Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản Bài 65 Học tiếng Trung online

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề giáo trình học tiếng Trung online cho người mới free

0
2961
5/5 - (2 bình chọn)

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề

Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề thông dụng nhất hàng ngày và HOT nhất mỗi ngày cùng thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Các bạn đã từng học tiếng Trung Quốc thì ai ai cũng đều biết tới thầy Nguyễn Minh Vũ, giảng viên tiếng Trung giao tiếp và luyện thi HSK nổi tiếng nhất Việt Nam với vô số bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí và bộ đề thi thử HSK online miễn phí trên website của trung tâm tiếng Trung ChineMaster đông học viên nhất Hà Nội.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình luyện nghe tiếng Trung

 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK cấp 1
 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK cấp 2
 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK cấp 3
 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK cấp 4
 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK cấp 5
 • Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK cấp 6

Giáo trình khóa học tiếng Trung online cơ bản cho người mới bắt đầu

 1. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề nguồn năng lượng dầu mỏ cạn kiệt
 2. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề nguồn năng lượng mặt trời vĩnh cửu
 3. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề tìm nguồn năng lượng mới thay dầu mỏ
 4. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề ô tô chạy điện năng đang là xu thế mới
 5. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề ô tô điện Trung Quốc tràn ngập thế giới
 6. Luyện nghe nói tiếng Trung cơ bản theo chủ đề hãng xe điện Trung Quốc vào Việt Nam

Học tiếng Trung online miễn phí luyện nghe tiếng Trung cơ bản mp3

STTTiếng TrungTiếng ViệtPhiên âm
110shí
2二十20èrshí
3三十30sānshí
4四十40sìshí
5五十50wǔshí
6六十60liù shí
7七十70qī shí
8八十80bāshí
9九十90jiǔshí
10一百100yì bǎi
11一百零二102yì bǎi líng èr
12一百一十、一百一110yì bǎi yì shí, yì bǎi yī
13二百、两百200èrbǎi, liǎng bǎi
14二百三十、二百三230èrbǎi sān shí, èrbǎi sān
15二百五十、二百五250èrbǎi wǔ shí, èrbǎi wǔ
16四百六十九469sì bǎi liù shí jiǔ
17五百八十、五百八580wǔbǎi bāshí, wǔbǎi bā
18一千1000yì qiān
19两千五百三十四,二千五百三十四2534liǎng qiān wǔbǎi sānshísì, èrqiān wǔbǎi sān shí sì
20三千五百、三千五3500sānqiān wǔbǎi, sānqiān wǔ
21六千零三十6030liùqiān líng sān shí
22一万10000yí wàn
23两万二22000liǎng wàn èr
24两千二百万22000000liǎng qiān èr bǎi wàn
25十万100000shí wàn
26一百万1000000yì bǎi wàn
27一千万10000000yì qiān wàn
28一亿1,00,000,000yí yì
29九亿六千七百万967,000,000jiǔ yì liù qiān qībǎi wàn
30十亿10,000,000,000shí yì
31二分之一42371èr fēn zhī yī
32三分之二42403sān fēn zhī èr
33百分之十0.1bǎi fēn zhī shí
34一半Một nửayì bàn
35六成Sáu phầnliù chéng
36全部Toàn bộquánbù
37一两个Một hai cái (Số ước lượng)yì liǎng ge
38两三个Hai ba cái (Số ước lượng)liǎng sān ge
39七八个Bảy tám cái (Số ước lượng)qībā ge
40二三十个Hai ba chục cái (Số ước lượng)èrsānshí ge
41两三百个Hai ba trăm cái (Số ước lượng)liǎng sānbǎi ge
42五六千个Năm sáu nghìn cái (Số ước lượng)wǔliùqiān ge
43八十来Gần 80bā shí lái
44九十多Hơn chín mươijiǔ shí duō
45大概一百、一百左右Khoảng 100dàgài yì bǎi, yì bǎi zuǒyòu
46大概五百、五百左右Khoảng 500dàgài wǔbǎi, wǔ bǎi zuǒyòu
47两千左右、两千上下Trên dưới 2,000liǎng qiān zuǒyòu, liǎng qiān shàngxià
48差不多一万Xấp xỉ 10,000chàbùduō yí wàn
49她住在几号房间?Cô ta ở phòng số bao nhiêu?tā zhù zài jǐ hào fángjiān?
50她住在608号房间。Cô ta ở phòng số 608.Tā zhù zài 608 hào fángjiān.

Vậy là xong, chúng ta đã học xong nội dung bài giảng số 65 chuyên đề luyện nghe nói tiếng Trung giao tiếp cơ bản theo chủ đề, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.