Tiếng Trung vui vẻ Bài 95 Khóa học tiếng Trung vui vẻ online

Trung tâm tiếng Trung vui vẻ mỗi ngày giáo trình học tiếng Trung online free toàn tập miễn phí

0
1934
5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung vui vẻ khóa học tiếng trung online cấp tốc

Tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề HOT nhất hay nhất năm Mậu Tuất 2018 thuộc hệ mặt trời. Tổng hợp trọn bộ giáo trình học tiếng Trung online miễn phí từ cơ bản đến nâng cao và hoàn toàn miễn phí 100% với chất lượng cao của thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trên website học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Trung tâm tiếng Trung vui vẻ Cầu Giấy Hà Nội ChineMaster

  1. Khóa học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề máy phiên dịch tiếng Trung Quốc xịn
  2. Khóa học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề shop bán hàng online máy phiên dịch ngôn ngữ
  3. Khóa học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề cửa hàng phụ kiện máy phiên dịch tiếng Trung
  4. Khóa học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề nhập khẩu máy thông dịch tiếng Trung Quốc
  5. Khóa học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề máy phiên dịch tiếng Trung Quốc giá rẻ
  6. Khóa học tiếng Trung vui vẻ theo chủ đề xuất nhập khẩu linh kiện máy phiên dịch viên

Khóa học tiếng Trung online miễn phí chuyên đề tiếng Trung giao tiếp

2337Giá sách này xếp vừa được những quyển sách Tiếng Trung này hay không?这个书架摆得下摆不下这些汉语书?Zhè ge shūjià bǎi de xià bǎi bú xià zhè xiē hànyǔ shū?
2338Giá sách này bé quá, không xếp vừa được.这个书架太小,摆不下。Zhè ge shūjià tài xiǎo, bǎi bú xià.
2339Bạn thích ai diễn phim đánh võ?你喜欢谁演的武打片?Nǐ xǐhuān shuí yǎn de wǔdǎ piàn?
2340Tôi thích nhất cô ta diễn phim chưởng.我最喜欢看她演的武打片。Wǒ zuì xǐhuān kàn tā yǎn de wǔdǎ piàn.
2341Tôi thích tính cách năng động cởi mở của cô ta.我喜欢她那活泼开朗的性格。Wǒ xǐhuān tā nà huópo kāilǎng de xìnggé.
2342Bạn xin nghỉ đi du lịch, chắc chắn cô giáo không cho phép.你请假去旅行,老师肯定不准。Nǐ qǐngjià qù lǚxíng, lǎoshī kěndìng bù zhǔn.
2343Bởi vì quá muộn, không có xe buýt, đành phải bắt taxi đi.因为太晚了,没有公共汽车了,只好打的回去。Yīnwèi tài wǎn le, méiyǒu gōnggòng qìchē le, zhǐhǎo dǎdí huíqù.
2344Cô ta bị ảnh hưởng bởi chị gái mới đến Trung Quốc học Tiếng Trung.她受姐姐的影响才来中国学习汉语的。Tā shòu jiějie de yǐngxiǎng cái lái zhōngguó xuéxí hànyǔ de.
2345Bây giờ cô ta vẫn chưa đến, tôi e là gặp phải chuyện gì rồi.现在她还不来,我估计是遇到什么事了。Xiànzài tā hái bù lái, wǒ gūjì shì yù dào shénme shì le.
2346Không cần phải lo lắng, bệnh của cô ta sẽ khỏi rất nhanh.不用担心,她的病很快就会好的。Bùyòng dānxīn, tā de bìng hěn kuài jiù huì hǎo de.
2347Nội dung quyển sách này thế nào?这本书的内容怎么样?Zhè běn shū de nèiróng zěnme yàng?
2348Nội dung quyển sách này rất hay.这本书的内容非常好。Zhè běn shū de nèiróng fēicháng hǎo.
2349Hãy thay tôi gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ bạn.请代我向你爸爸妈妈问好。Qǐng dài wǒ xiàng nǐ bàba māma wèn hǎo.
2350Bây giờ cô ta không có ở văn phòng, nhà cô ta có điện thoại bàn, bạn gọi vào điện thoại bàn cho cô ta đi.现在她不在办公室,她家里有电话,你把电话打到她家里去吧。Xiànzài tā bú zài bàngōng shì, tā jiā lǐ yǒu diànhuà, nǐ bǎ diànhuà dǎ dào tā jiālǐ qù ba.
2351Tối qua tôi liên tục học tới rất khuya, chỉ ngủ bốn năm tiếng.昨天晚上我一直学习到很晚才睡觉,只睡了四五个小时。Zuótiān wǎnshang wǒ yì zhí xuéxí dào hěn wǎn cái shuìjiào, zhǐ shuì le sì wǔ ge xiǎoshí.
2352Bài khóa tương đối khó, tôi xem không hiểu.这篇课文比较难,我看不懂。Zhè piān kèwén bǐjiào nán, wǒ kàn bù dǒng.
2353Bây giờ bạn không được vào.现在你不能进去。Xiànzài nǐ bù néng jìnqù.
2354Quyển sách này rất tốt, tôi cũng muốn mua một quyển, còn mua được không?这本书很好,我也想买一本,还买得到吗?Zhè běn shū hěn hǎo, wǒ yě xiǎng mǎi yì běn, hái mǎi de dào ma?
2355Tối mai chúng tôi chuẩn bị tổ chức một buổi liên hoan, bạn tham gia được không?明天晚上我们准备举行一个晚会,你参加得了吗?Míngtiān wǎnshang wǒmen zhǔnbèi jǔxíng yí ge wǎnhuì, nǐ cānjiā de liǎo ma?
2356Sáng sớm mai 6:00 chúng tôi xuất phát, bạn dậy được không?明天早上我们六点出发,你起得来吗?Míngtiān zǎoshang wǒmen liù diǎn chūfā, nǐ qǐ de lái ma?
2357Nhiều đồ quá, một mình cô ta không cầm hết được, bạn giúp cô ta đi.东西太多了,她一个人拿不了,你去帮她吧。Dōngxi tài duō le, tā yí ge rén ná bù liǎo, nǐ qù bāng tā ba.
2358Từ đây không ra ngoài được, chúng ta đi cửa kia đi.从这儿出不去,我们走那个门吧。Cóng zhèr chū bú qù, wǒmen zǒu nà ge mén ba.
2359Phòng của cô ta bé quá, không ngồi được nhiều người như thế.她的房间太小,坐不下那么多人。Tā de fángjiān tài xiǎo, zuò bú xià nàme duō rén.
2360Sách Tiếng Trung nhiều quá, giá sách trong nhà đã không còn nhét được nữa.汉语书太多了,家里的书架已经放不下了。Hànyǔ shū tài duō le, jiā lǐ de shūjià yǐjīng fàng bú xià le.
2361Tôi vẫn nghe không hiểu đài phát thanh Tiếng Trung.我还是听不懂中文广播。Wǒ háishì tīng bù dǒng zhōngwén guǎngbō.
2362Nhiều sách Tiếng Trung như vậy, bạn xem hết được không?这么多汉语书,你看得完吗?Zhème duō hànyǔ shū, nǐ kàn de wán ma?
2363Trình độ Tiếng Trung của tôi rất kém, vẫn xem không hiểu tiểu thuyết Tiếng Trung.我的汉语水平很低,还看不懂中文小说。Wǒ de hànyǔ shuǐpíng hěn dī, hái kàn bù dǒng zhōngwén xiǎoshuō.
2364Ngày mai đi được công viên không?明天去得了公园吗?Míngtiān qù de liǎo gōngyuán ma?
2365Nếu như trời mưa thì không đi được.要是下雨的话,就去不了了。Yàoshi xià yǔ de huà, jiù qù bù liǎo le.

Vậy là xong, chúng ta đã học xong toàn bộ nội dung bài giảng số 95 chuyên đề học tiếng Trung vui vẻ mỗi ngày, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé.