Học tiếng Trung giao tiếp online Bài 25

Lớp học tiếng Trung giao tiếp trực tuyến online miễn phí với Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm học tập và nghiên cứu tiếng Trung

0
1802
5/5 - (4 bình chọn)

Học tiếng Trung giao tiếp online miễn phí ChineMaster

Học tiếng Trung giao tiếp online miễn phí ChineMaster Xin chào mừng các bạn học viên trực tuyến đến với lớp học tiếng trung online miễn phí của chúng ta ngày hôm nay.

Học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội

Hôm nay chúng ta sẽ đến với Bài 25 tiếng trung giao tiếp online với chủ đề là ” 点心小姐” (Cô gái bán điểm tâm). Rất thú vị phải không nào! Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần nội dung chính của bài học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay. Trước tiên chúng ta hãy cùng xem nội dung bài học nhé:

上的学的时候,我在一家商店里打工,负责卖点心和咖啡。在这家商店附近,有一个公共汽车站,所以商店的生意很好。每天我都早早地收拾好桌子,摆好椅子,耐心地等着客人来。

每天下午四点钟左右,总有一大群中小学生来这儿喝咖啡。

过了一段时间以后,我贱贱地和他们输了起来,他们也喜欢和我聊天儿。年纪大一下的女孩子,总是悄悄递给我将他们的男朋友;较小一点儿的,会告诉我校园里的一些事情。他们一边吃一边聊,一直等到公共汽车开来了,才高高兴兴地离开。

我和他们相处得很好,就像是很亲密的朋友。有人丢了车票,我就会替她买一张。当然,第二天他就会把钱还给我。汽车来晚了,他们还会用店里的电话告诉父母一切都好,让他们放心。

一个星期六的下午,上电来了一位看起来很严肃的先生。我问他“有什么事吗?”他淡淡一笑,说:“我是来向你表示感谢的。我知道我的孩子和点心小姐在一起时,他们是安全的。你很了不起,谢谢你!”

于是我有了一个外号,就是“点心小姐”。

又有一天,我在商店里接到一个电话,是一位夫人打来的,声音听起来有些着急:“我再找我的双胞胎女儿,他们还没有回家。她们是不是在你的店里?”

“对,她们是在我这儿,要我替您小哥话儿吗?”

“好,好,那就太感谢你了。”

几年以后,我离开了这家商店。后来 ,我有了自己的孩子。我发现他们常常得到别人的帮助。有一天深夜,以为公共汽车公司一直陪着我的女儿,知道我开车去接她。

于是,我知道,他也遇到了一位真正的“点心小姐”。

Shàng de xué de shíhòu, wǒ zài yījiā shāngdiàn lǐ dǎgōng, fùzé màidiǎnxīn hé kāfēi. Zài zhè jiā shāngdiàn fùjìn, yǒuyīgè gōnggòng qìchē zhàn, suǒyǐ shāngdiàn de shēngyì hěn hǎo. Měitiān wǒ dū zǎozǎo de shōushí hǎo zhuōzi, bǎihǎo yǐzi, nàixīn dì děngzhe kèrén lái.

Měitiān xiàwǔ sì diǎn zhōng zuǒyòu, zǒng yǒu yī dàqún zhōng xiǎoxuéshēng lái zhè’er hē kāfēi.

Guò le yīduàn shíjiān yǐhòu, wǒ jiàn jiàn de hé tāmen shūle qǐlái, tāmen yě xǐhuān hé wǒ liáotiān er. Niánjì dà yīxià de nǚ háizi, zǒng shì qiāoqiāo dì gěi wǒ jiāng tāmen de nán péngyǒu; jiào xiǎo yīdiǎn er de, huì gàosù wǒ xiàoyuán lǐ de yīxiē shìqíng. Tāmen yībiān chī yībiān liáo, yīzhí děngdào gōnggòng qìchē kāi láile, cái gāo gāoxìng xìng de líkāi.

Wǒ hé tāmen xiāngchǔ dé hěn hǎo, jiù xiàng shì hěn qīnmì de péngyǒu. Yǒurén diūle chēpiào, wǒ jiù huì tì tā mǎi yī zhāng. Dāngrán, dì èr tiān tā jiù huì bǎ qián hái gěi wǒ. Qìchē lái wǎnle, tāmen hái huì yòng diàn lǐ de diànhuà gàosù fùmǔ yīqiè dōu hǎo, ràng tāmen fàngxīn.

Yīgè xīngqíliù de xiàwǔ, shàng diàn láile yī wèi kàn qǐlái hěn yánsù de xiānshēng. Wǒ wèn tā “yǒu shé me shì ma?” Tā dàndàn yīxiào, shuō:“Wǒ shì lái xiàng nǐ biǎoshì gǎnxiè de. Wǒ zhīdào wǒ de háizi hé diǎnxīn xiǎojiě zài yīqǐ shí, tāmen shì ānquán de. Nǐ hěn liǎobùqǐ, xièxiè nǐ!”

Yúshì wǒ yǒule yīgè wài hào, jiùshì “diǎnxīn xiǎojiě”.

Yòu yǒu yītiān, wǒ zài shāngdiàn lǐ jiē dào yīgè diànhuà, shì yī wèi fūrén dǎ lái de, shēngyīn tīng qǐlái yǒuxiē zhāojí:“Wǒ zài zhǎo wǒ de shuāngbāotāi nǚ’ér, tāmen hái méiyǒu huí jiā. Tāmen shì bùshì zài nǐ de diàn lǐ?”

“Duì, tāmen shì zài wǒ zhè’er, yào wǒ tì nín xiǎo gē huà er ma?”

“Hǎo, hǎo, nà jiù tài gǎnxiè nǐle.”

Jǐ nián yǐhòu, wǒ líkāile zhè jiā shāngdiàn. Hòulái, wǒ yǒule zìjǐ de háizi. Wǒ fāxiàn tāmen chángcháng dédào biérén de bāngzhù. Yǒu yītiān shēnyè, yǐwéi gōnggòng qìchē gōngsī yīzhí péizhe wǒ de nǚ’ér, zhīdào wǒ kāichē qù jiē tā.

Yúshì, wǒ zhīdào, tā yě yù dàole yī wèi zhēnzhèng de “diǎn xīn xiǎojiě”.

Bài học tiếng Trung giao tiếp online hôm nay của chúng ta rất quan trọng, mình hi vọng các bạn sẽ cố gắng ghi chép bài vở thật cẩn thận nhé. Để học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn,các bạn có thể tham khảo thêm một số video bài giảng sau nhé:

Học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype

Học tiếng Trung giao tiếp online qua kênh Youtube


Vậy là hôm nay chúng ta đã kết thúc xong nội dung bài giảng số 25 rồi. Thời gian trôi nhanh quá phải không các bạn. Nhưng không sao, Thầy Vũ còn tiếp tục lên lớp với chúng ta trong những bài giảng tiếp theo nữa mà. Hẹn gặp lại các bạn học viên trực tuyến vào các bài giảng tiếp theo nhé.