngzuò ne?

你和别人相处得怎样?
Nǐ hé biérén xiāngchǔ dé zěnyàng?

我和别人相处得很好。
Wǒ hé biérén xiāngchǔ dé hěn hǎo.

你有什么特别的优点和缺点吗?
Nǐ yǒu shénme tèbié de yōudiǎn hé quēdiǎn ma?

你生活中的基本原则是什么?
Nǐ shēnghuó zhōng de jīběn yuánzé shì shénme?

你的业余时间怎么度过?
Nǐ de yèyú shíjiān zěnme dùguò?

你最喜欢什么运动?
Nǐ zuì xǐhuān shénme yùndòng?

你的业余爱好是什么?
Nǐ de yèyú àihào shì shénme?

我对旅游非常感兴趣。
Wǒ duì lǚyóu fēicháng gǎn xìngqù.

总的来说,我是个思想很开明的人。
Zǒng de lái shuō, wǒ shìgè sīxiǎng hěn kāimíng de rén.

你个性上最大的特点是什么?
Nǐ gèxìng shàng zuìdà de tèdiǎn shì shénme?

乐观和友好。
Lèguān hé yǒuhǎo.

你的朋友或同事怎么形容你?
Nǐ de péngyǒu huò tóngshì zěnme xíngróng nǐ?

你欣赏哪种性格的人?
Nǐ xīnshǎng nǎ zhǒng xìnggé de rén?

我欣赏诚实、灵活而且容易相处的人。
Wǒ xīnshǎng chéngshí, línghuó érqiě róngyì xiāngchǔ de rén.

我觉得自己精力很充沛,做事很有热情。这是我最大的特点了。
Wǒ juéde zìjǐ jīnglì hěn chōngpèi, zuòshì hěn yǒu rèqíng. Zhè shì wǒ zuìdà de tèdiǎnle.

正如我刚才说过的,我工作特别勤奋认真。但是,有时为了尽可能把事情办得完美些,我又会让自己背上太多的压力,工作太辛苦。
Zhèngrú wǒ gāngcái shuōguò de, wǒ gōngzuò tèbié qínfèn rènzhēn. Dànshì, yǒushí wèile jǐn kěnéng bǎ shìqíng bàn dé wánměi xiē, wǒ yòu huì ràng zìjǐ bèi shàng
tài duō de yālì, gōngzuò tài xīnkǔ.

你认为作为团队中的一员,一个人需要具备什么样的品质?
Nǐ rènwéi zuòwéi tuánduì zhōng de yī yuán, yīgè rén xūyào jùbèi shénme yàng de pǐnzhì?

依我之见,作为团队中的一员,合作精神和进取精神两者皆不可少。
Yī wǒ zhī jiàn, zuòwéi tuánduì zhōng de yī yuán, hézuò jīngshén hé jìnqǔ jīngshén liǎng zhě jiē bùkě shǎo.

你业余时间都做些什么?
Nǐ yèyú shíjiān dōu zuò xiē shénme?

我爱玩游戏和体育运动,这是我最大的爱好。
Wǒ ài wán yóuxì hé tǐyù yùndòng, zhè shì wǒ zuìdà de àihào.

那么你最喜欢什么体育运动?
Nàme nǐ zuì xǐhuān shénme tǐyù yùndòng?

我喜欢各类体育运动,打篮球、 游泳、骑车之类的。也许这是我精力如此充沛的原因吧。
Wǒ xǐhuān gè lèi tǐyù yùndòng, dǎ lánqiú, yóuyǒng, qí chē zhī lèi de. Yěxǔ zhè shì wǒ jīnglì rúcǐ chōngpèi de yuányīn ba.